Programmaboekje OCW Kennisfestival 2018 - ... PROGRAMMA OCW KENNISFESTIVAL – 15 MAART 2018 ......

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programmaboekje OCW Kennisfestival 2018 - ... PROGRAMMA OCW KENNISFESTIVAL – 15 MAART 2018 ......

 • Programmaboekje

  OCW Kennisfestival 2018

 • Ministerie van OCW – Rijnstraat 50 Den Haag – Plattegrond 15e verdieping van de Hoftoren

 • PROGRAMMA OCW KENNISFESTIVAL – 15 MAART 2018 – 15e VERDIEPING VAN DE HOFTOREN

  Kennis

  PLEIN

  Barcelona

  zaal

  De Punt

  Lissabon

  zaal

  Bologna

  zaal

  15.003

  De

  Lounge

  9.30h

  Centrale

  opening

  Workshop 1

  Onafhankelijk

  onderzoek

  Borrel

  Atelier Plein 1

  Sturing &

  Toezicht

  Lezing1

  Wereld-

  onderwijs-reis

  Expeditie Plein 2

  Praktijkgericht

  onderzoek

  Inloop

  (sessiekaarten pakken)

  10.00h 11.00h 12.00h 13.00h 14.00h 15.00h 16.00h 17.00h

  Lunch

  Expeditie Plein 1

  Technologie &

  Innovatie

  Atelier Plein 2

  Gelijke kansen &

  toegankelijkheid

  Atelier Plein 3

  Professional

  centraal

  Expeditie Plein 3

  Arbeidsmarkt

  Lezing 2

  Schaduw-

  onderwijs

  Workshop 5

  Vernieuwd

  toezicht

  Workshop 3

  Netwerksturing

  Workshop 4

  Cijfers voor

  beleid

  Workshop 2

  Toekomst

  trends

  Lezing 3

  Samenleven met

  gezond verstand

  Lezing 4

  Blockchain voor

  beleid

  Lezing 5

  Inter-

  sectionaliteit

  Lezing 6

  Digitale

  transformatie

  11.30h 12.30h

  Kennis

  Speeddate

  met lunch

  10.30h 13.30h 14.30h

  Pauze

 • Omschrijving van de sessies

  Workshop 1: Vijftig tinten grijs van onafhankelijk beleidsonderzoek

  Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) zou de

  afgelopen jaren beïnvloed zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze affaire

  wekt niet alleen de nodige beroering bij direct betrokkenen, maar doet wellicht ook breder

  de vraag rijzen hoe onafhankelijk beleidsonderzoek is. Pierre Koning – hoogleraar

  arbeidsmarkt en sociale zekerheid VU/Universiteit Leiden en voormalig Chief Science Officer

  van SZW – gaat in op de dilemma’s rond onafhankelijk onderzoek. Aan de hand van een

  aantal voorbeelden bespreekt hij vervolgens met de deelnemers hoe de onafhankelijkheid

  kan worden gewaarborgd terwijl tegelijkertijd de beleidsrelevantie kan worden behouden. Is

  dit alleen een zaak van beleidsmakers en onderzoekers als opdrachtgevers en

  opdrachtnemers of ligt hier ook een rol voor anderen zoals journalisten, beleidsexperts en

  wetenschappers?

  Workshop 2: Toekomsttrends

  De wereld verandert. De afstanden tussen arm en rijk, digital native en digibeet en hoog- en

  laagopgeleid nemen toe. Robots nemen ons werk uit handen. Kinderen leren meer van een

  computer dan van een docent. Een greep uit trends die van grote invloed zijn op de

  maatschappij, onderwijs en cultuur. Sommige trends kennen een zeker verloop, van andere

  weten wij niet hoe en hoe snel zij zich zullen ontwikkelen. In deze sessie vertelt Linda Kaput

  van Jester Strategie hoe zij naar de toekomst kijken en welke trends zij zien. Ze hebben

  trendonderzoek en scenario-analyses gedaan voor de VO-Raad en de Onderwijsraad. Tijdens

  deze workshop bepaalt Linda samen met de deelnemers welke trends de meeste impact

  hebben en de meeste onzekerheid kennen. Uit de waan van de dag, de toekomst in!

  Workshop 3: Netwerksturing

  Welke mogelijkheden zijn er om een bestuursakkoord vorm te geven? Wat voor

  sturingsinstrument is een bestuursakkoord? En hoe kan een volgende generatie akkoorden

  er concreet uitzien? Andrea Frankowski van de Nederlandse School voor Openbaar bestuur

  neemt ons mee in haar reflectie op de onderwijsbestuursakkoorden en onze overheidsrol.

  Bij het ontwerpen van een akkoord kun je gebruik maken van de ‘akkoordmixer’ met zeven

  schuiven, waaronder de as stollen – leren en uniform – gevarieerd. In groepen gaan we aan

  de slag met een concrete casus om verschillende prototypen te testen en te ontdekken

  welke rol een bestuursakkoord kan spelen bij netwerksturing. Hoe geef je bijvoorbeeld een

  akkoord vorm als je bottom-up de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van partijen wilt

  stimuleren en als overheid maatwerk wilt leveren vanuit de bedoeling?

 • Workshop 4: Cijfers voor beleid

  Zelfs in tijden van ’fact free politics’ kunnen cijfers nog steeds een belangrijke rol spelen in

  politiek en beleid. Een voorbeeld is de agendering van gelijke kansen door de publicatie van

  cijfers over dit onderwerp door de Inspectie van het Onderwijs. Ook bij de uitvoering van

  beleid kunnen cijfers een effectief benchmark-instrument zijn. In deze workshop zal Tijana

  Breuer – onderzoekscoördinator van de Inspectie van het Onderwijs – toelichten op welke

  wijze de Inspectie gebruik maakt van data bij o.a. het opstellen van de jaarlijkse Staat van

  het Onderwijs. Cees-Jan van Overveld – secretaris van de commissie macrodoelmatigheid

  mbo – zal vertellen over succesvol gebruik van data bij de bestrijding van voortijdig

  schoolverlaten in het MBO. Daarna gaan we samen met elkaar in gesprek over de

  mogelijkheden om data te benutten bij beleid en uitvoering.

  Workshop 5: Vernieuwd toezicht

  Vanaf 1 augustus 2017 werkt de Inspectie van het Onderwijs volgens het vernieuwde

  toezicht. Voor de sectoren primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs brengt deze

  wijziging een aantal grote veranderingen met zich mee. Eén van de meest zichtbare is dat

  schoolbesturen het startpunt vormen voor het vierjarige inspectiebezoek. Deze workshop

  gaat over de effecten van de nieuwe werkwijze van de Inspectie. Marlies Honingh en Cor

  van Montfort presenteren de uitkomsten van de analyse van de beleidstheorie uit hun

  lopende onderzoek naar effecten van het vernieuwde toezicht. Vervolgens gaan we in kleine

  groepen aan de slag met een systeemdynamische onderzoeksmethode om te doordenken

  welke effecten het vernieuwde toezicht in verschillende scholengroepen kan hebben.

 • Lezing 1: Wereld-onderwijs-reis

  Wat kunnen we leren van het onderwijs in andere landen? Met die vraag begonnen docent

  Erik Ex en journalist Luuk Ex in 2017 aan een bijzondere reis: hun wereld-onderwijs-reis van

  Finland naar Singapore. Twee van de best gewaardeerde OESO-landen op het gebied van

  onderwijs. Maar zo ver als de landen uit elkaar liggen, zo verschillend is het onderwijs qua

  onderwijstijd, wel of geen huiswerk, strak regime of veel vrijheid. Juist in deze tegenstelling

  zijn de broers geïnteresseerd. Erik en Luuk rijden in het oude volkswagenbusje van hun

  moeder. Onderweg schrijven ze over het onderwijs in de landen waar ze doorheen reizen en

  maken ze video-opnames. Ze gaan op bezoek bij leraren, middelbare scholen en spreken

  leerlingen uit de klas. Op het Kennisfestival vertellen ze over hun ervaringen en inzichten tot

  nu toe en laten ze video’s zien van verschillende landen waaronder Finland, Estland,

  Oekraïne, Rusland, Cyprus, Turkije en Iran.

  Lezing 2: Schaduwonderwijs

  VO-leerlingen maken steeds vaker gebruik van verschillende vormen van

  ‘schaduwonderwijs’ zoals huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining. Wat betekent dit

  voor het reguliere onderwijs? Paul Bisschop presenteert onderzoek van SEO en Oberon naar

  schaduwonderwijs: welke leerlingen maken gebruik van welke vormen van onderwijs-

  ondersteuning en hoeveel gaat er in deze sector om? Naar aanleiding van de beleidsreactie

  op dit onderzoek schreef Frank Kalshoven – De Argumentenfabriek – onlangs een scherpe

  column in de Volkskrant waarin hij voorstelt dat ‘Minister Slob eens aan het werk gaat’. In

  zijn presentatie zal hij zijn analyse geven van de groei van ‘private onderwijsdienstverlening’

  zoals hij schaduwonderwijs liever noemt en gaat hij in op mogelijke beleidsopties.

  Lezing 3: Samenleven met gezond verstand

  Waar staan we als samenleving voor? Hoe kunnen we waarden als vrijheid en gelijkheid

  uitleggen aan de grootste groep nieuwkomers in onze samenleving – onze eigen kinderen?

  Hoe kunnen we in diversiteit samenleven en tegelijkertijd allemaal onszelf zijn? Patrick

  Loobuyck is godsdienstwetenschapper, moraalfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit van

  Antwerpen. In 2017 schreef hij het boek: ‘Samenleven met gezond verstand’. Veel mensen

  zien diversiteit als een bedreiging volgens Loobuyck, omdat ze inzicht missen in hoe we in

  vrijheid kunnen samenleven. Onderwijs en vorming zijn volgens hem ontzettend belangrijk

  om over ons eigen muurtje heen te kijken, ons te verplaatsen in de ander en elkaar serieus

  te nemen. Bouchra Jaddioui is docent burgerschap op het ROC Mondriaan. Dagelijks ervaart

  ze in de klas wat het samenleven in diversiteit vraagt. Leerlingen met een volledig andere

  sociale en culturele achtergrond laat ze met elkaar in gesprek gaan over hun eigen

  ervar