Programmaboekje 01. oktober-november '14

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Programmaboekje 01. oktober-november '14

 • 1

  03 Een Trojaans Varken 07 Kunst: Tonen en Gebruiken 11 Runa Islam, Anatomical Study 13 Daan Vandewalle over Magister Artium Gandensis 17 SPECTRA, Karlheinz Stockhausen, John Cage en 19 Yoko Tawada en Studium Generale25 Pleasures 27 Quoting Lawrence WeinerVU: Wim De Temmerman, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent

  01 tweemaandelijks magazine oktober november 2014 jaargang 1, nr 1

 • 01

  2

  Literatuur Commonwealth, Michael Hardt & Antonio Negri, 2011 Who owns The Future, Jaron Lanier, 2013 Real England, Paul Kingsnorth, 2008

  Links Over het Spilvarken

  www.hetspilvarken.be Over Atelier de Stad

  atelierdestad.be Michael Hardt over The Poors, the Multitude, and the Commons

  A Conversation with Andrew Reszitnyk www.youtube.com/watch?v=DSXQQa3D4BY

  Michael Hardt about the Commons www.youtube.com/watch?v=lc4EuIng1_k

  Hardt en Negri, Commonwealth mediaecologies.wordpress.com/2010/04/13/ commonwealth-michael-hardt-and-antonio-negri/

  Paul Kingsnorth, Real England www.paulkingsnorth.net

  Grizedale Arts www.grizedale.org www.abbothall.org.uk/exhibitions/ nuisance-landscape-grizedale-sequel

  Arte Util arteutil.net

  Jaron Lanier-Stanford Seminar www.youtube.com/watch?v=cCvf2DZzKX0 www.youtube.com/watch?v=XW1BBbvrEYA

  1 De Spilvarkens bij KASK/School of Arts

  2 Aankomst van de jonge varkens op de Bijloke copyright Bart Gabriel

 • 01

  3

  EEN TROJAANS VARKENOp 31 mei worden drie varkens achter gelaten op

  het grasveld van KASK op de Bijloke site, drie kleine varkens zijn het nog, ze ploeteren wat onwennig rond. De scharrelkippen die al jaren thuis zijn op de weide, buurtbewoners, studenten en docenten zijn verrast. Of toch niet helemaal, in de maanden voorafgaand aan de komst van de drie varkens gingen Gentse stedelingen op vraag van Atelier de Stad (een initiatief van KASK/School of Arts en Timelab in samenwerking met Canvas) in intens overleg met docenten van de vakgroep design en vormgeving van KASK een gesprek aan over het participatief herdenken van de stad. Uitgangspunt is nadenken over wat verloren gaat in de stad en hoe dit opnieuw als bron kan worden aangewend. Centraal in de ge-sprekken komt al snel te staan hoe de stad of andere instituten zoals scholen een faciliterende rol kunnen spelen bij het realise-ren van door burgers genitieerde projecten met betrekking tot stadsontwikkeling, daar waar ze eerder gewend zijn om zelf ideen te implementeren top-down. Aan buurtbewoners werd gevraagd om ideen te lanceren, plannen voor te stellen die volgens hen het leven in de stad kunnen veranderen en verbeteren. Na verschillende thema discussies selecteerden Gentenaars democratisch een project en gingen meteen aan de slag. Dat laatste mag letterlijk worden genomen: er gingen geen studies over haalbaarheid of financile en juridische implicaties van het project aan vooraf. Uiteindelijk kiezen de burgers voor het herintroduceren van varkens in de stad omdat net dit project het grootste kritisch potentieel lijkt te hebben, weinig vrijblijvend is, echt engagement vereist en ook een sterke beeldende kracht uitstraalt. De herintroductie van varkens in de stad verandert het stadsbeeld danig en zet gemakkelijk aan tot nadenken over tal van zaken: geglobaliseerde vleesconsumptie, omgang met dieren, afvalverwerking, het gebruik van groene zones, parken en braakliggende gronden, het al of niet gebrek aan sociaal weefsel, engagement enzovoort.

  Eens de varkens genstalleerd in de weide kwamen de vragen: Wie zorgt er dagelijks voor de varkens? Kunnen ze gevoed worden met keukenafval? Het FAVV (Federaal Agentschap Voedsel Verwerking) kwam tussen beide. En voor n worden obstakels in gesprekken en ingrepen weg gewerkt en al doende wordt heel wat -ook voor de toekomst bruikbare kennis vergaard.

  Het gebruik van culturele en natuurlijke bronnen (dikwijls en vooralsnog omschreven als onbenutte zaken die ieder-een toebehoren zoals lucht, water, maar ook ruimte, tijd, engage-ment,), de zogenaamde commons eigen aan de stad, worden in dit proces in kaart gebracht n er wordt nagedacht hoe deze het meest betekenisvol kunnen worden benut. Dat gebeurt via een snel en onconventioneel werkingsproces, te vergelijken met speculatief

 • 01

  4

  5 Who Owns the Future, Jaron Lanier, 2013

  4 Farmer above the Sea of the City Courtesy of Grizedale Arts

  3 Een nog jonge Paul Kingsnorth bij een protestactie in Bath in 1995. Foto Adrian Arbib

 • 01

  5

  ontwerpen, critical design en Rapid Prototyping (een op de prak-tijk gerichte onderzoeksmethode waarbij prototypes snel in de praktijk worden uitgetest). Dat hedendaags design zich bezig houdt met dergelijke vraagstukken is geen nieuw fenomeen. Bram Crevits, vakgroepvoorzitter Design en Vormgeving van School of Arts KASK wijst naar de verantwoordelijkheid die kunstenaars en ontwerpers (willen) hebben om creatief na te denken over alledaagse problemen. Daarbij is sinds jaren de kloof tussen kijker en maker vervaagd, de grens tussen hoog en laag cultuur wordt soepel overschreden. Sinds de ontwikkeling van het internet zijn mensen zich meer bewust van wat het betekent om midden in het netwerk waarin ze zich bevinden te staan. Burgers kunnen smart citizens zijn, met competenties en kennis waarvan ze zich goed bewust zijn, die ze willen delen en inzetten voor zelfgekozen doeleinden. Het idee van de smart citizen staat tegenover het nog steeds dominante con-cept van smart cities (door technologie gecontroleerde steden die burgers leiden en controleren). Smart citizens, die peer-to-peer kennis en goederen uitwisselen zijn volgens de Amerikaanse schrij-ver en informaticus Jaron lanier d schakel die het broodnodige heropleven van de creatieve middenklasse in onze tijd van informa-tie economie kunnen waarmaken. Lanier stond mee aan de wieg van de ontwikkeling van het internet, hij is ook componist, beeldend kunstenaar n auteur van het baanbrekend boek Who Owns the Future uit 2013. Lanier pleit niet alleen voor een meer mondige en participerende burger maar ook voor een ondernemende burger die creatief is en zich niet langer neerlegt bij de verlammende verbruikers apathie die de ons vermakende steden van bovenaf opleggen.

  Vele kunstenaars, ontwerpers in lokale gemeen-schappen, passen bovenstaande ideen toe in kleine projecten. Een mooi overzicht waartoe dit kan leiden was afgelopen voorjaar te zien bij het Van Abbemuseum in Eindhoven waar de Braziliaanse kunstenares Tania Bruguera het project Arte til voorstelde waarin de gebruikswaarde en maatschappelijke rol van kunst geanalyseerd wordt. Het Museum of Arte til toonde meer dan 200 projecten die waardevolle resultaten verbeelden, creren en verwezenlijken door het ontwikkelen van strategien en methodes die ons gedrag in de samenleving veranderen. Vele van deze initiatieven situeren zich net als het verhaal van KASKs drie varkens in een stadscontext. Maar ook op het platteland zijn burgerinitiatieven talrijk. De Engelse auteur Paul Kingsnorth beschreef in zijn zeer invloedrijke boek van 2008, Real England, burgerinitiatieven die het hoofd bieden aan de gevolgen van de homogeniserende kracht van globalisatie en het verdwijnen van de commons. Hij beschrijft bijvoorbeeld hoe openbare ruimte onder het mom van de veiligheid verdwijnt ten voordele van openlucht winkelcentra waar alleen tijdens openings-uren van winkels de straten toegankelijk zijn voor buurtbewoners en hoe burgers originele initiatieven zoeken en vinden om hun openbare ruimte terug op te eisen. Grizedale Arts, een kunstinsti-tuut in het Engelse top toeristische Lake District nodigt dan weer

 • 01

  6

  Literatuur Toward a Lexicon of Usership, Stephen Wright, 2012 Escape the Overcode: Activist Art in the Control Society,

  Brian Holmes, 2009

  Links Griet Teck: www.grietteck.be/home.html MoMAs Alzheimer project: www.moma.org/meetme/ Onvergetelijk Van Abbemuseum: vanabbemuseum.nl/

  programma/detail/?tx_vabdisplay_pi1%5Bptype%5D= 40&tx_vabdisplay_pi1%5Bproject%5D=1298

  Virus, een groepstentoonstelling bij Netwerk, Aalst: www.netwerk-art.be/nl/exhibitions/1015/virus

  6 Tania Bruguera: Urinoir in het Queens Museum of Art

  1 Feel my Love, de eerste documentaire langspeelfilm van Griet Teck

 • 01

  7

  het hele jaar door kunstenaars uit die zich willen nuttig maken voor de plaatselijke bevolking, die alternatieven willen helpen bedenken en uitvoeren om de gevolgen van de destructieve toeristische industrie die de creativiteit er opzuigt, in te dijken.

  We zien veel verloren gaan, in de stad, op het platteland. Toch, zo stelt Atelier de Stad, gaat er niets verloren als er maar voldoende samen wordt gedacht en gewerkt. De spilvar-kens op KASK zijn een initiatief dat de hele zomer lang studenten, docenten en buurtbewoners van de Gentse binnenstad met elkaar verbond en dat concrete oplossingen vond voor de meest uiteen-lopende problemen. De vergaarde kennis is niet alleen praktisch bruikbaar voor concrete aan de varkens gerelateerde problemen maar leert ook veel over hoe een organisatie bottom-up kan ont-staan, groeien en overleven. Later dit jaar zullen de varkens worden weggehaald. Op 20 september volgde een druk bijgewoond buurt-feest waar volop informatie en kennis werd uitgewisseld en waar weer nieuwe projecten het daglicht zagen.

  Het spilvarken is een project van n van de teams van Atelier de stad Gent (samenwerking van KASK en Timelab), een initiatief dat zich onder de noemer Niets is Verloren richt op meer duurzaamheid door hergebruik van over-schotten, rest en afval. In oktober volgt een CANVAS documentaire.

  KUNST: TONEN EN GEBRUIKENGRIET TECKS DOCUMENTAIRE FILM, FEEL MY LOVE (2014), MOMAS ALZHEIMER PROGRAMMA EN VIRUS BIJ NETWERK.

  Tijdens haar stud