Programmaboek 2012 - deel 1

download Programmaboek 2012 - deel 1

of 48

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Eigentijds Festival Programmaboek 2012 - deel 1

Transcript of Programmaboek 2012 - deel 1

 • PROGRAMMABOEK 1

  Dans

  Lezingen

  TheaTer

  Muziek

  MarkT

  zweeThuT

  VuurLOOP

  kinDerwerk

  muziektheater500 workshops dans lezingen

  Kom en vier het leven op dit lentefeest19e

  Eigentijds Festival7 t/m 10 juni 2012

  Omslag_Programmaboek-1_ETF2012_v2.indd 1 25-04-12 09:47

 • 2Informatie voor nieuwe deelnemers en voor de oude, die de in-houd ervan vergeten zijn.. Na alle voorbereidingen die je hebt gedaan om tot je keuzes te komen, is daar dan heel concreet de vrijdagochtend op het festival waar je op weg gaat naar de be-treffende workshoptenten die je vooraf hebt uitgekozen. Velen zullen ontdekken dat het geen enkele moeite kost om zich in te schrijven voor de workshops van hun voorkeur. Anderen vragen zich af of dit systeem van inschrijving niet anders kan. Zij komen lange rijen tegen voor de tent waar ze zich willen inschrijven, of horen vervolgens als ze aan de beurt zijn, dat de workshop al is volgeboekt. Op die vrijdagmorgen krijgt het festival door al deze bewegingen even een heel speciale sfeer. Veel rennende, mopperende, blije, teleurgestelde mensen, maar ook anderen vaak degenen die al vaker geweest zijn die op een rustige wijze hun weg vinden, wetend dat als ze zondagmiddag het festivalterrein verlaten, ze datgene hebben mee gemaakt wat dienstbaar was voor hun persoonlijke groei: of het nu wel of niet leuk was.

  Als je vanuit dit standpunt naar deze wijze van inschrijving kijkt is die vrijdagochtend al een workshop op zichzelf. Een avon-tuur waarvan de uitkomst niet bekend is als je er aan begint op vrijdagochtend. Het roept bijvoorbeeld vragen op als: hoe ga ik, deelnemer, om met mijn teleurstelling; werk ik samen met an-deren, hou ik rekening met de ander, zie ik de ander als concur-rent, etc., vul maar in. Er is moed voor nodig om vrijdagochtend eens te kijken naar al deze emoties, gedachten en gevoelens. Het festival is tenslotte niet bedoeld als plek waar er al consu-merend voldaan wordt aan al je wensen. Misschien word je wel geconfronteerd met de vraag of je eerlijk bezig bent, als je uit angst te kort te komen je alvast voor veel meer workshops in-schrijft dan redelijkerwijze te bezoeken zijn. Met de bijkomende vraag als je er uiteindelijk toch niet heen gaat of je dan ook de moeite neemt je af te melden?

  Visie achter dit festivalHet Eigentijds Festival is een plaats waar veel mensen s amen komen om hun inzichten en diensten aan te bieden. De workshop leiders en hun assistenten doen dit geheel voor eigen rekening. Behalve de workshopleiders zijn er ook tientallen vrij-willigers werkzaam in de voorbereiding en op het festival zelf. Als zij allen vergoedingen zouden vragen dan zou dit festival niet kunnen bestaan. Dan zou de deelnemersprijs verdubbelen, wat niet realistisch en aanvaardbaar zou zijn. Deze achtergrond van onvoorwaardelijke dienstbaarheid is dan ook vanaf het be-gin de essentie van dit festival. Je zou het een pow wow - een zogenaamde jaarlijkse bijeenkomst van indiaanse stammen - kunnen noemen, een plaats waar het goede van de aarde en het leven gevierd wordt. Waar samen gedeeld wordt, waar je het beste wat je hebt en ook wat je in je hebt, ter beschikking stelt aan de ander, zoals een workshopleidster enkele jaren ge-leden zo mooi verwoordde.

  Ook is het op deze plaats van belang nog eens opnieuw te her-halen dat het festival geen commercile onderneming is. We kunnen de eindjes net aan elkaar knopen en doen dit werk al-leen maar omdat het onze passie is. Omdat we een grote liefde hebben voor deze ontmoetingsplek en omdat we weten welke positieve invloed deze explosie van liefdesenergie heeft op alle betrokkenen. Met alle mogelijke middelen proberen we als stichting, die dit festival organiseert, de onkosten in de hand te houden zodat dit unieke lentefeest kan blijven bestaan. We hopen dan ook dat jij als deelnemer aan dit festival in deze geest aanwezig wil zijn op dit prachtige terrein, temidden van de bos-sen en hei in Vierhouten.

  Inhoud

  Goed om te weten en inhoudsopgave 2Ode aan de Kosmische Moeder 3Zakelijke mededelingen 4 t/m 6Eten en drinken 7Openingsceremonie 8 Stille hart van het Festival 9Programma bij Aardevuur 9Hoedsters van de lijnen 10, 11Krachtplaatsen kaart 11Slotceremonie 12, 13Startplaatsen slotceremonie 14Jongeren, Kinderen 15Boomkleverplein 16Grote Tent 17 t/m 21Zonnehal 22, 23Paasheuvelzaal 24 t/m 28Kleine Openluchttheater 29 t/m 31Grote Openluchttheater 32, 33Extra activiteiten 34 t/m 38De Vlucht van de Adelaar 39

  Informatie voor nieuwe deelnemers

  Goed om te weten

 • 3Als de dag van gisteren herinner ik me het eerste festival in 1993 met ongeveer 150 deelnemers (m/v). Het zou, zo hadden we dat voor ogen, een eenmalige bijeenkomst worden van vrienden die genteresseerd waren in spiritualiteit. Een in die tijd opko-mende nieuwe geestelijke stroming, die o.a. gekenmerkt werd (en wordt) door diversiteit in werk-, denk- en geloofsvormen. Velen worstelden nog met het loslaten van hun godsdienstige wortels en zochten naar aanknopingspunten voor een nieuw te vormen geestelijke levensorintatie. Met name reiki, maar ook het sjamanisme trok in die jaren als laagdrempelige werkvorm de aandacht. Tegen de achtergrond van deze overgangstijd was het logisch dat het niet bij deze ene keer bleef. Het festival als ontmoetings- en experimenteerplaats voldeed aan een behoef-te. Naar aanleiding van de positieve reacties organiseerden we het nog een keer. Meer dan 400 deelnemers meldden zich in 1994. Opnieuw wilden we het daar bij laten en daarom was er in 1995 geen festival. Velen bleven echter aandringen op een voortzetting, wat er toe leidde dat in 1996 bijna 800 deelnemers en 400 workshopleiders en hun assistenten acte de prsence ga-ven! Een vervolg stond vanaf dat moment niet meer ter discus-sie. Het was alsof de geest van het festival dit zo had bepaald. Er volgden een paar jaar met gemiddeld 1200 deelnemers en 600 medewerkers. Daarna steeg dit aantal vanaf 2004 tot vorig jaar tot een maximum van ongeveer 1800 volwassenen en 200 kinderen en jongeren. Vanaf dat moment waren er ook ieder jaar duizend medewerk(st)ers (!) die hun diensten aanboden. Deze workshopleiders en hun assistenten, de marktkraamhouders, de lezingengevers, de theater- en muziekmakers, vuurmannen en hoedsters en niet te vergeten al diegenen die als vrijwilliger in schoonmaak en catering hun bijdrage leveren, maakten dit festi-val ieder jaar weer tot een onvergetelijk lentefeest.Ik noem deze cijfers omdat het laat zien hoe bijzonder dit festival eigenlijk organisatorisch in elkaar steekt. Op elke 2 deelnemers is er 1 medewerker actief..! En dat nu al weer voor de 19e keer. Ik ben ervan overtuigd dat deze vorm van intense weder-zijdse betrokkenheid tussen deelnemer en medewerker er mede toe bijdraagt dat er ieder jaar sprake is van een explosie van liefdesenergie, zoals een deelnemer dat jaren geleden zo mooi verwoordde. Voor velen een belangrijke reden om steeds weer terug te komen om zich aan deze energiebron te laven.

  De toekomstGenoeg over het verleden geschreven; laten we vooruit kijken met de vraag: welke rol of functie is er voor een Eigentijds Fes-tival in de toekomst weggelegd? Is dat opnieuw een pioniers-rol die uitstijgt boven datgene wat we over de laatste 19 jaar altijd hebben samengevat als zijnde een ontmoetingsplaats of een lentefeest van en voor geestverwanten? De vraag is of deze pioniersrol niet opnieuw herijkt dient te worden. Bijvoorbeeld: wordt het niet tijd dat deze brede spirituele beweging, waar het festival een exponent van is, zich bewust wordt - dus de mensen die daar deel van uitmaken - dat zij mede het voortouw dienen te nemen in het creren van een nieuwe alomvattende, onder-liggende gemeenschappelijke mythologie, waar al die werkvor-men een weerspiegeling van zijn. Het festival kan daar volgens mij een bescheiden rol in spelen. We zijn tenslotte al deze jaren reeds vertrouwd geraakt met kleine en grote rituelen. Wat zou de kern, de essentie van deze nieuwe mythologie kunnen zijn? Wat mij betreft zou het moeten gaan om een uitdrukking van het vrouwelijke principe. Ik zeg hiermee natuurlijk niets nieuws als ik vaststel dat de oude godsdiensten een dominerende rol hebben gespeeld in het benadrukken van het mannelijke prin-cipe met alle negatieve gevolgen van dien en het vrouwelijke principe als het ware ter zijde hebben geschoven; onderbelicht hebben gelaten. Met deze oproep wil ik benadrukken dat het me niet gaat om een new-age hype, een nieuw dogma, een nieuwe stroming. Het gaat me om een bewustzijn dat gericht is op de oergrond waarin wij geworteld zijn; om iets onbenoem-baars dat aan alle vormen voorbij gaat. Noem het de Leegte, het Vacum, de Grote Baarmoeder. Het gaat me om het besef dat we in een vrouwelijk gekleurd universum leven. Ik zou deze Oergrond, dit Vacum op basis van heel oude culturen en tradi-ties, in navolging de Kosmische Moeder willen noemen. Aan de Terugkeer van de Kosmische Moeder in ons bewustzijn wil ik dit 19e festival opdragen.

  Iedereen wens ik prachtige en vooral zinvolle festivaldagen toe.

  Henkjan de Blaauw - festivalcordinator

  Voorwoord

  Ode aan de Kosmische Moeder

 • 4AankomstVanaf donderdagmiddag vier uur (16.00 uur, beslist niet eerder) ben je welkom op het festivalterrein. We vragen je nadrukkelijk niet na 22.00 uur donderdagavond aan te komen. Het festival-terrein is na dat tijdstip gesloten!

  Het toegangsbewijs = het polsbandje Je ontvangt deze programmaboeken met op de voorzijde van Programmaboek 1 een geel polsbandje. Bij aankomst dien je je polsbandje te tonen. Het is je toegangsbewijs. (Let op: iedere volwassen deelnemer ontvangt zijn eigen programmaboeken met polsbandje). Doe dit bandje reeds thuis om je pols zodat je het bij aankomst direct kunt tonen. Dat bevordert de door-stroming. Gaat je armbandje onverhoopt stu