Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

17
NL POLITIE NEDERLAND Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Ambulancezorg P&O Ambulancezorg P&O 26 januari 2012 26 januari 2012

description

Programma Versterking Professionele Weerbaarheid. Ambulancezorg P&O 26 januari 2012. Inhoud. Presentatie programma versterking professionele weerbaarheid bij De Basis op 26 januari 2012 voor Ambulancezorg P&O Context / aanleiding Wat houdt professionele weerbaarheid in - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Page 1: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

NLPOLITIE NEDERLAND

Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Ambulancezorg Ambulancezorg P&OP&O26 januari 201226 januari 2012

Page 2: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Inhoud

Presentatie programma versterking professionele

weerbaarheid bij De Basis op 26 januari 2012 voor

Ambulancezorg P&O

• Context / aanleiding• Wat houdt professionele weerbaarheid in• Doelstelling/visie en strategie van het Programma

Versterking professionele weerbaarheid• Vragen / discussie

Page 3: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Sheet met foto’s: Zwaar aan de frontlinieHet is zwaar aan de frontlinieHet is zwaar aan de frontlinie

The last man standingThe last man standing

Page 4: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

The last man standing

De politie werkt 24/7 in de frontlinie van de samenlevingen is vaak the last man standing

• Inrijden van drugstoeristen op agenten in Maastricht

• Extreem geweld tegen politieagenten in Kollum en Bolsward

• Rellen met Feyenoord-supporters bijDe Kuip

• Politietrainers in Kunduz

Page 5: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Aanleiding

Brief minister VenJ naar TK juni 2011• 5 - 7 % collega’s is zeker verminderd weerbaar• 20 - 30 % collega’s is waarschijnlijk verminderd weerbaar• Kosten (incl. organisatiekosten) gemiddeld 350 m€ per jaar

Bron: Onderzoek AEF, mei 2011, ‘De prijs die je betaalt…’• Doel: 20 - 30 % verminderde weerbaarheid

terugbrengen tot 10 -15 % (effectmeting in 2015)• Programma- en actieplan akkoord TK en vakbonden

Page 6: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Professionele weerbaarheid

Drie aspecten

• Fysieke weerbaarheid• Mentale weerbaarheid• Morele weerbaarheid

Fysiek

Moreel

Mentaal

Page 7: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Professionele weerbaarheid

STERKER BLAUWSTERKER BLAUW

Standaards Opleiding

Incident

Mensen &Middelen

EvaluatieOpvang &

NazorgAanpakDader(s)

Leren

(Peter Gieling)

Page 8: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Aanleiding

Rapport Veilig Politiewerk, Van der Torre, oktober 2011• 25 % ziet wel eens af op te treden in risicovolle

omstandigheden• Operationele onbalans op 4 fronten

• Standaarden en opleidingenBalans relationeel – normatief, IBT onvoldoende

• TeamwerkPloegstructuur, ‘koppen tellen’

• Sturing en steunIndividuele roosters, rol leidinggevenden, erkenning

• NasleepGeweldgebruik, verhouding straffen, waardering

Page 9: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Programma als oplossing

Brief minister VenJ naar TK oktober 2011• De basis op orde

Trainingen (mentale kracht, amok, horeca, jeugd)• Voldoende politie op juiste moment

Roosters, ATW, CAO, kleding en uitrusting• Investeren in leiderschap

Gericht op vakmanschap, alle niveaus, opdracht PA• Geweld tegen de politie

GTPA, onderzoek Arbeidsinspectie

Bron: Rapport Veilig Politiewerk, Van der Torre, 2011

Page 10: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Doelstelling programma

Korpsleiding Nationale Politie i.o.Programma Versterking Professionele

Weerbaarheid

• Versterking van de veerkracht van politieambtenaren• Vergroten van het vakmanschap van politieambtenaren • Vergroten van de (operationele) inzetbaarheid bij de

politie• Doel: 20 - 30 % verminderde weerbaarheid

terugbrengen tot 10 -15 %• Bestuurlijke werkelijkheid: politiek, vakbonden

Page 11: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Visie

Een versterkte weerbaarheid zal bijdragen aan

• Vergroting van het vakmanschap en de operationele inzetbaarheid

• Voortdurende stijgende trend in de medewerkertevredenheid

• Verlaging in de trend ziekteverzuim

• Verlaging van het aantal incidenten van geweldtoepassing door

en geweld tegen politieambtenaren

• Stijging van de tevredenheid van de burger over het functioneren

van de politie

Page 12: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Strategie

Aanpak versterking professionele weerbaarheid

• Werving en selectie

• Initieel / postinitieel onderwijs en leiderschapsprogramma’s

• Herkenning van en omgang met verminderde weerbaarheid

• Trainingen weerbaarheid: Mentale kracht

• Landelijke opzet IBT en trainingen

• Laagdrempelige professionele opvang: 1 Loket 24/7 in Doorn

• Zorglijn uitgezonden collega’s in vredesmissies

• Erkenning en waardering voor hoogrisicoberoep politie

• Kennis op maat en onderzoek: Kennis- en Expertisecentrum

Page 13: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Expertisecentrum in Doorn (1/2)

• Onafhankelijk 24/7 loket (fysiek en digitaal) voor laagdrempelige professionele opvang, (na)zorg en (collegiale) steun, inclusief thuisfront

• Nuldelijns en eerstelijns (na)zorg in samenwerking met bedrijfsopvang-teams, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers

• 24/7 acute medische zorg vanuit samenwerking met defensie (CMH) voor gewonde collega’s in hoogrisicoberoep politie

• Zorglijn voor buitenlandse politiemissies, inclusief thuisfrontactiviteiten. Versterkte focus op Kunduz. Waardering en erkenning politieveteranen

• Programma voor erkenning en waardering voor het hoogrisicoberoep politie, zowel maatschappelijk als intern politie

• Koninklijk medaillebeleid, symbolen en rituelen voor nationale politie

Page 14: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Expertisecentrum in Doorn (2/2)

• Professionele debriefings na grootschalige incidenten of kleine incidenten met grote impact en voor specifieke doelgroepen, inclusief (na)zorg en training en verbonden aan vakmanschap en leiderschap

• Herijking zingeving en versterking politievakmanschap,als onderdeel van de zorglijn (geestelijke- / mentale verzorging)

• Juridisch steunpunt, in samenwerking met politievakorganisaties

• Kennis op maat, met borging naar onderzoeksprogramma

• Structurele samenwerking met defensie, De Basis, Veteraneninstituut, BNMO, VFonds (forse subsidie), vakbonden en onderzoeksinstanties

• Positionering postactieven (vanaf 2013)

• Borging na 2014 in Kennis- en Expertisecentrum Weerbaarheid

Page 15: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid
Page 16: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

Politie portal

Page 17: Programma Versterking Professionele Weerbaarheid

• Vragen

• Discussie

• Manette Baggen06 - [email protected]

Afsluiting