Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden...

31

Transcript of Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden...

Page 1: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen
Page 2: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Programma

• Prestatieafstemmingsmodel

• Rendementmeting Kirkpatrick

• Balanced ScoreCard

• Prestatiemanagement

• Delegeren

• Intervisie

Page 3: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Missie en strategie van een organisatie zijn leidend voor alles wat er in een organisatie zich afspeelt

Page 4: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie

Page 5: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Afdelingsdoelstellingen worden afgeleid van de strategische doelstellingen

Page 6: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Operationele doelstellingen worden afgeleid van de afdelingsdoelstellingen

Page 7: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Project-doelstellingen

Functiedoelstellingen en projectdoelstellingen zijn afgeleiden van de operationele doelstellingen

Page 8: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Project-doelstellingen

Persoonlijke doelstellingen zijn afhankelijk van de functie- en eventueel de projectdoelstellingen

Page 9: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Project-doelstellingen

Persoonlijke doelstellingen zijn afhankelijk van de functie- en eventueel de projectdoelstellingen

Page 10: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Voor het bereiken van de persoonlijke doelstellingen moet worden vastgesteld of de competenties toereikend zijn

Page 11: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beoordeling

Prestatie worden tussentijds besproken en vastgelegd (functioneringsgesprek) en leidt uiteindelijk tot een beoordeling (beoordelingsgesprek)

Page 12: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beoordeling

Opleiding &ontwikkeling

Persoonlijke doelstellingen en uiteindelijke prestatie kan leiden tot een behoefte m.b.t. opleiding & ontwikkeling

Page 13: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beloning

Beoordeling

Opleiding &ontwikkeling

Het uiteindelijke resultaat leidt al dan niet tot een beloning (in de breedste zin van het woord)

Page 14: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beloning

Beoordeling

Opleiding &ontwikkeling

1B

alan

ced

Sco

reC

ard

De balanced scorecard kan ondersteunend zijn bij het opstellen van en sturen op de strategische, afdelings- en operationele doelstellingen

Page 15: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beloning

Beoordeling

Opleiding &ontwikkeling

1 2B

alan

ced

Sco

reC

ard

afsp

rake

n-

form

ulie

r

Het proces van persoonlijke doelstellingen tot en met beoordeling kan worden vastgelegd op een afsprakenformulier

Page 16: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beloning

Beoordeling

Opleiding &ontwikkeling

1 2

3

Bal

ance

d S

core

Car

d

PO

P

afsp

rake

n-

form

ulie

r

De ontwikkellijn van een medewerker documenteren we met behulp van een POP (Persoonlijk OntwikkelPlan)

Page 17: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Missie &strategie

Strategischedoelstellingen

Afdelings-doelstellingen

Operationeledoelstellingen

Functie-doelstellingen

Persoonlijkedoelstellingen

Competenties

Project-doelstellingen

Tussentijdserapportage

Prestatie-levering

Beloning

Beoordeling

Opleiding &ontwikkeling

1 2 4

3

Bal

ance

d S

core

Car

d

PO

P

be

lon

ings

-

syst

em

atie

k

afsp

rake

n-

form

ulie

r

De wijze van belonen hebben we vastgelegd in een document beloningssystematiek

Page 18: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

V-model van Jack Phillips (ROI institute)

18

Profitability needs

Productivity needs

Potential needs

Pleasure needs

Het levert geld op!

Ze doen het!

Ze kennen en kunnen het!

Het was zinvol met plezier geleerd!

Interventie

Start hier

ROI doelstellingen

Impact doelstellingen

Gedragsdoelstellingen

Kennis en vaardigheids-doelstellingen

Doelstellingen t.a.v de leerinterventie tevredenheid.

Performance needs

Het levert zichtbaar op voor de organisatie!

Page 19: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

LerenWat heb je geleerd?

TevredenheidWat vond je het leuk?

GedragWelke gedragsverandering is er gerealiseerd?

ImpactWelke invloed had het

op de bedrijfsresultaten?

ROIIn hoeverre was het een investering waard?

Page 20: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

extern

perspectief

intern

perspectief

• Kaplan en Norton, 1996

• Vier invalshoeken:

– Financieel

– Klanten

– Processen

– Leren en veranderen

Page 21: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Financieel

Visie en strategie

extern

perspectief

intern

perspectief

• Korte termijn-doelstellingen

• Om financieel succesvol te zijn, wat verwachten de aandeelhouders van ons?

Page 22: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Financieel

Klant en markt Visie en strategie

extern

perspectief

intern

perspectief

• Extern perspectief

• Om onze visie te realiseren, wat verwachten de klanten van ons?

Page 23: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Financieel

Klant en marktMensen en

processenVisie en strategie

extern

perspectief

intern

perspectief

• Intern perspectief• Om onze klanten tevreden te stellen, met welke

bedrijfsprocessen moeten we dan uitblinken?• Wat vraagt dit van ons en onze medewerkers?

Page 24: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Financieel

Innovatie

Klant en marktMensen en

processenVisie en strategie

extern

perspectief

intern

perspectief

• Lange termijn perspectief• Om onze visie te realiseren, hoe kunnen we

ervoor zorgen dat we kunnen blijven veranderen en verbeteren (innoveren)?

Page 25: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Financieel

Innovatie

Klant en marktMensen en

processenVisie en strategie

extern

perspectief

intern

perspectief

Wat zien we vaak in te praktijk?

Of:

Geen ‘balance’ maar te eenzijdig gericht!

Page 26: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Principe van prestatiemanagement

1. DoelenWat wil je bereiken?

2. Actie-indicatoren

Wat ga jedaarvoor doen?

Doelen doorvertalen naar concrete

acties

“Bijregelen” op actieniveau bij achterblijvende

prestaties3. Prestatie-indicatoren

Wat levert dat op?

De acties leiden tot bepaalde prestaties

Confronteren van gerealiseerde prestaties met doelen: presteren we wat we

willen?

Page 27: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Performance Management Methodiek

1. een aan de specifieke bedrijfssituatie aan te passen verbetermethodiek

2. begeleid verandermanagement om mensen en processen écht in beweging te krijgen

3. pragmatische en deskundige begeleiding van de operationele organisatie

4. een overkoepelend masterplan voor het leiden en managen van de totale organisatie, teams en/of individuele ondernemers en managers

5. begeleiding in de noodzakelijke training, coaching, oplijning, afstemming en communicatie rond de gewenste verbeteringen en veranderingen

Page 28: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Werken met de PMM

• Het Prestatie Management Plan is een belangrijke en beproefde tool voor adviseurs, ondernemers en managers om de juiste dingen te doen en de dingen juist te doen

• Het helpt om analyse, lange termijn visie, doelen, korte termijn plannen en acties, maatstaven en prioriteiten op één enkele pagina samen te vatten

• Het helpt ook om zaken af te stemmen en mensen op te lijnen achter de juiste prioriteiten

• Het Prestatie Management Plan is flexibel en kan per klant, per situatie en per periode worden aangepast

• Het Prestatie Management Plan is op drie niveaus beschikbaar: op Organisatie-, Team- en Persoonlijk niveau

Page 29: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

Vijf niveaus

1. ANALYSENIVEAU

2. STRATEGISCH

NIVEAU

3.TAC-

TISCH

NIVEAU

4. OPERATIONEEL

NIVEAU

5.

AFSTEM

NIVEAU

Page 30: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen
Page 31: Programma - Managementmodellensite...Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen worden afgeleid van de missie en de strategie. Missie & strategie Strategische doelstellingen

delegeren