Programma Leuven

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Programma Leuven 2013

Transcript of Programma Leuven

 • st0pdetIJd

  !st0p

  detIJd!

  2013

  aprIl21zondag

  prograMMa leUVen

  & BerteM - HUldenBerg -

  kortenBerg en groot-rotselaar

  Speciale dagpaS van de lijn te koop voor 2,50 euro bij de chauffeur

  www.erfgoeddag.be

 • 2013

  april21zondag

  www.erfgoedcelleuven .be

 • programma leuveN

  WOORD VOORAF 2 - 3

  PROgRAmmA LeuVen

  OPeK (Openbaar entrepOt vOOr de Kunsten) 4-7 de FactorY 4Tentoonstelling:StopdeTijdMooss 5Rondleiding:Nietsaantegeven?MatrIX 6-7Tentoonstellingenlezing:StatischemuziekWorkshopMinimalMusicvoorkinderenvanaf6jaarConcert:StopdeTijd

  SCOuTS en gIDSen muSeum 8-9 Tentoonstelling:100jaarscoutsinLeuven

  RIJKSARCHIeF LeuVen 10Tentoonstelling:Momentopnamenvoordeeeuwigheid:levensplaatsenuitVlaams-Brabant

  PReDIKHeRenKeRK 11Campanae LovaniensesDemonstratie:Manueelklokkenluiden

  DAmIAAnCenTRum 12-13project damiaan vandaagTentoonstelling:DamiaanvereeuwigdvoordelensKinderworkshop:Damiaan,zeg(t)cheese!

  STADHuIS 13-17stadsarchief LeuvenTentoonstelling:EentijdlozeblikophetlevenvanalledaginLeuvenenomstrekenacademie voor het Leuvens dialectMultimedia-presentatie:LeuvensedialectklankenvanvoordeoorlogKoninklijk verbond der Jaartallen Leuven vzwDemonstratie:Jaartallenerfgoedverzegeldvoordetoekomst

  m-muSeum LeuVen 18-19Lezing:Lightmap,themakingofWorkshop:RestaurerenkanjelerenRondleiding:EenblikachterdeschermenvanMZoektocht:HetJaarM

  unIVeRSITeITSBIBLIOTHeeK 20-21Expertenbeurs:BouwmeeaanhetcollectievegeheugenvanWOITentoonstelling:Stopdetijd,leeseenboek

  KADOC 22-23Tentoonstelling:Speelgoedwaarinjekangeloven

  gROOT BegIJnHOF 24de Koerier van navarra vzw Rondleiding:PeterSiemens,tijdgevatinglas

  ABDIJ VAn PARK HeVeRLee 25

  nORBeRTuSPOORT 25basisschool de ark en vzw Cultureel erfgoed annuntiaten HeverleeTentoonstelling:Straf!?Sterkeverhalenuiteenvervlogenschooltijd

  mARIAPOORT (Huis van de Polyfonie) 26alamire FoundationDemonstratie:OpenlabosessieVlaamsepolyfonie

  CJP FOTOgRAFIeWORKSHOP 28

  TAPIS PLeIn eRFgOeDKARAVAAn 29

  OOK OP eRFgOeDDAg Te BeLeVen 30 WandelingLeuvenseGidsenbond

  PROgRAmmA BuuRgemeenTen 32-35

  PRAKTISCH en COLOFOn 36

  BeReIKBAARHeID/OPenBAAR VeRVOeR 37

  STADSPLAn LeuVen achtercover

  INhoudstafel

 • sta eveN stIl bIj de tIjd

  woord vooraf

  PAGINA2

  Beste erfgoedliefhebber,

  De slogan van deze 13e editie van Erfgoeddag is meer dan ooit een uitnodiging. Een uitnodiging om de dagelijkse race tegen de tijd even af te remmen, en stil te staan en te genieten van het werk van de vele duizenden erfgoedwerkers, vrijwilligers en professionelen, die dag na dag het duel aangaan met de tijd. De tijd heeft een geweldige impact op ons cultureel erfgoed: het dreigende materile verval, de ontoegankelijkheid van heel wat gegevens (denk maar aan die oude cassetjes en floppies), het vergeten, veronderstellen of reconstrueren Met hun werk vaak hun passie proberen erfgoedwerkers de gevolgen van het verstrijken van de tijd naar best vermogen te stoppen. Hun inzet n uw interesse bieden de garantie dat wt we belangrijk en betekenisvol vinden, het cultureel erfgoed, aan de generaties na ons wordt doorgegeven. Het recente FARO-onderzoek Vlamingen en het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar erfgoedbeleving in

  Vlaanderen toonde aan dat er gelukkig - een groot draagvlak bestaat voor cultureel erfgoed in onze samenleving. Het groeiend succes van deze jaarlijkse Erfgoeddag is er een illustratie van.

  Op Erfgoeddag bent u eens te meer welkom bij meer dan 400 erfgoedinstellingen en organisaties. Laat u verrassen door hun verscheidenheid, hun rijkdom en hun dynamiek. U zult het zien, horen en voelen: de erfgoedsector is in volle ontwikkeling en ze staat voor grote uitdagingen, op vlak van behoud en beheer, collectiemanagement, digitalisering en erfgoeddepots. Deze kansen

  en uitdagingen zijn globale ontwikkelingen die zich ook bij ons volop manifesteren. In en buiten de werelden van musea, archieven en erfgoedbibliotheken staan ze meer dan ooit op de agenda. Er ligt een boeiend traject voor ons. Alleen daarom al verdient deze editie van Erfgoeddag een stukje van uw kostbare tijd.

  Ik wens u een bijzonder interessante, boeiende en fijne dag toe!

  Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

  toegankelijk voor rolstoelgebruikers gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers toegankelijk voor mensen met een visuele beperking gedeeltelijk toegankelijk voor mensen met een visuele beperking toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking gedeeltelijk toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking

 • welkom op de erfgoeddag IN leuveN

  Zondag 21 april 2013, de 13e editie van Erfgoeddag in Leuven stopt de tijd. Voor jou als Erfgoeddagbezoeker in Leuven, is dit de ideale gelegenheid om kennis te maken met, stil te staan bij en te genieten van het Leuvense cultureel erfgoed in al zijn diversiteit en het mooie, vele werk dat de Leuvense erfgoedorganisaties en vrijwilligers hiertoe verrichten. Zo vertellen en tonen een groot aantal erfgoedorganisaties meer over hun werking achter de schermen en hoe ze hun erfgoed(collecties) verzorgen en beschermen tegen de tand des tijds. In Museum M kan je bijvoorbeeld met het hele gezin deze andere zijde van de museumwerking ervaren via speciale rondleidingen en workshops. Maar ook het stadsarchief focust met haar tentoonstelling op de digitalisering van de Leuvense schepenbankakten, een van haar meest bijzondere en rijkste archiefbronnen. Of, tijdens de Open Labosessie van de Alamire Foundation, hoor je niet alleen live de oude polyfonische muziek, maar kom je ook te weten hoe wordt

  omgegaan met deze 16e- eeuwse muziekmanuscipten.

  Het Scouts en Gidsen Museum blikt dan weer terug op een eeuw scouts in Leuven. In 2013 viert de eerste Leuvense scoutsgroep immers zijn 100-jarig bestaan. Hun tentoonstelling focust op de evolutie tot vandaag met rijk beeld- en archiefmateriaal en boeiende verhalen van (ex)-scoutsleden. Nog meer (im)-materieel erfgoed ontdek je in OPEK, het vroegere douanegebouw aan de Leuvense Vaartkom. Met je smartphone en via QR-codes kan je op ontdekking naar restanten en getuigenissen van de vroegere bewoners. De Academie voor het Leuvens Dialect focust op haar beurt in het stadhuis op de vroorlogse dialectklanken die met uitsterven bedreigd zijn.

  In totaal kan je kiezen uit meer dan 25 gratis activiteiten, verspreid over 12 locaties in de stad. Het erfgoeddagprogramma dat uitgebreid beschreven staat in deze brochure is geschikt voor jong en oud, voor gezinnen of individuele bezoekers en duidt per activiteit

  de toegankelijkheid aan voor rolstoelgebruikers of mensen met een visuele of auditieve beperking (via de icoontjes - zie legende hiernaast - bij de praktische info).

  Erfgoeddag in Leuven roept je ook op om een actieve bijdrage te leveren! In de Universiteitsbibliotheek staat een hele ploeg medewerkers klaar om jouw persoonlijke of familiale herinneringen en objecten rond WO I te registeren. En het Rijksarchief gaat in haar tentoonstelling misschien wel aan de slag met jouw ingezonden bijzondere plaats van herinnering. Kortom, er zijn redenen genoeg om aan deze veelzijdige Erfgoeddag in Leuven deel te nemen. Je ontdekt het verder in deze brochure. Dus maak op zondag 21 april een beetje tijd vrij en kom het zelf meebeleven!Ik wens je alvast veel plezier!

  Denise Vandevoort, Schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking

  2013

  aprIl21

  zoNd

  ag

  woord vooraf

  PAGINA3

 • programma leuveNprogramma leuveN

  Collage Maaike Buys

  De FActorY

  teNtooNstellINg StoP De tIJDIn samenwerking met 30CC en WiSper

  Verhalen uit onze eigen geschiedenis staan centraal. Van recent uitgestorven diersoorten tot de wederopbouw van ons erfgoed. Deelnemers van De FactorY interpreteerden ze naar hun eigen leefwereld en brachten alles beeldend tot leven. Welk moment had nooit hoeven te gebeuren? Welk deed alles stoppen?

  Gedurende enkele maanden stonden de deelnemers van het beeldend atelier De FactorY stil bij de tijd. De tijd die zn sporen slijpt in het leven van elke mens, dier of plant. Via associaties in groep en eigen interpretaties van dit thema werkten ze individuele en groepswerken uit. Heden en verleden vertaald in erfgoed werden beeldend onder de loep genomen. Via verschillende disciplines drukken ze hun verhaal uit. Van diepe, emotionele littekens van de tijd tot universele wonden van onze maatschappij. Geen spoor van de tijd laat jou nog koud bij het zien van hun expressie.

  LOCatIe: OpeK VaaRTKOM4,3000LEuVEN

  STaDSPLaNLOCaTIE1 OPENVaN10TOT18uuR LOOPTNOGVaNDO25T.E.M.ZO28aPRIL2013,TuSSEN14EN18uuR,GRaTIS

  TOEGaNKELIJKVOOR GEDEELTELIJKTOEGaNKELIJKVOOR ,

  Meer over De FActorYDe FactorY is een laagdrempelig platform voor mensen

  die hun artistieke ei willen leggen. Als beeldend en

  sociaal artistiek atelier richt het zich vooral op mensen

  die andere plekken binnen het artistieke circuit moeilijker

  bereiken. Via het actief bezig zijn met beeldende kunst en

  deelname aan het bestaande cultuuraanbod, krijgen de

  deelnemers een actievere plaats in het maatschappelijk

  leven en groeit hun gevoel van zelfwaarde.

  De FactorY is een project van 30CC in samenwerking met

  Wisper vzw.

  Vaartkom 4, 3000 Leuven, +32 16 23 84 27,

  sanne.clerinx@leuven.be,

  www.30CC.be/factory

  opekoPeNbAAr eNtrePot voor De KuNSteN

  Clara Hermans

  PAGINA4

 • programma leuveNprogramma leuveN

  MooSS vzw

  roNdleIdINg NIetS AAN te GeveN? ex-DouANIerS vAN het oPeNbAAr eNtrePot