Programma KNAG Onderwijsdag 2014

12
KNAG Onderwijsdag Vrijdag 7 november 2014 Almere Duurzame leefomgeving

description

Alle informatie over hét evenement voor het aardrijkskunde-onderwijs: de KNAG Onderwijsdag 2014. Programma, zaalrooster, excursies, plattegrond.

Transcript of Programma KNAG Onderwijsdag 2014

Page 1: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

KNAG Onderwijsdag

Vrijdag 7 november 2014Almere

Duurzame leefomgeving

Page 2: Programma KNAG Onderwijsdag 2014
Page 3: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

3

Van harte welkom op de KNAG Onderwijsdag 2014!

Nog nooit hebben zoveel docenten aardrijkskunde en andere geïnteresseerden zich in-geschreven voor de KNAG Onderwijsdag. Fantastisch dat 825 geografen vandaag naar de Schouwburg Almere zijn gekomen om een hele dag samen te denken en praten over het vak aardrijkskunde. De Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht is dit jaar partner bij de invulling van het programma.

Het thema van de KNAG Onderwijsdag is ‘Duurzame leefomgeving’. Hoe gaan we ver-antwoord met de aarde om? Hoe ontwikkel je een duurzame stad? Wat voor nieuwe vormen van energie gaan we in de toekomst gebruiken? En hoe duurzaam is duurzaam eigenlijk? Bij het vak aardrijkskunde komen deze vragen allemaal aan bod.

We starten gezamenlijk in de Grote Zaal. We worden welkom geheten door Henk Mulder. Hij is wethouder Ruimte, Wonen & Wijken van de gemeente Almere en zal ver-tellen voor welke uitdagingen deze jonge stad staat op ruimtelijk gebied. Hoogleraar paleoceanografie Appy Sluijs (UU) belicht een andere kant van het thema ‘Duurzame leefomgeving’. Hoe zag het klimaat er 20 miljoen jaar geleden uit? En hoe trekken we daaruit de juiste conclusies voor de toekomst? Hoogleraar in de geowetenschappen Maarten Kleinhans (UU) gaat vervolgens in op rivieren en delta’s. Het spel van water en zand leidt in delta’s voortdurend tot erosie en sedimentatie. Aan het einde van de och-tend wordt de KNAG Onderwijsprijs uitgereikt aan een docent die zich in het bijzonder ingezet heeft voor het aardrijkskundeonderwijs.

’s Middags zijn er veel workshops, bijvoorbeeld over de duurzame stad, duurzame mobiliteit, leefbare planeet, internationale migratie, Geo Future School en toekomst-gericht onderwijs. Een deel van u gaat op excursie en maakt een stadssafari door Al-mere, brengt een bezoek aan de Oostvaardersplassen of Windpark Alexia. Uiteraard is er ook de hele dag een bedrijvenmarkt.

We heten u van harte welkom en wensen u een aangename en leerzame dag!

Namens het KNAG,Annelies Beek, Onderwijscoördinator

Woord vooraf

Page 4: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

4

22 - Adwin Bosschaart e.a. De mythe van de droge voeten

19 - Joop vd Schee e.a.Vernieuwde havo/vwo programma

16 - Margaret Roberts Geography through Enquiry

Middenzaal

12 - Hans MiddelkoopDe Rijn in een glazen bol

7 - Paul Meijer Tektoniek Middellandse Zeegebied

3 - Gery NijenhuisInternationale migratieGrote Zaal

Ronde C15:15 - 16:15

Ronde B13:45 - 14:45

Ronde A11:45 - 12:45

Zaal

13 - Dan AssendorpDINOloket

2 - Peter van de LaakDuurzame stadDans

10 - Wendy Tan Duurzame mobiliteits-trends

18 - Vmbo-commissieErvaringen met nieuw examenprogramma vmbo

1 - Stephan MantelDe wereld van bodemsKleine Zaal

20 - De Wolf & De Jongh‘Duurzaam denken’

9 - Boris JansenDe rol van fossiele brand-stoffen

14 - Chris DiederiksDigitaal (kaart)materiaal in de aardrijkskundeles

Drama

Rooster Workshops

29 - Linda IJmker GroenGelinkt

6 - Ineke Deelen e.a.Plek voor sport

23 - Willem KorevaarQGIS in het voZaal 1

28 - Willemijn ArtsDe Geo onderbouw 9e editie

24 - Willemijn MuggenHoogwaardige RTTI-toetsen

Zaal 3

11 - Fred ZollerEnergie uit oppervlakte-water

8 - Duineveld & BeunenHoe duurzaam is duur-zaam?

4 - Maarten KleinhansExpeditie MoendoesZaal 2

21 - Tine Béneker e.a.21st century skills

26 - Geert van den BergbuiteNLand en onderwijs van de toekomst

15 - Rob Adriaens e.a.Geo Future School Zaal 4

30 - Theo PootLesgeven met kern-methodes

5 - Bernd AndwegHoe maak je een leefbare planeet?

Zaal 5

17 - Erik Appelman Schooltv in de aardrijks-kundeles

25 - Falco ZwinkelsWat vinden leerlingen van aardrijkskunde

27 - Auteurs De GeoInspirerende verhalen uit De Geo

Page 5: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

5

• Verzamelen vanaf 13.35 onderaan de trap in de garderobe.• De bus vertrekt om 13:45 vanaf de parkeerplaats voor het

Apollo Hotel.• Vergeet niet om op tijd te lunchen en uw jas op te halen.• Laat uw naam aftekenen door de student voordat u de bus

instapt

Excursie 102Windpark Prinses AlexiaDennis Menting, Douwe Monsma, Joost de Gooijer

• Verzamelen vanaf 13.20 bovenaan de trap in de garderobe.• De bus vertrekt om 13:30 vanaf de parkeerplaats voor het

Apollo Hotel.• Vergeet niet om op tijd te lunchen en uw jas op te halen.• Laat uw naam aftekenen door de student voordat u de bus

instapt.

Excursie 101Stadssafari AlmereThijs van der Steeg

OpmerkingenExcursie

• Verzamelen om 13.20 onderaan de trap in de garderobe.• De bus vertrekt om 13:30 vanaf de parkeerplaats voor het

Apollo Hotel.• Vergeet niet om op tijd te lunchen en uw jas op te halen.• Laat uw naam aftekenen door de student voordat u de bus

instapt.

Excursie 103OostvaardersplassenJasper Kuipers

• Verzamelen om 13.40 in de Trapfoyer (achter garderobe). • Voor deze excursie vertrekt u om 13.45 te voet vanaf de

Schouwburg Almere. • Vergeet niet om op tijd te lunchen en uw jas op te halen.• Laat uw naam aftekenen door de student.

Excursie 104Veldwerk 2.0Jan Willem van Eck,Dennis Hunink

Excursies

Page 6: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

6

Mid

den-

za

alZa

al 1

Zaal

2

Zaal

5

Zaal

3

Zaal

4

Het plenaire ochtendprogramma vindt plaats in de ‘Grote Zaal’. De workshops zijn in de sub-zalen: Zaal 1 t/m zaal 5, Dans, Drama, Kleine Zaal, Middenzaal en Grote Zaal.

De bedrijvenmarkt is in de foyers. Daar zul-len ook de koffie, thee en lunch worden ge-serveerd. De KNAG Onderwijsdag wordt hier afgesloten met een borrel.

Aan het einde van de dag kunt u uw badge bij de garderobe weer inleveren.

Plattegrond

Page 7: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

7

Bedr

ijven

mar

kt

Bedr

ijven

- m

arkt

,koffie,

lunc

hKlei

ne

zaal

Dra

ma

Dan

s

Trap

-fo

yer

Gar

dero

be

Ent

ree

Gro

te Z

aal

Hoo

fdin

gang

koffie,

lunc

h

naar

D

ram

a,za

al 1

-5

naar

Dan

s,M

idde

nzaa

l

Page 8: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

8

In de foyer vindt u de stand van het KNAG. Dit jaar kunt u hier terecht voor onder meer:

• Het boekje ‘Geografisch bekeken’. In dit boekje wordt op een toegankelijke en aantrekkelijke wijze duide-lijk gemaakt dat we voort-durend de geografische vinger aan de pols moeten houden. Twaalf actuele the-ma’s worden behandeld. Je ziet onmiddellijk dat aard- rijkskunde en geografie er toe doen. ‘Geografisch bekeken’ kan in sets worden besteld voor de hele klas.

KNAG-stand

• De informatiefolder ter promotie van aardrijkskunde. ‘Je kunt meer met Geo dan je denkt’ geeft antwoord op de vraag die leerlingen vaak stellen: ‘Wat voor stu-die of beroep kun je met aardrijkskunde kiezen?’ Dit beknopte overzicht helpt de leerlingen wegwijs te maken in het brede spectrum. Om te zorgen dat leer-lingen ook echt verder willen met aardrijkskunde is het ook belangrijk dat secties het vak op school goed posi-tioneren en presenteren. Vakcollega’s geven tips.

• Speciaal voor wie aardrijkskunde een warm hart toe draagt, is er het T-shirt ‘I love AK’. Alleen vandaag koopt u dit T-shirt voor slechts €6,-. Dit jaar hebben we voor het eerst T-shirts met V-hals.

• Nieuw is de ‘I love AK’ mok. Ideaal voor in de docentenkamer. De mok kost €5,-.

Voor alle items geldt: zolang de voorraad strekt!

Page 9: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

9

De volgende bedrijven en organisaties zijn dit jaar met een stand aanwezig op de bedrijvenmarkt:

• Aardrijkskunde Olympiade• Atlantische Commissie• CAH Vilentum• EcoTanken• Embassy of the Republic of Korea• Eurofysica• GeoFort• Globe Nederland• Greenpeace/GEODAN• GroenGelinkt• Hogeschool van Hall Larenstein• Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden / Unie van Waterschappen• Humanity House• KNAG• KNMI• Malmberg• Mapping Worlds• Movies that Matter• Noordhoff Uitgevers Bosatlas• Noordhoff Uitgevers buiteNLand• Noordhoff Uitgevers Toetspunt• Perspectief Uitgevers• Quintel Intelligence• Radboud Universiteit Nijmegen, Sectie Geografie, Planologie en Milieu• Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen• Stichting Veldstudie• Stichting VO-content• ThiemeMeulenhoff• Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen• Veldwerk Nederland• Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen• Wageningen Universiteit

Bedrijvenmarkt

Page 10: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

10

KNAG-activiteiten 2014 - 201511 december 2014Studiemiddag Schoolexamens à la carte voor vmboDe schoolexamenwerkgroep vmbo van het KNAG heeft schoolexamenvragen over het nieuwe examenprogramma voor het vmbo gemaakt. De vragen zijn methode-onafhankelijk en worden uit-gebracht op cd-rom.Docenten kunnen zelf hun schoolexamens hiermee sa-menstellen.Op donderdagmiddag 11 december van 16-18 is er een studiemiddag over het schoolexamen vmbo en wordt de cd-rom ‘Schoolexamens à la carte’ gepre-senteerd. Inschrijven kan via de KNAG-website of u kunt uw e-mail adres achterlaten bij de KNAG-stand.

15 januari t/m 15 april 2015 Leerlingenwedstrijd ‘Atlas van de toe-komst: Nederland in 2040’ Het ministerie Infrastructuur & Milieu en Platform31, hebben 2015 uitge-roepen tot het Jaar van de Ruimte. Het KNAG organiseert daarom in de eerste vier maanden van 2015 een leerlingen-wedstrijd. Hoe zien leerlingen Neder-land in 2040? Er komt een lespakket van 4 lesuren. Leerlingen ontwikkelen ver-schillende scenario’s voor de ruimtelijke ordening in 2040 en maken samen een Atlas van de Toekomst. De beste klas wint een prijs. Meer informatie volgt in de KNAG Nieuwsbrief Onderwijs. Doel-groep: onderbouw van het voortgezet onderwijs, alle niveaus. Duur: 4 lesuren. Kosten: geen.

2 t/m 9 mei 2015 KNAG-reis IJslandVan 2 t/m 9 mei organiseert het KNAG samen met Askja Reizen een achtdaagse reis naar het zuidwesten van IJsland. Re-isleider is fysisch geograaf Bart Pijpers, docent aardrijkskunde in Breda die IJs-land op zijn duimpje kent er al tien jaar reizen begeleidt. Het dag-tot-dag pro-gramma ligt bij de KNAG-stand. Zie de KNAG-website voor meer informatie en inschrijven.

18 t/m 22 mei 2015GeoWeekIn de week van 18 t/m 22 mei kunnen leerlingen kennismaken met de tech-nische kanten van aardrijkskunde. Ze ontvangen een professional in de klas, gaan op bedrijfsbezoek of gaan op veld-werk met een professional. Doelgroep: 10 t/m 15 jarigen. Deelname is gratis. Scholen kunnen zich vanaf februari in-schrijven voor de verschillende expedi-ties.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten? Abonneer u dan gratis op de KNAG Nieuwsbrief, de KNAG Nieuwsbrief Onderwijs of de GeoWeek-nieuwsbrief. Bij de KNAG-stand ligt een intekenformulier.

Page 11: Programma KNAG Onderwijsdag 2014
Page 12: Programma KNAG Onderwijsdag 2014

08.45 Ontvangst en aanmelding Bedrijvenmarkt

09.45 Welkom en opening, Grote Zaal● Henk Ottensvoorzitter KNAG

09.55 Lezingenreeks ‘Duurzame leefomgeving’● Henk Mulderwethouder gemeente Almere ● Appy Sluijshoogleraar paleoceanografie Universiteit Utrecht● Maarten Kleinhanshoogleraar geowetenschappen Universiteit Utrecht

11.00 Uitreiking KNAG Onderwijsprijs

11.20 Koffiepauze Bedrijvenmarkt

11.45 Workshopronde A

12.45 Lunch Bedrijvenmarkt

13:30 Vertrek excursies

13.45 Workshopronde B

14.45 Koffiepauze Bedrijvenmarkt

15.15 Workshopronde C

16.15 Borrel

Programma