PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie...

of 13 /13
PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM

Embed Size (px)

Transcript of PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie...

Page 1: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

PROFIELWERKSTUK

HAVO / ATHENEUM

Page 2: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Profielwerkstuk

• Wat is het• Onderzoek, proces en eindpresentatie• Studielast• Vakken en profiel• Samenwerking• Begeleiding• Dossierbladen, beoordelingsschema• Onderdeel van het combinatiecijfer

Page 3: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Combinatiecijfer

gemiddelde van maatschappijleer, profielwerkstuk

(en ANW in het atheneum)

gemiddelde over de hele cijfers en dan weer afgerond op een heel getal (5,45=>5)

Page 4: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Compensatie i.v.m. zak- en slaagregeling

Geslaagd als:• Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of• er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of• er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken

een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is 

Daarnaast moeten CKV en LO beoordeeld zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’.Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. (Dat geldt ook als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is)

Page 5: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

TijdschemaWeek 34 Start instructie op 24 augustus, inleveren

dossierblad 1 Week 35/36 Toewijzing begeleiders uiterlijk 1 september

Leerlingen maken afspraken met hun begeleider(s)

Week 40 Uiterlijk 6 oktober dossierblad 1/2 goedgekeurd

Week 4 Uiterlijk 26 januari dossierblad 3 goedgekeurd door begeleider, profielwerkstuk in concept goedgekeurd, afspraken over

presentatie/afronding/definitieve beoordeling, vaststellen voorlopig cijfer op grond van de

bekende gegevensWeek 8 Presentatieavond(en)Week 10 Uiterlijk 10 maart, vaststelling cijfers

profielwerkstuk

Page 6: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Maatregelen bij achterstanden

Als leerlingen op bepaalde momenten in gebreke blijven, dan wordt het proces als onvoldoende beoordeeld.

Leerlingen die zich niet houden aan de genoemde data/afspraken krijgen tot nader orde een blokrooster.

Het blokrooster kan opgeheven worden als de begeleider vast heeft gesteld dat de leerling aan de verplichtingen heeft voldaan.

Page 7: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Bepalen onderwerp via dossierblad 1

• Start in profielgroepen• OLC en computerlokaal beschikbaar• Vandaag inleveren bij docenten/mediathecaris• Profiel• Vervolgstudie• Sites• Stencil cirkelmethode

Page 8: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

InternetAlle profielen:http://www.werkstuknetwerk.nl/http://www.vwo-campus.nl/alle_pws/1http://www.scholieren.com/werkstukken/http://www.ru.nl/profielwerkstuk/http://www.novaplein.nl/vavo/profielwerkstuklinks.htmlhttp://www.zwincollege.nl/documenten/0405/onderwerpen%20PWS.dochttp://www.hetcaland.nl/epsilon/mod/resource/view.php?id=3229http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/gammasteunpunt/onderwerpen/index voor EM/NT/NG:www.ikonderzoekwater.nl

Page 9: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Nog meer internet

NT/NG profiel:Voor NT en NG leerlingen geldt dat het PWS uit 1 of meer van devolgende onderdelen moet bestaan:

Onderzoek via practicum op school of eldersEen bedrijf of onderwijsinstelling bezoeken (met vragen, vooronderzoek, volgen van een masterclass)

Technisch ontwerp via ontwerpcyclus: ideeën ophttp://www.techniek15plus.nl/http://members.lycos.nl/profielwerkstuk/http://www.pws-exact.leidenuniv.nl/http://www.studeren.uva.nl/scheikunde/profielwerkstukken.cfmhttp://www.few.vu.nl/vpr/studiehuis/index-nl.htmlhttp://www.scholierenlab.tudelft.nl/doc/pws.asphttp://www.ru.nl/exo/http://www.aarde.nu

Page 10: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Nog meer internetWedstrijden:Algemeen:http://www.thinkquest.nl/http://www.djo.nl/over_de_wedstrijd.phpNT/NG:http://pws.schoolsite.utwente.nl/wedstrijd/http://www.few.vu.nl/aanstaande_studenten/profielwerkstuk.html (alleen leerlingen 6 atheneum)http://www.nvon.nl/hoofdmenu/leerlingactiviteiten/wedstrijd_pwshttp://foundation-imagine.org/ (PWS voor een ontwikkelingsland met

alsprijs de reis er naar toe en daar uitvoeren)http://www.aarde.nu (reis naar ijsland of groenland te winnen, kan ook in combinatie met aardrijkskunde)http://www.scholierenlab.nl/nl/home/nieuwsSteunpunten voor profielwerkstukLeiden: http://pws-exact.leidenuniv.nl/nonflash.htmlNijmegen: http://www.exo.science.ru.nl/Delft: http://www.scholierenlab.nl/

Page 11: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Indeling

5 havo CM/EM V 11

5 havo NG/NT J 11

6 atheneum CM/EM V 7

6 atheneum NG/NT J 16

Page 12: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

PROBLEEMSTELLING FORMULEREN 1. Zet in de onderstaande cirkel je

onderwerp. Geef in woorden rondom de cirkel aan waar je aan denkt bij dit onderwerp. Je noteert dus je associaties. Je kunt daarbij gebruik maken van de volgende vragen:

- Wat heb je er mee te maken? - Wat weet je al van het onderwerp? - Wat vind je er zelf van?

Page 13: PROFIELWERKSTUK HAVO / ATHENEUM. Profielwerkstuk Wat is het Onderzoek, proces en eindpresentatie Studielast Vakken en profiel Samenwerking Begeleiding.

Maak van elk van de door jou uitgekozen associaties hieronder een nieuw web. Geef ook hier per associatie aan wat je daar bij denkt.

Welke onderdelen spreken je het meest aan voor verder onderzoek? Noteer er tenminste twee en hoogstens vier. Formuleer nu je voorlopige probleemstelling