Profielkeuzeavond havo nieuwe vakken maart 2012

download Profielkeuzeavond havo nieuwe vakken maart 2012

of 34

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  6.179
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Profielkeuzeavond havo nieuwe vakken maart 2012

Profielkeuzeavond havo

Profielvoorlichting havo bovenbouw

Studiehuis Zernike College 8 maart 2012

Even voorstellen

Teamleiding Havo 4/5

Evelien Koridon en Hans Warris (studiehuis)

Bas Blanken en Tim Loos (Montessori)

Decanaat

Hidzer de Vries, Anne Post, Marion Bosma, Gerard Nieborg

Programma

19.30 Opening

19.35 Decanaat / Tweede Fase

20.05 Pauze met koffie/thee

20.15 1e ronde nieuwe vakken

20.35 Wisselen

20.40 2e ronde nieuwe vakken

21.05 3e ronde nieuwe vakken

21.30 4e ronde nieuwe vakken

21.50 Einde van de avond

Laatste dia presentatie november 2011:Hoe gaat het vanaf nu verder?

Dit is de start van het voorlichtingstraject

Begeleiding door mentor jaar 3 en decanaat bij maken van keuze

Presentatie nieuwe vakken 7/8 maart 2012

Voorlichting door BB-leerlingen

Keuzekaart invullen

Het onderwijsprogramma

Gemeenschappelijk deel

Profieldeel: CM/EM/NG/NT

Vrije deel

Deel schoolgebonden:

mentoraat

uitwisselingsexcursie met buitenlandse school. Exchange week is van 13 tot en met 21 oktober 2012Terugkomweek is van 20 tot en met 26 april 2013

Je kiest:

Een profiel (CM, EM, NG of NT)

Een profielkeuzevak (bij CM 2 vakken, bij de anderen 1 vak)

Een keuzevak (niet elk vak is mogelijk, zie keuzekaart)

Opmerkingen

Vrije deel:

een van de andere vakken (mag ook een niet gekozen profielkeuzevak zijn)

ook is Bewegen Sport Maatschappij mogelijk

MVT kan zijn: Frans, Duits of Spaans

Naast Engels is er geen verplichte 2e MVT

O&O is het technasiumvak van de bovenbouw

Op de keuzekaart staan de vakkencombinaties aangegeven die niet mogelijk zijn.

Na Havo overstappen naar Atheneum?

In CM profiel Havo is wiskunde niet verplicht, op het Atheneum wel

Op de Havo is de 2e MVT niet verplicht, op het Atheneum wel

Atheneumleerlingen hebben 1 vak extra

Aandachtspunten

Extra vak alleen kiezen bij goede resultaten voor alle vakken in jaar 3

Een 7 doet leven!

Slaag/zakregeling

Het gemiddelde op de CSE-cijfers is minimaal 5,5

6 of hoger/ 1X 5/ 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie

Max. 1 tekort bij de vakken Ne, En, Wi

Rekentoets voor alle leerlingen

Schoolexamenboek

In te zien op de site: www.zernike.nl

Slaag-/zakregeling

Overgangsregeling

Herkansingsregeling

Regeling POs en handelingsdelen

Leerstof per vak

Data

20 april 2012Deadline inleveren keuzekaart

10 juli 2012Controle gemaakte keuzes op de welkommiddag

Vragen??

Voorlichting profielkeuze

Decanaat

Na de HAVO

Hanzehogeschool

Ook na de HAVO

NHL

Van Hall/Larenstein

Stenden hogeschool

Windesheim

Buitenland

Atheneum

Sectoren HBO( hoger beroeps onderwijs)

Economie en Recht

EM f profielen met EC/M&O

Gedrag en maatschappij

alle profielen

Gezondheidszorg

alle profielen (soms CM + Wi)

Landbouw, Natuur en Milieu

NG, NT f profiel EM mt SK (WiB)

SectorenHBO(wetenschappelijk & hoger beroeps onderwijs))

Onderwijs

alle profielen

Kunst, Taal en Cultuur

alle profielen

Techniek en Natuur

NT f profiel NG mt WiB & NA

Cultuur & Maatschappij

Een van de belangrijkste eigenschappen die je moet bezitten voor dit profiel is dat je creatief bent. In je latere beroep krijg je veel te maken met je creativiteit. Je hebt belangstelling voor kunst, cultuur, maatschappelijke vakken, taal en rechten. Je bent sociaal, belangstellend en een teamwerker. Ook is het handig als je goed kunt organiseren.

Dit profiel is zeer geschikt voor studies in de kunstensector, sociale studies. Ook voor het onderwijs, de journalistiek, voorlichting, maatschappelijke studies en communicatie is dit profiel geschikt.

Economie & Maatschappij

Dit profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die genteresseerd zijn in economie, handel, management, communicatie of toerisme. Je bent ondernemend en houdt van organiseren. Ook kun je goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou geen probleem.

Je kunt denken aan studies als commercile economie, bedrijfseconomie en management/economie/recht. Ook communicatie, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke richtingen (rechten) sluiten ook heel goed aan bij dit profiel.

Natuur & Gezondheid

Dit profiel past bij je als je belangstelling hebt voor mensen, dieren en planten. Bovendien moet je goed uit de voeten kunnen met de exacte vakken. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken. Je vindt het leuk om met mensen te werken en ze te helpen.

Met dit profiel kun je alle studies op (para)medisch gebied gaan doen. Denk dan bijvoorbeeld aan fysiotherapie, logopedie, ditiek of verpleegkunde. Met dit profiel heb je ook toegang tot de meeste agrarische studies zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dier- en veehouderij of tuin- en landschapsinrichting. Ten slotte vormt dit profiel ook een goede basis voor de milieustudies zoals milieutechnologie.

Natuur en Techniek

Dit profiel is iets voor jou als je interesse hebt voor natuurwetenschap en voor techniek. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen werken. Je kunt logisch denken en zorgvuldig werken. Je wilt graag ontwerpen en stoffen onderzoeken. Omdat je veel te maken zult krijgen met berekeningen is het handig als je aanleg hebt voor wiskunde en dat je ruimtelijk inzicht hebt. Ook met de computer moet je goed overweg kunnen.

Met dit profiel kun je een studie gaan volgen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: electrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld Chemische Technologie, Biotechnologie, Informatica of Verkeerskunde gaan doen

Hoe kiezen ???????

Rekening houden met vervolgopleiding

(welk profiel noodzakelijk)

Breed kiezen

Profiel kiezen waarmee je kunt slagen

Geen negatieve keuze maken

Bewuste keuze maken (WiB/M&O)

Rekening houden met keuzebeperkingen,

Maarrrrr.

Belangrijke hulpmiddelen

Blauwe boekje (aanvullende eisen)

Weet wat je kiest

Qompas (interessetesten & profielkeuzeprogramma)

Brochures

Gesprekken decanaat op locatie

Marion Bosma: Zuidlaren , Helperbrink & Rummerinkhof

Anne Post: Van Iddekingeweg & HJZ

Decanaat bovenbouw

Organisatie LOB activiteiten

Meeloop dagen

Terugkomdag Zernike

Studie - & beroepskeuzetest

(Icares/ Qompas)

Beroepenvoorl. Augustinus College

Voorlichting:

Vervolgstudies

Open dagen

Studiefinanciering

MBO/HBO/WO beurs

Internet

Alle informatie vanuit het decanaat verschijnt op

www.zernike.nl

(leerlingenzorg)

voor contact:

decanaat@zernike.nl

Vragen ???

Uitwisseling/Internationalisering

Aix Les BainsFrankrijkBarcelonaSpanjeBaselZwitserlandBeasainSpanjeBerlijn DuitslandBratislavaSlowakijeBresciaItaliKaliszPolenrebroZwedenPopradSlowakijeVeszpremHongarije

Wie en wanneer?

Alle leerlingen klas 4 havo/vwo

Voor de herfstvakantie de uitweek 13/14 t/m 19 oktober

Voor de meivakantie de terugkomweek/internationaliseringsweek 20/21 t/m 26 (27) april

Vroeg overleggen begin van het nieuwe cursusjaar

Heimwee

Medische omstandigheden

Wagenziekte, Dieet, Medicijngebruik

Topsport

Presentaties nieuwe vakken

MAWLokaal 7KunstLokaal 10BSMStille kantineInformaticaScience wingM&OGrote kantineO&OLokaal 22FilosofieVoorlichting M-profielenVoorlichting N-profielenLokaal 14Lokaal 9Lokaal 8

34