PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE,...

of 28 /28
PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013

Embed Size (px)

Transcript of PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE,...

Page 1: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

PROFIELKEUZE HAVO 4

Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis.

MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT

NIJMEGEN

Decanaat november 2013

Page 2: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Begeleiding van school

• Mentor behandelt “PROFIELKOMPAS”.• 3 HAVO na 2-jarige brugperiode = Tussenjaar?

Nee, doorlopende leerlijn. • Decanen

• vraagbaak: brochures, handboeken enz.• gesprekken / adviezen• adviezen vakdocenten inwinnen• Testen afnemen / adviseren. • HAN-dag november• Profieldag: - met leerlingen 5 havo

» - proeflessen nieuwe vakken (BSM, MaWe, MeO, Ec)

Page 3: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Inspanning door leerling

- Goede cijfers scoren voor de belangrijke vakken.- Dagelijks werk in voldoende mate doen.- Zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn/worden- Overgaan! - CIJFERS ZIJN BELANGRIJK !- Leren welk profiel het beste bij je past.

- Goede vakken zijn vaak ook leuke vakken!!- Inzicht en kunnen tonen aan docenten !!- Inzet tonen voor het vak / de docent !!- Interesse in opleiding/beroep in HBO!!

Page 4: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

ADVIES-FORMULIER A

Page 5: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Methode

Wat is kiezen ?

Wie ben ik?Eigenschappen

Wat wil ik ? Interesse

Wat kan ik ? Capaciteiten• Vakken in de

bovenbouw• Uitleg profielen• Uitleg studielast• Vervolg in het HBO• Wereld van arbeid &

beroep

Page 6: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Rol van de ouders

• Klankbord voor uw kind toekomst ?• Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter

dan de school.• Bron van informatie (beroepenwereld, “wie ben ik?”)• Begeleiding open dagen / voorlichtingsdagen (4 havo, zaterdag)• Studiehouding controleren ???? ( en verbeteren ???)• Toetsen aan de werkelijkheid.• Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer”• Bovenal ………. Trajectbegeleider

Page 7: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.
Page 8: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Studielast• 1600 uur per jaar dus totaal 3200 uur

– Lessen + zelfstudie !– Op het LC “Studielasturen” = slu .

• Studielast verdeeld in:– “Gemeenschappelijk deel” ca. 1100 slu. – “Profieldeel” ca. 1200 slu.– “Keuzedeel profiel” 320 / 400 slu – Vrij deel => 1 examenvak 320 / 400 slu – “Geheel Vrij deel” ca. 300 slu.

• Leerling verplicht 1040 klokuren op school • 38 lesweken x 27 klokuren !• Verplichte studie-uren 3e verdieping!

Page 9: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

De vier profielen

• Cultuur & Maatschappij CM

• Economie & Maatschappij EM

• Natuur & Gezondheid NG

• Natuur & Techniek NT

Page 10: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Gemeenschappelijk deel

• Verplicht voor iedereen:– Nederlands– Engels– Rekenen Aanpassing: eindcijfer rekentoets telt nog niet mee in de

slaag-/zakregel tot 2015-16 (ten minste een 5)

– Maatschappijleer (Mij)– Lichamelijke Opvoeding (LO)– Culturele & kunstzinnige vorming 1 (CKV 1)– Oriëntatie op studie & beroep (OSB) 40 uur– Profielwerkstuk 80 uur (begeleide middagen)

– Enigszins klassenverband door clustering met profieldeel

Page 11: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Natuur-profielen

• Natuur & Techniek– Wiskunde B– Natuurkunde – Scheikunde

• Keuzedeel:• 1 vak uit:

– Biologie• Onderzoek en

Ontwerp

Biologie Economie

Management en Organisatie

Onderzoek en Ontwerp

Page 12: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Wat kan ik er mee? • Alle (technische) opleidingen als je geen vak mist (Ec/2e mvt/Bi)• Als je economie of management & organisatie kiest kun je ook alle

economische opleidingen kiezen.Opleidingen N+T N+G E+M C+M

B Logistiek en technische

vervoerskunde

B Luchtvaarttechnologie

na of nl&t

B Maritiem officier¹ na of nl&t

B Medisch ingenieur

B Milieukunde sk

B Forensisch onderzoek na of nl&t B Game architecture

and design

B Ruimtelijke ordening en planologie

B Scheepsbouwkunde na of nl&t B Technische bedrijfskunde

B Technische commerciële

confectiekunde

B Technische commerciële textielkunde

B Technische informatica

wib wib

B Technische natuurkunde

na of nl&t

B Verkeerskunde B Werktuigbouwkunde na of nl&t

Page 13: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Natuur-profielen

• Natuur & Gezondheid– Wiskunde B of

• Wiskunde A

– Scheikunde– Biologie

– Keuzedeel:• 1 vak uit:

– Natuurkunde– Aardrijkskunde – Onderzoek en Ontwerp

Onderzoek en Ontwerp

Natuurkunde

Aardrijkskunde Management en Organisatie

Page 14: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Wat kan ik ermee? Opleidingen

N+T

N+G E+M C+MB Aot-techniek (energie-techniek)

na of nl&t

B Autotechniek na of nl&t B Aviation na of nl&t na B Game architecture and design

B Bewegingstechnologie wi (a of b)

B Luchtvaarttechnologie na of nl&t B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

B Gezondheidszorgtechnologie

B Biotechnologie B Bouwkunde na of nl&t wib + na

B Bouwmanagement en vastgoed

ec + wi (a of b)

B Chemie B Chemische technologie B Civiele techniek na of nl&t B Informatica wi (a of b)

B Communication and multimedia design

wi (a of b)

B Elektrotechniek na of nl&t

B Engineering, design and Innovation

na of nl&t Na

Page 15: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Maatschappij-profielen

• Economie & Mij.• Wiskunde A • Economie• Geschiedenis

• Keuzedeel 1 vak uit:• Aardrijkskunde• Duits• Frans • Maatschappijweten-

schappen • Management en

Organisatie

Frans Duits

Kunst (tekenen) Aardrijkskunde

BSM

Maatschappij- wetenschappen

Management en Organisatie

Page 16: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Wat kan ik ermee? • Bijna alle economische opleidingen.Opleidingen N+T N+G E+

MC+M

B Accountancy ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b)

B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b)

B Bedrijfskundige informatica

(ec of m&o) + wi (a of b)

B Bestuurskunde /overheidsmanagement

ec ec ec

B Commerciële economie ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b)

B Communicatie ec of m&o ec of m&o (ec /m&o of mw)+ wi (a of b)

B Food and business (ec of m&o) + wi (a of b)

B Hbo-Rechten B Hogere Europese beroepenopleiding

2e mvt 2e mvt 2e mvt

B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt

ec of m&o

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs

ec of m&o

B Informatiedienstverlening

en –management

B Integrale veiligheid B Integrale

veiligheidskundeec ec ec

B International business and

management studies

ec of m&o of 2e mvt

ec of m&o of 2e mvt

ec of m&o

B Journalistiek B Kunst en economie

B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b)

Page 17: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Maatschappij-profielen

• Cultuur & Mij.– MVT 2 (Fa of Du)– Geschiedenis– Kunst (tekenen)

Keuzedeel: 1 vak uit:

- Aardrijkskunde- Economie (alleen met

WiA)

Duits Frans

Wisk A (vwo) BSMMaatschappij- wetenschappen

Page 18: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Wat kan ik ermee? • Alle studies in cultuur/welzijn , zorg en onderwijs

Opleidingen N+T N+G E+M C+MB Creatieve therapie¹

B Culturele en maatschappelijke vorming

B Godsdienst-pastoraal werk

B Integrale veiligheidskunde ec ec ecB Maatschappelijk werk en dienstverlening

B Pedagogiek

B Personeel en arbeid

B Sociaal-juridische dienstverlening

B Sociaal pedagogische hulpverlening

B Social work

B Sport en bewegen¹

Page 19: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

OPLEIDINGEN IN DE ZORG• Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst.

Opleidingen N+T

N+G

E+M

C+MB Fysiotherapeut, opleiding tot B Huidtherapie

B Kunstzinnige therapie

B Logopedie, opleiding voor¹ B Management in de zorg¹ B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (Röntgen enz.)

wi (a of b)

B Mondzorgkunde

B Oefentherapie Cesar

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

B Optometrie wi (a of b)

B Orthoptie wi (a of b)

B Podotherapie, opleiding

B Sport, gezondheid en management

B Verpleegkundige, opleiding tot

B Voeding en diëtetiek

Page 20: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

instroom TECHNASIUM in bovenbouw!• Leerlingen van TECHNASIUM in 3 Havo-t• Kenmerk is het vak O & O (320 slu)

– Ontwerp en onderzoek (technisch)– praktische opdrachten in groepjes– opdrachten uit het bedrijfsleven– 2 grote proeven en 1 keuzeopdracht in 4 havo– meesterproef in 5 havo (profielwerkstuk is onderdeel?)– lessen op 1 dagdeel aaneengesloten– Geen CSE maar schoolexamen

• Keuze voor O&O in 4 Havo mogelijk (advies)• Alleen bij Natuur- profiel.

Page 21: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Onze ideale leerling

Page 22: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Belangrijke data

• vanaf nu decanenkamer voor info• tot eind januari ProfielKompas en

mentoruren • Week 51/01 Profielkeuzemarkt , proeflessen.• Januari/februari adviezen docenten

• bij cijferoverzicht maart 2014 advies over voorlopige keuze + advieslijst vakken per leerling.

• Profielgesprekken met mentor.• Maart/april 2014 gesprekken met decaan• april 2014 definitieve profielkeuze• mei planning volgend schooljaar• overgangsrapport keuze bijstellen vanwege

resultaten?

Page 23: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Hoe kies ik het juiste profiel ?

• “Goede” redenen:– Ik ben goed in die

vakken. Slaag wel.– Ik vind die vakken leuk.– Ik denk, dat ik later een

beroep in die profielrichting kies.

– De adviezen van de vakdocenten zijn goed.

– Werk / activiteiten passen goed bij mijn persoon.

• “Foute” redenen:– Mijn vriend(-in) kiest dit

ook.– Deze leraar/ lerares vind

ik (niet) leuk !– Ik wil mij niet zo druk

maken.– Eigenlijk weet ik niets

beters.– Ik wil rijk worden.

Page 24: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Bang dat ‘t te moeilijk wordt?• De meeste leerlingen lopen in één keer door 4 + 5 havo heen.• Zwaardere exameneisen vanaf 2012

– Ned, Eng en Wiskunde vanaf 2013 niet meer dan 1 x 5.– CSE moet voldoende zijn: gemiddelde van 5,5 – Rekentoets vanaf 2014: moet minstens 5 zijn. (uitstel tot 2016!!)

• Aan de slag komen en blijven is het halve werk.– De laatste jaren gaat meer dan 90% over naar 5 Havo

Slagingspercentages MC hoog:- 2007: 97% 2012:

86%– 2003: 94% - 2008: 95% 2013: 94%– 2004: 95% - 2009: 89%– 2005: 97% - 2010: 86%– 2006: 98% - 2011: 88%

Page 25: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Informatiebronnen

• Het internet is zeer direct bijv : www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl of www.schoolweb.nl of www.scholieren.tv & www.HAN.nl www.avans.nl www.hu.nl

• http://www.mondialcollege.nl/Lindenholt/Begeleiding/Decanaat

• De “KEUZEGIDS HOGER ONDERWIJS” een bundeling van de verslagen van visitatiecommissies en dus vergelijkingen van gelijksoortige opleidingen.

• De decaan wil de leerlingen helpen bij hun queeste !– Kamer 123 op de eerste verdieping. – Wij verspreiden een aantal tijdschriften/bladen/folders enz..– Wij geven info via onze site ……… zie decanennieuws – Email [email protected]

Page 26: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Na het HAVO

• HBO– Vervolg op profiel

techniek (HTO) met NG ?– Betere aansluiting?

– BACHELOR / MASTER

• 1 + 3 jr + 1-2 jr– Elk profiel:

• GEZONDHEID /MEDISCH• SOCIALE OPLEIDINGEN.• ONDERWIJS

– Los vak geëist:• Toerisme 2e mvt geëist• Economie – Ec/ MeO + Wa• Economie – Ec/MeO+ MVT• Zie lijst boekje!• C&M met eco / wi ???? !!

• MBO– Vervolg profiel kan– 2e klas starten– Minder eisen– Niveau 4 kiezen voor

doorstroming naar HBO– Doorstroomtrajecten !!– Zeer praktisch, volledig op

beroep gericht.

• VWO– Aansluitprobleem– Nieuwe 2e Fase in klas 4– Taal moet! (FA of DU)– Vrijstellingen– Wi A/C verplicht

Page 27: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Overwegingen

• Definitieve richtingkeuze door profielkeuze?• Ik heb nu onvoldoende(s) voor Profielvak• “Management”-opleidingen in HBO!• “Functie” tegenover opleidingsniveau!• “Ik weet nog geen beroep!”• Eerst slagen, dan vervolgstudie.• Doubleren in 4 Havo ? Of MBO ? (ROC)• Na Havo eerst MBO ? Nee, eerst HBO!

• Na MBO gaat 50% door in HBO

Page 28: PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

• Decanaat Mondial College

Tim van de Berg

Tel.: 024 – 378 69 93

[email protected]

www.mondialcollege.nl