Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

19
Proefopstelling Linked Data 3.0 Eindexamens November 2013

description

Sessieronde 4 (15.05-15.50) Sprekers : Henk Nijstad (Kennisnet), Erik Welp (SLO) Locatie : Penn II Omschrijving : Kennisnet en SLO zijn bezig met een kleinschalig project met een groep scholen en andere ketenpartners. In dit project onderzoeken ze of en hoe het met de inzet van moderne informatietechnologie mogelijk is om een verbinding te leggen tussen de leerstof uit de methoden die betrekking hebben op de verschillende opdrachten uit de examens en: - kernprogramma's die ontwikkeld zijn door SLO; - opgaven uit centrale examens (havo); - de toets- en itemanalyse (TIA) resultaten die leerlingen op de eindexamens hebben gehaald; - de resultaten die leerlingen behalen bij het oefenen van opgaven uit 'oude' examens ter afronding van leerstof of ter voorbereiding van het centraal examen. De initiatiefnemers van het project werken aan een drietal mogelijke proefopstellingen: 1. Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw (instrument voor docenten). 2. Diagnostisch instrument voor leerlingen. 3. Koppeling met adaptieve leersystemen en/of gepersonaliseerd leren. Binnen de proeftuin Linked Data 2.0 is in een kleinschalig project met een groep scholen en andere ketenpartners onderzocht of en hoe bovenstaande gerealiseerd kan worden voor het vak Economie voor havo. De eindexamens Economie (2009-2013) zijn gekoppeld aan de TIA-resultaten die leerlingen op de eindexamen hebben gehaald, aan het SLO kernprogramma Economie havo bovenbouw en aan de op de deelnemende scholen gebruikte lesmethoden (Percent, LWEO en Praktische Economie). Vanaf oktober 2013 maken docenten van tenminste 25 scholen gebruik van de proefopstellingen 1 en 2. Binnen de proeftuin Linked Data 3.0, die ook in 2013 zal plaatsvinden, wordt de proeftuin uitgebreid met zeven andere vakken in drie verschillende vakdomeinen en wordt een koppeling gemaakt met adaptieve leersystemen zoals Dedact of PulseOn, zodat proefopstelling 3 mogelijk wordt. De vakken die naar alle waarschijnlijkheid gekozen zullen worden zijn Aardrijkskunde, Engels, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde B. Per vak worden er koppelingen gerealiseerd met tenminste twee relevante methodes.

Transcript of Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Page 1: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Proefopstelling Linked Data 3.0 Eindexamens

November 2013

Page 2: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Waarom doen we dit?

Personaliseren

ICT & Onderwijsleermiddelen

Adaptiviteit

leerinhouden

Page 3: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Proeftuin 3.0Kernprogramma SLO

Cito psychometrie

Examens HAVO

methode Open Content

NatuurkundeWiskundeBiologieScheikundeEngelsM&OEconomieaardrijkskunde

Page 4: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Kernprogramma SLO

Scheikunde

Page 5: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Examens en psychometrie (tia)

Page 7: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Analyse mbv SLO Kernprogramma (1

Page 8: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Analyse mbv SLO Kernprogramma (2

Page 9: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Analyse mbv SLO Kernprogramma (3

Page 10: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

En nu de proeftuin in

Page 11: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Inlogprocedure mbv Kennisnet

Page 12: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Maar we moeten klein beginnen

Wat werkt? Wat werkt niet? Docentenrol? Leerlingrol? Metadata en details ICT vaardigheden Ouderbetrokkenheid Rapportages Onderwijsinspectie

Differentiëren in klas 4 h/v vakkeuze Profielkeuze klas drie Samenhang op CEL

(transfer) Samenhang vaardigheden

tussen vakken (mbt) Samenhang in leerstijlen Doorstroom vmbo/havo

Page 13: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Swot & Discussie

Welke eisen stellen we aan onze docenten, leerlingen en scholen tav ICT en infrastructuur?

Welke eisen stellen we aan onze docenten, leerlingen en scholen tav learning analytics?

Hoe ziet een lesmethode of schoolboek er over drie jaar uit? Wat is de rol van de school/docent en wat is de rol van de "uitgever"

Hoe definiëren we de kwaliteit van het onderwijs? Is het CE een voldoende baken of hebben we andere (betrouwbare) benchmarks nodig?

Hoe betrouwbaar zijn de adaptieve gegevens en de verschillende classificaties in combinatie met de leerstijlen?

hoe zorgvuldig gaan we om met persoonsgegevens en resultaten gekoppeld aan deze systemen? Leggen we dit centraal vast of geven we dit vrij?

Wat verstaan we straks nog onderwijstijd?

Page 14: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Linked Open Datade technologie onder de proeftuin

Page 15: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Semantische silo’s versus…

Eindexamen

vragen

Eindexamen

scores

Eindexamen

matrijs

Kern-program

ma

Hoofd-stuk

Para-graaf

Methode

SLO

CITOeindexamensEducatieve

uitgeverijen

Referentie kadertaal en rekenen

Page 16: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

…een semantisch landschap!

Kern-program

ma

Hoofd-stuk

Para-graaf

Methode

SLOEducatieveuitgeverijen

!

Leraren-opleidingen

Eindexamen

vragen

Eindexamen

scores

Eindexamen

matrijs

Page 17: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Adaption

Engine

Student Data

(Identity / Performance / Preference)

Trajectory Mappings

Competency

Frameworks

Learning Resource

s

Actual proficiency of the Student

Proficiency required by Competency

Proficiency required by

Resource

The Silos

Page 18: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Eind-examens

Kern-programma

Referentie-kader Taal

en Rekenen

Methode-structuren

Proefopstelling Linked Data 2.0

Eindexamensite.nl

Kern-programma

OnderwijsBegrippen

Kader

Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader

Edurep

Triplestores

Page 19: Proeftuin Eindexamens VO voor onderwijs-op-maat- Henk Nijstad, Erik Welp- OWD13

Scores, psychome-trische

gegevens

Eindexamen-vragen

Eind-examen-syllabus

Eind-examen-

programma

Kern-programm

a

Les-materiaal

Eind-examen-opgave

Scores van Pietje

P.

1,2

Views op de data

Linked Open Data

Dynamische persoonlijke data

Kern-programma’s

OBK als ruggegraat in de proeftuin PLD2 en 3