Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

30
Arjan Burger Proefles Opleiding PHP professional Masterclass PHP

description

Proeflespresentatie voor de opleiding PHP Professional en de Masterclass PHP van Eduvision.

Transcript of Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

Page 1: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

Arjan Burger

Proefles

Opleiding PHP professionalMasterclass PHP

Page 2: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Opzet proefles

• Voorstellen• Korte introductie opleiding PHP• Introductie Masterclass PHP• Advanced Masterclass PHP• Voorbeeldsites• Inleiding PHP - theorie• Inleiding PHP - praktijk

Page 3: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Welkom bij onze opleidingen

• Opleidingen van de praktijk voor de praktijk

• Avondvariant: 15 weken• Dagvariant: 8 weken• Summercourse• Eindprodukt: een professionele

dynamische website

Page 4: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Module Inleiding programmeren

• Wat is scripting?• Verbinding met HTML• Syntax van de basiscommando’s• Structuren

Page 5: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Module Relationele databases

• Wat is een relationele database?• Verschillen tussen databasetypen• Database model opzetten• Fysieke implementatie in MySQL• SQL

Page 6: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Module Databases in websites

• Opzet database structuur website• Fysieke implementatie website• Samenstelling queries• Queries verwerken in scripting

Page 7: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Module Eindcasus

• Verder ontwikkelen eigen website• Website vervolmaken n.a.v. vorige

modules

Page 8: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Fiscale aftrekmogelijkheden

• Particulieren: 100% aftrekbaar als studiekosten

• Maximum € 15.000,-• Bij 52% belasting: u betaalt ca. 60%

van de prijs (minus drempel 250 euro)

Page 9: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Fiscale aftrekmogelijkheden

• Bedrijven: Subsidieregeling praktijkleren; afhankelijk van een aantal factoren (raadpleeg uw accountant of belastingdienst)

• Normale aftrek• BTW verrekening

Page 10: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Masterclass PHP

• Vervolg Opleiding PHP• Zeer geavanceerde PHP mogelijkheden• PHP op professioneel niveau• Veel gevraagd• Opleiding tot Software engineer

Page 11: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Module Software Architectuur

• Ontwikkelmethoden• Project opzetten

Page 12: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Subversion

• Versiebeheer• Werken in projectgroepen• Synchronisatie van versies van

verschillende projectgroepleden

Page 13: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Object georiënteerd programmeren

• Bibliotheken• Wordt steeds meer toegepast in PHP• Hergebruik van code

• Voorbeeld: PDF klasse, diverse frameworks

Page 14: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

XML

• XML voor beschrijving data

• XML: communicatie verschillende technieken

• Voorbeeld: interface met betaalsysteem

Page 15: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Templates

• In kader van scheiding code, databases en vormgeving

• Gebruik van Smarty, Twig

Page 16: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

PHP en de webserver

• Beveiliging• Uploaden• Installatie PHP• Uitgaande van Apache

Page 17: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

PHP Libraries en frameworks

• Uitbreidingen op basis PHP pakket• Zend Framework• GD Library (grafisch)• PDF Library (onderdeel Zend

Framework)

Page 18: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Examen

• Ontwikkelen eindcase• Eventueel als groep

Page 19: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Advanced Masterclass PHP

• Vervolg op de Masterclass PHP

• Design patterns en ontwikkelmethoden• Advanced UML• Zend Framework• Beveiliging, testen en performance

Page 20: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Erkenningen

• Eduvision marktleider php opleidingen in Nederland

• CEDEO erkend• Klanttevredenheid

meer dan 90%!

Page 21: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Vragen?

• Vragen over de opleidingen

Page 22: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Voorbeelden

• CMS: WordPress, Joomla• Shop: Magento• CRM: SugarCRM

• Masterclass PHP: www.letsgodigital.org

Page 23: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

PHP en de webserver

• PHP is een serverside scriptingtaal• Draait op de webserver• Code wordt geinterpreteerd op server

en pas daarna naar client gestuurd• Zelf PHP draaien onder windows:• www.xampp.org

Page 24: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Scriptingtaal

• Basis scriptingtaal• Gebruik HTML en PHP

<?phpecho “Hello World!”;?>

Page 25: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Variabelen

• Een lade om een waarde te bewaren• Bijvoorbeeld $waarde of $naam

$naam = “Arjan”;$getal = 5;

Page 26: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Rekenvoorbeeld

<?php$getal1 = 5;$getal2 = 10;echo “Resultaat : “.$getal1*$getal2;?>

Page 27: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Naamvoorbeeld

<?php$naam = “Arjan”;echo “Ik heet “.$naam;?>

Page 28: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Variabele check

<?php$naam = “Arjan”;If ($naam == “Arjan”) {

echo “Jij heet Arjan”;} else {

echo “Jij heet geen Arjan”;}?>

Page 29: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

PHP Opleidingen

Totaalvoorbeeld

• Gebruik formulier• Doorsturen variabelen:

show.php?naam=Arjan• PHP bestand krijgt naam door• Variabele is te gebruiken

Page 30: Proefles opleiding PHP Professional en Masterclass PHP

Arjan Burger

Bedankt voor uw aanwezigheid!