PROEF HET PLATTELAND - Samenwerkingsverband P10 · PDF file PROEF HET PLATTELAND HET...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROEF HET PLATTELAND - Samenwerkingsverband P10 · PDF file PROEF HET PLATTELAND HET...

 • 05-09-18

  1

  EN WAT HET TE BIEDEN HEEFT >>>

  Ellen van Selm voorzi.er P10 & burgemeester gemeente Opsterland

  PROEF HET PLATTELAND

  HET PLATTELAND BRUIST EN IS ENERGIEK

  P10 | netwerk van grote plattelandsgemeenten

 • 05-09-18

  2

  PROGRAMMA

  P10 | netwerk van grote pla/elandsgemeenten

  INTRODUCTIE P10

  door Ellen van Selm

  (voorzi0er P10 & burgemeester Opsterland)

  THEMA: OPGAVE ASBEST

  door Harry Scholten

  (lid Dagelijks Bestuur P10 & wethouder Hof van Twente)

  DE P10 WIE & WAARVOOR Wij zijn de bestuurders van het grootschalige pla6eland, van 17

  gemeenten:

  • met veel grondoppervlak, kleine kernen en een lage

  bevolkingsdichtheid

  • waar ruim 583.000 mensen wonen

  • met kennis en ervaring over leeCaarheid op het pla6eland

  • waarin dorpen een groot organiserend vermogen hebben

  MAAK KENNIS

  MET DE P10 IN

  2,5 MINUTEN

  >> >

  Wij delen kennis en ervaring over het werk aan een sterk pla6eland en

  beharQgen pla6elandsbelangen, o.a. in Den Haag en Brussel.

  17 gemeenten met ruimte voor oplossingen

  P10 | netwerk van grote pla6elandsgemeenten

  https://www.youtube.com/watch?v=x84WpQYjVl8&feature=youtu.be

 • 05-09-18

  3

  DE P10 IS MENSENWERK

  P10 | netwerk van grote pla/elandsgemeenten

  ACTUALITEIT

  • Deelname InterBestuurlijke Programma’s

  • Inzet regio-envelop als gedeconcentreerde regio

  • Eigen P10-onderzoek naar lee>aarheid

  door Wageningen Universiteit, samen met

  VNG, IPO, BZK

  P10 | netwerk van grote plaKelandsgemeenten

 • 05-09-18

  4

  STRATEGISCHE AGENDA VOOR 2018 TOT 2022

  VISIE

  Gedeelde kenmerken

  / veel ruimte & groen en een lage bevolkingsdichtheid

  Voordelen versterken

  / door samenwerking met stedelijke gemeenten te verbeteren

  Nadelen verkleinen

  / met gericht beleid voor gebieden waar we lager scoren

  P10 | netwerk van grote pla:elandsgemeenten

  DE P10 PROGRAMMALIJNEN

  AANTREKKELIJK PLATTELAND

  / bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven

  MAATWERK PLATTELAND

  / ruimte in financiële en we9elijke regelingen voor maatwerk pla9eland

  SAMENSPEL MET DE STAD

  / pla9eland en stad moeten op basis van gelijkwaardigheid en vanuit inhoud het gesprek

  aangaan over samenwerking

  P10 | netwerk van grote pla9elandsgemeenten

 • 05-09-18

  5

  AANTREKKELIJK PLATTELAND PROGRAMMALIJN

  DOELSTELLINGEN & AMBITIES

  • Meer ruimte voor experimenten op het gebied van mobiliteitsvraagstukken (smart

  mobility, openbaar vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, etc.), die zorgen voor

  op?male fysieke bereikbaarheid tegen acceptabele kosten;

  • In 2020 behoren de P10-gemeenten tot het gebied met 98% dekking voor mobiele

  telefonie en breedband internet (2020: 30 Mbit/s, 2025: 100 Mbit/s);

  • Meer ruimte voor experimenten op het gebied van domo?ca en innova?eve digitale

  dienstverlening;

  • Zo veel mogelijk slimme combina?es maken van diensten en mobiliteitsconcepten.

  P10 | netwerk van grote plaRelandsgemeenten

  MAATWERK PLATTELAND PROGRAMMALIJN

  DOELSTELLINGEN & AMBITIES

  • Financieel maatwerk binnen het gemeentefonds om ruimte te bieden aan oplossingen

  voor P10- vraagstukken;

  • Maatwerk in de Omgevingswet om ruimte te scheppen voor P10-ontwikkelingen,

  onder andere door een [email protected]ële bijdrage te leveren aan de [email protected]

  Omgevingsvisie.

  P10 | netwerk van grote plaFelandsgemeenten

 • 05-09-18

  6

  SAMENSPEL MET DE STAD PROGRAMMALIJN

  DOELSTELLINGEN & AMBITIES

  • Een dialoog met stedelijke gemeenten, met oog voor de wederzijdse belangen, over

  de wisselwerking tussen stad en pla8eland, bijvoorbeeld op het gebied van

  energietransi:e.

  • Een substan:ële bijdrage leveren aan rijkstaken, zoals de nieuwe Klimaatwet.

  P10 | netwerk van grote pla8elandsgemeenten

  AANBOD KABINETSFORMATIE

  Bij kabinetsforma0e ‘Ruimte voor oplossingen’

  aangeboden:

  het inzetbare pla=eland.

  Ons aanbod aan het kabinet op het gebied van:

  • Circulaire economie

  • Klimaatadapta0e

  • Energietransi0e

  P10 | netwerk van grote pla=elandsgemeenten

 • 05-09-18

  7

  RUIMTE ONS AANBOD

  Ons pla(eland is essen,eel bij aanpak

  grote opgaven van Nederland.

  De asbest saneringsopgave is daar een

  heel actueel en concreet voorbeeld

  van.

  P10 | netwerk van grote pla(elandsgemeenten

  EN ASBESTDAKEN

  Harry Scholten Dagelijks Bestuur P10 en wethouder gemeente Hof van Twente

  P10

 • 05-09-18

  8

  ASBESTDAKEN DE OPGAVE VOOR PLATTELAND

  • (Vrijkomende) agrarische bebouwing

  • In pla9elandsgemeenten ligt circa 80 % van de oppervlakte

  aan asbestdaken in het buitengebied

  o De daken hebben veelal oppervlaktes groter dan 250

  m2 per pand

  o Circa 40 % van de oppervlakte aan asbestdaken

  betreD vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

  o Slechts circa 4 % van de oppervlakte aan asbestdaken

  betreD vrijkomende agrarische bebouwing die

  nieuwe funcIe krijgt

  P10 | netwerk van grote pla9elandsgemeenten

  ASBESTDAKEN BELANG VAN ASBESTSANERING

  • Voorkomen nega5eve gevolgen voor de volksgezondheid (mesothelioom)

  • Daken verweren steeds meer; dus groter risico

  • LeeEaarheid plaGeland vergroten

  P10 | netwerk van grote plaGelandsgemeenten

 • 05-09-18

  9

  ASBESTDAKEN KANSEN VOOR INTEGRALE BENADERING

  P10 | netwerk van grote pla/elandsgemeenten

  ASBESTDAKEN BELANG VAN ASBESTSANERING

  • Sloop aantrekkelijk maken voor gestopte

  agrariërs met leegstaande stallen en schuren

  • Stimuleren verwijderen alle asbestdaken bij

  voormalige agrarische bebouwing met nieuwe

  functie

  • Koppeling met verduurzaming

  P10 | netwerk van grote pla=elandsgemeenten

 • 05-09-18

  10

  ASBESTDAKEN WAT IS ER NODIG?

  • We#elijke verankering asbestdakenverbod per 1-1-2024

  • Verhoging en verlenging rijkssubsidie verwijdering asbestdaken

  P10 | netwerk van grote pla#elandsgemeenten

  AFSLUITING>>>

  Ellen van Selm voorzitter P10 & burgemeester gemeente Opsterland

  P10

 • 05-09-18

  11

  DE P10 TIEN JAAR

  2018 is ons jubileumjaar met:

  • P10 reünie met (oud-)bestuurders

  • Henk Aalderink-prijs; fotowedstrijd

  met een prijs van 2500 euro

  • Symposium in Den Haag

  • Onderzoek leeIaarheid

  • Open Days Brussel

  P10 | netwerk van grote plaMelandsgemeenten

  P10 NETWERK DE WENSEN

  WENSEN VOOR DE TOEKOMST

  • Plattelandsagenda voor:

  • een vitaal platteland

  • specifieke problematiek van grote plattelandsgemeenten

  • de uitdagingen die we als Nederland hebben op het gebied van duurzaamheid

  • De inzet van vitale dorpsgemeenschappen (gebruik maken van onderzoek)

  Samen aan het werk voor een platteland waar het ook in de toekomst goed toeven is.

  Wij verrassen u graag in een van onze mooie gemeenten!

  P10 | netwerk van grote plaDelandsgemeenten

 • 05-09-18

  12

  DAT SMAAKT NAAR MEER

  www.p-10.nl

  facebook.com/samenwerkingsverbandP10

  linkedin.com/company/p10/