Productsheet HS Protect Metal

14
THE SPRAYABLE COATING THAT PROJECTS YOUR PROJECTS!

description

HS PROTECT is een assortiment van luchtdrogende coatings die materialen beschermt tijdens constructie, productie, transport en opslag. Dankzij onze producten zullen uw materialen niet langer beschadigd worden door vlekken, krassen, verwering en/of verkleuring. De vloeibare coatings kunnen gemakkelijk worden aangebracht met een airless spuitpistool, een verfborstel of een verfrol. Na het drogen kan de film gemakkelijk verwijderd worden in één beweging. De milieuvriendelijke HS PROTECT producten zijn vrij van chemicaliën en zijn niet ontvlambaar. Dit zorgt ervoor dat ze bij het gewone afval kunnen gesorteerd worden. HS PROTECT is HéT product om al uw projecten te beschermen!

Transcript of Productsheet HS Protect Metal

Page 1: Productsheet HS Protect Metal

THE SPRAYABLE COATING

THAT PROJECTS YOUR PROJECTS!

Page 2: Productsheet HS Protect Metal

H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden verleend. Niets uit deze catalogus mag door middel van druk, fotokopie, micro�lm ofop welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van HS Protect Nederland.

Op alle o�ertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van HS Protect Nederland, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.hsprotect.nl en worden op verzoek kosteloss toegezonden;

zij zijn gedeponeerd ter gri�e van de arrondissementsrechtbank te Delft.

Page 3: Productsheet HS Protect Metal

1H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

2 ALGEMENE INFORMATIE

3 PRODUCTEN

17 VOORDELEN

20 TECHNISCHE INFORMATIE

20 Specifiek 22 Applicatie

23 Transport - Verpakking - Opslag

24 CONTACT

I N H O U D

Page 4: Productsheet HS Protect Metal

2H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

HS PROTECT biedt een assortiment van luchtdrogende coatings aan die materialen beschermen tijdens construc-

tie, transport en opslag. Dankzij onze producten zullen uw materialen niet langer aangetast worden door vlekken,

krassen, verwering en/of verkleuring.

De vloeibare coatings kunnen gemakkelijk worden aangebracht met een airless spuitpistool, een verfborstel of ver-

roller. Na het drogen kan de film gemakkelijk verwijderd worden in één beweging.

De milieuvriendelijke HS PROTECT producten zijn vrij van chemicaliën en zijn niet ontvlambaar. Dit zorgt ervoor

dat ze bij het gewone bouwafval kunnen gesorteerd worden.

Op de volgende pagina’s vindt u meer gedetailleerde informatie over deze unieke producten.

A LG E M E N E I N F O R M AT I E

Page 5: Productsheet HS Protect Metal

12H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

HS PROTECT METAL : voornamelijk gebruikt ter bescherming van metaal

HS PROTECT METAL is een luchtdrogende coating die ferro en nonferro metalen beschermt tijdens constructie,

transport en opslag. De coating kan gemakkelijk worden aangebracht met een airless spuitpistool, verfrol of verfborstel.

Het beschermt metalen substraten tegen krassen en ontsierende vlekken van roest of bijtende producten. De toe-

passing werkt op alle onderdelen die voor lange tijd worden blootgesteld en die zonder bescherming zeker zouden

worden aangetast door UV-verkleuring, zure regen of corrosie.

HS PROTECT METAL : DE OPLOSSING !

Page 6: Productsheet HS Protect Metal

17H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

V O O R D E L E N

HS PROTECT helpt u meer tijd en kosten te besparen dan de traditionele beschermmethoden die vandaag de

dag gebruikt worden tijdens bouwwerken, transport en opslag.

01Gemakkelijk aan te brengen, gemakkelijk te verwijderen

HS PROTECT is gemakkelijk aan te brengen met een airless spuitpistool, een verfrol of borstel

en kan gemakkelijk verwijderd worden in één beweging.

In tegenstelling zijn traditionele beschermmethoden zoals plakband of plastiekfolie zeer tijdrovend

aangezien ze in verschillende stappen moeten aangebracht/verwijderd worden.

Page 7: Productsheet HS Protect Metal

18H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

02Voorkomt schade

HS PROTECT beschermt uw materialen tegen schade zoals krassen (zie foto), verf- en cementspatten.

In tegenstelling slagen traditionele beschermmethoden zoals plakband of folie er meestal niet in

om uw materialen adequaat te beschermen. Zelfs na verwijdering van de bescherming zijn vaak sol-

venten nodig om hardnekkige vlekken te verwijderen.

03Milieuvriendelijk

HS PROTECT is een product op waterbasis en is vrij van chemicaliën zodat het bij het gewone

bouwafval gesorteerd kan worden. Doordat de coating de vorm aanneemt van het te beschermen

product vermindert het de transportkosten en daarmee ook de CO2-uitstoot.

In tegenstelling is het overmatig gebruik van andere beschermmethoden schadelijk voor het milieu.

Page 8: Productsheet HS Protect Metal

19H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

04Zeer kosteneffectief

HS PROTECT is een zeer kosteneffectief product dat u veel geld en tijd zal besparen.

In tegenstelling zijn traditionele beschermmethoden minder kosteneffectief aangezien vaak

vervangingen of extra schoonmaakbeurten nodig zijn nadat de bescherming verwijderd werd.

05Beschermt uw klantenrelaties

HS PROTECT en zijn effectieve/adequate bescherming zal ervoor zorgen dat u sterke klanten-

relaties kunt opbouwen. Door beschadigde materialen te elimineren, zal het vertrouwen van uw

klanten alleen maar groeien.

In tegenstelling zorgen inefficiente beschermmethoden voor een slechte weerspiegeling van uw

bedrijf aangezien er vaak beschadigde materialen worden afgeleverd bij de klant.

06Zowel binnen- als buitengebruik mogelijk

HS PROTECT kan zowel binnen als buiten worden aangebracht (zie technische informatie

voor meer informatie omtrent de ideale temperaturen voor applicatie). Hierdoor bespaart u aan

opslagruimte.

In tegenstelling zijn andere beschermmethoden vaak broos en breekbaar en bieden ze geen weer-

stand tegen verschillende weersomstandigheden.

Page 9: Productsheet HS Protect Metal

20H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

T E C H N I S C H E I N F O R M AT I E

Specifiek

Vaste inhoud

Soortelijk gewicht

PH

Weerstand/Duurzaamheid

40 à 50%

1.05 à 1.08

7 à 8

HS PROTECT is weer- en UV-bestendig voor

een periode van maximaal 12 maanden in open-

lucht. De film komt niet lost, tenzij u hem afpelt..

HS PROTECT is oppervlaktedroog na circa 30

minuten afhankelijk van de weersomstandigheden.

De droogtijd is afhankelijk van omgevingstempera-

tuur, vochtigheidsgraad en luchtstroom.

Droogtijd

Page 10: Productsheet HS Protect Metal

21H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

Veiligheid & Gezondheid Niet ontvlambaar in vloeibare of droge toestand.

Intensief gebruik: Het wordt aangeraden een afzuig-

systeem te plaatsen.

Waterafvoer: In overeenstemming met de lokale en

federale eisen.

Bescherming: Het wordt aangeraden beschermende

kledij te dragen. Oog- en huidcontact vermijden.

In geval van:

Contact met ogen: Spoelen met water gedurende

15 minuten.

Inademing: Verse/frisse lucht inademen.

Contact met huid: Spoelen met water en zeep. .

Inslikken: Verwijderen van de maag door braken of

aspiratie. Arts raadplegen.

Vrijgekomen/gemorst product: Inperken en

opnemen met inert materiaal (vb. zand, aarde, ...). De

vloeibare emulsie is erg glad; voorkom valpartijen.

Page 11: Productsheet HS Protect Metal

22H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

Applicatie

Temperatuur

Laagdikte

Tussen 5 en 35°C

Een minimale laagdikte van 200 micron in droge

toestand, of 400 micron in natte toestand, is aan

te raden. Een te dunne laag zal moeilijk te verwij-

deren zijn.

Machinaal Machinaal aanbrengen door middel van airless

spuitpistool. Nevelranden vermijden, zodat de

minimale dikte overal wordt bereikt.

Reinigen met warm water. Reinigingsmiddel toe-

voegen indien nodig.

In het geval dat de HS PROTECT film wordt

beschadigd, kan men deze zeer eenvoudig her-

stellen door de film met een nieuwe laag

Schoonmaak

Herstellingen

Manueel Aanbrengen door middel van een verfrol of borstel.

HS PROTECT te overlappen. De nieuwe laag

zal zich volledig verbinden met de bestaande laag.

Page 12: Productsheet HS Protect Metal

23H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

Verwijderen De beschermende filmlaag HS PROTECT laat

zich eenvoudig en in één geheel verwijderen.Bij

een temperatuur onder de 5°C kan de film broos

worden waardoor het verwijderen minder vlot kan

gaan.

De pas aangebrachte HS PROTECT moet

gedurende 24 uren beschermd worden tegen

neerslag. Eenmaal droog wordt de beschermende

HS PROTECT filmlaag thermoplastisch.

Opmerkingen

Transport, Verpakking & Opslag

Onze producten zijn verkrijgbaar in containers van 5, 10 of 20 liter, in vaten van 200 liter, of IBC

containers van 1040 liter.

Bewaren in gesloten originele verpakking op kampertemperatur. Beschermen tegen vriestempe-

raturen. Om bacteriële ontwikkeling te voorkomen wordt het aangeraden het opgeslagen vloei-

bare product zo weinig mogelijk bloot te stellen aan lucht.

Toegelaten opslag: maximaal 12 maanden in gesloten originele verpakking.

Page 13: Productsheet HS Protect Metal

24H S P R O T E C T

B e d r i j f s b r o c h u r e | 2 0 1 4

CO N TAC T

HS PROTECT NEDERLAND‘s-Gravenzandseweg 62 P2291 PE WATERINGENT : +31 (0)174 - 785 612W: www.hsprotect.nlE : [email protected]

Page 14: Productsheet HS Protect Metal