Productflyer - Plant Simulation

download Productflyer - Plant Simulation

of 4

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  303
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Productflyer - Plant Simulation

 • 1. Tecnomatix Plant Simulation Simulatie, visualisatie, analyse en optimalisatie van productie, logistiek en andere bedrijfsprocessen Productoverzicht Siemens PLM Softwarewww.siemens.com/tecnomatixSamenvattingMet Plant Simulation worden complexe bedrijfsprocessen realistisch en inzichtelijk gemodelleerd. Door Plant Simulation wordenproductstromen, logistieke ketens en benuttingsgraad van bedrijfsmiddelen op alle organisatieniveaus geoptimaliseerd. VoordelenIn een tijd van Productiviteitsstijging vantoenemende tijds- en bestaande processen metkostendruk, gecombineerd 15-20%met een voortschrijdende Verlaging van de planningskosten voor nieuwe processen metglobalisering, heeft de soms 20% logistiek zich ontwikkeld Vermindering van de voorradentot een cruciale factor en de doorlooptijd met 20-60%voor succesvol Optimalisatie van de ondernemen. systeemdimensies inclusief buffergroottes De wereld van vandaag en Verlaging van investeringsrisico morgen vraagt om JIT- door vroegtijdige(Just-in-Time) en haalbaarheidsanalysesJIS-(Just-in-Sequence) systemen, de invoering van pullstrategien, het opzetten van nieuwe Verbetering van de benuttingsgraad vanprocessen en de sturing van wereldwijde netwerken. Dit zijn slechts enkele uitdagingen die vragen bedrijfsmiddelen om objectieve criteria om verschillende alternatieven te kunnen beoordelen en vergelijken. Betere lijnplanning en -bezettingIn Plant Simulation kunt u computermodellen van logistieke systemen bijv. productie-installaties Klanten van Plant Simulation maken om de eigenschappen van de systemen te analyseren en de prestaties te optimaliseren. schatten de kosten- batenverhouding op 1:12. Dat Met behulp van het model kan de gebruiker experimenten uitvoeren en what-if-scenarios betekent dat voor elke euro dieuitvoeren, lang voordat het daadwerkelijke systeem is gerealiseerd en zonder bestaande in simulatie wordt genvesteerd, productiesystemen te verstoren waardoor hoge kosten zouden ontstaan. er twaalf worden terugverdiend (enqute onder 600 gebruikersMet behulp van een breed scala van analysetools, statistieken en diagrammen kan de gebruiker van Plant Simulation)verschillende scenarios beoordelen, waardoor al in een vroege ontwikkelingsfase betrouwbare Features beslissingen kunnen worden genomen. Plant Simulation helpt de gebruiker: Simulatie van complexe bedrijfsprocessen te ontwerpen voor wat betreft lay-out, besturingslogica en dimensionering bedrijfsprocessen envan bedrijfsmiddelen; besturingsstrategien Objectgeorienteerde, problemen te herkennen en te voorkomen, voordat dure en tijdrovende ingrepen in het proces hirarchische modellen van zelf noodzakelijk worden; productie-, logistiek en andere de aanlooptijd van de processen te verkorten; bedrijfsprocessen investeringskosten te minimaliseren zonder de output in gevaar te brengen; Eenvoudige toepassing dankzij Windows-compatibiliteit de prestaties van bestaande systemen te optimaliseren door maatregelen te implementeren die Objectenbibliotheek voor het vooraf in een simulatieomgeving zijn geverifieerd. snel en efficint modelleren van veel voorkomende scenarios

2. ProductoverzichtTecnomatix Features vervolgModelleren van bedrijfsprocessen met standaardobjecten Grafieken en diagrammen en gespecialiseerde bibliotheken voor de analyse van output, Met Plant Simulation kunt u goed gestructureerde, hirarchische modellen van praktisch alle soorten benuttingsgraad en bottlenecks bedrijfsprocessen maken. Gebruikersgedefinieerde HTML-rapportenDit wordt krachtig ondersteund door de objectgeorinteerde architectuur. Met de Uitgebreide analysetools zoalsmodelleringsmogelijkheden in Plant Simulation kunnen niet alleen uiterst complexe systemen, automatische bottleneckanalyse, Sankey-diagrammen en inclusief verfijnde sturingsstrategien, worden gerealiseerd en onderhouden, maar kunnen ook eigen Gantt-chartsmodellen worden ontwikkeld en telkens opnieuw worden ingezet. Interactieve 2D- en 3D- De gebruikersinterface van Plant Simulation volgt de Microsoft Windows-standaarden, zodat een realtime-visualisatie korte inwerktijd gegarandeerd is en al snel productief kan worden gewerkt. Gentegreerde experimentmanager, NeuraleMet objectenbibliotheken die direct op speciale toepassingsgebieden zijn toegesneden (bijv. op de Netwerken en Factoranalyse carrosseriebouw of montageprocessen) kunnen in korte tijd simulatiemodellen worden vervaardigd. Geautomatiseerde optimalisatie van systeemparameters Door de bibliotheek met eigen elementen uit te breiden, kunt u het simulatiesysteem aan uw eigen behoeften aanpassen. Complexe en gedetailleerde simulaties kunnen dankzij speciale Plant Simulation Open systeemarchitectuur, interfaces en kenmerken, zoals inkapseling, overerving en hirarchie, eenvoudiger worden afgebeeld, geanalyseerd integratiemogelijkheden met en onderhouden worden in verhouding tot andere simulatieprogrammas. ActiveX, CAD, COM, DDE, HTML, ODBC, Oracle SQL, SDX, Socket,VRML2, XML enz. De systeemprestatie simuleren Plant Simulation wordt vaak gebruikt Typische simulatievragenom de output te optimaliseren, Hoe kunnen de knelpunten op te lossen en voorraden investeringskosten worden te minimaliseren. In simulatiemodellen geminimaliseerd? worden interne en externe Wordt de vereiste output bereikt? toeleveringsketens, productiemiddelen en bedrijfsprocessen verwerkt om de Wat gebeurt er bij verandering van vraagvolumes? effecten van verschillende varianten te Hoe kunnen voorraden worden analyseren. U kunt verschillende verminderd? sturingsstrategien beoordelen en de Wat is de beste synchronisatie van hoofd- en sturingsstrategie?nevenprocessen waarborgen. Welk effect hebben spoedorders?Met Plant Simulation kunnen complexe Wat is de beste manier vanregels voor de operationele aansturing worden gedefinieerd en kunnen de effecten daarvan op het plannen?procesverloop worden bestudeerd.Toepassingsgebieden De gebruiker kan bestaande sturingsstrategien uit bibliotheken selecteren en deze verder van Plant Simulationaanpassen aan zijn vraagstelling om zo verfijnde sturingen te modelleren. In de ExperimentManager Lay-out optimalisatie van Plant Simulation kunt u experimenten definiren waarmee u uw systeem snel kunt analyseren en Haalbaarheidsanalyseoptimaliseren. Plant Simulation voert op basis van gebruikersgedefinieerde parameters de Risicominimaliseringverschillende simulatieruns uit, vat de resultaten van deze experimenten overzichtelijk samen en Vergroting van transparantiebrengt de belangrijkste benvloedende factoren in beeld. Kostenvermindering Verificatie van prestatiekenmerken Communicatie en animatie Projectverkorting 3. ProductoverzichtTecnomatix Positionering binnenToepassingsgebieden van Plant Simulation uw organisatiePlant Simulation wordt voornamelijk toegepast in productie, logistiek en engineering, en wel in Strategischevrijwel alle bedrijfstakken: van automobielindustrie en bijbehorende toeleveringsindustrie, beslissingsondersteuning: installatiebouw en engineeringbedrijven, scheepsbouw en halfgeleiderindustrie tot en met bank- en Supply-chain optimalisatie verzekeringswezen, spoorwegmaatschappijen, ziekenhuizen en in onderzoek en onderwijs. Daarbij Lay-out-analyse gaat het in het bijzonder om de optimalisatie van de structuur, dimensionering en besturing van Optimalisatie van planning en productiesystemen en bedrijfsprocessen. Op grond van een dynamische analyse draagt Plant besturing Simulation er in wezenlijke mate toe bij dat betrouwbare en objectieve beslissingen worden Dimensionering van de capaciteitengenomen en uiteindelijk kosten worden bespaard. Dit is niet alleen mogelijk bij de strategische Tactische bedrijfsvoering:planning van nieuwe systemen en de optimalisatie van bestaande installaties (offline-toepassingen), Leveren van gegevens voor maar ook bij de ondersteuning van de operationele bedrijfsvoering (online-toepassingen). orderacceptatie, planning, leverdatumafgifte Automatische optimalisatie Minimalisering vanIn Plant Simulation zijn kapitaalgebruik, hogere optimalisatieprocedures gentegreerd leverbetrouwbaarheid die de meest uiteenlopende Operationele bedrijfsvoering: vraagstellingen geautomatiseerd Optimale batchgroottes en volgordes oplossen. Dit werpt vooral vruchten af wanneer veel verschillende Afhandeling van uitzonderingen: optimale reactie op storingen systeemparameters en beperkingen het (uitval van middelen etc.)extra moeilijk maken het optimum te vinden. Plant Simulation verwerkt daarbij allerlei uiteenlopende parameters, zoals o.a. throughput, voorraden, benuttingsgraad, kosten en leveringsgegevens. Deze parameters worden door middel van simulaties gevalueerd om voor de vraagstelling in kwestie de optimale gebruikersspecifieke oplossing te vinden.Simulatieresultaten analyseren Met behulp van de analysetools van Plant Simulation kunt u de simulatieresultaten eenvoudig interpreteren. Statistische analyses, grafieken en diagrammen brengen de benuttingsgraad van buffers, machines en personeel in beeld. U kunt uitgebreide evaluaties genereren om de prestatieparameters dynamisch te analyseren, inclusief de benuttingsgraad van middelen, storingen, stilstand- en reparatietijden en eigen prestatiekengetallen. En klik op de Plant Simulation-component Bottleneckanalyse laat de benuttingsgraad van productiemiddelen zien, evenals overgedimensioneerde machines. De materiaalstroom kan worden gevisualiseerd in het Sankey-diagram, dat in n oogopslag het transportvolume binnen de lay-out laat zien.Tevens genereert Plant Simulation een Gantt-chart van een geoptimaliseerd productieplan, dat interactief kan worden aangepast. 4. Productoverzicht Tecnomatix3D-visualisatieNaast het bijzonder efficinte 2D-perspectief kande simulatie ook in een virtuele 3D-omgevingworden gevisualiseerd. Met de Plant Simulation-bibliotheken of met eigen 3D-CAD-data kunt uimponerende 3D-modellen opbouwen en voorde meest uiteenlopende doelen gebruiken,bijvoorbeeld: als inzich