Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing

 • Productenboek Basisvoorzieningen

  Risico- en Crisisbeheersing

  Veiligheidsregio NHN

  versie 3 april 2014

 • Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 2 van 60

  Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

  Over dit document

  Versie 3 april 2014

  Inhoud Het productenboek beschrijft de producten van de basisvoorzieningen met

  bijbehorende prestatieindicatoren en -normen.

  Doel Het productenboek dient als basis voor de periodieke rapportages over de operationele prestaties. De beschreven producten en indicatoren komen terug in de

  documenten van de Planning & Controlcyclus: begroting, jaarplan, MARAP en

  BURAP.

 • Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 3 van 60

  Inhoudsopgave

  1. Productgroep Risicobeheersing ............................................................................................................... 4

  1.1. Multi advies/toezicht/handhaving risicobeheersing ........................................................................... 5

  1.2. Multi advies/begeleiding evenementen.............................................................................................. 7

  1.3. Regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn....................................................................... 9

  2. Productgroep Crisisbeheersing .............................................................................................................. 10

  2.1. Inzet Commando Plaats Incident (CoPI) ......................................................................................... 11

  2.1.1. Deelproduct: Leider CoPI.......................................................................................................... 13

  2.1.2. Deelproduct: Informatiemanager CoPI ..................................................................................... 15

  2.1.3. Deelproduct: Plotter CoPI ......................................................................................................... 17

  2.1.4. Deelproduct: Voorlichter van dienst .......................................................................................... 19

  2.2. Inzet Regionaal Operationeel Team (ROT)..................................................................................... 21

  2.2.1. Deelproduct: Regionaal Operationeel Leider............................................................................ 23

  2.2.2. Deelproduct: Informatiemanager ROT...................................................................................... 25

  2.2.3. Deelproduct: Informatiecordinator ROT .................................................................................. 27

  2.2.4. Deelproduct: Plotter ROT.......................................................................................................... 29

  2.2.5. Deelproduct: verslaglegger regionale crisisteams .................................................................... 31

  2.3. Inzet Regionaal Beleidsteam (RBT) ................................................................................................ 33

  2.3.1. Deelproduct: Directeur van Dienst ............................................................................................ 35

  2.3.2. Deelproduct: Procesondersteuner RBT .................................................................................... 37

  2.4. Inzetbaar expertteam Bevolkingszorg ............................................................................................. 39

  3. Productgroep Herstel.............................................................................................................................. 43

  3.1. Analyse en Onderzoek..................................................................................................................... 43

  3.1.2. Deelproduct: Multi incidentevaluatie ......................................................................................... 45

  4. Productgroep Regie Samenwerking Risico- en Crisispartners .............................................................. 47

  4.1. Samenwerking Risico/Crisispartners ............................................................................................... 48

  4.1.1. Samenwerking Risico/Crisispartner Rijkswaterstaat................................................................. 49

  4.1.2. Samenwerking Risico/Crisispartner Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier ........... 51

  4.1.3. Samenwerking Risico/Crisispartner Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland .......................... 53

  4.1.4. Samenwerking Risico/Crisispartner Liander ............................................................................. 55

  4.1.5. Samenwerking Risico/Crisispartner Nederlandse Kustwacht................................................... 57

  4.1.6. Samenwerking Risico/Crisispartner Defensie........................................................................... 59

 • Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 4 van 60

  1. Productgroep Risicobeheersing

 • Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 5 van 60

  1.1. Multi advies/toezicht/handhaving risicobeheersing

  Dit product is

  onderdeel van

  Programma Risico & Crisisbeheersing

  Productgroep Risicobeheersing

  Doel Integrale advisering1 over fysieke veiligheidsvraagstukken met betrekking tot hoge en

  bijzondere risicofuncties/activiteiten (als bedoeld in de herziene maatlat

  risicodifferentiatie2). Dit in het kader van vergunningverlening, controle, handhaving

  en beleidsontwikkeling Omgevingswetgeving van gemeenten, RUD, provincie NH,

  Rijk etc3. Het uitvoeren van inspecties om te achterhalen of de bepalingen in de

  vergunningverlening worden nagekomen.

  Relatie

  Beleidsplan

  Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN 2015-2018 om

  tot een betere multidisciplinaire/integrale benadering van risicobeheersing te komen

  Hoge/bijzonde

  re risicos

  Hoge risicos

  Kernenergie

  Mijnbouw/ondergrondse gasopslag

  Opslag gevaarlijke stoffen

  BEVI-objecten

  BRZO objecten

  Voorwerkopslag/verkoop/afsteek

  Grote infrastructurele projecten

  Opslag GS boven 10 ton/routering gevaarlijke stoffen

  Bijzondere risicos

  Ziekenhuis/verzorgingstehuis/verpleegtehuis

  Groepszorg/zorgclusterwoning

  Penitentiaire instellingen

  Tunnel langer dan 250 meter

  Kinderdagverblijven

  Grootschalige horeca

  Productiebedrijf/logistiek centrum

  Doorlooptijden De prestatie-indicatoren en normen voor de doorlooptijd van de integrale fysieke

  veiligheidsadvisering zijn volgt:

  1 Integrale advisering houdt in merendeel van de gevallen in dat onder regie van RB&CB en met bijdragen van de

  risicobeheersingsexperts uit GHOR, Brw, RUD, politie etc n gezamenlijk advies wordt uitgebracht. RB&CB levert hierbij expertise

  op het terrein van externe veiligheid (o.a. groepsrisicocontouren) en multi-crisisbeheersing/operationele planvorming en integrale

  veiligheidsbewustzijn/aanpak. 2 Herziene maatlat risicodifferentiatie Veiligheidsregio NHN (concept) d.d. november 2013

  3 Voor een belangrijk deel is deze advisering gebaseerd op Rijksregelgeving (Omgevingswet, Besluit externe veiligheid, Besluit

  rampen en zware ongevallen etc)

 • Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 6 van 60

  Prestatie indicator Norm Meting door

  Integrale fysieke veiligheidsadvisering hoge en bijzondere

  risico-objecten/functies activiteiten ihkv gemeentelijk

  omgevingsplan, projectbesluiten, omgevingsvisie,

  omgevingsprogrammas binnen 30 werkdagen

  gerealiseerd4.

  100% PLATO

  Integrale fysieke veiligheidsadvisering

  omgevingsvergunning hoge en bijzondere risico-

  objecten/functies activiteiten binnen 30 werkdagen

  gerealiseerd.

  100% PLATO

  Integrale fysieke veiligheidsadvisering (binnen 2 maanden

  na constatering in reguliere trendanalyse5) over:

  ontwikkelingen die van invloed zijn op het

  risicobeeld NHN

  veiligheidsvraagstukken met uitstraling op

  intergemeentelijk, regionaal of interregionaal

  niveau

  ontwikkelingen die nieuwe voor de regio

  onbekende veiligheidsrisicos met zich mee

  kunnen brengen

  100% Marap

  Toezicht op naleving van de voorschriften (fysieke

  veiligheid) omgevingsvergunning/evenementenvergunning

  hoge/bijzondere risico-objecten/activiteiten

  1 x jr Marap

  Handhavingsadvies aan bevoegd gezag op naleven

  voorschriften omgevingsvergunning BRZO aspecten,

  termijn afhankelijk van ernst overtreding maar altijd binnen

  maximaal 15 werkdagen.

  100% PLATO

  Kwaliteit

  advisering

  De kwaliteit van de advisering kan onder meer afgeleid worden uit de opvolging van

  de adviezen door de bevoegde gezagen. De prestatie-indicatoren en normen voor

  de kwaliteit van de advisering risicobeheersing zijn als volgt:

  Prestatie indicator Norm Meting door

  Overnemen door bevoegd gezag van integraal advies in

  omgevingsvergunning, evenementenvergunning,

  gemeentelijk omgevingsplan, projectbesluiten,

  om