Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®,...

84
Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8 Stand: 12/2018

Transcript of Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®,...

Page 1: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

Page 2: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

2

Copyright © 2018 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade

die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal.

Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht,

merkenrecht, ontwerprecht en andere wettelijke bepalingen. Alle rechten zijn beschermd. Zonder

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG mag dit

document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract en eventuele andere

contractuele bepalingen. Gebruik en vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan

overeenkomstig de bepalingen van deze licentie en de eventueel bestaande andere contractuele

bepalingen.

RITTAL® is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG.

EPLAN®, EPLAN Electric P8®, EPLAN Fluid®, EPLAN Preplanning®, EPLAN Pro Panel®, EPLAN Smart

Wiring®, EPLAN Harness proD®, SYNGINEER en EPLAN Cogineer® zijn geregistreerde handelsmerken

van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.

Windows 7®, Windows 8.1®, Windows 10®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2012®,

Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® Excel®, Microsoft® Access®, Microsoft SQL

en Notepad® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation (volgens de wet van de

staat Washington).

PC WORX®, CLIP PROJECT®, INTERBUS® en PROFINET® zijn geregistreerde handelsmerken van

Phoenix Contact GmbH & Co KG.

AutoCAD® en AutoCAD Inventor® zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc.

STEP 7®, SIMATIC® en SIMATIC HW Konfig® zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG.

InstallShield® is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc. FLEXERA SOFTWARE LLC.

Adobe® Reader® en Adobe® Acrobat® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.

TwinCAT® is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH.

Unity Pro® is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric S.E.

RSLogix 5000® en RSLogix Architect® zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation Inc.

Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde

handelsmerken van de desbetreffende eigenaren.

EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7z.dll), versie 16.00, Copyright © by Igor Pavlov. De

broncode van 7-Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip

en meer informatie over deze licentie vindt u op http://www.7-zip.org

EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, versie 7.2.0, Copyright © by Open

CASCADE S.A.S. De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology

Public License. De broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op

http://www.opencascade.org

EPLAN biedt een importfunctie, die gebruik maakt van eCl@ss. Voor het gebruik van de eCl@ss-

standaard is een licentie nodig. U kunt deze bestellen en registeren in het download portal:

http://www.eclassdownload.com

Page 3: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

3

EPLAN maakt gebruik van de dotNetRDF © bibliotheek: http://www.dotnetrdf.org, Copyright (c) 2009-

2013

dotNetRDF Project ([email protected]). De broncode valt onder de MIT licentie:

https://opensource.org/licenses/MIT

EPLAN gebruikt Google Chromium ©, versie 69. https://www.chromium.org, Copyright © 2015 The

Chromium Authors. De broncode valt onder de BSD licentie.

EPLAN maakt gebruik van Chromium Embedded Framework ©, versie 3497.

https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef, Copyright © 2008-2014 Marshall A. Greenblatt. Portions

Copyright © 2006-2009 Google Inc. De broncode valt onder de BSD licentie.

EPLAN gebruikt CEFSharp ©, versie 69. https://cefsharp.github.io, Copyright © 2010-2017 The

CefSharp Authors. De broncode valt onder de BSD licentie.

EPLAN gebruikt Microsoft Unity ©, versie 4.0.1. https://github.com/unitycontainer/unity, Copyright ©

Microsoft. De broncode valt onder de Apache licentie, versie 2.0.

Deze applicatie omvat Teigha® software, versie 4.3.2, op grond van een licentieovereenkomst met

Open Design Alliance. Teigha® Copyright © 2002–2017 by Open Design Alliance. Alle rechten

voorbehouden.

EPLAN gebruikt de PDFlib bibliotheek, versie 9.1.1, Copyright © by PDFlib GmbH. Alle rechten

voorbehouden.

Het licentiemanagementdeel van deze gelicentieerde applicatie is gebaseerd op een of meer van de

volgende copyrights: Sentinel® RMS, © 2005 SafeNet, Inc., alle rechten voorbehouden, en Sentinel®

EMS, © 2009 SafeNet, Inc., alle rechten voorbehouden. Sentinel® is een geregistreerd handelsmerk

van SafeNet, Inc.

De volledige licentieteksten bij de hiervoor genoemde Open-Source-licenties vindt u in het volgende

bestand:

<Installatiedirectory>\bin\License.txt

Page 4: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

4

Inhoudsopgave

Inleiding ··········································································· 9

Uw tools – de EPLAN Solutions ························································· 9

Onze oplossingen voor uw engineering ············································· 10

EPLAN Electric P8 – innovatief en flexibel ·········································· 14

Gebruikersinterface ·························································· 15

Look & Feel ················································································· 15

Workflow & integratie ····································································· 15

Methode ·········································································· 16

Grafische subschema's ·································································· 17

Functiegerichte zienswijze ······························································ 17

Start van de planning met materiaallijsten ·········································· 17

Redlining ····················································································· 18

Projecten ········································································ 19

Projectsjablonen ··········································································· 19

Projectstamgegevens ····································································· 19

Projectstructuur ············································································ 20

Multiuser ········································································· 21

Pagina's ·········································································· 21

Pagina-navigator ··········································································· 22

Afdrukken en afdrukvoorbeeld ························································· 22

Grafische editor ············································································ 23

Direct bewerken ············································································ 24

Algemeen bewerken ······································································ 24

Werken met teksten ······································································· 25

Tekening bewerken ······································································· 26

Bemating ····················································································· 26

Page 5: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

5

Symbolen ···················································································· 27

Symbooleditor ·············································································· 27

Autoconnecting ············································································· 27

Automatische kruisverwijzing ··························································· 28

Automatische contactspiegel ··························································· 29

Layerbeheer ················································································· 29

Macro's ······················································································· 29

Variantentechniek ········································································· 30

Componenten / onderdelen ··············································· 31

Klemmen ····················································································· 32

Stekers ······················································································· 32

Verbindingen ················································································ 33

Verbindingsnummering··································································· 34

Kabels ························································································ 34

Signalen & potentialen ··································································· 35

Componenten bewerken ··················································· 36

Navigators ··················································································· 36

Artikelbeheer ················································································ 36

Apparaatselectie ··········································································· 38

Logische controles ········································································ 39

Verwerking van grote hoeveelheden gegevens ···················· 41

Automatische ODC-nummering ························································ 41

Automatische verbindingsnummering ················································ 42

Blokbewerking ·············································································· 43

In tabel bewerken ·········································································· 43

Gegevens extern bewerken ····························································· 44

Zoeken / Vervangen ······································································ 44

Automatisch verwerken (script) ························································ 45

Page 6: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

6

EPLAN Assembly Reports ················································· 46

Algemene verwerkingen ································································· 47

Functiegerichte verwerkingen ·························································· 47

Revisieoverzicht ············································································ 47

EPLAN Graphical Reports ················································· 48

Aansluitschema's ·········································································· 48

Apparaataansluitschema ································································ 48

EPLAN Overview Reports ·················································· 48

Overzichten ················································································· 48

Potentiaal- & signaaloverzicht ·························································· 49

EPLAN Article Reports ······················································ 49

Onderdelenlijst ············································································· 49

EPLAN Interfacing ···························································· 49

EPLAN Administration ······················································ 50

Instellingen ·················································································· 50

Formulier- & plotkadereditor ···························································· 51

Project comprimeren ······································································ 51

EPLAN Mounting Panel ····················································· 52

Schakelkastlegenda ······································································· 53

EPLAN PLC & Bus Extension ············································· 53

PLC Processing ············································································ 53

Bustopologie ················································································ 54

PLC-gegevensuitwisseling ······························································ 54

Schema's automatisch uit PLC-gegevens genereren ···························· 55

PLC-verwerkingen ········································································· 55

EPLAN Single Line ··························································· 56

EPLAN Revision Management ············································ 57

EPLAN Multi Language Translation ···································· 58

Page 7: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

7

EPLAN Operational Sequence ············································ 59

EPLAN Net Based Wiring ·················································· 59

EPLAN FieldSys ······························································· 60

EPLAN Project Options ····················································· 61

EPLAN Project Management ·············································· 62

EPLAN User Rights Management ······································· 63

EPLAN Multiuser Management ··········································· 64

Bewerkingsbereiken ······································································ 64

Sub-Project Management ······························································· 65

Multiuser-Monitor ·········································································· 65

EPLAN Change of Standard ··············································· 66

EPLAN Project Reference ·················································· 67

EPLAN Pro Panel ····························································· 68

EPLAN Pro Panel Professional ··········································· 69

Virtuele 3D-schakelkastbouw ··························································· 69

Innovatieve 3D-montageopbouw en bedrading ···································· 69

EPLAN Pro Panel Copper ······························································· 70

EPLAN Fluid ···································································· 71

Festo-koppeling ············································································ 71

EPLAN Fluid Hose Configurator ········································· 72

EPLAN Preplanning Professional ······································· 73

EPLAN Preplanning P&ID ·················································· 75

EPLAN Data Portal ··························································· 75

EPLAN API Extension ······················································· 76

EPLAN Cogineer ······························································ 77

Page 8: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

8

Hardwarevereisten ··························································· 78

Computerplatform ········································································· 78

Aanbevolen configuratie computerplatform ········································· 78

Netwerk ······················································································ 78

Multiuser ····················································································· 79

Softwarevrijgave ······························································ 80

Besturingssystemen ······································································ 80

Microsoft Office producten ······························································ 81

Microsoft Explorer ········································································· 81

SQL-Server (64 bit) ······································································· 81

PDF-redlining ··············································································· 81

Licentie-overzicht ····························································· 82

Page 9: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

9

Inleiding

EPLAN biedt software en service rondom de engineering op het gebied van elektrotechniek, automatisering en mechatronica. Het bedrijf ontwikkelt een van de wereldwijd toonaangevende softwareoplossingen voor de machine-, installatie- en schakelkastbouw. Gestandaardiseerde en individuele ERP- en PLM/PDM-interfaces staan garant voor uniforme gegevens over de gehele toegevoegde waardeketen. EPLAN is opgericht in 1984 en maakt deel uit van de Friedhelm Loh Group.

EPLAN groeit samen door met u, onze klanten en partners, en brengt de integratie en automatisering in de engineering verder vooruit. "Efficient Engineering" is het devies.

Uw tools – de EPLAN Solutions

Uniforme digitale gegevens zijn het fundament voor een efficiënte engineering. Het EPLAN platform verbindt de oplossingen van EPLAN en vormt de basis voor de expertsystemen waarmee u uw projecten maakt. Zo kunt u uw engineeringsprojecten disciplineoverschrijdend bewerken en beschikt u voor elke toepassing over de optimale oplossing. Ook methodisch bieden de EPLAN Solutions uitgebreide ondersteuning, tot aan de automatische schemavervaardiging aan toe.

Naast de individuele oplossingen biedt EPLAN een uniform kader voor uw dagelijkse werkzaamheden. Zo maken interfaces de bidirectionele uitwisseling met ERP- en PDM-systemen mogelijk. Via de verbinding met mechanische processen verbreedt u uw blik naar een mechatronisch engineerings-perspectief. U kunt EPLAN-projectgegevens aan andere softwareomgevingen overdragen en deze daarmee verder bewerken.

Page 10: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

10

Onze oplossingen voor uw engineering

EPLAN verbindt voor u expertsystemen voor verschillende disciplines zoals elektro-, fluid- en M&R-engineering alsmede de schakelkastproductie. Profiteer daarbij van volledige compatibiliteit: gegevens uit eerdere processen kunt u met onze oplossingen naadloos voor uw actuele bewerkingsstappen gebruiken en voor andere gebruikers na u verder uitbreiden.

EPLAN Electric P8

EPLAN Electric P8 is een CAE-softwareoplossing voor de engineering, documentatie en het beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten.

EPLAN Fluid

EPLAN Fluid is een CAE-softwareoplossing voor de engineering en documentatie van fluidtechnische installaties op het gebied van hydraulica, pneumatiek, koeling en smering.

Page 11: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

11

EPLAN Preplanning

EPLAN Preplanning is een CAE-softwareoplossing voor de technische pre-planning van machines en installaties. De software ondersteunt grafische en databankgebaseerde werkwijzen, met gegevensoverdracht naar interdisciplinaire detailplanningen. De individuele systeemconfiguratie maakt een flexibele aanpassing aan bestaande engineeringsprocessen mogelijk.

EPLAN Preplanning P&ID

EPLAN Preplanning P&ID is een CAE-softwareoplossing voor het maken van installatieoverzichten, PFD's (Process Flow Diagram) en P&ID's (Piping and Instrumentation Diagram) voor procestechnische machines en installaties.

EPLAN Pro Panel

EPLAN Pro Panel is een CAE-softwareoplossing voor de engineering en verificatie van schakelkasten en schakelinstallaties in 3D, inclusief het beschikbaar stellen van gegevens voor de materiaallogistiek en de productie-integratie.

EPLAN Smart Wiring

EPLAN Smart Wiring is een browser-gebaseerde softwareoplossing voor de eisen die aan handmatige bedrading worden gesteld.

ODC, aansluitpunt, dwarsdoorsnede, kleur, draadlengte, eindbehandeling of de exacte routeringstrajecten: Alle noodzakelijke informatie over de bedrading is 100% digitaal beschikbaar en gevisualiseerd. De visualisering verwijst naar de 3D-layout en naar de resultaten van de virtuele bedrading in EPLAN Pro Panel.

EPLAN Harness proD

EPLAN Harness proD is een CAE-softwareoplossing voor de efficiënte constructie en documentatie van kabels en kabelbomen in 3D/2D, van het digitale prototype tot aan de vervaardiging van complete productdocumentatie.

Page 12: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

12

EPLAN Cogineer

De nieuwe softwareoplossing EPLAN Cogineer is naadloos in het EPLAN platform geïntegreerd en biedt automatisering op basis van configuratie. De tool maakt rechtstreeks gebruik van EPLAN macro's en zorgt voor een eenvoudige opbouw van voorschriften op basis waarvan elektro- en fluidschema's met één druk op de knop kunnen worden gegenereerd.

EPLAN Engineering Configuration One

De toepassing van EPLAN Engineering Configuration One (EEC One) is de eerste stap in de wereld van geautomatiseerde Excel-gebaseerde schemavervaardiging voor de elektro- en fluidtechniek op basis van voorgedefinieerde standaarden zoals EPLAN-macro's, waardensets en varianten.

EPLAN Engineering Configuration

EPLAN Engineering Configuration Professional (EEC Professional) is een soort "besturingscentrale", die bruggen slaat tussen mechanica, elektrotechniek, besturingstechniek en de documentatie. Met een systeem van bouwkasten en voorschriften kunnen varianten in de machine- en installatiebouw worden beheerd.

Syngineer by EPLAN & CIDEON

Syngineer is het nieuwe informatie- en communicatieplatform voor realtime mechatronische engineering. Op basis van cloud-technologie biedt Syngineer directe integratie in verschillende CAE, MCAD en PLC-ontwikkelingssystemen en wordt de samenwerking in verspreide mechatronische teams aanzienlijk verbeterd.

EPLAN Data Portal

EPLAN Data Portal is een webgebaseerd gegevensplatform waarmee actuele apparaatgegevens van toonaangevende fabrikanten van componenten ter beschikking worden gesteld en direct kunnen worden gebruikt bij de engineering met EPLAN-softwareoplossingen.

Page 13: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

13

EPLAN eVIEW

Met EPLAN eVIEW gaat het EPLAN project direct in de cloud en is voor alle bij het project betrokken personen ook in erop volgende processen beschikbaar. Engineering, productie / montage en service / onderhoud kunnen eenvoudig, locatieonafhankelijk via een browser de projectgegevens bekijken en wijzigingen van commentaar voorzien. Dit zorgt voor eenvoudige samenwerking en communicatie. Informatie en wijzigingen zijn over de gehele toegevoegde waardeketen transparant.

Onze software is uniform ontworpen en verbindt alle disciplines.

Opmerking:

De in deze productbeschrijving genoemde eigenschappen en functies, hebben betrekking op de meest uitgebreide leveringsomvang van het product, inclusief alle uitbreidingsmodulen en add-ons. Uitbreidingsmodulen en add-ons zijn optioneel separaat verkrijgbaar. Meer informatie over de beschikbare productvarianten vindt u in het hoofdstuk "Licentie-overzicht".

Page 14: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

14

EPLAN Electric P8 – innovatief en flexibel

EPLAN Electric P8 biedt innovatieve mogelijkheden voor de engineering, documentatie en het beheer van elektrotechnische automatiseringsprojecten. Met een naar keuze grafische of apparaatgerichte bewerking en uniforme platformtechnologie is het high-end-systeem richtinggevend voor de toekomst van de elektro-engineering. Interdisciplinair werken wordt realiteit, dankzij de vele functies en de directe koppeling van alle disciplines.

De werkwijzen in de elektro-engineering zijn net zo veelzijdig als de taken die moeten worden uitgevoerd. Elk van deze werkwijzen heeft in bepaalde fasen van de engineering zijn eigen voordelen – of het nu gaat om het genereren van de eerste grafische machine- / installatieoverzichten, om het maken van schema's of om los van de grafische weergave projectinformatie in de database vast te leggen. Een ideaal engineeringssysteem ondersteunt al deze verschillende engineeringtaken gelijkwaardig en parallel. U bepaalt welke werkwijze voor u het meest efficiënt is en EPLAN zorgt - onafhankelijk hiervan - voor uniforme consistentie van de projectgegevens.

Wanneer de projectgegevens eenmaal in het schema zijn opgenomen, vormen deze de basis voor het nagenoeg volledig automatisch samenstellen van de machine- en installatiedocumentatie. Met uitgebreide en individueel configureerbare controleprocedures controleert u met een druk op de knop de documentatie op basis van door u gedefinieerde kwaliteitseisen. Dankzij een centrale registratie van de controleresultaten in het meldingenbeheer, kan de documentatie snel en eenvoudig worden aangepast en gecorrigeerd. Tijdens de projectengineering of bij de afronding van het project genereert EPLAN automatisch gedetailleerde verwerkingen en rapportages, als integraal bestanddeel van de uitgebreide documentatie. Op deze manier voorziet u vanuit het engineeringproces de volgende projectfasen van alle benodigde informatie – van de uniforme productontwikkeling tot aan de productie, montage, inbedrijfstelling, service en onderhoud.

Zevenaar, december 2018

Productmanagement EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Page 15: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

15

Gebruikersinterface

Look & Feel

Het systeem bevat een intuïtieve gebruikersinterface. Door de Windows-conforme bediening met functies als knopinfo's, werkbalken slepen & neerzetten en online Help kunnen ook nieuwe en incidentele gebruikers snel aan de slag.

U kunt de gehele interface, inclusief de rangschikking van de vensters en de werkbalken eenvoudig aan uw eisen en wensen aanpassen. Deze instellingen kunnen als werkomgevingen worden opgeslagen en opgeroepen.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld werkstandaarden en procedures worden vooringesteld. De gebruiker kan zich zo optimaal concentreren op zijn eigenlijke werk – de engineering – met een interface die volledig op zijn taken is afgestemd en zo een efficiënte en snelle engineering mogelijk maakt.

Bovendien kan de gebruiker eigen sneltoetsen definiëren. Deze gebruiker-gedefinieerde sneltoetsen worden in de menubalk weergegeven. Met de doorlopende toetsenbordbediening kunnen ervaren gebruikers zeer hoge invoersnelheden bereiken.

Verder zijn naast de standaard invoervelden voor eigenschappen ook configureerbare eigenschappen beschikbaar, die de gebruiker zelf een naam kan geven en van voorgedefinieerde waarden kan voorzien. Op deze manier kunnen terminologie en standaardwaarden die binnen het bedrijf wordt gehanteerd ook in EPLAN Electric P8 worden toegepast. En dat verkort de inwerkperiode en de realisatie van bedrijfsspecifieke standaards.

Workflow & integratie

Het systeem kan met behulp van instellingen worden geconfigureerd en zo worden afgestemd op de eisen van de gebruiker, het bedrijf en het project. Het resultaat: de workflow wordt versneld en het gewenste werkresultaat wordt efficiënt bereikt.

Page 16: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

16

Ook is er een omvangrijk online Help-systeem beschikbaar, voor efficiënte ondersteuning tijdens de werkzaamheden.

Functies voor het backuppen, archiveren en verzenden van projecten via e-mail zorgen voor de noodzakelijke veiligheid en transparantie van de werkresultaten. Met behulp van een comprimeringsfunctie kunnen de niet-benodigde gegevens uit het project worden verwijderd, om opslagruimte te besparen, het beheer van gegevens te vereenvoudigen en indien nodig uw bedrijfsknowhow bij de overdracht van projecten te beveiligen.

Als interfaces voor de uitwisseling met Microsoft Office-producten en CAD-programma's zijn gegevensformaten zoals TXT, CSV, XLS, XML, PDF en DXF / DWG met layers en blokken beschikbaar.

De mogelijkheid om bestaande gegevens ook buiten de engineeringsomgeving te gebruiken en de online beschikbaarheid van de documenten vormen de basis voor eenvoudige service- en onderhoudswerkzaamheden.

Interfaces maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk.

Het programma kan worden geïntegreerd in de bestaande toegevoegde waardeketen (added value chain). De informatie- en werkstroom kan via scripts of via API in de ".NET"-omgeving worden geautomatiseerd. Een actieve automatische informatie-uitwisseling vereenvoudigt de integratie in PDM- en ERP-systemen. Door deze overkoepelende benadering bereiken niet alleen projectengineers sneller het juiste resultaat – ook andere afdelingen zoals Materiaalbeheer, Productie, Controle en Verkoop profiteren van transparante IT-processen.

Methode

Het CAE-programma moet de werkwijze van de engineer volgen – dit garandeert maximale effectiviteit. Hierbij moet het volgende worden onderscheiden:

Grafische combinatie van symbolen en grafische subschema's

Functiegerichte zienswijze (bouwdoosprincipe)

Start van de planning met materiaallijsten (stuklijsten).

Page 17: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

17

Gedurende de projectfasen wisselt de werkmethode geregeld of wordt deze gecombineerd. De bewerkingsvolgorde – functies plannen/schema tekenen/materiaallijsten verwerken – kan vrij worden gekozen.

Het programma is zo ontworpen dat de bewerking in het systeem steeds het werkelijke projectverloop kan volgen. Het project kan op elk moment vanuit verschillende zienswijzen worden bewerkt. Dit biedt nieuw productiviteitspotentieel in de engineering en verhoogt tegelijkertijd de transparantie.

Grafische subschema's

U kunt uw eigen grafische symbolen en subschema's (macro's) maken en gebruiken. Door de automatische codering van ingevoegde onderdelen hoeft u minder gegevens in te voeren en wordt zo de kans op fouten verkleind. Configureerbare controles maken u waar nodig direct attent op mogelijke fouten. Met autoconnecting kunnen gebruikers zeer snel en efficiënt symbolen of deelschakelingen met elkaar verbinden.

Functiegerichte zienswijze

Door de objectgerichte benadering kunnen onderdelen die in het schema op verschillende plaatsen voorkomen (bijv. relaisspoel / contacten) tegelijkertijd met één enkele actie worden bewerkt. Speciale overzichten voor componenten zoals PLC's, bussen, stekers, klemmen, draden etc. vereenvoudigen de functiegerichte bewerking – onafhankelijk van schemapagina's.

Snelle resultaten met het beste projectoverzicht zonder inconsistenties.

Start van de planning met materiaallijsten

Voorbereide materiaallijsten (bijvoorbeeld uit MS Excel) kunnen in het programma worden geïntegreerd en aantallen die in het schema zijn opgenomen, kunnen direct worden gecontroleerd. U kunt serviceonderdelen bestellen of montageplaten indelen terwijl het schema nog wordt getekend.

Page 18: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

18

Hierdoor kunnen de projectfasen parallel worden uitgevoerd en is zo een enorme tijdsbesparing mogelijk. Bovendien kunt u door de planning en productie te coördineren beslissende productiviteitsvoordelen bereiken.

Redlining

Onder "redlining" verstaat men een workflow voor het reviseren van projectdocumentatie. Daarbij geeft een projectengineer of -bewerker een schema aan een zogeheten projectcommentator door. Deze commentator controleert het schema, voorziet het van commentaar en zendt het naar de projectengineer of- bewerker terug. Deze past het schema aan de hand van het commentaar aan en neemt de wijzigingen in de oorspronkelijke documentatie over. EPLAN Electric P8 ondersteunt deze workflow met redlining en vereenvoudigt zo het onderhoud van de "as built"-documentatie.

Schema's kunnen als PDF-bestand worden uitgevoerd en in Adobe Acrobat Professional voor commentaar worden vrijgegeven. Met Adobe Reader of Adobe Acrobat Standard kunnen vervolgens geselecteerde commentaar-opmerkingen in het PDF-document worden opgenomen. Deze opmerkingen kunnen daarna weer in het oorspronkelijke EPLAN-project worden ingelezen. Zo ontstaat een workflow waarbij de eigenlijke "redlining" in digitale vorm buiten EPLAN Electric P8 wordt uitgevoerd, de informatie transparant wordt geregistreerd en de documentatie zo eenvoudig op "as-built"-status kan worden gehouden.

Om door de commentaaropmerkingen van een project te kunnen navigeren of om deze te selecteren, is een commentaarnavigator beschikbaar. In dit dialoogvenster worden in een boom- en lijstweergave de PDF-commentaar-opmerkingen weergegeven die in het geopende EPLAN-project voorkomen. Via het snelmenu kunt u naar het corresponderende PDF-commentaar in de EPLAN-pagina springen.

De projectengineer wordt bij het inlezen (laden) van commentaarteksten optimaal ondersteund. Papieren documentatie en faxen zijn niet meer nodig, de commentaarteksten zijn duidelijk leesbaar. De terugkoppeling van informatie verloopt aanzienlijk sneller en de werkresultaten zijn van hogere kwaliteit.

Page 19: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

19

Ons nieuwe cloud product EPLAN eVIEW maakt een nieuwe redlining-workflow mogelijk, over de grenzen van de IT heen. Om wijzigingen in het schema van commentaar te voorzien, biedt EPLAN eVIEW een redlining-functie. Via eenvoudige middelen zoals tekst, lijn en stift worden redlinings vastgelegd. Met behulp van een status kan de redlining-workflow tussen het EPLAN platform en EPLAN eVIEW worden uitgewisseld.

Projecten

Schema's en bijbehorende documenten zoals lijsten en overzichten worden als pagina's binnen projecten gemaakt. Een project is een databank waarin naast de projectpagina's ook de stamgegevens (symbolen, plotkaders, formulieren, artikelgegevens etc.) die in het project worden gebruikt, zijn opgeslagen.

U kunt meerdere projecten tegelijkertijd openen en pagina's of delen van pagina's uit andere projecten kopiëren.

Deze handelingen zijn intuïtief en direct inzetbaar. Ze vereenvoudigen het hergebruik van oplossingen die in het verleden zijn toegepast – en dat bespaart tijd.

Projectsjablonen

Al bij de start van een nieuwe project ondersteunt EPLAN de gebruiker in de vorm van een projectsjabloon, dat kan worden gekozen en gebruikt voor het maken van normconforme documentatie. Projectsjablonen kunnen gestandaardiseerde schema's, voorgedefinieerde instellingen en verwerkingen bevatten, waardoor de engineering aanzienlijk worden vereenvoudigd en versneld.

Projectstamgegevens

De bij het project behorende stamgegevens zoals het plotkaders, formulieren, symbolen etc. worden samen met het project opgeslagen.

Page 20: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

20

Op deze manier is het project compleet en intern consistent als het wordt overgedragen of als er van de gegevens een backup wordt gemaakt. Synchronisatie met de centraal opgeslagen stamgegevens is in beide richtingen mogelijk.

U kunt zo de gebruikte stamgegevens controleren en besturen en het gehele project bijvoorbeeld aanpassen aan de actuele standaarden.

Projectstructuur

De pagina's en onderdelen in het project kunnen worden onderverdeeld in bereiken als groepen, inbouwplaatsen of producten. Ook verwerkingen kunnen automatisch in deze onderverdelingen worden opgenomen. Voor de definitie van de projectstructuur zijn de volgende codeblokken (norm IEC 81346) beschikbaar:

= = Functionele toekenning

= Groep

++ Installatieplaats

+ Inbouwplaats

- Product

& Documenttype (IEC 61355)

Groepsnummer

Gebruikergedefinieerd codeblok

Met deze codeblokken kan ook de onderdeelstructuur conform de norm IEC 81346 worden gedefinieerd. De verschillende structureringscriteria uit de norm (functie-, plaats- en productaspect) worden in het EPLAN-platform via de groep (functieaspect; voorteken"="), via de inbouwplaats (plaatsaspect; voorteken "+") en via de productcode (productaspect; voorteken"-") afgebeeld. De positie van het codeblok "Documenttype" en de toepassing van objectcodes (IEC 61355) kan projectspecifiek worden gedefinieerd. In uw eigen projectstructuur kunt u gebruikergedefinieerde voortekens voor groepsnummers en gebruikergedefinieerde codeblokken definiëren.

Page 21: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

21

De schema's kunnen ook volgens verschillende normen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de NFPA-norm (VS), de GOST-norm (Oost-Europa), de GB-norm (China) of de JIS-norm (Japan). Het systeem ondersteunt de gebruiker bij het beheer van de structuurcodes door middel van beschrijvingsteksten, sorteerfuncties en toepassingscontroles. Structuurcodes die niet meer worden gebruikt, kunnen automatisch worden verwijderd. De volgorde binnen de structuurcodes voor de paginasortering en verwerkingen kan vrij worden gekozen.

De normconforme structurering van projecten wordt op deze manier overzichtelijk, flexibel en eenvoudig hanteerbaar.

Multiuser

In de multi-user-modus kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig een project bewerken. Met de module "EPLAN Multiuser Management" kan worden gecontroleerd welke gebruikers op dat moment aan een project werken. Op deze manier kunnen gebruikers bij omvangrijke projecten bewerkingsbereiken definiëren om een beter overzicht over de engineering te hebben.

Neem contact op met EPLAN-support voor de hardwarevereisten voor multi-user-gebruik. Op basis van uw wensen kunnen wij u individueel adviseren.

Pagina's

Het programma kan elk willekeurig paginaformaat gebruiken, om het actuele papierformaat weer te geven. Aan de pagina kan een schaal worden toegekend om mechanische bematingen in te voeren. Op deze manier kunnen schema's op allerlei papierformaten worden ontworpen en afgedrukt.

De paginanaam kan naar keuze met letters of met subcodes worden gecombineerd. Dit wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de verschillende normen en werkvoorschriften.

Page 22: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

22

Documenten in verschillende formaten zoals MS Word of PDF kunnen als projectpagina's worden geïntegreerd. De volledige documentatie bevat zo ook alle informatie die met verschillende softwareapplicaties is gemaakt.

Op deze manier zorgt het systeem voor één centrale toegang en behoort het tijdrovende "bij elkaar zoeken" van documenten tot het verleden.

Pagina-navigator

De pagina's van een project worden in de pagina-navigator naar keuze als lijst of als boomstructuur weergegeven. Met behulp van een grafisch voorbeeld kunnen hier de belangrijke paginagebaseerde bewerkingsstappen worden uitgevoerd – zoals pagina's maken, openen, kopiëren, verwijderen, exporteren & importeren, nummeren, paginakopgegevens bewerken etc.

Met deze veel gebruikte intuïtieve tool kunnen pagina's snel en veilig worden bewerkt.

De pagina-navigator bevat de menuopdracht "Paginamacro maken". Met deze opdracht kunt u de actuele pagina, en indien gewenst ook de volgende pagina's, opslaan zodat u deze heel eenvoudig als geautomatiseerde standaardoplossing voor een bepaalde taak kunt gebruiken.

De eenvoudige toepassing van deze functies vergemakkelijkt zo het hergebruik van deeloplossingen. En dit reduceert de projectplanningskosten.

Filters kunnen worden gebruikt om alleen die pagina's weer te geven die voldoen aan bepaalde criteria – zoals geselecteerde structuurcodes. Op deze manier kunnen de pagina's die moeten worden bewerkt, automatisch uit vele andere pagina's worden geïdentificeerd en direct worden aangeboden.

Afdrukken en afdrukvoorbeeld

Het afdrukvoorbeeld geeft de projectpagina's precies zo weer als ze worden afgedrukt. U kunt daarbij kiezen uit afdrukken in kleur of in zwart-wit.

Page 23: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

23

Onafhankelijk van het papierformaat wordt de schaal van de pagina's bepaald door het pagina-uitvoerformaat van de printer. De verschaling kan echter ook worden uitgeschakeld – dit is met name belangrijk voor vrije tekeningen, die vaak op schaal 1:1 worden afgedrukt.

Met deze techniek kan de uitvoer op papier optimaal voor verder gebruik worden gestructureerd en gestuurd.

Grafische editor

Met een grafische editor kunt u de elementen op de projectpagina's bewerken. Hiermee worden bijvoorbeeld schakelingen, afbeeldingen, montageplaten, macro's, symbolen, formulieren en plotkaders gemaakt.

Hiermee krijgen de bereiken een uniforme en transparante "Look & Feel" – en dat verkort de inwerkperiode.

Overal kunnen hyperlinks als tekst worden ingevoegd, met een koppeling naar een document in het netwerk of op Internet. Met deze functie kunt u aanvullende informatie dynamisch in het schema opslaan. Opmerkingen over de planning en het onderhoud worden zo precies daar opgeslagen waar ze nodig zijn.

De zoom- en PAN-functies kunnen met het muiswiel worden gebruikt. Zo kan het zichtbare gedeelte worden verplaatst en het schema op het beeldscherm worden vergroot en verkleind. Als u de cursor beweegt en tegelijkertijd de middelste muisknop ingedrukt houdt, wordt de pagina-inhoud in de richting van de beweging verplaatst. U kunt aangeven of het "scroll-gedrag" overeenkomt met dat van tekstverwerkingsprogramma's of met dat van CAD-programma's.

Door de muisfuncties aan te passen aan de manier waarop u gewend bent te werken, kunt u binnen de kortste tijd zeker en intuïtief met de editor werken.

Logische en grafische elementen kunnen worden gegroepeerd en met bewerkingsfuncties gemeenschappelijk worden bewerkt. De elementen kunnen daarbij op de voorgrond of op de achtergrond worden verplaatst. Door deze groepering worden vele individuele bewerkingsstappen gecombineerd in één actie uitgevoerd.

Page 24: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

24

Direct bewerken

In de grafische editor kunnen de weergegeven teksten direct worden bewerkt, zonder dat er nieuwe vensters worden geopend. Hierdoor kunnen schema's effectief, snel en in slechts enkele stappen handmatig worden aangepast. De in het schema gebruikte en weergegeven gegevens kunnen ook door onervaren gebruikers eenvoudig en veilig worden gewijzigd.

Algemeen bewerken

Gegevens op automatisch gegenereerde verwerkingspagina's kunnen direct worden bewerkt. Deze wijzigingen worden objectgericht in het hele schema doorgevoerd.

De bewerkingsmogelijkheid "Eigenschappen (algemeen)" is ook op verwerkingspagina's beschikbaar. Hiermee kunnen gegevens vanuit een verwerkingspagina worden bewerkt. Daartoe wordt het betreffende object-specifieke dialoogvenster geopend; dus bijvoorbeeld voor het bronobject "Functie" het eigenschappendialoogvenster of voor een structuurcode het structuurcodebeheer.

De bewerkingsmogelijkheid "Direct bewerken" is ook op verwerkingspagina's beschikbaar. Zodra u een aangebrachte wijziging overneemt, worden ook de objecten op de overige projectpagina's geactualiseerd.

Ook is het mogelijk om alleen de tekst in de verwerking te wijzigen, zonder dat dit effect heeft op het schema (handmatige correctie). Op deze manier kan de gebruiker een bepaald punt op de verwerkingspagina bewerken zonder de schemapagina of een nieuw dialoogvenster te moeten openen.

In de verwerkingen heeft de gebruiker een optimaal overzicht over de project-gegevens (bijvoorbeeld een hele klemmenstrook of een materiaallijst). Wijzigingen kunnen hier direct worden doorgevoerd. En onderdelen hoeven niet langer in het schema te worden opgezocht. Wijzigingen in verwerkingen wor-den in EPLAN Electric P8 automatisch in het schema doorgevoerd, zodat de projectgegevens correct en actueel zijn. Met name als projecten bij de inbedrijf-stelling of een revisie van een machine of installatie worden aangepast, wordt dankzij deze "Reverse Engineering" van EPLAN Electric P8 een eenvoudige en effectieve workflow bereikt waardoor de projectdocumentatie up-to-date is.

Page 25: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

25

Werken met teksten

Bij de elementen in het schema worden de meest uiteenlopende technische eigenschappen als teksten weergegeven. Daarvoor kunnen de geïnstalleerde Windows-lettertypen worden gebruikt. De teksten kunnen worden verschaald en in elke gewenste hoek worden gedraaid.

Individuele eigenschappen kunnen dynamisch aan andere eigenschappen worden gedockt. Als bij de hoofdeigenschap een nieuwe rij wordt ingevoegd of als de hoofdeigenschap wordt verplaatst, worden ook de posities van de gedockte eigenschappen gewijzigd.

Als schema's worden bewerkt, past de layout van de teksten op de project-pagina's zich automatisch aan de lengte van de tekst aan. Gedockte teksten overschrijven elkaar niet, maar passen zich aan elkaar aan. Na elke wijziging worden de teksten automatisch correct geplaatst.

Als er bij het schemasymbool geen functietekst staat, wordt bij verwerkingen de functietekst uit het pad gebruikt, net alsof deze bij het schemasymbool zou zijn ingevoerd.

Een pad-functietekst vereenvoudigt de documentatie, omdat u niet bij elk schemasymbool een eigen functietekst hoeft in te voeren.

Teksten kunnen worden voorzien van een uitlijningsvak. De tekst kan automatisch worden aangepast aan de breedte van het vak – en zo aan de beschikbare ruimte. Voordeel: als teksten bijvoorbeeld door vertaling in een andere taal automatisch worden nabewerkt, hoeft niet in het gehele schema te worden gecontroleerd of een tekst een andere tekst of een afbeelding overlapt.

In veel gevallen moeten bij een object in het schema gegevens van andere objecten worden weergegeven. Om de betreffende informatie weer te geven, gebruikt het systeem blokeigenschappen.

Gegevens die op een bepaalde plaats zijn ingevoerd, zijn ook op andere plaatsen te zien. Daardoor behoort het redundante gegevensonderhoud tot het verleden.

Page 26: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

26

Tekening bewerken

De editor biedt een constructieve ondersteuning met zogeheten snap-punten (bijvoorbeeld eindpunt, middelpunt van een cirkel, snijpunt) voor grafische interacties. Grafische elementen kunnen worden uitgerekt, gespiegeld, verschaald en gedraaid. Ook kunnen op de projectpagina's verschillende afbeeldingsformaten worden ingevoegd.

Een ontwerpmodus helpt u grafische elementen op bepaalde punten uit te lijnen of op bepaalde coördinaten te plaatsen. Dit zorgt voor een moderne, comfortabele en gebruiksvriendelijke manier om tekeningen te maken en bewerken.

Bemating

Voor de bemating zijn functies beschikbaar voor eenvoudige bemating, doorlopende bemating, oplopende bemating, basislijnbemating, hoekbemating, radius en diameter. Met de bematingsfuncties kunnen normconforme mechanische constructies evenals klantspecifieke tekeningen worden gemaakt.

De weergave van de maten met betrekking tot de maatlijnen en de maatlijn-begrenzing evenals de formattering of verschuiving van het maatgetal kan vrij worden gekozen. Voor weergaven die niet op schaal zijn, kan het maatgetal ook handmatig worden bewerkt. Om ruimte te besparen kan de maatlijn-begrenzing ook worden weggelaten. Voor internationale projecten kunnen ook twee eenheden worden weergegeven om de duidelijkheid te vergroten.

Dankzij deze functies hoeft u bijvoorbeeld bij schakelkasten, montageplaten en andere mechanische weergaven geen gebruik te maken van een aparte oplossing: ook deze componenten kunnen met het systeem eenvoudig worden weergegeven.

Page 27: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

27

Symbolen

Net als bij de blokken die in CAD-schema's worden gebruikt, kunnen schema's worden gemaakt door individuele symbolen samen te voegen. U selecteer de bestaande symbolen uit een lijst of uit een boomstructuur met een grafisch voorbeeld. Als u het symbool invoegt, kan dit eenvoudig in een van de acht beschikbare varianten worden gedraaid of gespiegeld.

Door het schema met behulp van symbolen te maken, bent u er zeker van dat de elementen op dezelfde manier worden weergegeven, en zoals u dat wilt. De schema's zijn eenvoudig te lezen, door de juiste vooringestelde normering van de afbeeldingen en de positie en het formaat van de teksten.

Als onderdeel van de stamgegevens levert EPLAN symboolbibliotheken waarmee een normconforme engineering mogelijk wordt.

Symbooleditor

U kunt zelf nieuwe symbolen maken. Voor het maken van gedraaide symboolvarianten is een Wizard beschikbaar.

De afbeelding en het invoegpunt worden indien nodig gedraaid; de aansluitingen worden hieraan automatisch aangepast. Aan het symbool kan logische informatie worden toegekend in de vorm van een functiedefinitie.

De grafische layout en codering van de symbolen kan vrij worden gekozen en is onafhankelijk van de logica. Met de symbooleditor kunnen symbolen voor de meest uiteenlopende (werk)standaarden efficiënt worden bewerkt en gemaakt.

Autoconnecting

Aansluitingen van schemasymbolen die horizontaal of verticaal tegenover elkaar staan, worden automatisch verbonden. Bij het invoegen en verplaatsen van symbolen of schemagedeelten wordt een voorbeeld (preview) van de verbindingen weergegeven.

Page 28: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

28

Via de smartconnecting-functie blijven de verbindingen ook bestaan als de elementen worden verplaatst. Zo blijven de verbindingen tussen componenten behouden als er in het project grafische wijzigingen worden uitgevoerd.

Met behulp van een afbreekpunt kan een verbinding of een potentiaal op een andere projectpagina worden voortgezet; de naam van het afbreekpunt kunt u zelf bepalen.

Via elkaar kruisende verbindingen kunnen wisselingen van de aansluitvolgorde tussen elementen overzichtelijk worden weergegeven.

Autoconnecting vereenvoudigt het invoegen van elementen aanzienlijk, omdat u de juiste positie direct kunt lokaliseren en de verbindingen automatisch door het systeem worden getekend en gevolgd.

Automatische kruisverwijzing

Aan de hand van de in het schema aangegeven kruisverwijzing kunnen onderdelen verdeeld (verspreid) worden weergegeven en kunnen de bijbehorende schemasymbolen uit een groot aantal projectpagina's eenvoudig worden teruggevonden. Hiervoor kunnen de volgende kruisverwijzingen automatisch worden gegenereerd:

Symboolkruisverwijzingen

Kruisverwijzingen naar onderdelenlijsten

Afbreekpuntenkruisverwijzingen

Kruisverwijzingen naar apparatenoverzichtspagina's

Montageplaatkruisverwijzing.

De kruisverwijzing kan op verschillende manieren worden ingesteld of normconform worden geformatteerd. Zo kan deze bij afbreekpunten bijvoorbeeld per rij of per kolom als ster- of ketenkruisverwijzing worden ingesteld. Ook kan deze tussen haakjes worden weergegeven, conform de in Oost-Europa gehanteerde GOST-norm.

De automatische generering en formattering van kruisverwijzingen bespaart u veel typewerk en zorgt ervoor dat in het schema verdeelde onderdelen correct worden kruisverwezen.

Page 29: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

29

Automatische contactspiegel

Het systeem genereert automatisch de contactspiegelweergave met kruis-verwijzingen in het schema, evenals de weergave van vrije elementen. Elementen die nieuw in het schema zijn ingetekend, verschijnen in de contact-spiegel vanzelf als symbool of in een tabelkruis. Tabelvormige formulieren kunnen ook worden gebruikt om speciale weergavetypen van contactspiegels mogelijk te maken – zoals dat in Aziatische markten gebruikelijk is.

De weergave van de aansluitcodes, kruisverwijzingen en artikelnummers kan uitgebreid worden geconfigureerd. De contactspiegel verschijnt bij een instelbare standaardpositie en kan per element vrij worden verplaatst.

Door de automatische weergave van de contactspiegel hebt u altijd overzicht over de verdeelde elementen. Het ontwerp van verdeelde onderdelen wordt daardoor aanzienlijk eenvoudiger en comfortabeler.

Layerbeheer

In de tekening kunnen verschillende layers worden gebruikt. Een overzichtelijk beheer maakt het mogelijk om zelfgedefinieerde layers te maken en coderen, die op dezelfde manier functioneren als in CAD-systemen en die tekstgroottes, kleuren, lijndiktes, lijntypen etc. configureren.

De layers vereenvoudigen de uniforme weergave van elementen in het schema. Wijzigingen van deze standaarden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd en worden met één actie direct overal effectief.

Macro's

Macro's maken het mogelijk om delen van het schema vaker te kunnen gebrui-ken. Deze schemagedeelten worden onder een bepaalde naam opgeslagen, om later eenvoudig weer opnieuw te gebruiken. Voor het maken en beheren van macro's zijn aparte macroprojecten beschikbaar. Daarbij kunt u onder dezelfde bestandsnaam maximaal zesentwintig varianten en twaalf weergave-typen van een macro maken, om de schakeling te variëren of de weergave te draaien. Een macro-navigator biedt de gebruiker een eenvoudig overzicht van zijn macro's en vereenvoudigt het beheer van macro's in een macroproject.

Page 30: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

30

Bij het invoegen van de macro wordt onder het grafische voorbeeld in een opmerkingenveld de beschrijvingstekst weergegeven die door de gebruiker is opgegeven.

Via een macrovak dat samen met de macro is ingevoegd kunt u in het schema een ingevoegde macro actualiseren of met een andere macro verwisselen. De positie van de macro wordt eveneens opgeslagen, zodat wanneer de macro opnieuw wordt gebruikt direct naar de oorspronkelijke positie kan worden gesprongen.

Door delen van het schema als macro op te slaan, kunt u inspanningen die u hebt verricht eenvoudig voor gelijksoortige taken opnieuw gebruiken. Als u deze macro's gestructureerd genereert en opslaat, ontstaat zo een kennisdata-bank die bij gelijksoortige projecten aanzienlijke tijdbesparing oplevert.

Variantentechniek

Machines beschikken steeds vaker over ontwerpvarianten die worden gebruikt om aan individuele wensen van klanten te voldoen en om verschillende machineconfiguraties te realiseren. Optionele steekverbindingen voor een snelle en montagevriendelijke uitwisseling van machinecomponenten of variabele motoraansturingen voor de flexibele toepassing van een aandrijving zijn voorbeelden die door hun verschillende weergave in de documentatie doorwerken.

Om de engineering van deze machinevarianten te vereenvoudigen kunt u bij de EPLAN-macro records als varianten (d.w.z. als waardetabellen voor technische gegevens en artikelinformatie) opslaan. Daardoor hoeven macro's na het invoegen niet handmatig te worden nabewerkt. Voor de gegevens in een macro kunnen tijdelijke aanduidingen worden gedefinieerd.

De variant die tijdens de ontwerpfase is geselecteerd, stelt de waarden en schakelingen beschikbaar die bij de betreffende toepassingssituatie horen. De geselecteerde waarden kunnen later, in het definitieve schema, eenvoudig worden verwisseld.

Page 31: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

31

Op deze manier wordt de bestaande engineering-knowhow van alle mede-werkers als kennisdatabank opgeslagen. Het ontwerp van schema's wordt effectiever omdat er minder stappen hoeven te worden uitgevoerd, en kwalitatief hoogwaardiger omdat vele instellingen standaard kunnen worden aangebracht. Bovendien hoeven er minder macro's te worden onderhouden en beheerd.

Componenten / onderdelen

Als u in het systeem een symbool in het schema invoegt, bevat deze afbeelding een elektrische functie. Grafische en logische informatie wordt gescheiden beheerd, zodat 'echte' functies op alle mogelijke manieren kunnen worden weergegeven. Daardoor kan er worden voldaan aan grafisch verschillende normen en werkvoorschriften.

Onderdelen kunnen bij het invoegen afzonderlijk of via een meervoudige selectie eenvoudig automatisch worden genummerd. Kenletters kunnen normconform worden toegekend of desgewenst individueel worden gedefinieerd.

Voor onderdelen zoals klemmen, stekers, PLC's, kabels of schemaobjecten zoals verbindingen, potentialen en afbreekpunten zijn er centrale navigators met speciale functionaliteiten. Hierdoor beschikt u over overzichtelijke bewerkingsmogelijkheden, die onafhankelijk zijn van de wijze waarop ze op verschillende projectpagina's worden weergegeven. Hiermee kunnen onderdelen aanzienlijk eenvoudiger worden gemaakt en bewerkt.

Complexe en onbekende onderdelen hoeven in het programma niet in detail te worden beschreven om ermee te kunnen werken. Met de apparaatkastfunctie is een black-box-techniek beschikbaar die bij variabele detaillering snel tot concrete resultaten leidt.

De componenten worden automatisch in apparaat- en materiaallijsten beheerd. Apparaten die al eerder zijn ontworpen, kunnen worden geïmporteerd en afgeboekt. Daarbij wordt er online gecontroleerd welke componenten reeds in het schema zijn opgenomen.

Page 32: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

32

Via koppelingen met externe voorontwerpen kunnen gegevens opnieuw worden gebruikt en kunnen verschillen tussen het voorontwerp en het actuele ontwerp eenvoudig worden herkend. Het engineeringproces wordt daardoor transparanter en effectiever.

Klemmen

Het bereik "Klemmen" bevat uitgebreide functies voor klemmenstroken en klemmen. Zo is het mogelijk om etageklemmen en meerdere klemmen met dezelfde naam (zoals PE) te beheren.

Klemmen kunnen met nummeringsschema's worden genummerd en met sorteeropties voor de positionering van de klemmen op de klemmenstrook worden gerangschikt. Aan de klemmen kunnen verschillende brugtypen en meerdere artikelen worden toegekend. Ook kunnen klemmenstroken worden geïmporteerd en geëxporteerd. Met het dialoogvenster "Klemmenstrook bewerken" kunnen gebruikers de complete klemmenstrook snel en eenvoudig bewerken.

Bovendien kunnen klemmenstroken als apparaten worden gemaakt en beheerd en aan de hand van voordefinities worden gecontroleerd. De klemcodes hoeven hierbij niet noodzakelijkerwijs te worden opgegeven.

Door overzichtelijke weergave en geautomatiseerde bewerkingsstappen helpen deze functies u terugkerende taken snel en effectief te kunnen uitvoeren.

Stekers

Stekers kunnen ofwel als complete componenten ofwel als individuele onder-delen "stekerpen" en "stekerbus" worden beschouwd. Ook als stekerpennen en stekerbussen in het schema verdeeld worden weergegeven, kan de onderlinge samenhang door het systeem worden beheerd. Hierbij is niet alleen een verbindingstracering mogelijk, maar zijn ook uitgebreide verwerkingen toegestaan.

Page 33: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

33

Hierdoor kunnen groepen overzichtelijk op projectpagina's worden onder-verdeeld. Aanvullende plug-in-modules vormen eigen projectpagina's, die u desgewenst in het project kunt kopiëren. Stekercontacten kunnen met nummeringsschema's worden genummerd en met sorteeropties voor de positionering van de stekercontacten op de stekerstrook worden gerangschikt.

De modulaire opbouw van groepen met stekerverbindingen wordt zo in belangrijke mate ondersteund en aanzienlijk vereenvoudigd.

Verbindingen

Het systeem bevat een verbindingen-navigator die paginaoverschrijdend kan worden gebruikt. Er kunnen verschillende typen verbindingen worden onderscheiden en weergegeven, zoals hydraulische, pneumatische, elektrische en proces engineeringsverbindingen, kabels, slangen, buizen, draden, draadbruggen, vaste bruggen, faserails, verzamelrails etc.

Bovendien zijn er directe verbindingen, waarbij twee aansluitingen rechtstreeks met elkaar worden verbonden. In het schema ontstaat dan echter één verbindingslijn. Een voorbeeld hiervan is een zekering die direct op de stroomrail wordt geplaatst. Deze verbinding wordt niet genummerd. Het is echter een verbinding die wordt gebruikt voor doeltracering.

U kunt voor alle projecten, potentialen, signalen of netten voorinstellingen voor de verbindingseigenschappen definiëren. Met de verbindingsdefinitiepunten kan er informatie worden toegewezen aan iedere verbinding, zoals dwarsdoorsnede, kleur, ader- / verbindingsnummer, typenummer, intrinsieke veiligheid etc. Deze verbindingsgegevens kunnen worden verwerkt en in formulieren worden uitgevoerd.

De verbindingen worden in het schema overeenkomstig de ingestelde lijngegevens weergegeven. De lijngegevens kunt u voor het project, voor potentialen, voor signalen of voor afzonderlijke verbindingen instellen.

Door bepaalde verbindingstypen in het schema grafisch te markeren, kunt u op een professionele manier aangeven hoe bepaalde potentialen of intrinsiek veilige verbindingen verlopen. Het ontwerp van verbindingen wordt daardoor overzichtelijker en veiliger.

Page 34: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

34

Verbindingsnummering

Met de verbindingsnummering kunt u verbindingscodes automatisch of handmatig toekennen. Handmatig ingestelde en automatisch toegekende verbindingscodes kunnen gezamenlijk in een project worden gebruikt. U kunt afzonderlijke verbindingen van de nummering uitsluiten en de verbindingscode voor die verbindingen (naderhand) vrij positioneren.

De formattering van de verbindingscode kan flexibel worden ingesteld. De code kan naast getallen ook letters en bepaalde speciale tekens bevatten. Binnen de functiedefinities die voor de nummering zijn geselecteerd, kunt u bepaalde groepen verbindingen verschillend formatteren. Zo kan bijvoorbeeld de verbindingscode voor verbindingen die aan PLC's zijn aangesloten anders zijn dan die voor verbindingen die aan stekers zijn aangesloten.

De verbindingscodes kunnen in het schema worden weergegeven en tevens als lijst en in formulieren worden uitgevoerd. Deze uitvoer kunt u gebruiken voor het afdrukken door labelingsautomaten of op etiketten, maar ook voor verbindingslijsten die bij de montage worden toegepast.

Door de automatische nummering van verbindingen hoeft bij nieuwe ontwerpen en revisies veel minder handmatig werk te worden uitgevoerd. Bovendien wordt zo gegarandeerd dat de codering de gewenste systematiek volgt.

Kabels

Kabels kunnen zowel in de navigator voor kabels als in de grafische editor worden bewerkt. Een kabel kan behalve aders ook glasvezels of slangen bevatten (hybride kabel). De kabels kunnen worden voorzien van een kruisverwijzing, waardoor deze eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd als ze verdeeld in het schema worden weergegeven.

Een automatische procedure genereert en / of voltooit de kabels in het project. Voor de systeemondersteunde nummering van kabels zijn er speciale formatteringsmogelijkheden. Bij afgeschermde kabels kunnen ook meervoudige afschermingen worden beheerd. De kabellengtes die in het project worden gebruikt kunnen per kabeltype automatisch worden berekend, om zo het aantal benodigde kabelrollen te bepalen.

Page 35: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

35

Vanaf een bepaald aantal aders kunnen voor kabels automatisch reserveaders worden gedefinieerd. Op deze manier wordt voldaan aan de werkstandaarden van verschillende bedrijven, die bij de bekabeling een vast aantal reserveaders voorschrijven.

De paginaoverschrijdende bewerkingsmogelijkheden gecombineerd met de automatische functies "Kabel genereren", "Kabels nummeren", en "Kabellengte berekenen" zorgen voor een aanzienlijke reductie van de planningswerkzaamheden.

Met de module "FieldSys" kunnen kabellengtes ook automatisch worden bepaald.

Signalen & potentialen

In een navigator worden de potentialen en signalen die in het project zijn gedefinieerd naar keuze in de boom- of in de lijstweergave weergegeven.

U kunt bij een aansluiting opgeven of deze een bron is voor een fysieke potentiaal. De grenzen van de fysieke potentiaal worden bepaald door de bron en de verbruiker. Bij potentialen zijn de volgende instellingen mogelijk:

Potentiaalnaam

Signaalnaam

Potentiaaltype

Potentiaalwaarde

Frequentie

Mogelijke tegenpotentialen.

Potentialen of signalen kunnen tijdelijk met een kleur worden gemarkeerd, zodat hun omvang snel kan worden bepaald. Signalen en energiestromen kunnen voorbij de paginagrenzen duidelijk worden gevisualiseerd en veilig worden ontworpen.

Page 36: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

36

Componenten bewerken

Navigators

In de verschillende navigators worden de projectgegevens paginaonafhankelijk weergegeven. Zo worden bijvoorbeeld in de onderdelen-navigator de functies weergegeven, terwijl in de kabel-navigator alleen kabels en afschermingen of in de klemmenstrook-navigator alleen klemmenstroken en klemmen worden weergegeven. Deze dialoogvensters kunnen worden gedockt en blijven desgewenst tijdens de bewerking van het project geopend.

In de navigators kunnen de gegevens van meerdere projecten tegelijkertijd worden weergegeven en bewerkt. Er kunnen filters worden ingesteld, zodat alleen de benodigde gegevens worden weergegeven.

In de grafische editor kunt u naar elk schemasymbool springen dat in de navigator is geselecteerd. Daartoe wordt de betreffende projectpagina geopend en het schemasymbool geselecteerd. Omgekeerd kan ook een in het schema geselecteerd schemasymbool met de navigators worden gesynchroniseerd om sneller de bij elkaar horende functies te vinden.

Met de navigators kunnen projectgegevens eenvoudig worden gevonden en onafhankelijk van de projectpagina's worden gevisualiseerd en bewerkt.

Artikelbeheer

Het artikelbeheer wordt gebruikt om artikel- en leverancierspecifieke informatie in meerdere talen op te slaan, zodat deze kan worden gecombineerd met het project dat op dat moment worden bewerkt. Er kunnen zowel fabrikant-specifieke als bedrijfspecifieke artikelnummers worden beheerd. Via de toebehorenfunctie kunnen de vereiste of optionele toebehoren bij de artikelen worden beheerd. Het programma verwerkt ook artikelvarianten als identieke artikelnummers met identieke commerciële, maar deels verschillende technische gegevens.

Page 37: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

37

De voor de beoordeling van de veiligheid van besturingen noodzakelijke gegevens kunnen in het artikelbeheer direct bij de artikelen worden opgeslagen. De gebruiker hoeft deze veiligheidsgerelateerde waarden niet langer tijdrovend handmatig te verzamelen.

U kunt een groep artikelen combineren tot een bouwgroep die bij een onderdeel hoort (zoals een knop bij een maakcontact of de bevestiging bij de drukknop). Deze bouwgroep krijgt dan een eigen artikelnummer en kan zelf ook bouwgroepen bevatten.

U kunt ook modules vormen die naast onderdeelcodes (ODC's) gestructureerde lijsten met subartikelen (zogeheten moduleposities) bevatten. Een module is dus een verzameling artikelen die bij meerdere gemeenschappelijk geneste onderdelen hoort (bijvoorbeeld een motorbesturing die in een 19"-Rack is ingebouwd). Een module kan ook bouwgroepen bevatten.

Met deze functie kunt u sneller ontwerpen, omdat u gebruik maakt van modules die volledig gereed zijn in plaats van met individuele functies.

Dit type artikelbeheer vormt een snelle en efficiënte oplossing voor het registreren en beheren van commerciële en technische gegevens die voor constructieschema's nodig zijn.

Binnen de boom- en lijstweergave is steeds een snelmenu beschikbaar, waarmee verschillende acties kunnen worden uitgevoerd, zoals het maken van een artikel of een variant, het kopiëren van een artikel, het invoegen van technische artikelgegevens etc.

De artikelen met hun technische gegevens kunnen ook vanuit de grafische weergave worden gegenereerd. Op deze manier kan direct worden afgeleid welke technische functies het artikel in het schema bevat.

Artikelen kunnen op basis van individuele eisen van de klant worden gestructureerd. Ook gestandaardiseerde structuren zoals VDMA, eCl@ss en ETIM zijn mogelijk. Het uiterlijk van het EPLAN platform past zich optimaal aan de bestaande structuur en denkwijze aan. Daardoor kunnen onderdelen aan de hand van klantspecifieke criteria worden onderhouden en stap voor stap in een boomstructuur worden geselecteerd. Artikelen kunnen daardoor intuïtief, snel en eenvoudig worden beheerd en gebruikt.

Page 38: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

38

In het venster bestaat de mogelijkheid om de weergave van de artikelgegevens via een filter te beperken, waarbij een veldgebaseerd filter en een volledige tekst-filter beschikbaar zijn. Groepen met gegevens van bepaalde fabrikanten kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. Technische gegevens van een artikel kunnen in andere gelijksoortige artikelen worden overgenomen. Eventueel kan het systeem de prijzen automatisch in een andere valuta omrekenen.

Als u namen in een andere taal gebruikt, kunt u de artikelstamgegevens in verschillende talen maken en bewerken. De vertaling kan met de functie "Vertalen" automatisch worden uitgevoerd.

Deze functies vereenvoudigen het onderhoud van artikelgegevens aanzienlijk en maken het mogelijk om bestaande gegevens in internationale omgevingen toe te passen.

De artikelgegevens worden in een Access-databank of op een SQL-server opgeslagen. Door de ondersteuning van een SQL-databank kan de performance van het artikelbeheer (en ook van de artikelselectie) bij grote hoeveelheden gegevens aanzienlijk worden verbeterd.

Als u al gebruik maakt van een programma voor het beheer van artikelen en als dit programma beschikt over de juiste interface, kunt u het systeem daaraan koppelen. Bij deze koppeling worden de velden van de externe gegevensbron aan velden van EPLAN Electric P8 toegekend. Deze toekenning kan worden geconfigureerd. Het systeem maakt dan voor deze velden gebruik van de externe databank, en niet van de eigen databank.

Zo wordt het programma volledig geïntegreerd in bestaande ERP-oplossingen. Het beheer en onderhoud van gegevens verloopt dan centraal.

Apparaatselectie

Bij de apparaatselectie biedt het systeem artikelen aan die passen bij de functies die in het schema zijn getekend. Dat kan na de ontwerpfase in het schema gebeuren, maar ook als voorselectie, waarna deze in tweede instantie in het schema worden afgeboekt.

Page 39: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

39

U kent aan een onderdeel een apparaat toe, dat een of meerdere artikelen kan bevatten. De apparaatselectie vindt plaats aan de hand van technische kenmerken en er worden automatisch artikelen aangeboden die een "passend" of een "groter" aantal functies bevatten dan nodig is.

Een apparaatselectie kan voor het gehele project volledig worden uitgevoerd, of voor een aantal geselecteerde onderdelen. Desgewenst kunnen alleen artikelen in acht worden genomen waaraan nog geen apparaten zijn toegekend of waarbij een fout (bijvoorbeeld overbezetting) is vastgesteld.

De apparaatselectie automatiseert het tijdrovende handmatig zoeken in catalogi en ondersteunt u bij het ontwerpproces door reserveonderdelen aan te bieden die kunnen worden afgeboekt. Bovendien kan in schema's automatisch worden gecontroleerd of componenten te vaak of te weinig zijn toegekend.

Logische controles

Tijdens het bewerken van een project kunnen er (bedoelde en bedoelde) inconsistenties of elektrotechnische en logische fouten ontstaan. Dergelijke fouten kunnen leiden tot onjuiste of onvolledige verwerkingen.

Met EPLAN Electric P8 kunt u de logica van de schemapagina's controleren, die u bij het maken van correcte schema's en verwerkingen ondersteunt.

Er worden onderdeelgegevens gecontroleerd, zoals onvolledige definities (kabels, klemmen, relais, apparaten, PLC's etc.) en onderdelen die niet uniek (niet kruisverwezen) zijn of die niet meer bestaan. Bovendien kunt u functie-gerichte controles uitvoeren – bijvoorbeeld op onvolledige kruisverwijzingen of afbreekpunten, onjuiste potentiaaldefinities etc. De projecten kunnen naar keuze online of offline worden gecontroleerd. Het aantal maximaal mogelijke offline-controleproceduremeldingen is beperkt tot 10.000.

Daarbij bepaalt u zelf op welke criteria moet worden gecontroleerd en hoe de betreffende meldingen moeten worden gecategoriseerd. De meldingen worden ingedeeld in drie categorieën, overeenkomstig de ernst van de achterliggende fout: Fout, Waarschuwing en Opmerking. Alle meldingen zijn afhankelijk van de meldingscategorie voorzien van een symbool. Zo kunt u kritieke meldingen onmiddellijk identificeren.

Page 40: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

40

De onjuistheden die bij de controleprocedures zijn ontdekt, worden overzichtelijk in het meldingenbeheer aangegeven. Binnen de weergave van de projectmeldingen kunt u via verschillende filterfuncties de omvang van de weergegeven ontwerpfouten bepalen. Vanuit elke melding kunt u met een intelligente sprongfunctie de betreffende fout in het project opzoeken. Bij de projectmeldingen is in de online Help een uitgebreide beschrijving met correctievoorstellen beschikbaar.

De meldingsteksten van het meldingenbeheer worden desgewenst in de grafische editor weergegeven. Als er dan bijvoorbeeld een ongeldige actie of een ongeldige invoer bij het schemasymbool plaatsvindt (bijvoorbeeld van een reeds toegekende klemmencode), wordt de meldingstekst direct in de grafische editor weergegeven.

Als de functie en het betreffende controletype ("Online / offline") zijn ingeschakeld, zijn ontwerpfouten zodra ze ontstaan (dus "online") in het schema zichtbaar en kunnen ze direct worden gecorrigeerd of voorkomen. Door het restrictieve controletype "Fouten voorkomen" wordt bij elke ongeldige invoer direct een melding uitgevoerd en is door het ongedaan maken van deze wijziging een hoog kwaliteitsniveau van uw projectdocumentatie gegarandeerd.

Deze controles ondersteunen de gebruiker bij het maken van schema's. De juistheid van de documentatie kan automatisch worden gecontroleerd, zodat fouten in de planningsfase kunnen worden vastgesteld en de inbedrijfstellingstijden worden verkort.

Page 41: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

41

Verwerking van grote hoeveelheden gegevens

Automatische ODC-nummering

Bij het invoegen of kopiëren van nieuwe onderdelen in het schema kunt u aangeven of de oorspronkelijke codes behouden moeten blijven of dat er direct automatisch moet worden genummerd. Voor elk ingevoegd onderdeel wordt er online een ODC bepaald en automatisch toegekend. De teller van de ODC wordt daarbij doorgeteld. U kunt onderdelen ook naderhand in de pagina-navigator, de onderdelen-navigator of in de grafische editor nummeren.

Via een nummeringsformaat kunt u bepalen welke formaatelementen (pagina, kenletter, pad, rij, teller etc.) in welke volgorde worden gebruikt. Aan de hand van een voorbeeld kan de nummering worden gecontroleerd of gewijzigd voordat deze naar het project wordt teruggeschreven.

In een nummeringsschema wordt aangegeven of bijvoorbeeld de klemmen/ stekercontacten bij de labeling van de klemmencode of de stekercontactcode alfanumeriek of puur numeriek moeten worden genummerd.

Bij onderdelen die aan een PLC zijn aangesloten, kunt u delen van het PLC-adres of de code van de PLC-aansluiting overnemen in de onderdeelcode (of de klemmen- of stekercontactcode). Een dergelijke codering is gebruikelijk bij projecten die voldoen aan de NFPA-norm (VS).

Om te controleren of de handmatig ingevoerde tekens van de ODC correct zijn, is een codecontrolefunctie beschikbaar.

De automatische nummeringsfuncties besparen veel typewerk en voorkomen daarnaast dat verschillende onderdelen dezelfde naam krijgen.

Page 42: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

42

Automatische verbindingsnummering

Via de verbindingsnummering kunnen codes voor verbindingen handmatig of automatisch worden toegekend. U kunt afzonderlijke verbindingen van de nummering uitsluiten en de verbindingscodes voor die verbindingen (ook naderhand) vrij positioneren. De formattering van de verbindingscode kan flexibel worden ingesteld.

De code kan naast getallen ook letters en bepaalde speciale tekens bevatten. In het formaat kunnen eigenschappen van de aangesloten functies (en onderdelen) en eigenschappen van het signaal of het potentiaal worden gebruikt. Bovendien kunt u een teller en / of een subteller aangeven.

De instellingen voor de verbindingsnummering worden opgeslagen in schema's. Daardoor hebt u de beschikking over reeds gedefinieerde instellingen en kunt u deze desgewenst wijzigen.

Binnen de verbindingen die voor de nummering zijn geselecteerd, kunt u bepaalde groepen verschillend formatteren. Zo kan bijvoorbeeld de verbindingscode voor verbindingen die aan PLC's zijn aangesloten anders zijn dan die voor verbindingen die aan stekers zijn aangesloten.

De verbindingscodes kunnen in het schema worden weergegeven en tevens als lijst en in formulieren worden uitgevoerd. Deze uitvoer kunt u gebruiken voor het afdrukken door labelingsautomaten of op etiketten, maar ook voor verbindingslijsten die bij de montage worden toegepast.

De verbindingsnummering kan gemakkelijk worden ingesteld, zodat de verbindingen van het project in één nummeringsprocedure automatisch correct worden gecodeerd.

Page 43: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

43

Blokbewerking

De blokbewerking wordt bij de verschillende objecten op dezelfde wijze toegepast. Eerst selecteert u de objecten die moeten worden bewerkt en vervolgens opent u het eigenschappendialoogvenster. Als bij de elementen in het invoerveld dezelfde gegevens zijn ingevoerd, ziet u deze waarde. Anders verschijnt er een tijdelijke aanduiding, die u kunt bewerken.

Zo kunnen de gemeenschappelijke eigenschappen van de geselecteerde objecten tegelijkertijd worden gewijzigd of gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld de functietekst, de graveergegevens of de technische waarden gemeenschappelijk bewerken. De elementen die via de zoekfunctie zijn gevonden kunnen eveneens als blok worden bewerkt. Dit vereenvoudigt het selecteren van elementen die moeten worden nabewerkt.

Voor het nabewerken van het schema zijn veel minder bewerkingsstappen nodig, omdat u niet meer in het schema naar elementen hoeft te zoeken en te springen en de nieuwe waarden slechts één keer hoeven te worden ingevoerd.

In tabel bewerken

Via de tabelbewerking kunnen verschillende objecten op verschillende projectpagina's in één dialoogvenster gemeenschappelijk worden bewerkt.

De ODC's van de geselecteerde onderdelen worden in de vorm van een tabel overzichtelijk weergegeven en kunnen bloksgewijs worden bewerkt; ze kunnen bijvoorbeeld worden hernoemd of genummerd. Onderdeelcodes kunnen worden onderverdeeld in kolommen, waarvan u het aantal en de namen zelf kunt definiëren. De gegevens van objecten worden door middel van "kopiëren & plakken" in andere programma's ingevoegd, daar bewerkt en weer teruggekopieerd.

Op deze manier kunnen gegevens van identieke objecten op verschillende projectpagina's gestructureerd worden weergegeven en overzichtelijk worden bewerkt.

Page 44: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

44

Gegevens extern bewerken

Voor de directe koppeling met andere programma's (zoals Excel) kunt u sjablonen maken waarmee de gegevens in dit programma kunnen worden bewerkt. In de sjabloon kunnen bijvoorbeeld ook Excel-macro's worden opgeslagen.

U kunt opgeven welke gegevens bij de externe bewerking van projectpagina's, functies en verbindingen in acht moeten worden genomen. U kunt de betreffende gegevens exporteren om deze op een ander werkstation te bewerken. U kunt de externe toepassing ook direct starten om de gegevens te wijzigen en deze in het systeem terug importeren.

Op deze manier is het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens te bewerken, met de "Look & Feel" van andere programma's. Gegevens kunnen met behulp van scripts en vergelijkbare functies automatisch in externe programma's worden gewijzigd.

Via het extern bewerken van gegevens kunnen ook nieuwe gegevens in het EPLAN platform worden gegenereerd, zoals pagina's of functies. De nieuw gegenereerde functies kunnen dan vanuit de navigators via slepen & neerzetten eenvoudig in het schema worden ingevoegd.

Zoeken / Vervangen

U kunt naar keuze in het hele project of alleen op bepaalde projectpagina's naar objecten zoeken. Bovendien kunt u definiëren in welke projectgegevens een zoekterm wordt gezocht.

Als zoektermen zijn alle tekenreeksen toegestaan, die ook tijdelijke aanduidingen (zoals "*" en "?") mogen bevatten. U kunt ook naar meerdere samenhangende termen zoeken.

De resultaten van een zoekactie worden in een resultatenlijst ingevoerd. In de resultatenlijsten kunt u aanvullende zoekresultaten invoeren en gegevens vervangen. Bovendien kunt u naar de objecten op de projectpagina's navigeren.

Met de vervangfunctie kunnen termen die zich in de resultatenlijst bevinden automatisch door nieuwe of gewijzigde termen worden vervangen.

Page 45: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

45

Voor de geselecteerde invoeren in een resultatenlijst kunt u – via de rechtermuisknop – het bewerkingsdialoogvenster voor de betreffende objecten openen en wijzigingen aan de objecten aanbrengen. Blokbewerking voor meerdere geselecteerde objecten en teksten is ook mogelijk.

Vaak moeten gegevens worden nabewerkt die meerdere keren voorkomen; met de zoekfunctie kan dit zeer effectief en snel worden uitgevoerd.

Automatisch verwerken (script)

Om een project automatisch te verwerken, maakt u een script. Hierin is vastgelegd welke projectacties automatisch moeten worden uitgevoerd.

Via de gebruikersinterface kan met slechts enkele muisklikken een eenvoudig script worden gemaakt. Ervaren gebruikers kunnen het script met een editor nabewerken en uitbreiden.

Het script kan door een opdrachtregel worden opgeroepen. De opdrachtregel opent EPLAN en voert de projectacties uit die in het script zijn gedefinieerd.

Door middel van scripts kunnen vaak voorkomende procedures eenvoudig worden geautomatiseerd. Dit vermijdt de tijdrovende handmatig invoer van steeds terugkerende eenvoudige procedures.

Page 46: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

46

EPLAN Assembly Reports

In het systeem kunnen grafische verwerkingen zoals klemmenaansluitlijsten, kabelaansluitlijsten en materiaallijsten automatisch worden gegenereerd en desgewenst ook automatisch worden geactualiseerd.

Om bepaalde verwerkingen van het actualiseringsproces uit te sluiten, is in het snelmenu van het dialoogvenster "Verwerkingen - <Projectnaam>" de optie "Verwerkingspagina's blokkeren" beschikbaar. Met deze optie worden projectgegevens in tijdelijke aanduiding-teksten op geblokkeerde verwerkingspagina's niet geactualiseerd.

Bij elkaar horende verwerkingen voor projectgedeelten of verwerkingstypen kunnen in blokken worden gegroepeerd. De verwerkingen die tot een verwerkingsblok behoren worden dan gelijktijdig geactualiseerd.

Het resultaat van de verwerking wordt in een verwerkingspagina weergegeven of in externe bestanden uitgevoerd – bijvoorbeeld voor de labeling van onderdeeletiketten. De verwerkingspagina's kunnen in hetzelfde of in een ander project worden uitgevoerd.

Meerdere korte verwerkingen kunnen bijvoorbeeld op één projectpagina worden uitgevoerd. Door verwerkingen vrij te positioneren (zoals een materiaallijst op een montageplaattekening) ontstaat overzichtelijke en compacte documentatie.

In slechts enkele handelingen maakt u automatisch foutloze verwerkingen. Op deze manier krijgt u transparante informatie over de toewijzing van componenten. Zo ontstaat een hoogwaardige compacte productiedocumentatie, waardoor drukkosten en druktijd worden gereduceerd.

Page 47: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

47

Algemene verwerkingen

Inhoudsopgave

Titelblad / voorblad

Structuurcodeoverzicht

Plotkaderdocumentatie

Formulierdocumentatie

Symbooloverzicht

Verbindingslijst.

Functiegerichte verwerkingen

Klemmenaansluitlijst Eén klemmenaansluitlijst per klemmenstrook. Opbouw en toewijzing.

Klemmenopbouwlijst Eén klemmenopbouwlijst per klemmenstrook.

Stekeraansluitlijst Eén stekeraansluitlijst per steker. Opbouw en toewijzing.

Kabelaansluitlijst Kabeleigenschappen

Kabelweergaveschema Geeft enkellijnig voorgedefinieerde kabels meerlijnig en met stekercontacttoewijzing weer.

Revisieoverzicht

Het revisieoverzicht voert de gegevens van de revisies in het project uit.

Page 48: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

48

EPLAN Graphical Reports

Aansluitschema's

In de automatische aansluitschema's worden de aangesloten doelen van componenten grafisch weergegeven. Zo kan in één oogopslag worden gezien hoe de signaal- en energiestromen tussen de componenten zijn bedraad. De tijdrovende handmatige vervaardiging van aansluitschema's uit het bestaande schema wordt door het systeem overgenomen.

Klemmenaansluitschema

Stekeraansluitschema

Kabelaansluitschema

Apparaataansluitschema

In het apparaataansluitschema wordt de bedrading van de aansluitingen onderdeelgericht weergegeven. Er wordt op onderdelen gesorteerd.

EPLAN Overview Reports

Overzichten

De automatische overzichten bieden een snel en juist overzicht van alle artikelen die in het schema worden gebruikt. De hoeveelheden van de planning kunnen efficiënt worden gecontroleerd en weergegeven.

Kabeloverzicht

Stekeroverzicht

Klemmenstrookoverzicht

Page 49: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

49

Potentiaal- & signaaloverzicht

Het potentiaaloverzicht voert de projectgegevens van potentialen en signalen uit.

EPLAN Article Reports

Artikellijsten De in het project gebruikte artikelen worden afzonderlijk weergegeven.

Artikellijstoverzicht De in het project gebruikte artikelen worden weergegeven. Gelijke artikelen worden gecombineerd en in een overzicht weergegeven.

Onderdelenlijst

De onderdelenlijst voert de in het project gebruikte onderdelen uit.

EPLAN Interfacing

Voor de optische codering en identificatie van onderdelen en verbindingen bij de installatie, moeten deze worden gelabeld. De onderdelen worden hiertoe bijvoorbeeld met labels en schildjes beplakt.

De labelingsinformatie die naar de labels en schildjes wordt uitgevoerd, kan direct uit het systeem worden gegenereerd. Identificerende en beschrijvende informatie van componenten en verbindingen kan automatisch voor de labeling worden voorbereid. De gegevens worden dan uitgevoerd naar externe toepassingen zoals Excel.

Doordat de bestaande gegevens direct verder worden bewerkt, is de juistheid van de codes gegarandeerd en hoeven deze niet meer opnieuw in een labelingsysteem te worden ingevoerd.

Page 50: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

50

EPLAN Administration

Instellingen

In EPLAN Electric P8 kunnen de instellingen aan individuele eisen en wensen worden aangepast. De instellingen zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in subcategorieën. Deze onderverdeling wordt als boomstructuur in het instellingendialoogvenster weergegeven.

Met de projectspecifieke instellingen definieert u de eigenschappen van een project, zoals de grafische weergave van objecten. De projectspecifieke instellingen zijn onderverdeeld op elektrotechnische functies. De project-instellingen kunnen in een gemeenschappelijk dialoogvenster worden gedefinieerd – ook als de instellingen betrekking hebben op verschillende bereiken.

Bovendien kunt u de werkomgeving gebruikergedefinieerd instellen en zo de functionaliteit van het programma aanpassen aan de werkwijze van iedere gebruiker. De gebruikerspecifieke instellingen worden geladen, onafhankelijk van het werkstation waarop de gebruiker werkt.

Ook stationspecifieke instellingen zijn mogelijk – bijvoorbeeld voor het bestandsformaat bij het beheer van systeemmeldingen.

Daarnaast kunt u bedrijfspecifieke instellingen definiëren, om voor de gebruikte werkstations identieke standaarden en bedrijfsconventies vast te leggen.

In het instellingendialoogvenster kunnen de individuele instellingen worden teruggezet op een door EPLAN Electric P8 gedefinieerde standaardinstelling.

Aan de hand van de instellingen kan het uiterlijk en het gedrag van het systeem worden aangepast aan verschillende werkmethoden en standaarden. Het programma kan optimaal worden geïntegreerd in de bestaande werkomgeving.

Page 51: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

51

Formulier- & plotkadereditor

Formulieren geven informatie of resultaten van verwerkingsprocedures grafisch weer. U bepaalt zelf in welke volgorde, in welke layout etc. de gegevens moeten worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot formulieren definiëren plotkaders de logische structuur van het schema, d.w.z. via de toekenning van een plotkader aan een projectpagina worden koptekst, paginaformaat en de verdeling in rijen en kolommen gedefinieerd.

Formulieren en plotkaders bestaan uit statische of dynamisch elementen zoals rechthoeken, lijnen, ingevoegde afbeeldingsbestanden etc. Naast afbeeldingen kunnen ook macro's en symbolen in een formulier of plotkader worden ingevoegd, die net zoals de bijbehorende objecten op schemapagina's kunnen worden bewerkt. De macro's en symbolen kunnen dus worden verplaatst of naar een andere positie worden gesleept en er kunnen bepaalde eigenschappen zoals lijntype, tekstuitlijning etc. aan worden toegekend.

Voor plotkaders en formulieren bestaat een sjabloon waarmee aan een nieuw gegenereerd object bepaalde voorinstellingen worden toegewezen.

Met de formuliereditor kunnen de plotkaders en formulieren eenvoudig bedrijfspecifiek worden aangepast. De schema's die hieruit ontstaan hebben het gewenste uiterlijk. De vereiste inhoud wordt echter automatisch gegenereerd.

Project comprimeren

Tijdens het ontwerpen van een project worden geregeld projectgegevens gegenereerd die aan het eind van het ontwerpproces niet meer in het project worden gebruikt. Deze gegevens kunnen via de comprimeringsfunctie uit het project worden verwijderd.

Tijdens de comprimering wordt er gecontroleerd welke projectgegevens in het systeem worden gebruikt en of de gegevens consistent zijn. Andere gegevens worden verwijderd, zodat alleen nog de gebruikte gegevens in het project voorkomen. Uiteraard kunt u instellen welke projectgegevens moeten worden verwijderd.

Page 52: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

52

Door middel van de comprimering kunnen de voorgedefinieerde waardensets voor tijdelijke aanduiding-objecten uit het project worden verwijderd en kunnen de zoekresultatenlijsten en het meldingenbeheer worden leeg gemaakt. Onderdelenlijsten, niet-gebruikte taalinvoeren, layers zonder projectgegevens, structuurcodes (zoals groep, installatieplaats) zonder projectgegevens etc. kunnen worden verwijderd. Met de functie "Project reorganiseren" kan bovendien de databank intern worden geoptimaliseerd.

Als u niet-gebruikte projectgegevens automatisch verwijdert, wordt het bestandsformaat van een project verkleind en wordt het beheer van gegevens (plotkaders, formulieren, reserveonderdelen etc.) vereenvoudigd.

EPLAN Mounting Panel

Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Mounting Panel" kunnen behalve schema's met bijbehorende aansluitlijsten en overzichten ook schakelkasten en montageplaten worden ontworpen.

Met behulp van sprongfuncties kunt u voor een component tussen montageplaat- en schemaweergave heen en weer schakelen. Bij het plaatsen van componenten op de montageplaat kan er rekening worden gehouden met geblokkeerde vlakken en inbouwafstanden.

Voor de montageplaat kunt u ook automatisch componentlegenda's genereren, die op verschillende manieren in het project kunnen worden opgenomen.

Om de verschillende werkwijzen van ontwerpers en engineers te ondersteunen, kan er ook zonder dat er een schema bestaat een schakelkast worden gemaakt. Artikelplaatsingen op een montageplaat definiëren een apparaat, zelfs als er nog geen functie in het schema is geplaatst.

Bij het plaatsen door middel van "slepen & neerzetten" worden de apparaten die in het schema worden gebruikt of die in de artikelvoorselectie zijn opgenomen in een lijst- of boomstructuur weergegeven. Tijdens het plaatsen van de elementen in het schema, wordt er gecontroleerd of deze op de juiste montageplaat zijn geplaatst. Zo kan direct worden gezien welke componenten uit het schema nog op de montageplaat moeten worden geplaatst.

Page 53: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

53

Op deze manier is de montageplaat de bepalende factor of deze kan snel vanuit het schema worden ingedeeld.

Schakelkastlegenda

De gegevens van de componenten in de kasten kunnen automatisch worden weergegeven. De legenda kan ook als vensterlegenda – d.w.z. als vrij te plaatsen grafisch object– op dezelfde projectpagina worden gegenereerd waarop ook de montageplaat zich bevindt. Bovendien kan de legenda als apart formulier op een eigen projectpagina worden uitgevoerd. In dat geval wordt op de schakelkastopbouwpagina in de grafische editor geen legenda weergegeven. Bij de componenten worden echter positienummers en geen onderdeelcodes weergegeven. Dit legendatype wordt in het systeem als paginalegenda aangeduid.

De automatisch gegenereerde legenda verbetert de overzichtelijkheid van de montageplaatweergave aanzienlijk en verschaft de belangrijkste informatie die nodig is voor de productie.

EPLAN PLC & Bus Extension

PLC Processing

De uitbreidingsmodule "PLC & Bus Extension" ondersteunt de gebruiker bij het beheer van PLC-besturingen en bussystemen. De PLC-informatie van een project kan in een dialoogvenster worden weergegeven en bewerkt. Het adres hoeft een aansluiting niet uniek te identificeren; het kan tijdens het ontwerpproces in eerste instantie vrij blijven.

U kunt in een project meerdere bussystemen en PLC-besturingen beheren. Daarbij kunnen er aan een PLC meerdere bussystemen zijn aangesloten en kan een bussysteem meerdere PLC-besturingen bevatten.

Page 54: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

54

PLC-aansluitingen kunnen automatisch opnieuw worden geadresseerd en op overzichtspagina's worden weergegeven. De instellingen voor de verschillende PLC-typen kunnen in schema's worden opgeslagen en er kan centraal tussen deze schema's worden geschakeld. Het symbolisch adres, de kanaalcode en de functietekst worden beheerd. De I/O-lijsten kunnen worden geïmporteerd, naderhand worden bewerkt en met het schema worden gesynchroniseerd. Hierdoor komt de tijdrovende handmatige synchronisatie te vervallen en is een optimaal disciplineoverschrijdend engineeringsproces gewaarborgd.

De toewijzing van de PLC-bouwgroepen kan zo in elke fase van het project worden bekeken en systeemondersteund worden bewerkt.

Bustopologie

U kunt uw bus- / netwerktopologie met symbolen op een enkellijnige schemapagina grafisch weergeven. De busadressen worden dan door het systeem beheerd, afhankelijk van de slave- en masterconfiguratie. Verschillende communicatieprotocollen kunnen direct bij de steker worden gedefinieerd, waardoor de registratie van busgegevens aanzienlijk eenvoudiger en overzichtelijker wordt.

PLC-gegevensuitwisseling

Voor de uitwisseling van busconfiguratiebestanden met externe PLC-configuratieprogramma's zijn verschillende uitwisselingsformaten beschikbaar (zie hoofdstuk softwarevrijgaven).

U kunt de toekenning van de module aan de steekplaats van het bouwgroepen-rack net zo ontwerpen als de buskabel en het stationtype van de busdeelnemer – dus bijvoorbeeld als serienummer of als modelnummer. In de PLC-navigator kunt u zien welke bouwgroepen-racks en modules de busstructuur in de hardware vormen.

Page 55: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

55

Schema's automatisch uit PLC-gegevens genereren

U kunt PLC-functies uit een busconfiguratiebestand importeren of in de PLC-navigator maken. Als brongegevens worden I/O-lijsten en hardwareconfiguraties uit de PLC-tool van de fabrikant gebruikt. EPLAN Electric P8 biedt de mogelijkheid om PLC-functies automatisch te plaatsen en zo PLC-schema's met verschillende overzichtspagina's via één druk op de knop te genereren.

Op deze manier kunt u busconfiguraties met speciale busconfiguratieprogramma's maken en vervolgens de gegevens in EPLAN Electric P8 importeren en daaruit automatisch een schema genereren. Als doelgegevens worden schema's, PLC-overzichten en de opbouw van hardware automatisch gegenereerd.

Door deze functie wordt de elektro-engineer verlost van handmatige tekenwerkzaamheden. De engineering van de PLC- en buscomponenten verloopt sneller en de kwaliteit hiervan neemt toe.

PLC-verwerkingen

PLC-diagram PLC-aansluitingen van de PLC-kaart. Eén diagram per PLC-kaart.

PLC-kaartenoverzicht Een PLC-kaartenoverzicht bevat de fysieke insteekkaarten van de PLC die in het schema bij verdeelde weergave zijn aangegeven met afzonderlijke PLC-kasten. In het overzicht is grafisch afgebeeld welke in- / uitgangen er toegewezen en welke vrij zijn, welke functie ze uitvoeren en op welke schemapagina's ze worden weergegeven. Een dergelijk overzicht kan – afhankelijk van fabrikant en type – een verschillend aantal in- en uitgangen bevatten.

Page 56: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

56

EPLAN Single Line

Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Single Line" kunnen enkellijnige schema's als deel van de projectdocumentatie worden gemaakt.

Hiermee kunnen groepsoverzichten aanzienlijk eenvoudiger worden gemaakt. U kunt dezelfde techniek gebruiken om een kabelschema ("araignée de câblage“) te maken. Deze documentatievorm wordt veel in Frankrijk gebruikt. Daar kunnen kabels, klemmenstroken en stekers eenvoudig vooraf worden gedefinieerd en later in het gedetailleerde schema worden afgeboekt. Enkellijnige weergaven worden ook vaak gebruikt om de stroomverdeling eenvoudig en overzichtelijk weer te geven en zo de beveiligingswaarden te bepalen.

Met het systeem kunnen uit macro's enkellijnige weergaven voor het grafische voorontwerp worden gemaakt. Zo kunt u aan het begin van het ontwerpproces zeer snel een totaaloverzicht maken en zo de planning van artikelen die vooruit moeten worden besteld vereenvoudigen. Desgewenst kan ook in de enkellijnige weergave de gedetailleerde aansluiting van componenten als tabel in de databank worden opgeslagen.

Meerlijnige en enkellijnige schema's kunnen worden gesynchroniseerd. Zo kunt u de andere weergavevorm bij kopieer- en nabewerkingsfuncties automatisch actualiseren.

In vergelijking met een pure meerlijnige weergave is de leesbaarheid van de documentatie aanzienlijk eenvoudiger en de engineer krijgt heel snel een totaaloverzicht van de installatie. Omdat details die herhaaldelijk voorkomen kunnen worden weggelaten, zijn er minder schemapagina's nodig. Hierdoor worden de documentatiewerkzaamheden gereduceerd.

Ook is het mogelijk om individuele verbindingen via een bundel te combineren als een enkellijnige weergave. U kunt zelf uit symbolen de gewenste bundel samenstellen. Daarbij worden de afzonderlijke delen met elkaar verbonden door een autoconnecting-lijn met een speciale kleur. De gecombineerde verbindingen kunnen ook via afbreekpunten op andere projectpagina's worden voortgezet.

Page 57: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

57

Door verbindingen in het schema te combineren, kan er op projectpagina's meer informatie worden opgeslagen. De schema's worden leesbaarder, compacter en eenvoudiger te ontwerpen.

EPLAN Revision Management

Via de uitbreidingsmodule "EPLAN Revision Management", kunnen aanpassingen die naderhand op basis van revisiebeheer aan bestaande installaties zijn aangebracht, automatisch worden geregistreerd en gedocumenteerd. Daarbij kan worden teruggegrepen op oudere versies van het project en kunnen de gewijzigde projectpagina's worden voorzien van een goedkeuringsstempel.

Revisiemarkeringen kunnen op twee manieren worden gegenereerd:

Als u een revisie hebt gemaakt en hierin verder werkt, worden wijzigingen automatisch gemarkeerd (wijzigingstracering). Zodra in een revisie wijzigingen aan een projectpagina worden aangebracht, worden deze wijzigingen door het systeem aangeduid als "Concept". Dit wordt grafisch aangegeven door een watermerk op de projectpagina. Deze aanduiding blijft net zo lang bestaan totdat u de projectpagina afsluit. Als u de cursor in een revisie over een gewijzigd object beweegt, verschijnt er een knopinfo met informatie over de revisie.

U kunt ook een bepaalde projectstatus "bevriezen" en deze later vergelijken met een andere projectstatus. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld achterhalen welke projectpagina's zijn gewijzigd en deze informatie gebruiken voor een nieuwe printopdracht. U kunt daarbij gedetailleerd aangeven welke eigen-schappen met elkaar moeten worden vergeleken. De instellingen worden in een schema opgeslagen. Zo kunt u voor verschillende doelen verschillende schema's maken en instellingen die in een dergelijk schema zijn opgeslagen opnieuw gebruiken.

Als er in een revisie objecten zijn gewijzigd, worden deze in het schema door grafische markeringen aangegeven.

De revisiestatussen die voor een project zijn gemaakt, kunnen in revisie-overzichten worden uitgevoerd. Deze kunnen worden afgedrukt of als aparte verwerkingspagina's in het actuele project worden ingevoegd.

Page 58: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

58

Het revisiebeheer voldoet aan de eisen die gelden ten aanzien van de traceerbaarheid van wijzigingen. Wijzigingen kunnen automatisch worden vastgesteld, weergegeven, grafisch worden gemarkeerd en van opmerkingen worden voorzien. Op deze manier kunnen revisies overzichtelijk en efficiënt worden beheerd.

EPLAN Multi Language Translation

Door toenemende globalisering is het noodzakelijk geworden om vertrouwd met vreemde talen te kunnen omgaan en schema's in één of meerdere talen te kunnen uitvoeren. De uitbreidingsmodule "EPLAN Multi Language Translation" biedt deze mogelijkheid, terwijl u uw eigen taal kunt blijven gebruiken.

Het programma kan Unicode-lettertypen weergeven. De teksten worden automatisch online vertaald. De ondersteuning van professionele vertaalbureaus kan door gegevensuitwisseling via XML of TXT worden geïntegreerd.

De functie "AutoAanvullen" minimaliseert de hoeveelheid tekst die moet worden getypt, net als in uw Internet-browser. De documentatie wordt door het gebruik van standaardtermen begrijpelijker en typefouten worden voorkomen. De bestaande elektrotechnische know-how is zo wereldwijd inzetbaar – en dat binnen de kortst mogelijke tijd.

Page 59: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

59

EPLAN Operational Sequence

Bij het maken van Sequential Function Charts wordt u door de uitbreidingsmodule "EPLAN Operational Sequence" ondersteund aan de hand van nieuwe formulieren, symbolen etc.

Sequential Function Charts zijn eenvoudige grafische weergaven die het proces van een installatie, een machine of een apparaat overzichtelijk weergeven en beschrijven. Tot de Sequential Function Charts worden functiediagrammen (richtlijn VDI 3260) en GRAFCET-diagrammen (DIN EN 60848) gerekend. GRAFCET-diagrammen zijn weergaven van procesbesturingen, in de specificatietaal GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes / Transitions).

Met de Sequential Function Charts geeft het EPLAN platform u de mogelijkheid om het engineeringproces nog uniformer te maken. In de toekomst hebt u nog maar één programma nodig om schema's, fluid-schema's, functiediagrammen en GRAFCET-diagrammen te maken.

Door de integratie van de Sequential Function Charts in de machine- en installatiedocumentatie heeft iedereen die bij het project is betrokken eenvoudig toegang tot de actuele beschrijving van het functionele proces. De individuele afstemming gebeurt sneller en gemakkelijker.

EPLAN Net Based Wiring

Met deze uitbreidingsmodule ontwerpt u de bedrading van de componenten in een installatie vanuit functioneel oogpunt in tabelvorm. Via zogeheten puntaftakkingen geeft u in het schema alleen weer welke componenten / aansluitingen met elkaar zijn verbonden; de volgorde van de verbindingen hoeft op dat moment nog niet te worden bepaald. Als de ruimtelijke indeling van de componenten en de optimale bedrading op een later moment door de monteur is bepaald, kan deze informatie worden ingevoerd.

Page 60: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

60

Bij potentialen die sterk verdeeld worden weergegeven, kan met behulp van netgebaseerde weergave een groot aantal afbreekpunten en verbindingslijnen in het schema worden weggelaten. De engineer kan zo complexe verbindingen vereenvoudigd weergeven, waardoor het schema overzichtelijker wordt en voor de monteur eenvoudiger te lezen is.

De bedradingsvolgorde kan door de monteur tijdens de bouw van de schakelkast of installatie eenvoudig en snel wordt bepaald, omdat de optimale bedrading aan de hand van de ruimtelijke indeling in de werkplaats goed kan worden vastgesteld. Hierdoor wordt ongunstig kabelverloop (splitaftakking) in het schema voorkomen.

Met behulp van "Net Based Wiring" kan een en hetzelfde schema voor verschillende bedradingsvarianten worden gebruikt zonder dat het moet worden aangepast. Na verwerking van de informatie uit de werkplaats is de bedradingslijst compleet en correct.

In combinatie met EPLAN Pro Panel Professional en de Process Wiring module kunnen netgebaseerde verbindingen optimaal worden gerouteerd en automatisch weer in het schema worden teruggeschreven.

De bedradingslijsten kunnen worden gebruikt voor de aansturing van draadconfectioneringsmachines, waardoor het productieproces van een machine / installatie aanzienlijk wordt versneld.

EPLAN FieldSys

Met de uitbreidingsmodule "EPLAN FieldSys" kunt u routeringstrajecten voor verbindingen (kabels) als schaalgetrouwe weergaven ontwerpen. Op deze manier kunnen in EPLAN 2D-overzichtsweergaven met legschema's in plattegronden van gebouwen, machines, installaties etc. worden gemaakt. Plattegronden kunnen zeer eenvoudig op schaal als DXF- / DWG-bestanden worden geïmporteerd.

De routeringstrajecten worden logisch, transparant en consistent in een uniforme projectdocumentatie vastgelegd. EPLAN zoekt automatisch de kortste weg en bepaalt de verbindingslengtes. Desgewenst kunnen aanvullende routeringsregels worden gedefinieerd om het routeringsproces gericht te sturen.

Page 61: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

61

EPLAN FieldSys vereenvoudigt de engineering van de machine- en installatiebekabeling. Dankzij de automatische routering en bepaling van lengtes kan er snel een uitgebreide documentatie worden samengesteld. Omvangrijke verwerkingen, die op basis van de routeringsresultaten worden gegenereerd, ondersteunen ook de engineering van de daaropvolgende fasen zoals montage en service.

EPLAN Project Options

Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Project Options" kunt u deelbereiken van een machine of installatie als projectopties definiëren en deze in EPLAN naar keuze weergeven of verbergen. Op die manier kunnen uitrustingskenmerken of een afwijkende dimensionering van een machine of installatie eenvoudig via projectopties worden weergegeven en beheerd. Projectopties die zijn uitgeschakeld (verborgen) worden niet meer verwerkt, zodat verwerkingen van een project automatisch aan de geselecteerde projectopties worden aangepast. Voor het beheer van de projectopties is een nieuwe navigator, de "projectoptie-navigator", beschikbaar. Deze kunt u vanuit het menu "Projectgegevens" oproepen. Als voor bepaalde klanten delen van een machine of installatie die via een projectoptie zijn gedefinieerd moeten worden weggelaten, schakelt u de projectoptie in de navigator uit. Het schema en de verwerkingen worden dan automatisch aangepast.

Een projectoptie kan ook transparant worden ingesteld. De projectgedeelten worden dan transparant in het schema weergegeven maar niet verwerkt. Via de transparante weergave kan eenvoudig worden herkend dat op de betreffende plaats in de documentatie een projectoptie is opgeslagen maar dat die op dat moment is uitgeschakeld.

Door het in- en uitschakelen van projectopties kan de engineer een project volgens specificaties van de klant genereren.

Heel eenvoudig: uit een basisproject een nieuw project maken, enkele instellingen aanbrengen – en klaar is de projectdocumentatie. Omdat alle projectopties centraal in de navigator worden beheerd, is de bediening van de software zeer eenvoudig en intuïtief.

Page 62: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

62

Als voorbereiding op de engineering kunnen door uw specialisten van te voren sjabloonschema's en projectopties worden gedefinieerd. Het projectresultaat is daardoor niet meer engineerspecifiek, maar dankzij standaardisering reproduceerbaar en kwalitatief zeer hoogwaardig. Door deze projectvoorbereiding wordt de bestaande engineering-knowhow van het bedrijf via sjablonen en projectopties transparant en persoonsonafhankelijk in het systeem opgeslagen. De overdracht van knowhow kan d.m.v. projectopties worden gestuurd.

Aanvullende informatie (bijv. in uitgeschakelde projectopties) kan voorafgaand aan de levering uit een project worden verwijderd. Er is een verwerking beschikbaar die aangeeft welke projectopties in het project voorkomen en welke zijn geselecteerd.

In combinatie met het rechtenbeheer kan de workflow nog gerichter worden gestuurd. Terwijl de collega's van de ontwikkelingsafdeling de sjablonen en projectopties definiëren, kunnen engineers snel en betrouwbaar gebruik maken van de voorbereide onderdelen in plaats van deze opnieuw te moeten ontwikkelen.

De fluid- en elektrotechniek kunnen in combinatie met projectopties worden geïntegreerd. Op deze manier wordt uitgaande van de mechanische en fluidtechnische engineering direct de uitwerking van een bepaalde projectoptie in de elektrotechniek (incl. montageschema en I / O-bezetting van de PLC) gestuurd.

EPLAN Project Management

De uitbreidingsmodule "EPLAN Project Management" biedt de mogelijkheid om projecten op verschillende stations te beheren. Om ook vanuit andere werkstations bestaande projecten via het projectbeheer te kunnen vinden, kunt u de kopgegevens van de projecten in een projectbeheerdatabank inlezen.

In het projectbeheer kunt u ook projectspecifieke en projectoverschrijdende informatie weergeven. Talrijke functies maken het gebruik eenvoudig – bijvoorbeeld als u meerdere projecten tegelijkertijd wilt bewerken, backuppen of veilig wilt opslaan.

Page 63: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

63

Projecteigenschappen kunnen in het projectbeheer bloksgewijs worden bewerkt. Ook kunt u een totaaloverzicht van de projectkopgegevens van een project uitvoeren en indien gewenst kunt u de gebruikers laten weergeven die het geselecteerde project op dat moment bewerken.

Met deze eigenschappen kunnen bestaande (deel)projecten consequent worden hergebruikt en hoeft u bij uw ontwerpen niet steeds geheel opnieuw te beginnen.

EPLAN User Rights Management

De workflow in het systeem kan – net als het Windows-rechtenbeheer – eenvoudig worden beheerd.

Via de uitbreidingsmodule "EPLAN User Rights Management" kunnen via rechtenbeheer, dat in een boomstructuur wordt weergegeven, dialoogvensters, menuopdrachten en werkbalken in de gebruikersinterface worden vergrendeld. De rechten kunnen bloksgewijs worden toegekend, maar indien nodig kunnen ook individuele bewerkingsfuncties zoals "Project verwijderen" worden vergrendeld. Als een gebruiker voor bepaalde bewerkingen geen rechten heeft, worden de bijbehorende menuopdrachten verborgen. Op deze manier hebben gebruikers alleen toegang tot opdrachten die voor hun specifieke taken nodig zijn.

Op deze manier kan een beheerder zowel de rechten als de menustructuur configureren. Gebruikers wordt verlost van menuopdrachten die ze niet nodig hebben. Dat verhoogt de overzichtelijkheid van het programma en daarmee de bedieningssnelheid en de arbeidseffectiviteit.

De verdeling van de bewerkingstaken is in elk bedrijf verschillend en is afhankelijk van de werkwijze, het project, de kennis van de gebruiker etc. De gebruikers ontvangen hun rechten via hun lidmaatschap bij een of meerdere groepen. De toegestane bewerkingsrechten kunnen door de beheerder aan de gebruikersgroepen worden toegekend. Deze groepen geven de rechten weer door aan de gebruikers in de groep.

Via Active Directory kunnen zowel gebruikers als groepen die reeds in een onderneming zijn gedefinieerd, eenvoudig aan het rechtenbeheer worden overgedragen.

Page 64: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

64

Als de gebruiker die bij Windows is aangemeld als systeemgebruiker is ingesteld, vindt de aanmelding automatisch plaats en hoeft de gebruiker zijn naam en wachtwoord niet opnieuw op te geven.

Als er met het rechtenbeheer moet worden gewerkt, moet de module op alle EPLAN-werkplekken binnen het bedrijf worden toegepast. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat gebruikers de rechtenstructuur correct hanteren.

Met het rechtenbeheer kunnen gebruikers op basis van hun mogelijkheden worden ingezet. Engineering-taken kunnen worden verdeeld en gecontroleerd en bedieningsfouten worden voorkomen. Bovendien voldoet u met het rechtenbeheer aan de standaardiseringsvoorschriften.

EPLAN Multiuser Management

Omvangrijke projecten worden vaak door meerdere personen tegelijkertijd bewerkt en zijn vanwege de grote hoeveelheid gegevens snel onoverzichtelijk. Hoewel de engineer alleen in een gedefinieerd deel van het project werkt, geeft EPLAN in dialoogvenster en navigators alle projectgegevens weer. In de betreffende toepassingssituatie beperkt de uitbreidingsmodule "EPLAN Multiuser Management" de hoeveelheid gegevens voor de individuele gebruiker.

Bewerkingsbereiken

Met deze uitbreidingsmodule kunnen projecten die zijn gestructureerd door middel van codeblokken worden onderverdeeld in bewerkingsbereiken. De onderverdeling van de projecten in bewerkingsbereiken wordt verricht op basis van de structuurcodes die in het project aanwezig zijn. Daarbij kan ofwel iedere gebruiker afzonderlijk definiëren in welke bewerkingsbereiken hij wil werken, ofwel wordt de toewijzing van de bewerkingsbereiken centraal door een beheerder geregeld.

Door de onderverdeling van een project in afzonderlijke werkomgevingen kunnen de gebruikers zich elk op hun eigen taak concentreren. Daardoor worden omvangrijke projecten overzichtelijker, wordt de oriëntatie makkelijker en verloopt de engineering in multi-user-modus sneller.

Page 65: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

65

Sub-Project Management

Met het Sub-Project Management kunnen omvangrijke projecten in kleinere deelprojecten worden gesplitst en bewerkt. Deze deelprojecten kunnen dan onafhankelijk van het totale project in kleinere teams worden bewerkt.

Projecten kunnen desgewenst op basis van verschillende criteria worden onderverdeeld, bijvoorbeeld op basis van bereik of structuurcode. De door de gebruiker gedefinieerde criteria voor de onderverdeling worden in filterschema's opgeslagen. Dankzij een dergelijke werkwijze kan ook eenvoudig met toeleveranciers worden samengewerkt.

Nadat de deelprojecten zijn bewerkt, kunnen ze weer in het totale project worden gegenereerd en kan vervolgens de complete documentatie automatisch worden gegenereerd.

Multiuser-Monitor

Het dialoogvenster "Multi-user-monitor" biedt de gebruiker nog meer transparantie. Zijn er in het huidige project op het moment grote verwerkingen of controleprocedures aan de gang? Met name bij de bewerking van projecten met meerdere gebruikers is het van belang om eenvoudig en snel een overzicht te krijgen over lopende bewerkingsstappen.

Als een gebruiker voor een project een actie met een bepaalde looptijd heeft gestart (controleprocedures, verwerkingen etc.), wordt dit in de multi-user-monitor door een voortgangsbalk in tabelvorm weergegeven.

Door op het gebruikerskenmerk te klikken, kunnen e-mails worden verzonden om de gebruikers onderling op elkaar af te stemmen. Met één muisklik wordt de in de instellingen opgeslagen informatie over de actuele bewerkers van het project weergegeven (naam, telefoon, computer).

Met behulp van de EPLAN multi-user-monitor wordt duidelijk welke andere gebruikers in welk project actief zijn. U kunt in één oogopslag zien welke acties door anderen in het project worden uitgevoerd, zodat u de bewerking van projecten efficiënter kunt coördineren.

Gestructureerd en efficiënt projectwerk leidt tot het sneller afhandelen van projecten; dit wordt optimaal ondersteund door de multi-user-monitor.

Page 66: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

66

EPLAN Change of Standard

Bij het werken in een internationale omgeving worden bestaande schema's volgens verschillende normen uitgevoerd: IEC / DIN, NFPA / JIC, GOST, ISO, BSI, ANSI, IEEE, JIS etc. Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Change of Standard" kan een bestaand project op basis van een Wizard-functie aan de voorschriften van een andere norm worden aangepast.

Noodzakelijke wijzigingen worden in dit dialoogvenster weergegeven. Desgewenst kunnen bestaande plotkaders en formulieren door andere worden vervangen, schema's worden gedraaid (Europa – USA), symboolbibliotheken en individuele symbolen worden vervangen en codes worden aangepast aan die van de doelnorm door een geschikte sjabloon te selecteren.

Het systeem ondersteunt zowel inches als millimeters. De verschillende papierformaten worden omgezet – desgewenst ook twee projectpagina's op één blad met ladder-indeling. De complete documentatie kan zo eenvoudig worden aangepast aan een andere norm, zonder dat u zich in deze (andere) norm hoeft te verdiepen.

Het bestaande schema wordt dus – in enkele stappen en ondersteund door het systeem – eenvoudig omgevormd en hoeft dus niet geheel opnieuw te worden getekend.

Page 67: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

67

EPLAN Project Reference

Deze uitbreidingsmodule ondersteunt de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier. Het project dat door de leverancier wordt aangeboden kan snel en automatisch worden gecontroleerd op de richtlijnen en standaarden van de opdrachtgever. Een overzichtelijke weergave van de controleresultaten maakt het mogelijk om de projectkwaliteit gefundeerd te kunnen beoordelen. Op deze manier kan de opdrachtgever snel beslissen of hij het geleverde project accepteert of dat hij de leverancier opdraagt het project te verbeteren.

Vaak worden projecten met een bepaalde projectstatus door de ene projectpartij (bijvoorbeeld de opdrachtgever) naar andere projectpartijen (bijvoorbeeld de ingenieursbureaus) verzonden. Deze bewerken het project en zenden een nieuwere versie met een recentere projectstatus terug. Met behulp van de projectcontrole kan de opdrachtgever controleren of het project aan zijn eisen voldoet en of het overeenstemt met de opgegeven standaard, voordat deze met deze projectstatus verder gaat werken. Bij een projectvergelijking tussen vergelijkingsproject en uitgangsproject kunnen de volgende criteria worden gecontroleerd:

Bevat het project geen fouten? Een project gevat geen fouten als de voorgeschreven controleprocedures geen foutmeldingen hebben gegenereerd.

Zijn de projectspecifieke instellingen ongewijzigd?

Zijn de eigenschappen van de projectgegevens ongewijzigd?

Zijn de engineeringsinstellingen aangehouden?

Als de projectstatus niet voldoet aan de gewenste eisen, kan er een meldingsbericht worden gegenereerd waarin de verschillen met de projectinstellingen worden aangegeven.

De functie "EPLAN Project Reference" kan worden gebruikt om instellingen te definiëren en automatisch te controleren op de kwaliteitstandaarden waaraan de documentatie moet voldoen. Dat vereenvoudigt en versnelt het beheer van projecten bij de projectuitwisseling tussen verschillende bedrijven.

Page 68: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

68

EPLAN Pro Panel

EPLAN Pro Panel is een uitbreidingsmodule bij EPLAN Electric P8 en EPLAN Fluid waarmee onderdelen van de elektro- en fluidtechniek naar keuze uit het EPLAN project, uit het EPLAN artikelbeheer of vanuit het EPLAN Data Portal kunnen worden geplaatst. Met behulp van mechanische componenten zoals draadkokers, montagerails, montageplaten of complete schakelkasten kunnen met EPLAN Pro Panel complexe montageopbouwconstructies eenvoudig in 3D worden gerealiseerd.

Van de montageplaten en schakelkasten kunnen met behulp van zogeheten 2D-modelaanzichten tekeningen worden gegenereerd en op projectpagina's worden ingevoegd. De modelaanzichten kunnen worden voorzien van bematingen en andere informatie en als documentatie voor de productie worden gebruikt.

Aan de hand van verwerkingen in de vorm van schakelkastlegenda's en materiaallijsten kunt u eenvoudig de benodigde materialen berekenen.

Een functionele uitbreiding van de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel", bijvoorbeeld met aderroutering, aderconfectionering, NC-bewerking of andere vormen van productie-integratie of ondersteuning van automatiseringstechnologieën voor de productie, is niet mogelijk.

Voor dergelijke uitgebreide bewerkingsmogelijkheden is "EPLAN Pro Panel Professional" als stand-alone-versie en als add-on met diverse uitbreidingsmodulen en interfaces beschikbaar.

Page 69: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

69

EPLAN Pro Panel Professional

Virtuele 3D-schakelkastbouw

Met EPLAN Pro Panel ontwerpt en construeert u besturingskasten, schakelinstallaties en flexibele stroomverdeelsystemen voor de energievoorziening in 3D. Tot de mogelijkheden van de software behoren 3D-montageopbouw, virtuele 3D-bedrading alsmede constructie, modificatie en aanpassing van koperrails.

Andere functies hebben betrekking op de productie-integratie: direct vanuit EPLAN Pro Panel kunnen alle voor de productie relevante projectverwerkingen, tekeningen en uitslagen, inclusief de voor de machineaansturing benodigde gegevens worden gegenereerd – zowel voor de mechanische bewerking van kastcomponenten of koperrails als voor de aansturing van automaten en het gebruik van serviceconcepten voor de kabel- en draadconfectionering, de automatische indeling van klemmenstroken alsmede de robotondersteunde bedrading van onderdelen. Innovatieve bundelingstechnologieën worden eveneens ondersteund.

Innovatieve 3D-montageopbouw en bedrading

Vrije keus van workflow-opzet en engineeringsmethode – EPLAN Pro Panel is flexibel: U bepaalt zelf de manier waarop u werkt – op basis van onderdeel- en verbindingslijsten, elektrotechnische of fluidschema's, in de 3D-montageopbouw direct op de montageplaat of als constructie van verzamelrailsystemen en flexibele stroomverdelers. Alle relevante componenten kunnen daarbij op eenvoudige wijze worden geïdentificeerd en bijvoorbeeld op de montageplaat worden gemonteerd. Met de innovatieve eTouch-technologie plaatst u onderdelen en componenten in 3D net zo nauwkeurig en eenvoudig als in 2D.

Page 70: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

70

Optimale dimensionering en engineeringszekerheid: het virtuele 3D-model van de schakelkast of de schakelinstallatie ondersteunt u bij de dimensionering en de perfecte benutting van ruimte. Geïntegreerde engineeringstools zoals de collisioncontrole, de online weergave van verbindingen of het rekening houden met opgaven van fabrikanten op het gebied van inbouwvoorschriften, minimale afstanden materiaaleigenschappen en buigradii maken een snelle en optimale positionering en inbouw mogelijk. Het herkennen van stoorspanningen en andere aspecten voor een transparante kwaliteitsborging worden in de ontwikkelingsfase meegenomen en – dit biedt extra engineeringszekerheid

Virtuele bedrading

Voor een perfecte bedrading van de besturingstechniek maakt EPLAN Pro Panel gebruik van de 3D-montagelayout en bijvoorbeeld ook van het schema. Aan de hand van de combinatie van de exacte positie van de component in de montageopbouw en de verbindingsinformatie vindt de virtuele bedrading in de schakelkast plaats. Met één druk op de knop bepaalt het systeem de optimale ader- en kabelrouteringstrajecten alsmede alle daaruit resulterende verbindingslengtes. Het resultaat van de virtuele bedrading kan vervolgens weer worden gebruikt om het schema verder te optimaliseren.

EPLAN Pro Panel Copper

Meten, afkorten, buigen, inpassen en verbinden: koperrails vormen een belangrijke factor bij de engineering van energieverdelers. Met de uitbreidingsmodule "EPLAN Pro Panel Copper" kunnen individuele verzamelrailsystemen en flexibele stroomverdelers inclusief de te buigen koperrails en hun verbindingen worden geëngineerd en in de inbouwsituatie worden ingepast. Alle vereiste gegevens voor boringen, stansingen, buighoeken of buigradii worden in de vorm van tekeningen en machinegegevens ook voor de NC-ondersteunde productie ter beschikking gesteld – de nieuwe dimensie im constructie, productie en montage.

Page 71: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

71

EPLAN Fluid

Deze add-on maakt de normconforme engineering mogelijk van hydraulica, pneumatiek, smering, koeling en elektrotechniek, in een centrale documentatie en op een gemeenschappelijk platform. Automatische kruisverwijzingen tussen deze bereiken vereenvoudigen de navigatie en de bewerking van hybride componenten zoals elektro-pneumatische of elektro-hydraulische bouwgroepen.

Met de Fluid-functionaliteiten kan het systeem voldoen aan hoge eisen van effectiviteit en uniforme engineering in de elektro- en fluidtechniek.

De leveringsomvang omvat aparte symboolbibliotheken voor de bereiken "Hydraulica", "Pneumatiek", "Smering" en "Koeling". Bij het gebruik van verdelersymbolen kan automatisch een voorgedefinieerde naam voor de onderdeelcode worden toegekend. Hierdoor wordt het coderingsproces aanzienlijk vereenvoudigd.

Via de bereiken "Hydraulica", "Pneumatiek", "Smering" en "Koeling" kunt u de fluidtechniekspecifieke verwerkingen doelgericht beïnvloeden. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om Fluid-verbindingslijsten voor schema's van de hydraulica, pneumatiek, smering en koeling apart uit te voeren.

Het systeem ondersteunt de codering van fluidtechniekcomponenten volgens de norm DIN-ISO 1219-2. Onderdeelcodes bij fluidtechniekcomponenten kunnen overeenkomstig de norm van een kader worden voorzien.

Festo-koppeling

Door de Festo-koppeling kunt u eenvoudig artikelgegevens uit een Festo-productcatalogus importeren en in EPLAN Electric P8 gebruiken. De instellingen voor de import – de toekenning van artikelgegevens – kunt u heel eenvoudig zelf configureren en op elk moment naar wens aanpassen.

Met behulp van zogeheten "redirect links" in de artikelgegevens kan toegang worden verkregen tot de Festo-website, met actuele documentatie en technische gegevens van het artikel.

Page 72: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

72

Een woordenboek met de termen van de fluidtechniek conform ISO 5589 wordt meegeleverd. Artikelen uit de Festo-productcatalogus kunnen in het artikelbeheer via de DKI-interface worden geïmporteerd en vervolgens in het project worden gebruikt.

EPLAN Fluid Hose Configurator

Met de EPLAN Fluid Hose Configurator (slangleidingconfigurator) beschikt de gebruiker in de hydraulica over een tool waarmee hydraulische slangleidingen volledig kunnen worden gespecificeerd. De hiervoor benodigde gegevens worden duidelijk en gericht weergegeven. Op basis van voorgedefinieerde voorschriften (bijvoorbeeld conform DIN 20066) wordt automatisch een normconforme typecode gegenereerd en aan de geselecteerde hydraulische slangleiding overgedragen. Met deze normconforme typecode kan de slangleiding bij elke toeleverancier eenduidig worden besteld.

Als extra informatie kunnen met EPLAN Fluid verwerkingpagina's bij de documentatie worden gegenereerd, waardoor een eenduidige communicatie tussen besteller en toeleverancier van de slangleiding wordt ondersteund.

De EPLAN Fluid Hose Configurator is als functie binnen EPLAN Fluid en als stand-alone-versie beschikbaar. Deze kan apart worden geïnstalleerd en is bijvoorbeeld geschikt voor toepassing in de montage / productie.

Hierdoor zijn de volgende workflows mogelijk:

Bewerking in zijn geheel door de engineer met EPLAN Fluid

Bij deze werkwijze gebruikt de EPLAN Fluid-engineer de functie van de slangleidingconfigurator als tool voor het definiëren van de ontworpen slangleidingen. De volledige beschrijving van de slangleiding wordt hier binnen EPLAN Fluid uitgevoerd.

Page 73: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

73

Samenspel van engineer en monteur (productie)

Bij deze werkwijze definieert de engineer de slangleidingen en geeft deze de randvoorwaarden op (drukbereik, nominale doorsnede etc., maar niet de inbouwafstanden). Via de exportfunctie kan de configuratie worden geëxporteerd. De monteur gebruikt de stand-alone-versie van de slangleidingconfigurator en importeert de overgedragen gegevens. Bij het inbouwen van de slangleidingen voert hij de daadwerkelijk gehanteerde inbouwmaten (bijv. slangleidinglengte, torsiehoek etc.) in de configurator in en exporteert hij vervolgens de opgeslagen gegevens. Daarna kan de engineer in EPLAN Fluid zonder extra inspanning de gegevens in zijn documentatie invoeren en de verwerkingspagina's genereren.

Gebruik door monteur of verkoopafdeling als stand-alone-versie

Bij deze werkwijze wordt de slangleidingconfigurator zonder EPLAN platform gebruikt. De slangleidingconfigurator biedt hier alleen het voordeel van de gerichte definitie van de slangleidingen.

EPLAN Preplanning Professional

Het engineeringproces van een machine / installatie bestaat uit afzonderlijke fasen waarin het concept op basis van de eerste globale ontwerpen en ideeën steeds verder wordt verfijnd en concreter wordt, totdat uiteindelijk alle documenten en informatie zijn gemaakt die nodig zijn voor de productie en bouw van de machine.

Daarbij zijn de pre-planning en ontwerpplanning (Basic Engineering) zeer vroege fasen in het project, waarin concepten voor de technische omvang van de machine / installatie worden uitgewerkt en een eerste inschatting wordt gemaakt van de benodigde aantallen. Het doel hiervan is om het technisch meest voordelige concept te bepalen en de standaardinstellingen voor de daaropvolgende detailplanning (Detail Engineering) te definiëren.

Met de add-on "EPLAN Preplanning Professional" kunt u reeds in een vroeg stadium van het engineeringsproces de technische gegevens van de procesautomatisering of automatiseringstechniek in de machine- en installatiebouw in het EPLAN platform registreren en beheren.

Page 74: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

74

De integratie van de pre-planning in de ontwerpfase en de uniformiteit van processen en gegevens zorgt voor besparing van tijd en kosten terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van het project toeneemt. Daarnaast ondersteunt EPLAN Preplanning Professional dankzij de verregaande flexibiliteit een eenvoudige overstap naar deze nieuwe engineeringsmethodiek.

Het centrale dialoogvenster van de pre-planning in het EPLAN platform is de pre-planning navigator. In dit dialoogvenster worden de in een project gedefinieerde pre-planning gegevens weergegeven en beheerd. Door het gebruik van zogeheten "pre-planning macro's" en door het kopiëren en verplaatsen van bestaande segmenten met slepen & neerzetten kunt u een machine- / installatiestructuur maken en bewerken. Parallel aan de weergave in de pre-planning navigator kan de gebruiker in de grafische editor van EPLAN op de betreffende pre-planning pagina's ook grafische machine- / installatieoverzichten of P&ID's maken. Deze grafische informatie is gekoppeld met de pre-planning gegevens in de navigator en kan in beide weergaven worden bewerkt. Als alternatief voor gegevensregistratie biedt de pre-planning een uitgebreide importfunctie, waarmee gegevens uit Excel-tabellen aan het EPLAN platform kunnen worden overgedragen. Op deze manier kunnen op basis van informatie uit andere planningsafdelingen in EPLAN door een importactie pre-planning structuren worden gegenereerd.

De gegevens die in de pre-planning bij segmenten en planningsobjecten zijn ingevoerd, kunnen in verwerkingen worden uitgevoerd en zo bijvoorbeeld voor materiaallijsten of voor calculatie van prijzen en uren worden gebruikt. Vanuit de pre-planning (pre-planning navigator) kan in een latere ontwerpfase met slepen & neerzetten ook de detailplanning in EPLAN Electric P8 (elektroschema) of EPLAN Fluid (fluidschema) worden gemaakt. Dankzij het samenspel van EPLAN Electric P8 en EPLAN Fluid binnen het gemeenschappelijk platform kan een uniforme en gemeenschappelijke documentatie voor de procesautomatisering in de machine- en installatiebouw worden gegenereerd.

Page 75: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

75

EPLAN Preplanning P&ID

De add-on "EPLAN Preplanning P&ID" biedt uitgebreide bewerkingsfuncties voor de grafische en databankgerichte vervaardiging van P&ID's (installatieoverzichten).

Met behulp van een symboolbibliotheek maakt u deze schema's als integraal bestanddeel van de machine- / installatiedocumentatie en kunt u reeds in de voorbereidende planningsfase de beslissende installatiegegevens in de projectdatabank opnemen.

De grafische editor van EPLAN ondersteunt u bij de engineering met functies voor het bewerken van grafische weergaven en macro's.

Parallel aan de grafische plaatsing van PLT-systemen worden de bijbehorende planningsobjecten (zoals sensoren, pompen, reservoirs etc.) in de pre-planning navigator geregistreerd en kunnen daar in een boomstructuur worden beheerd. Door de integratie in het EPLAN-platform zijn de verzamelde P&ID-projectgegevens beschikbaar voor de fluidtechniek (EPLAN Fluid) en de elektrotechniek (EPLAN Electric P8). Het centrale gegevensbeheer zorgt ervoor dat informatie projectoverkoepelend wordt gesynchroniseerd en maakt een afdelingsoverschrijdend engineeringsproces mogelijk.

EPLAN Data Portal

Via de uitbreidingsmodule "EPLAN Data Portal" hebt u toegang tot web-based apparaatgegevens en stamgegevens van bekende fabrikanten die u direct in het EPLAN platform kunt overnemen. Behalve alfanumerieke artikelgegevens bevatten deze stamgegevens o.a. schemamacro's, artikelinformatie in verschillende talen, voorbeeldafbeeldingen, documenten etc.

De gegevens die de fabrikanten ter beschikking stellen, worden bij het downloaden direct geïntegreerd in het EPLAN platform. Het is mogelijk om elk artikel en elke component selectief te downloaden. Dat zorgt voor een duidelijke structuur en gerichte actualisatie van uw persoonlijke artikelbeheer.

Page 76: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

76

Hoogwaardige stamgegevens maken uniform gebruik in EPLAN makkelijker en zorgen voor betere projectdocumentatie, van schema's en gedetailleerde verwerkingen tot en met de integratie van fabrikantendocumentatie (informatiebladen, handboeken) in hoogwaardige productieplannen.

Met het EPLAN Data Portal wordt de integratie van artikelgegevens in het engineeringproces stukken makkelijker voor engineers. Zonder eerst lang in fabrikantencatalogi te moeten zoeken, kan tijdens de engineering direct gebruik worden gemaakt van geclassificeerde en op toepasbaarheid in EPLAN geteste stamgegevens waardoor de engineeringstijd aanzienlijk wordt gereduceerd.

Ook bij de inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden zijn gedetailleerde componentgegevens van doorslaggevend belang.

Om het EPLAN Data Portal te kunnen gebruiken, is een softwareserviceovereenkomst vereist.

EPLAN API Extension

Met de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" kan EPLAN via een programmeerinterface extern worden gestuurd of klantspecifiek worden uitgebreid en aangepast. De in EPLAN beschikbare programmafuncties zijn modulair opgebouwd; via de programmeerinterface kunnen ze vanuit andere programma's direct worden gebruikt. Ook kunnen klantspecifieke uitbreidingen in de EPLAN-interface worden geïntegreerd.

In principe hebt u voor deze functionaliteit alleen een teksteditor en een ".NET"-compiler nodig. Maar voor een meer gebruiksvriendelijk ontwikkelingsproces raden wij een geïntegreerde ontwikkelomgeving aan, zoals "Visual Studio".

Als programmeertalen kunnen de door ".NET" ondersteunde talen worden gebruikt. De code kan als script direct in het systeem worden geladen, gecompileerd en uitgevoerd.

Via de programmeerinterface kan het systeem uitgebreid worden aangepast om aan uw wensen te voldoen. Op deze manier wordt maximale integratie bereikt, waardoor de werkprocedures worden verkort en de workflow wordt versneld.

Page 77: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

77

EPLAN Cogineer

EPLAN Cogineer opent volledig nieuwe mogelijkheden om schema's of deelschakelingen in de electro- en / of fluidtechniek met één druk op de knop te genereren en is een universele tool voor gebruikers van EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid of EPLAN ProPanel stand-alone.

Met EPLAN Cogineer verandert de werkwijze in electrical engineering: in plaats van projectpagina's, macro's of symbolen vanuit sjabloon- of voorbeeldprojecten te kopiëren en in te voegen, biedt EPLAN Cogineer declaratieve gebruikersinterfaces, waarmee complete projecten of deelschakelingen van een project overzichtelijk kunnen worden geconfigureerd en met één druk op de knop kunnen worden geconfigureerd. Het resultaat is een "native" EPLAN-project, dat vervolgens verder kan worden bewerkt met alle in het EPLAN platform beschikbare functies.

Door het genereren van schema's of deelschakelingen worden fouten vermeden, die kunnen optreden door het kopiëren van verkeerde sjablonen of als gevolg van aanpassingen die na het invoegen noodzakelijk waren. Behalve dat de kwaliteit van het engineeringsresultaat toeneemt, zorgt EPLAN Cogineer ook voor een aanzienlijke tijdsbesparing in de engineering.

Met EPLAN Cogineer kunnen schema's automatisch worden gegenereerd en parallel daaraan – ook in één en hetzelfde project – handmatig "op de klassieke manier" worden ontworpen. EPLAN Cogineer maakt rechtstreeks gebruik van bestaande EPLAN macrobibliotheken en behalve een basiskennis van de EPLAN-macrotechnologie en het gebruik van waardensettabellen in EPLAN-macro's is er geen speciale kennis van hogere programmeertalen of deskundigheid op het gebied van modellering of configuratie nodig.

Dankzij de talrijke toepassingsmogelijkheden – ongeacht of projecten functioneel hiërarchisch of productiegericht zijn opgebouwd – is EPLAN Cogineer geschikt voor nagenoeg alle branches, voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen en zowel voor de engineering van nieuwe als voor de aanpassing van bestaande projecten.

Page 78: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

78

Hardwarevereisten

Computerplatform

Het computerplatform is een PC met een Intel Core i5 of i7 processor of compatibel. Een computer met een hoge kloksnelheid en minder CPU-Cores heeft de voorkeur boven een computer met een lagere kloksnelheid en meer CPU-Cores.

Aanbevolen configuratie computerplatform

Processor: Multi-Core-CPU, niet ouder dan 3 jaar

Werkgeheugen: 8 GB

Harde schrijf: 500 GB

Monitor / Resolutie: 2-beeldschermen met een resolutie van

minimaal 1280 x 1024

aanbevolen 1920 x 1080

3D-weergave: Grafische kaart van ATI of Nvidia met actuele OpenGL driver *1

*1: Voor toepassing met EPLAN Pro Panel / EPLAN Harness proD dient u een grafische kaart te gebruiken die

vergelijkbaar is met een Nvidia Quadro 600.

Netwerk

Wij adviseren het gebruik van een Microsoft Windows-netwerk.

Netwerkoverdrachtssnelheid van de server: 1 Gbit/s

Netwerkoverdrachtssnelheid van de client-computer: 100 Mbit/s

Aanbevolen latentietijd < 1ms

Page 79: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

79

Multiuser

Neem contact op met EPLAN-support voor de minimum vereisten voor multi-user-gebruik. Op basis van uw wensen kunnen wij u individueel adviseren.

Page 80: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

80

Softwarevrijgave

In de actuele versie 2.8 zijn de programma's van het EPLAN platform als 64 bit-versie beschikbaar.

Besturingssystemen

Het EPLAN platform ondersteunt de 64 bit-varianten van het Microsoft besturingssysteem Windows 7, 8.1 en Windows 10. De geïnstalleerde EPLAN taal moet door het besturingssysteem worden ondersteund. Voor het EPLAN-platform hebt u .NET Framework 4.5.2 van Microsoft nodig.

Het programma is compatibel met de volgende besturingssystemen, conform de in deze productbeschrijving aangegeven voorwaarden:

Werkstation

Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit) Professional, Enterprise, Ultimate

Microsoft Windows 8.1 (64 bit) Pro, Enterprise

Microsoft Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise Build 1709

Microsoft Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise Build 1803

Server

Microsoft Windows Server 2012 (64 bit)

Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bit)

Microsoft Windows Server 2016 (64 bit)

Citrix-Server

Terminal-Server met Citrix XenApp 7.15 en Citrix Desktop 7.15

Page 81: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Zie hoofdstuk Licentie-overzicht.

81

Microsoft Office producten

Om Microsoft Office-bestandsformaten vanuit EPLAN te kunnen maken, moet op uw computer een MS Office-versie zijn geïnstalleerd die voldoet aan de in deze productbeschrijving aangegeven voorwaarden.

Microsoft Office 2010 (32 bit en 64 bit)*

Microsoft Office 2013 (32 bit en 64 bit)*

Microsoft Office 2016 (32 bit en 64 bit)*

*Afhankelijk van de gekozen databanken voor het artikelbeheer, het projectbeheer en het woordenboek

is het gebruik van een 64 bit-Office-versie noodzakelijk.

Microsoft Explorer

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Edge

SQL-Server (64 bit)

Microsoft SQL-Server 2012

Microsoft SQL-Server 2014

Microsoft SQL-Server 2016

Microsoft SQL-Server 2017

PDF-redlining

Adobe Reader versie XI

Adobe Acrobat versie XI Standard / Pro

Adobe Reader versie DC

Adobe Acrobat versie DC Standard / Pro

Page 82: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. beschikbaar optioneel − niet beschikbaar

82

Licentie-overzicht

Standaard functionaliteit O Optionele uitbreidingsmodule / add-on - Niet beschikbaar

EPLAN Electric P8 Compact Select Professional Professional+ Ultimate

Schemapagina's max. 40

EPLAN Assembly

Reports

EPLAN Interfacing

EPLAN Article Reports

EPLAN Mounting Panel O

EPLAN Overview

Reports -

EPLAN Multiuser -

EPLAN PLC & Bus

Extension - O

EPLAN Single Line - O

EPLAN Revision

Management - O

Page 83: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. beschikbaar optioneel − niet beschikbaar

83

EPLAN Electric P8 Compact Select Professional Professional+ Ultimate

EPLAN Multi Language

Translation - O

EPLAN Project

Management - O

EPLAN Graphical Reports - -

EPLAN User Rights

Management - O O

EPLAN Project Options - - O

EPLAN Operational

Sequence - O O O

EPLAN Net Based

Wiring - O O O

EPLAN Multi User

Management - O O O

EPLAN Change of

Standard - O O O

EPLAN FieldSys - O O O

EPLAN Project

Reference - - O O

EPLAN Pro Panel

(Add-on) O O O O

Page 84: Productbeschrijving EPLAN Electric P8 Description... · 2019-02-20 · Windows Server 2012 R2®, Microsoft Windows®, Microsoft® ®Excel , Microsoft® ®Access , Microsoft SQL en

Productbeschrijving

Inhoud: EPLAN Electric P8 versie 2.8

Stand: 12/2018

De beschreven functies zijn alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. beschikbaar optioneel − niet beschikbaar

84

EPLAN Electric P8 Compact Select Professional Professional+ Ultimate

EPLAN Preplanning P&ID

(Add-on) O O O O

EPLAN Preplanning

Professional (Add-on) - O O O

EPLAN Fluid (add-on) - O O O

EPLAN Pro Panel

Professional (Add-on) - O O O O

EPLAN Cogineer - O O O O

EPLAN Fluid Compact

(Add-on) O - - - -

EPLAN Data Portal O O O O O

Fouten en wijzigingen voorbehouden.