Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in · PDF file 2019-10-25 · 3...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in · PDF file 2019-10-25 · 3...

 • 1

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 1

  Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI

  Vervoer in Tanks ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019

  Dit chauffeurstrainingspakket was voor het eerst ontwikkeld in 2000 door ISOPA, in samenwerking met de transportbedrijven, voor chauffeurs en diegenen werkzaam in de logistieke supply chain in lijn met de Responsible Care ® principes, om het veilig laden, transporteren en lossen van isocyanaten te verzekeren. Sindsdien zijn meer dan 6.000 chauffeurs getraind.

  Dit pakket moet gebruikt worden door toegewijde trainers welke training hebben ontvangen van ISOPA. Voor meer informatie neem contact op met ISOPA (main@isopa.org) of met uw MDI / TDI leverancier.

  Op basis van de presentielijst zal ISOPA de getekende driver training kaartjes opsturen voor die chauffeurs die de training met succes hebben gevolgd. De kaartjes hebben een geldigheid van 3 jaar.

  Het ISOPA chauffeurstrainingspakket bevat een diashow en een vragenlijst en ook de benodigde presentielijst. De presentielijst en de diashow kunnen worden gekregen via de ISOPA website http://isopa.org/product- stewardship/logistics/driver-training-for-carriers/ in diverse talen.

  De diashow bestaat uit 55 dia’s. De cd’s en dvd’s, waarnaar in de dia’s wordt verwezen, kunnen worden besteld middels een order formulier dat op de website staat. Het wordt aanbevolen om de speaker’s notes, als onderdeel van de diashow te printen en goed te lezen vóórdat het trainingspakket wordt gebruikt.

  De vragenlijst is een multiple choice test waarvan de trainer een 20-tal relevante vragen kan kiezen afhankelijk van vervoerder, type isocyanaat en modaliteit. Zet in kolom A een kruisje voor de geselecteerde vragen en gebruik de teller in cel A3 om te bepalen of er inderdaad 20 vragen zijn geselecteerd. Gebruik de filter knop in cel A3 om om de definitieve vragenlijst vast te stellen. De vragenlijst bevindt zich in de kolommen B – I (print pagina’s 1 en 2). Trainers dienen contact op te nemen met ISOPA om de link naar de antwoorden te krijgen. In kolom K staat het slide nummer waarin het antwoord op de vraag staat.

  Procedure: 1.Zorg ervoor dat voor elke sessie alle deelnemers op de presentielijst staan, print de lijst en zorg dat de deelnemers hun handtekening zetten; de trainer dient ook te tekenen. 2.Na de test: voeg de score van iedere deelnemer toe op de presentielijst. 3.Teneinde de kaartjes te verkrijgen moet de data van de geslaagden worden ingevoerd via http://drivertraining.isopa.org/ 4.Stuur een kopie van de getekende presentielijst – inclusief de scores – naar ISOPA (of als een gescande kopie per e-mail of middels een kopie per post).

  Er worden geen kaartjes aangemaakt totdat de getekende presentielijst is ontvangen.

  1

 • 22

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 2

  Chauffeurstraining MDI / TDI

  Bedrijf [naam] Plaats [locatie] Datum 25/10/19 Trainer [naam]

  Dit is de openingsdia waarin de naam van het bedrijf, de locatie en de trainer kunnen worden ingevuld.

  De datum kan in de vorm van een systeemveld automatisch worden ingevuld.

  Het is van belang een presentielijst te maken, ten behoeve van controles en audits achteraf. •Een blanco versie is opgenomen in het testbestand. •Vergeet niet om aan te geven voor welke bedrijven de chauffeurs werken.

 • 33

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 3

  Achtergrond

   MDI / TDI worden wereldwijd op grote schaal toegepast, het is dus belangrijk er op een veilige manier mee om te gaan

   Dit programma bevordert veilig vervoer van deze producten door middel van goede training van chauffeurs

   Het trainingspakket is gebaseerd op de gezamenlijke praktische ervaringen van ISOPA en de vervoerders

   Chauffeurs die met succes de training volgen, ontvangen als bewijs daarvan een ISOPA-pasje

 • 44

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 4

  Wat is ISOPA?

   Europese

  ISOcyanate Producers Association  Zie ook de website: www.isopa.org

   Leden van ISOPA zijn:

  olyol

 • 5

  ISOPA Driver Training Program Revision 20195

  ISOPA Member Companies

  5

 • 66

  ISOPA Driver Training Program Revision 20196

  Toepassingen

  Polyurethaanproducten vinden een brede toepassing:

   Autostoelen en stuurwielen  Sportschoenen  Zitmeubels en matrassen  Spaanplaat e.d. (ook MDF)  Verbindingsmateriaal en pakkingen  Isolatieschuim (koelkasten, tanks, gebouwen)  Lakken andere coatings  ...en nog vele andere

  Polyurethanes worden gebruikt om de volgende producten te maken:

  • Automobielindustrie • Autostoelen, stuurwielen, dashboardbekleding, bumpers, etc.

  • Schoeisel • Sportschoenen, laarzen

  • Meubels en bedden • Sofa’s, stoelen, matrassen

  • Bindmiddelen • Houtprodukten zoals plaatmateriaal (MDF) voor bouw en meubels

  • Lijmen en kitten • Sportvloeren, verbindingsmateriaal en pakkingen

  • Huishoudelijke apparaten • Koelkasten en vriezers

  • Bouw en Constructie • Energiebesparend isolatieschuim

  • Coatings • Roestpreventie voor auto´s • Betonconservering voor gebouwen

 • 77

  ISOPA Driver Training Program Revision 20197

  Verschijningsvormen

  Vloeistof Gereageerd

  MDI Helder tot bruin Muffe geur

  Bruin Korstvormig

  TDI Helder tot lichtgeel Scherp, stekende geur

  Wit Schuim- achtig

 • 88

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 8

  Grenswaarde

  Grenswaarde : 5.0 – 10.0 ppb

  Geurdrempel : 0.2 – 0.4 ppm

  Daarom: Waneer je het ruikt, zit je al boven de toegestaande limiet! Geen gebruikte PBM in de cabine

  1 mg/m3 = 0.14 ppm

  1 ppm = 7.11 mg/m3

  1 ppb = 0.001 ppm

 • 99

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 9

  Voornaamste fysisch / chemische eigenschappen (1)

   Dampspanning: De gevaren van MDI en TDI zijn van dezelfde aard – maar… de dampspanning van TDI is veel hoger (20×), daarom is het risico van TDI eveneens veel groter

   De dampdichtheid van MDI/TDI is 6× die van de lucht i.e de dampen verspreiden zich over de grond en via de riolering

 • 1010

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 10

  Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (2)

   Soortelijk gewicht varieert: 1.20 – 1.29 Vullingsgraad voor TDI volgens ADR  zie hierna

   Belangrijke temperaturen (TDI): • Kristalvorming begint bij ± 15°C (product temp.) • Smelten begint pas weer bij ± 45°C (product temp.)

  Dichtheid: Voor belading is het van belang om te beseffen dat het soortelijk gewicht ligt tussen 1.20 – 1.29: • Voorkom overvulling - max. 95 % • Minimum 80% vullingsgraad (zonder slingerschotten): ADR-eis (dus geldt voor TDI), tevens sterk aanbevolen

  voor andere produkten! • Voorzichting op rotondes!

  Dampen: Let op ontluchtingsopeningen, dampretour-openingen etc.

  Kritische Temperaturen: Dit zijn globale waarden; varieert naar gelang het precieze type produkt

 • 1111

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 11

  TDI / MDI*

  20%

  80%

  95%

  OK

  NIET OK

  OK

  NIET OKADR 4.3.2.2 Vullingsgaad

  4.3.2.2.4

  “De tanks, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, die niet door scheidingswanden of slingerschotten in afdelin- gen met een inhoud van ten hoogste 7500 liter zijn ver-deeld, moeten tot ten minste 80% of ten hoogste 20% van hun inhoud zijn gevuld.”

  Vullingsgraad voor TDI

  *) Voor MDI is er geen wettelijk voorschrift maar de meeste producenten volgen dezelfde regels als voor TDI

 • 1212

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 12

  MDI / TDI reageert met water (ook in lucht!)

   Temperatuur en druk (CO2) gaan onderweg aanzienlijk omhoog zonder externe verwarming

   Mogelijke oorzaken van water in de tank: • Tankreiniging • Het openen van mangatdeksels

  – voor: bemonsteren, controle of tank leeg is, e.d. – door: douane, klanten, chauffeurs, etc.

  • Niet gedroogde lucht vanuit de installatie van de klant

  • Silica gel filter dat niet goed werkt

  Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (3)

  Check de temperatuur bij elke rustpauze; waarschuw de planning indien de temperatuur “vanzelf” stijgt, en in ieder geval zodra de temperatuur (met of zonder verwarming) de waarde van 50°C overschrijdt.

  Druktest alleen maar als dit veilig kan gebeuren (werken op hoogte)!

 • 13

  ISOPA Driver Training Program

  Uitgave 2019 13

  Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid

  Kortstondige / éénmalige blootstelling boven de veiligheidslimiet

  - Irriteert de mond, keel, longen - Beklemmend gevoel in de borst, hoesten - Moeilijkheden bij het ademen - Tranende ogen - Jeuk, rode huid (onmiddellijk of na verloop van

  tijd) - Warme huid en branderig aanvoelen

  Symptomen kunnen zich tot 24 uur na blootstelling voordoen

  Probeer nooit problemen te verbergen !

  Zorg onmiddellijk

  voor medische hulp !

  Deze dia toont een lijst van sympt