Product-based planning, Gewoon Doen! fileFoundation- en Practitioner-certificaten. Wanneer ik hen...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Product-based planning, Gewoon Doen! fileFoundation- en Practitioner-certificaten. Wanneer ik hen...

Product-based planning, Gewoon Doen!

Titel : Product-based planning, Gewoon Doen! Auteur : Reynier Pronk Eindredactie : Marianne ten Hoeve Uitgever : PMA Heemstede Druk : F&N Boekservice ISBN : 978949109847 5 Correspondentie : reynierpronk@ziggo.nl herziene druk maart 2014 Copyright 2012 PMA Heemstede Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by the publisher.

Het werkboek met de uitwerking van de case: Festival MaasValley, product-based planning in de praktijk, is te bestellen bij: reynierpronk@ziggo.nl. of via de gebruikelijke web shops: ISBN 978949109848 2

Project Management Training & Consultancy

Product-based planning, Gewoon Doen!

Transformatie van PINO naar werkelijk toegepast, eenvoudig Prince2

Reynier Pronk

Voor een heipaal is een heimachine nodig. Voor een spijker: een hamer en voor een punaise: een duim.

Prince2 is alle drie, maar gebruik geen heimachine waar een duim volstaat.

Het veranderen van een organisatie doet denken aan het oplaten van een vlieger, voor iemand anders. Je wacht totdat er voldoende hard strand is. Je rent langs de vloedlijn, tegen de wind in. Je moet uitkijken om niet te struikelen over zandkastelen of, in door kinderen gegraven, kanalen of slotgrachten te vallen. Het oplaten gaat moeizaam want er zijn veel turbulenties in de lagere luchtlagen. Ook moet je een paar keer stoppen om de vlieger te trimmen, de staart te verlengen of juist weer in te korten. Tot hij volmaakt in balans is Dan lukt het je; de vlieger schiet omhoog! Je hoeft nu alleen nog maar meer touw te geven. Ter voorbereiding heb je thuis al een haspel gemaakt waaraan het vliegertouw stevig verankerd zit, zodat de vlieger niet kan ontglippen. Daar staat hij, hoog en stabiel in de lucht! Nu is het moment gekomen om de vlieger over te dragen. Zorgvuldig geef je de haspel af en je legt nog n keer uit wat er gedaan moet worden om de vlieger hoog te houden. Je moet goed vasthouden, opletten dat de vlieger niet duikt of gaat tollen. Corrigeren kun je door het vliegertouw te vieren of in te halen. Je checkt nog even of de ander het allemaal goed heeft begrepen en dan vertrek je. Na een tijdje begint er iets te knagen. Zou de vlieger nog steeds stabiel in de lucht staan? Zou de ander in staat zijn om m zo nodig opnieuw op te laten? Moet je niet terug om even te kijken? Nee, niet doen! Hij moet vasthouden, maar jij moet loslaten!

Inhoud Proloog ........................................................................................................................ 8

Voorwoord ................................................................................................................. 10

Inleiding ..................................................................................................................... 12

Radicale beslissingen ............................................................................................... 21

Iets over de opdracht .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Tactiek ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

De mouwen opgestroopt!................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

PM-verbetertraject ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nulmeting ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Beleidsnota (analyse & aanpak).......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Hoe verder? ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Columns .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Wat is er zo spannend aan product-based planning?Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Voorbeeld Product-based planning ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Externe producten managen ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Product-based planning en scoping .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Product analyse .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Product flowdiagram en rapportering .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Reacties uit de Services-Organisatie ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Samenvatting ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Stellingen ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Afkortingen .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Literatuur ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Casus MaasValley ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlagen ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

file:///C:/Users/Reynier/Desktop/Gewoon%20P2/Basis%20documenten/Manuscript%20Product-based%20planning,%20Gewoon%20Doen%20draft.docx%23_Toc381265694file:///C:/Users/Reynier/Desktop/Gewoon%20P2/Basis%20documenten/Manuscript%20Product-based%20planning,%20Gewoon%20Doen%20draft.docx%23_Toc381265695

1

Proloog

De afgelopen twaalf jaar heb ik enkele duizenden kandidaten opgeleid voor Prince2

Foundation- en Practitioner-certificaten. Wanneer ik hen later bij toeval of voor een

Practitioner training weer tegenkwam, heb ik gevraagd of Prince2 inmiddels

daadwerkelijk werd toegepast in hun bedrijf of instelling. Het antwoord varieerde van:

eigenlijk niet tot ja, maar alleen die dingen die voor ons bruikbaar zijn.

Sommigen zeiden zelfs Prince2 werkelijk toe te passen. Wanneer ik dan vervolgens

vroeg: Wil je mij dan de product breakdown structure en product flow diagram van

n van je recente projecten laten zien?, was steevast het antwoord: Die maken ze bij

ons niet (!). Dat is vreemd, want product-based planning is het kloppend hart van

Prince2; vrijwel alles is hierop gebaseerd.

De Project Brief, de PID en het Highlight Report worden vaak wel gebruikt, maar dat

kunnen dan alleen gemankeerde documenten zijn. Prince2 zonder productgerichte

planning is als een motorboot zonder motor.

Veel organisaties blijken hun bestaande aanpak te hebben verprinced door

documentnamen aan te passen, maar een werkelijke overstap is vaak niet gemaakt. Ik

maak me daarom al jaren zorgen over het lot van Prince2. Deze methode krijgt nu al

vaak de schuld van het feit dat projecten nog steeds niet beter worden uitgevoerd. Sterker

nog: in toenemende mate wordt beweerd dat Prince2 niets anders toevoegt dan

bureaucratie.

De meeste Project Managers zijn door hun bedrijf naar Prince2-trainingen gestuurd,

waarschijnlijk in de verwachting dat daarmee tevens Prince2 in hun organisatie zou

worden ingevoerd of verbeterd. Dat is een misvatting; een organisatie zal wezenlijk

moeten veranderen om een nieuwe methode te kunnen toepassen. Dit is primair een

management-taak. Het vereist kennis en vaardigheden om het voortouw te kunnen nemen

in het veranderingstraject, om te transformeren naar een volwaardige Prince2-

projectomgeving.

Veranderingstrajecten zijn per definitie lastig. Het vereist leiderschap, een tactische

aanpak en vooral veel geduld om het tot een goed einde te brengen. Denk niet te snel dat

je er bent, terugval in oude gewoonten ligt op de loer.

Eigenlijk was ik me aan het voorbereiden op mijn pensionering, toen de telefoon ging en

mij de vraag werd gesteld: Zou je er voor voelen om bij een grote organisatie

interimmanager Project Management Vakpool te worden, voor zes maanden, met de

opdracht om de Project Managers naar een hoger niveau te brengen?. Mijn antwoord had

misschien nee moeten zijn, maar werd ja en het werden er geen zes maar zelfs negen

maanden

Dit boekje is niet alleen een verslag van de weg die een organisatie gaat van PINO

(Prince In Name Only) naar werkelijk toegepast praktisch Prince2 (bureaucratie-vrij),

maar biedt vooral ook tal van tips: hoe dit

te bewerkstelligen.

Omdat product-based planning de basis is voor vrijwel alle aspecten van een Prince2-

project, is er in dit boek tevens de casus MaasValley opgenomen. De uitwerkingen

hiervan staan in een apart werkboek.

Dit boek is geschreven om te helpen bij een succesvolle implementatie.

Of het werkt hoeft niet te worden betwijfeld: Het is gelukt !

Henny Kerkvliet dank ik voor zijn waardevolle bijdragen, Hans Venis voor het

bemoedigende voorwoord. Harry Bril, Roelof Donker, Frank van Galen, Ren Houben,

Arnoud Kinderman, Frans Schneider, Luuc Sipkes en Jeroen Weerink, dank ik voor hun

feedback.

Mijn speciale dank gaat uit naar Michiel van der Molen, die niet alleen welkome

aanvullingen en verbeteringen heeft aangedragen, maar die mij tevens heeft gestimuleerd

dit b