Prioriteiten HORA 2008. 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding.

Click here to load reader

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Prioriteiten HORA 2008. 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding.

 • Dia 1
 • Prioriteiten HORA 2008
 • Dia 2
 • 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding
 • Dia 3
 • 3 Planmatige aanpak Uitgebreide testprocedure Laattijdige instructies overheid Op schema Timing: insturen BOW: 31/3 start drukwerk: 10/04 aflevering drukwerk aan de klant: 15/05 A. Jaarafsluiting 2007 Prioriteiten HORA 2008 Jaarafsluiting 2007
 • Dia 4
 • 4 leidt tot ineffici ntie leidt tot irritatie kan meerdere oorzaken hebben software hardware internet bij de klant of bij ADMB B. Performantie Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 5
 • 5 Bestaat niet in Van Dale Persoonlijke appreciatie Een scherm dat te traag werkt Een rapport dat te lang op zich laat wachten Veel te veel schermen die men moet doorlopen Gewenning betekent niet steeds performantieverbetering Definitie: een algemeen aanvaard niveau van de snelheid van de applicatie Wat is performantie? Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 6
 • 6 Plan van aanpak 1.Dedicated resources 2.Performantievreters identificeren Boekingsdocument Collectieve opstart van toepassingen of rapporten 3.Pro-actieve opvolging 4.Database-registratie 5.Software tunen/re-engeneering 6.Hardware tunen/upgrade Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 7
 • 7 1. Dedicated Resources Tom Verraes: Structurele re-engineering Joris Struyve: Advies System performance Ad hoc tuning Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 8
 • 8 2. Performantievreters identificeren Boekingsdocument: plan van aanpak Performantie impact Een algemene, zware negatieve impact op de performantie van het systeem Oplossingen Software testing Software tuning Software re-engineering Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 9
 • 9 2. Performantievreters identificeren Collectieve opstart: plan van aanpak Performantie impact Geen impact op de on-lineverwerking Tragere aflevering rapporten, loonberekeningen, etc. Aanpassing wachtrijsysteem Slow queue Collectieve opstarten worden default s avonds ingepland Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 10
 • 10 3. Pro-actieve opvolging Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 11
 • 11 4. Database registratie Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 12
 • 12 5. Software tunen/re-engineering Datawarehouse rapporten Looningave Looningave via het web Afwezigheden Consultatie rapportering Diverse rapporten: premie Werklijst Eindejaarspremie Sociale lasten Uitgebreid loonbriefoverzicht Werklijst inhaalrust Verwerken van dimona bestanden Beheer medewerkersgroepen Blokkeringsmechanisme Link VZW-boekhouding Back office functionaliteit Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 13
 • 13 Prototype Looningave Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 14
 • 14 CITRIX Nieuwe versie Pro-actieve monitoringstool Investering van meer dan 100 EUR per gebruiker 6. Hardware tunen/upgrade Prioriteiten HORA 2008 Performantie
 • Dia 15
 • 15 Structurele aanpak Samenwerking Business ICT Prioritisering op basis van methodiek Projectmatige werking opvolging door stuurgroep timings testprocedures C. Project Boekhouding Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 16
 • 16 28.03 Lastenboek + Projectplan. 16.05 Ontsluiting in produktie van de herwerking facturatie. Afspraken Ontwikkelingscel HORA Ledenboekhouding Plan van aanpak Lopende zaken Problematiek Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 17
 • 17 Aktiviteiten ontwikkelingscel Probleemopvolging (derde lijn) -POs (fouten & bugs) -Niet geregistreerde incidenten & vragen (service desk, kantoren,...) Projectmatige ontwikkelingen (wijzigingen agv legale verplichtingen, structurele optimalisaties, funtionele wijzigingen,...) Pijnpunt: Derdelijns funktie is onvoldoende afgeschermd & gecontroleerd (medewerkers reageren instant op alle escalaties opgeworpen door verschillende kanalen (service desk, bugfixing team, kantoren, management,... zonder affiniteit met enige prioriteitszetting), wordt onvoldoende gevalueerd en opgevolgd, en heeft een variabele & onvoorspelbare werklast tot gevolg. Dit heeft impact op de voorziene en geplande werklast voor projectmatige ontwikkelingen -> vicieuze cirkel. De ontoereikendheid van de probleemopvolging (organisatie & werkwijze) heeft negatieve impact op aanleveren van structurele oplossingen. Variabele werklast Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 18
 • 18 Niet afgewerkte bugs in HORP probleemopvolging, onder categorie 'BOEKHOUDING'. Status mid Jan 2008. Probleemopvolging voor ledenboekhouding is ONTOEREIKEND. In totaal 991 niet afgewerkte problemen, waarvan 887 bugs. 228 bugs niet toegewezen aan een product (er zijn voor categorie boekhouding circa 25 producten -> zie legende grafiek). 155 bugs zijn toegewezen aan facturatie 113 bugs toegewezen aan BKD Circa 850 bugs hebben prioriteit 9. Circa 70 bugs hebben opleveringsdatum ingevuld. Van die 70, is er 1 die een opleveringsdatum heeft in 2008 (de andere 69 hebben een datum in 2006 of 2007). Producten classificatie is niet afgestemd op functionele domeinen. Producten classificatie bevat mix van functionele en non-functionele (performantie, rapporten, ) domeinen. Probleemopvolging Ledenboekhouding Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 19
 • 19 Ontwikkelingscel HORA Ledenboekhouding Plan van aanpak Lopende zaken Problematiek Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 20
 • 20 Vooruitgang taskforce conform oorspronkelijk door SB oper mgt gevalideerd plan van aanpak. Plan van aanpak STAP 1 PO Product Classificatie STAP 2 PO Prioriteit Assignatie STAP 3 PO Probleem- analyse STAP 4 Aanleg Verbeteringstraject STAP 5 Validatie Verbeteringstraject STAP 6 Implementatie Verbeteringstraject 5 stappenplan in periode Feb-Mar 2008. Workshop modus, met permanente vertegenwoordiging van Business & ICT (Kurt Bultinck, Katleen VanSteenkiste - Sodiro, Jan Neutens, Nele Schoorens & leden vd ontwikkelingscel) Greet Nys betrokken in review van de lastenboeken ! Opleveringen: Methodiek voor PO classificatie en prioriteit. Schoongemaakte PO bibliotheek: juiste classificatie, juiste prioriteit. Gedetailleerde probleemanalyse van POs met prioriteiten 1 t/m 3. Projectplan verbeteringstraject (structurele oplossingen), met nodige commitment van opleveringsdatum. Verwachtingen: Mindering van aantal POs tijdens uitvoeren van stappen 1 t/m 3 Veranderingen in organisatorische werkwijze (nivo ontwikkelingscel ledenboekhouding, verdeling operationele/projectmatige werklast) STAP 6 (implementatie van de verbeteringen) kan slechts aanvangen Begin Apr en mits go/no SB Operationeel Management Afgewerkt Opgestart Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 21
 • 21 Positieve werking reeds voelbaar: cfr. vooruitgang herwerking facturatie. Opleveringen - PO Prioriteitenmatrix Een prioriteitenmatrix voor instroom van POs, gehanteerd door Service Desk & Bugfixing & Ontwikkelingscel. Gevolg: een op prioriteiten gebaseerde werkverdeling voor de ontwikkelingscel. POs die binnen de zone [1,5] vallen worden prioritair (korte termijn) behandeld. Ref G:\Afgewerkt\Business Groep\functionele domeinen\FMD001.1.0 en FMD009.1.0 Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 22
 • 22 PO schoonmaak nog lopende t/m einde Mar 08. Uitdaging: verdere reducering van het aantal POs (bugs) ! Opleveringen PO Schoonmaak Aantal POs gesloten (Feb 08): +200 ! Aantal bugs vs. wijzigingen: 460 vs 325 ! Aantal bugs facturatie + boekingsdocument + SLL: 300 ! Lineaire verspreiding van de PO wijzigingen over alle functionele domeinen heen ! Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 23
 • 23 Lastenboek is eveneens een oplevering van de taskforce (business + ICT) ! Opleveringen Probleemanalyse Lastenboek (met probleemomschrijving, diagnostiek, oplossing, en indicatie van benodigde mankracht) wordt aangelegd per functioneel domein. Het omvat de meest urgente (top-10/15) problematieken binnen HORA ledenboekhouding, zoals ervaren door de taskforce. Lastenboek ondergaat volledige review van de voltallige taskforce leden. Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 24
 • 24 FACTURATIE Projectplan wordt verwacht na validatie van het lastenboek door SB operationeel management (einde Mar 08). Het is een verbintenis tussen Business & ICT. Opleveringen Projectplan (INDICATIEF) Opleveringen: (D01) cfr. Lastenboek, problemen [x1], [y1], [z1]. (D02) cfr. Lastenboek, problemen [x2], [y2], [z2]. (D03) cfr. Lastenboek, problemen [x3], [y3], [z3]..... 09.2008 2008.05.16 07.2008 D01 20% OPERATIONEEL (incidentele POs) PO BACKLOG FACTURATIE D02 DOORSTORTINGEN 11.200801.2009 INCASSO INNING & OPVOLGING INCASSO DUB DEBITEUREN BEHEERSONTVANGSTEN D03 D04 D05 D06 Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 25
 • 25 Ontwikkelingscel HORA Ledenboekhouding Plan van aanpak Lopende zaken Problematiek Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 26
 • 26 Ontwikkeling & Unit/Integratie testen Herwerking Facturatie TOP-3 IN SCOPE Structurele oplossing voor operationeel vangnet heraflevering facturen/infobladen/bkdoc. Garantie dat aanvraag leidt tot aanmaak en aflevering van de documenten (PO 26356). Structurele oplossing voor verschillen tussen LBR & Facturatie & DMFA (PO 21628). Visualisatie in looningave van welke bedragen reeds gefactureerd zijn in geval van herberekening. OUT SCOPE On hold problematiek: bij herberekening komen facturen/credit notas ongevraagd in de klantenrekening ipv on hold (PO 27240). Wijzigende berichten worden niet aangemaakt/doorgestuurd naar de RSZ ! 16 Mei 08 29 Feb 08 Bugfixing & Ondersteuning vanwege ontwikkelingscel (agv acceptatietesten) ONTSLUITING Acceptatietesten (HORX) 12-21-26 Mar, 10-17 Apr Ingrid VDStraeten, Ilse Lagatie, Mark Desnyder, Kurt Bultinck. Evaluatie Acceptatie 17 Apr 08 Herwerking facturatie is gedreven vanuit een ICT re-engineering perspectief (versnippering van logica samenbrengen tot n uniforme component), met doelstelling de grote operationele foutenlast (+150 POs) maximaal te reduceren. 24 Apr 08 GO/NOGO Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding
 • Dia 27