Priorin Nieuwe Formule

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwe formule met Miliacine en Biotine. 1 capsule per dag

Transcript of Priorin Nieuwe Formule

 • Doeltreffendheid bewezen

  tegen haaruitval !

  Versterktde haarwortelStimuleertde haargroei

  Nieuwe formulemet Miliacineen Biotine

  1 capsule/dag

  Chute des cheveux?Ralentissement de la croissance descheveux? Cheveux ns, ternes, mous et sans vigueur?

  Comment agit Priorin?Les substances nutritives contenues dans les capsules Priorin sont directement assimiles par la racine des cheveux. Seule une racine en bonne sant produit des cheveux sains et forts.Le cycle du cheveu:1) Phase de croissance (phase anagne):

  le cheveu grandit (4-6 ans) ; 85% des cheveux sont en permanence dans cette phase.En cas de chute de cheveux, cest la phase de croissance qui est directement touche. La Miliacine agit en augmentant le nombre de cheveux en phase de croissance.

  2) Phase de transition (phase catagne) permet le passage la phase suivante, dure 2 semaines.

  3) Phase de repos (phase hlogne) : la follicule se repose 2 4 mois.

  4) Chute de cheveux : les cheveux tombent et le cycle recommence.

  La composition unique des capsules de Priorincontient de la Biotine, de la L-Cystine, de lextrait de millet (avec Miliacine) et du pan to-thnate de calcium (vitamine B5) pour ren forcer la racine du cheveu, pour prvenir la chute de cheveux et pour favoriser leur croissance.

  Lextrait de millet avec Miliacineest llment principal des capsules Priorin.Il previent la chute des cheveux, favoriseleur croissance et les forti e. Miliacine double lactivit des cellules du cheveu et stimule leur croissance.

  Le pantothnate de Calcium(vitamine B5) agit contre le grisonnementdes cheveux. Il stimule leur croissance et leur division cellulaire.

  La Cystine est indispensable la formation de la kratine, la substance principale des cheveux et des ongles et contribue des cheveux forts et rsistants.

  La Biotine est galement connue comme la vitamine H ou la vitamine de la peau parce quelle est indispensable pour le maintien dune peau et de cheveux sains.

  Ef cacit prouveLef cacit de Priorin a t teste. Ces tests ont dmontr que laction syner-gtique des diffrentes substances: - Forti e la racine du cheveu. - Previent la chute des cheveux. - Favorise la croissance de nouveaux cheveux.

  Comment utiliser Priorin?Seulement 1 capsulede Priorin par jour

  avec suf samment deau, de prfrence aprs le repas.

  Vu la croissance lente des cheveux,les premiers rsultats sont visibles aprs6 semaines. Pour un rsultat optimal un traite-ment de 3 mois au minimum est recommand.

  Il est conseill de prendre Priorin sans interruption pendant la priode de traitement.

  On peut reprendre une cure plusieurs fois par an et pendant de plus longues priodes.

  Bon savoir Priorin est bien support, car il ne contient

  ni zinc, ni mthionine. Priorin ne contient pas dhormone.

  Il ne provoque donc pas de croissance pileuse indsirable et ne fait pas grossir.

  Priorin ne contient pas de sucre, mais contient du gluten et du soya.

  Priorin peut tre utilis pendant la grossesse et durant la priode dallaitement.

  Sylvie (Chute de cheveux en raison du stress):

  Jai tout essay. Avec Priorin, jai vraiment pu voir un rsultat.

  Michle (Chute de cheveux pendant la mnopause):

  Je le conseillerais certainement quelquun dautre. Cest un produit fantastique.

  Les causes de la chute des cheveux: La chute des cheveux est, le plus souvent,

  le rsultat de Menopause - Stress et fatigue - Accouchement.

  Des facteurs externes comme le temps, leau de mer, le schage trop chaud, les permanentes ou les colorations peuvent galement causer la chute des cheveux.

  L.B

  E.C

  C.0

  2.2

  012.0

  08

  Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 6-10 06/02/12 10:40

 • Forti e la racine du cheveuFavorise la croissance des cheveuxNouvelle formuleavec Miliacineet Biotine

  1 capsule/jour

  Haaruitval?Verminderde haargroei?Fijne, doffe of broze haren?

  Hoe werkt Priorin?Priorin zorgt voor een goede aanvoer van voedingsstoffen naar de kern van de haarwor-tel. Alleen een gezonde haarwortel produceert gezond en krachtig haar.

  De cyclus van het haar:1) Groeifase (anagene fase): het haar groeit

  (4-6jaar); 85% van het haar bevindt zich in deze fase. In geval van haaruitval is het de groei fase die direct getroffen wordt. Miliacine verhoogt het percentage haren in de groeifase.

  2) Overgangsfase(katagene fase):laat toe om naar de vol gende fase te gaan, duurt 2 weken.

  3) Rustfase (telogene fase): de haarfollikel rust gedurende 2 tot 4 maanden.

  4) Haaruitval : het haar valt uit en de cyclus begint opnieuw.

  De unieke samenstelling van Priorin bevatBiotine, L-Cystine, gierstextract (met Miliacine) en calciumpantothenaat (vitamine B5) die de haarwortel versterken, haaruitval voorkomen en de haargroei stimuleren.

  Gierstextract, rijk aan Miliacine vormt het hoofdbestanddeel van de Priorin capsules. Het gaat haaruitval tegen, stimuleert de haargroei en versterkt het haar. Miliacine verdubbelt de activiteit van de haarwortelcellen en stimuleert de haargroei.

  Calciumpantothenaat (vitamine B5) gaat vroegtijdige vergrijzing van het haar tegen en verbetert de haargroei. Het stimuleertde celaanmaak van het haar.

  Cystine is onontbeerlijk voor de vorming van keratine, het hoofdbestanddeel van haar en nagels, en zorgt voor sterk en veerkrachtig haar.

  Biotine wordt ook vitamine H of huidvitamine genoemd omdat het onontbeerlijk is voor het behoud van een gezonde huid en haar.

  Bewezen doeltreffendheidDe doeltreffendheid van Priorin werdgetest. Deze tests hebben aangetoond dat de synergetische werking van de verschillende ingredienten zorgt voor:- Een versterking van de haarwortel.- Een vermindering van de haaruitval.- Een verbetering van nieuwe haargroei.

  Hoe Priorin gebruiken?Slechts 1 capsule Priorin per dagmet voldoende water innemen bij

  voorkeur na de maaltijd. Aangezien het haar slechts langzaam groeit,

  zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar na ongeveer 6 weken. Voor een optimaal resultaat wordt een kuur van minstens 3 maanden aangeraden.

  Het is aanbevolen Priorin ononderbroken in te nemen tijdens de behandelingsperiode.

  De kuur kan doorheen het jaar worden herhaald indien noodzakelijk en is geschikt voor gebruik gedurende langere periodes.

  Goed om te weten Priorin bevat zink noch metionine, en wordt

  bijgevolg goed verteerd. Priorin bevat geen hormonen. Het veroorzaakt

  dus geen haargroei op ongewenste plaatsen of gewichtstoename.

  Priorin bevat geen suiker, bevat wel gluten en soja.

  Priorin mag gebruikt worden tijdensde zwanger schap en bij het gevenvan borstvoeding.

  Sylvie (Haaruitval te wijten aan stress): Ik heb alles geprobeerd. Met Priorin heb ik echt het resultaat kunnen zien.

  Michle (Haaruitval tijdens de menopauze): Ik ga het zeker aan iemand anders aanraden. Priorin is een fantastisch product.

  Oorzaken van haaruitval : Haaruitval is vaak te wijten aan factoren zoals - Menopauze - Stress en vermoeidheid - Bevalling. Ook externe factoren zoals wisseling van

  seizoenen en weersomstandigheden, zeewater, hete droging, permanenten en kleuren van het haar, kunnen haaruitval veroorzaken.

  Ef cacit prouve contre la chutedes cheveux!

  L.B

  E.C

  C.0

  2.2

  012.0

  08

  Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 1-5 06/02/12 10:40

 • Forti e la racine du cheveuFavorise la croissance des cheveuxNouvelle formuleavec Miliacineet Biotine

  1 capsule/jour

  Haaruitval?Verminderde haargroei?Fijne, doffe of broze haren?

  Hoe werkt Priorin?Priorin zorgt voor een goede aanvoer van voedingsstoffen naar de kern van de haarwor-tel. Alleen een gezonde haarwortel produceert gezond en krachtig haar.

  De cyclus van het haar:1) Groeifase (anagene fase): het haar groeit

  (4-6jaar); 85% van het haar bevindt zich in deze fase. In geval van haaruitval is het de groei fase die direct getroffen wordt. Miliacine verhoogt het percentage haren in de groeifase.

  2) Overgangsfase(katagene fase):laat toe om naar de vol gende fase te gaan, duurt 2 weken.

  3) Rustfase (telogene fase): de haarfollikel rust gedurende 2 tot 4 maanden.

  4) Haaruitval : het haar valt uit en de cyclus begint opnieuw.

  De unieke samenstelling van Priorin bevatBiotine, L-Cystine, gierstextract (met Miliacine) en calciumpantothenaat (vitamine B5) die de haarwortel versterken, haaruitval voorkomen en de haargroei stimuleren.

  Gierstextract, rijk aan Miliacine vormt het hoofdbestanddeel van de Priorin capsules. Het gaat haaruitval tegen, stimuleert de haargroei en versterkt het haar. Miliacine verdubbelt de activiteit van de haarwortelcellen en stimuleert de haargroei.

  Calciumpantothenaat (vitamine B5) gaat vroegtijdige vergrijzing van het haar tegen en verbetert de haargroei. Het stimuleertde celaanmaak van het haar.

  Cystine is onontbeerlijk voor de vorming van keratine, het hoofdbestanddeel van haar en nagels, en zorgt voor sterk en veerkrachtig haar.

  Biotine wordt ook vitamine H of huidvitamine genoemd omdat het onontbeerlijk is voor het behoud van een gezonde huid en haar.

  Bewezen doeltreffendheidDe doeltreffendheid van Priorin werdgetest. Deze tests hebben aangetoond dat de synergetische werking van de verschillende ingredienten zorgt voor:- Een versterking van de haarwortel.- Een vermindering van de haaruitval.- Een verbetering van nieuwe haargroei.

  Hoe Priorin gebruiken?Slechts 1 capsule Priorin per dagmet voldoende water innemen bij

  voorkeur na de maaltijd. Aangezien het haar slechts langzaam groeit,

  zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar na ongeveer 6 weken. Voor een optimaal resultaat wordt een kuur van minstens 3 maanden aangeraden.