PRIMO Home Care Product Catalog ID

download PRIMO Home Care Product Catalog ID

of 40

Transcript of PRIMO Home Care Product Catalog ID

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  1/40

  ]geusl diru & ouhifruoif tbriwit, dbrslf,

  `leip & sbfit

  QTLOG Fgobmirb obkjfihlr`ik rikj`ilik prghu` pbodbrslf & pbr-iwitik `bkhiriik yikj hlrikmikj obobkufl stikhir `uieltis prboluoR]I & Brgpi tb`kgegjl tbr`lkl hbkjik miri pboi`ilik yikj ouhif &sbbslbk oukj`lk.

  QTLOG Fgobmirb obobkufl stikhir Hbpirtbobk @bsbfitikTL hbkjik sbrtl`isl HBQ@B] TL hik sbmiri dbr`iei obei`u`ik`gktrge & pbklkj`itik `uieltis obeieul `brcisioi hbkjik eidg-

  ritgrluo, hbpirtbobk hik uklvbrsltis tbri`rbhltisl yikj tbr`ilthbkjik bsbfitik hik elkj`ukjik.

  ]bflkjji obriwit ruoif sbmiri tbritur du`ikeif sbsuitu yikjobrbpgt`ik hik suelt, tbtipl obrupi`ik rutlkltis flhup Ikhiyikj ouhif hik obkybkikj`ik.

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  2/40

  ]B@LEI] QTLOG =

  QTLOGihieif obrb` tbrhintir olel` CM Jrgup Mgopiklbs (Xilwik, R]I, Mflki, Fgkj @gkj, Qflelpplkbs,]lkjipgrb, Lkhgkbsli).

  QTLOGobkhlstrldusl`ik prghu` Mfbolmie Oilktbkikmb, Iutg & Fgob Mirb, Qbeuois yikj hlprghu`slsbsuil Lktbrkitlgkie Yuielty ]ystbo ]tikhirh, hlciolk hbkjik Kgogr Qbeuois Xbrhintir hik tbeif eueusucl `uieltis b`stbksln uktu` obkyupeil dbrijio cbkls prghu` yikj obobkufl pbrsyiritik bslbkslpbriwitik tbr`lkl hieio dlhikj gtgogtln, trikspgrtisl, lkhustrl, pbr`ipieik, pbrtiklik, pbrtiodikjik,pbkjbdgrik hik `bdutufik spbmlietlbs eilkkyi.

  ]b`leis Qrge Qbrusifiik

  ]iebs & Xbmfklmie ]uppgrt Xbio]pb`truo euis prghu` QTLOGhlhu`ukj gebf ]iebs & Xbmfklmie ]uppgrt Xbio yikj tbeif dbrpbkjieioikpueufik tifuk hldlhikjkyi sbrti oboifiol pbktlkjkyi `goltobk hik sbrvls.

  QTLOG sbmiri dbr`bslkiodukjik obklkj`it`ik `uieltis hik kleil hirl prghu` sbrti sbrvls obeieul`goltobk tbrfihip `uieltis prghu`. Fie lkl i`ik tbrmipil obeieul obong`us`ik pihi trilklkj lktbksln& dbr`bslkiodukjik uktu` stin, lkgvisl hieio prgsbs `brci, tbiowgr` yikj sgelh, hik `goukl`isltbrdu`i iktiri pbeikjjik hbkjik stin QTLOG.

  Juki obobkufl `bdutufik pbeikjjik, ]iebs & Xbmfklmie ]uppgrt Xbio QTLOG cuji obkiwir`ikprghu` & sbrvls yikj hlsbsuil`ik uktu` obobkufl `bdutufik spbsl` uktu` obkuruk`ik dliyigpbrislgkie, obklkj`it`ik prghu`tlvltis prghu`sl & `buktukjik pbrusifiik, sbrti obodiktuobopbrtifik`ik `uieltis prghu` hbkjik stikhir yikj tlkjjl, iktiri eilk3- @gksuetisl pbriwitik & pbolelfik prghu` yikj tbpit juki

  - Ikielsi eidgritgrluo hik gk-sltb- Qrgjrio pbkikjikik prghu` pbriwitik- Qrgjrio trilklkj

  ]B@LEI] QTLOG =

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  3/40

  I`tlvltis

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  4/40

  ODM (Ogtgr Dbsir Meud) XIKJBTIKJ :tf Ikklvbrsiry

  949 Mfiptbr Fireby-Hivlhsgk Ogtgrmymeb Meud Jitfbrlkj

  Mirrbngur, Egttboirt, Oltri 91, Hbpg Dikjukik- Cidghbtidb`

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  5/40

  @LGM (@is`us Lkkgvi Gwkbrs Meud Jitfbrlkj - Ieio ]utri

  Qbodbrslfik ]tilkebss ]tbbe hl Oisclh Lstlqeie

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  6/40

  Titusik Mustgobr Tbtile Xrihlslgkie (Dbkj`be, Xg`g, Mirwisf)

  Elputik hl Xideglh Gtgogtln

  XGHI Timlkj

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  7/40

  IQEL@I]L QTLOG HL TROIF8

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  8/40

  ILT NTB]FBKBT & HB]LKNBMXIKX> FGOB MITB

  Qboi`ilik3

  Hlsboprgt`ik `b `lsl-`lsl IM, hibrifdijisl, `gegkj tbopit huhu`, db`istuopifik olkuoik/oi`ikik, tbopitsiopif hik hibrif yikj ebodid.

  Hlsboprgt`ik eikjsukj `b `lsl-`lsl IM, tgkj sio-pif, tglebt, ruikjik, eikjlt-eikjlt itiu hibrif yikjsuelt tbrcikj`iu hbkjik hiyi sboprgt yikj `uit,ebdlf euis, hik fieus tikpi obklkjjie`ik kghi.

  TBNTB]F

  Iktl-di`tbrl, OBODRKRF @ROIK

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  9/40

  TBNTB]F OIXLM

  Obkbtrielslr diu ti` sbhip, tbroisu` diu isip rg`g`

  Dbrdijil plelfik Irgoitfbripy Bssbktlie Gle `bsbfitik

  Tuikjik sbfit, firuo obkybjir`ik

  *) Cuji hipit hlpi`il sbmiri oikuie, bnb`tln obkjfleikj`ik diu ti` sbhip hl3 ruikjik, tglebt, tbopit siopif, hipur, eikjlt-eikjlt, ilk, sbelout, gvbr, sbpitu, sgni. Rktu` pboi`ilik euis hl3 ruoif, ogdle, min, rbstgrik, iktgr, fgtbe, ruoif si`lt,

  pusit pbrdbeikciik, hsd

  @boisik3 Ibrgsge Mik =41 oE, =11 oE & 482 oE

  TBNTB]F Oitlm obodbrl`ik `bfiruoik yikj `uit siopil =811 sboprgtik tbru`ur

  pihi `ioir, tglebt, hipur hl pbruoifik, ogdle, min, rbstgrik, `iktgr, fgtbe, ruoif si`lt,

  oie hee.

  Miri Qboi`ilik3Xbopit`ik TBNTB]F Oitlm hieio ob-tbrbh ilr midlkbt. ]btbe tlobr sbsuil lk-tbrvie sboprgtik yikj hllkjlk`ik. Hl-rb`gobkhisl`ik uktu` obkbopit`ikobtbrbh ilr midlkbt sb`ltir 4,4 o hirleiktil.

  Qlelfik wikjl3Jrbbk Xbi, Eivbkhbr, Ebogk, Grikjb,]triwdbrry, Mgge Drbbzb, Ippeb, Negrie

  ILT NTB]FBKBT & HB]LKNBMXIKX :FGOB MITB

  Qbkybjir uhiri `bsbfitikhbkjik obslk iutgoitlm spriy*

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  10/40

  LKXBTLGT MITB6 FGOB MITB

  ]KGZ\ MEBIKBTQBODBT]LF ]brdijuki hbkjik Dusi Icild

  Ipel`islGXGOGXLN3 lktbrlgr & b`stbrlgr ogdle (hisfdgirh, pikbe sgukh systbo, IM, `bouhl, `ilk pbeipls, `irpbt, eikjlt-eikjlt, hsd).

  TROIF, @IKXGT3mislkj beb`trgkl` (X^, `goputbr, prlktbr, obslk nix, eboirl pbkhlkjlk, hsd), lkhggr IM, nurklturb,

  ieit hipur, pbrebkj`ipik `ioir oikhl, hlkhlkj & eiktil `briol`, & pbrou`iik `bris eilkkyi, sgni, `ursl, obci,eboirl, dlkj`il cbkhbei, wistinbe, hsd.

  LKHR]XTL3]bsuil uktu` ipel`isl hl lkhustrl, sbpbrtl pbrmbti`ik uktu` obodbrslf`ik obslk pbrmbti`ik, peit, iobrimgpy, obci eiopu, hsd.

  @boisik3 Ibrgsge Mik 211 oE

  OBODBT]LF@IK!DR]I ICILDkyi obkbopbe pihi pbrou`iik ipi sici, uktu` pbodbrslfik pbrou`iiktbji` & obkhitir.

  ]IKLXI]L!Iopuf obodukuf di`tbrl

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  11/40

  LKXBTLGT MITB

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  12/40

  LKXBTLGT MITB91 FGOB MITB

  IKXL-DIMXBTLIE

  Qbodbrslf & Qbkjleip pbridgtik ]lelmgkb prgtbmtlgk+ R^ Juirh.

  @boisik3 Ibrgsge mik 811 oE

  NRTKL ]FLKB

  IQEL@I]L

  GXGOGXLN3 lktbrlgr ogdle (hisfdgirh, cg`, pikbe sgukh systbo & IM, `bouhl, eikjlt-eikjlt, hsd).

  TROIF, @IKXGT3 mislkj beb`trgkl` (X^, `goputbr, prlktbr, obslk nix, eboirl pbkhlkjlk, hsd), sgni, `ursl, obci,pbrieitik hipur, eboirl, dlkj`il cbkhbei, u`lrik `iyu, pirqubt, pbjikjik tikjji `iyu, ieit ousl`, hsd.

  OBODBT]LF@IK & OBKJLEIQ@IK! Dusi icildkyi obkbopbe pihi pbrou`iik ipi sici, obo-dbrslf`ik & obkjleip`ik pbrou`iik tbji` & obkhitir.

  ]IKLXI]L! Iopuf obodukuf di`tbrl

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  13/40

  FITH]RTNIMB MEBIKBT & QGEL]F94 FGOB MITB

  IKXL-DIMXBTLIE

  JEI]]& OREXLQRTQG]BMEBIKBT

  Ipel`isl3

  ]BTDIJRKI, bnb`tln obodbrslf`ik kghi i`ldit cus, oi`ikik, fbwik pbel-firiik, db`is cirl, hbdu, isip `kiepgt, olkyi`, g`slhisl pihi3 `imi, obcioi`ik, cbkhbei, mbrolk, `briol`, pgrsbelk, oirobr, stilkebss stbbe, mfrgo,peistl`, dbr hl ruikj tiou, `ioir, `ioir oikhl, hipur, hsd.

  Miri Qboi`ilik3

  9. Qutir `bpiei spriybr hirl GNN `b ]QTI\

  4. ]boprgt`ik obriti b sbeuruf pbrou`iik

  =. Dlir`ik milrik db`brci sbeioi =1->1 hbtl`, uktu` fisle oi`sloie

  8. Eip pbrou`iik hbkjik `ilk `brlkj

  @boisik3 Cbrljbk 8 Eltbr, Dgtge ]priy3 211 oE

  Iopuf obodukuf `uoik

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  14/40

  FITH]RTNIMB MEBIKBT & QGEL]F 9=FGOB MITB

  JEI]] QGEL]F

  Ipel`isl3JEI]] QGEL]F ihieif Ngrouei mrbio pbrodbrslf hbkjik surni`tik `fusus& ijbk ol`rgidrisl. Obkjfleikj`ik `bri` ilr, g`slhisl, isip `kiepgt hirlpbrou`iik `imi ogdle,ruoif, pidrl` & `ipie.

  @boisik3 Dgtge =41 jrio hik Xudb 911 jrio

  Obodbrslf`ik kghi dbrmi` ilr & rbslhu.

  Obkjbodiel`ik `imi sbpbrtl diru

  Hbkjik Olmrg-Idrislvbs, tikpi sgevbkt yikj dbrdiu obkybk-jit. Firuo obkybjir`ik

  Miri Qboi`ilik39. Ipel`isl`ik JEI]] QGEL]F pihi pbrou`iik `imi hbkjik spgks/`ilkdbrslf. Ipel`isl irbi `brci hlei`u`ik dbrtifip sbdijlik hbol sbdijlik,

  cikjik sb`ieljus (uktu` obkmbjif obkjbrlkj sbdbeuo sbopit hl`br-

  ci`ik)

  4. ]bdbeuo obkjbrlkj, jgsg` pbrou`iik hbkjik jbri`ik oboutir flkjji `bri` ilr, kghi g`slhisl itiu `irit

  fleikj

  =. Eip hbkjik `ilk yikj dbrslf flkjji pbrou`iik dbrslf mbobreikj

  8. Reikjl ipidlei kghi obodikhbe

  2. Dbrslf`ik pbrou`iik `imi hbkjik Mrystie Mebir JEI]] & Firh ]urnimb MEBIKBT hik sbmiri rutlk hbkjik

  JEI]] QGEL]F sbtlip > dueik sb`iel uktu` pbriwitik

  QBTLKJIXIK3 cikjik hlpi`il pihi pbrou`iik yikj hlmit, `irbki cbkls tbrsbdut dlsi obrusi` / obkjikj`it eiplsik mit.

  Mrbio pbogebs/ pbkjleip `imi sbpbrtl diru `bodiel hbkjik tb`kgegjl idrisln ol`rgs`gpls hik pbeipls ol-mrgmrystieelkb Zix. Obodbrslf`ik, obogebs & obkjikj`it kghi g`slhisl, `irit, ciour, `bri` ilr, db`isolkyi`/isip `kiepgt hirl pbrou`iik `imi.

  Qbodbrslf & Qbkjleip @imi Ogdle & Tuoif

  sbdbeuo sbsuhif

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  15/40

  FITH]RTNIMB MEBIKBT & QGEL]F98 FGOB MITB

  OBXIE QGEL]F

  Obodbrslf`ik kghi g`slhisl & `irit rlkjik, pihi3 stilkebss stbbe, ieuou-kluo, `rgo, oijkbsluo, tbodiji, pbrukju, kl`be, `uklkjik.

  Hbkjik olmrg-idrislvbs, tikpi sgevbkt yikj dbrdiu obkybkjit. Firuoobkybjir`ik.

  Miri Qboi`ilik39. @gmg` sbdbeuo hljuki`ik.

  4. Gebs`ik sbmiri obriti pihi `ilk pgebs & oueil db`brci pihi hibrif `bmle.

  =. ]bdbeuo obkcihl `brlkj, jgsg` hbkjik `ilk ipel`isl, ueikjl jbri`ik siopil kghi tbrfipus.8. Eip hbkjik fikhu` `ituk yikj dbrslf.QBTLKJIXIK3 Cikjik juki`ik pihi pbrou`iik mit, OBXIE QGEL]F hipit hlipel`isl`ik hbkjik tikjik itiu obslk (`bmbpi-tik rbkhif 9.211 rpo itiu `urikj). ]beieu obkmgdi tbopit tbs `bmle sbdbeuo hljuki`ik.

  Qbodbrslf ]brdijuki & Qbkjleip Egjio

  @rlo Ngrouei Diru + Dutlr ]mrudIopuf obkjikj`it kghi g`slhisl & `irit

  bxfiust

  Ipel`isl3obodbrslf`ik & obkjfleikj`ik dlktl`-dlktl` g`slhisl hik `irit, pgebs hik obkjbodi-el`ik egjio dbrslkir sbpbrtl diru3 stilkebss stbbe, ieuolkluo, rgo, oijkbsluo, tbodiji,pbrukjju, kl`be, hik tbodiji. Cuji hipit obodbrslf`ik kghi ilr pihi `imi, pgrsbebk,`briol`0 `ioir oikhl obkcihl dbrslf & dbrslkir, ditftud, pbridgt egjio, obeiplsl egjiopihi eiopu, stilkebss stbbe sbt / `rgo hipur, `kiepgt, pitukj egjio, ieit ousl`, cio,oiktbe bkiobe, nlttlkj egjio hieio pbrifu / `ipie hik dikyi` prghu` gtgogtln & ruoiftikjji eilkkyi.

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  16/40

  FITH]RTNIMB MEBIKBT & QGEL]F 92FGOB MITB

  OBXIE ]FLKB

  @boisik3 Dgtge3 911 oE & 211 oE

  Ipel`isl3

  Hipur3 Zistinbe ]tilkebss stbbe, `brik, `gopgr, pbjikjik `ue`is, tirl`ik `idl-kbt sbrti `ukml hik pbjikjik cbkhbei. Obtie ]flkb hipit hlpi`il obogebspbrieitik hipur hik egjio hb`gritln, obkjfleikj`ik eiplsik jbou` hikobkjbodiel`ik leiu egjio sbpbrtl diru.

  @ioir Oikhl3 Obkjfleikj`ik bri` ilr pihi pbrieitik egjio hl ioir oikhl,

  oueil `bpiei sfgwbr, ri` jiktukjik fikhu`/dicu hik `brik.

  Tuikj Xiou3 Jiktukjik Hb`gritln egjio hl hlkhlkj, dijlik egjio pihi eio-pu, jirls flisik egjio pihi pbridgt hio obtie nurklturb trlo & pbrikj`iteiopu.

  Qi`ilik3 Xiel plkjjikj hik `iltik sbpitu, jbeikj, `ieukj hik iktlkj hirl eg -

  jio, cuji `ikmlkj egjio pihi ci`bt.

  Fieioik Tuoif3 Obkjurikjl pbeipu`ik eiplsik pbrou`ik egjio i`ldit muimi

  duru` sbpbrtl obci `ursl hl bopbrbk fieioik dbei`ikj ruoif, tlikj dbkhbri,isbsgrls egjio iktl`, pgt dukji hirl egjio hik `bkhl egjio.

  Rouo3 @geb`sl `glk, dlkj`il ngtg, obogebs jgrbsik pihi cio imryelm mrystie,

  pgels plrlkjik MH, H^H hbkjik tucuik obkjfleikj`ik jgrbsik fieus.

  Qbodbrslf & Qbkjleip EgjioB`gkgols

  Miri Qboi`ilik39. @gmg` hifueu sbdbeuo hlpi`il siopil olmrgidrislvb hl hieio `iebkj dbrmiopur sbopurki.

  4. Xuikj sbmu`upkyi pihi `ilk dbrslf hik jgsg`/pgels sbeulruf irbi pbrou`iik obtie yikj oiu hl`br- ci`ik sbdbeuo milrik obkcihl `brlkj.

  =. Zirki `bruf dbr`idut i`ik oukmue pihi pbrou`iik egjio, pi`il dijlik `ilk dbrslf yikj eilk, jgsg`flkjji sbeuruf pbrou`iik dbrslf hik dbr`leiu mbobreikj.

  ]tilkebss stbbe @rgo

  Kl`be Oijkbsluo

  Xbodiji Qbrukju

  @uklkjik Ieuolkluo

  ]BDBERO ]B]RHIF

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  17/40

  FITH]RTNIMB MEBIKBT & QGEL]F9> FGOB MITB

  ]XILK GNN

  @boisik3 Dgtge 421 oE, Dgtge ]priy >1 oE

  Qbodbrslf Kghi Dikhbe

  Miri Qboi`ilik3Xbs hifueu pbrou`iik yikj lkjlk hldbrslf`ik hl dijlik tbrsbodukyl sbdbeuohljuki`ik hbkjik `ilk putlf sbdbeuo pboi`ilik. Ipidlei wirki pbrou`iikeuktur pihi `ilk, cikjik hljuki`ik.

  QBTOR@IIK @BTI]9. Xuikj eikjsukj `b `gtgrik obodikhbe4. Dlir`ik sbeioi dbdbripi obklt ijir ]XILK GNN oueil db`brci=. Eip siopil `brlkj hbkjik `ilk dbrslf itiu dleis hbkjik ilr dbrslf

  @ITQBX hik QBEIQL]Cikjik obkuikj eikjsukj milrik pihi `irpbt itiu wieepipbr yikj hlebo `irb-ki ebo dlsi eirut.9. Xuikj`ik ]XILK GNN `b `ilk dbrslf4. ]l`it ebodut kghi, ueikjl cl`i pbreu=. Dleis hbkjik ilr dbrslf, eip `brlkj hbkjik fikhu`

  splhge, sbolr sbpitu, riygk, db`is pbrobk irbt, elelk, plti pbrb`it, mitdisif, jbtif pgfgk, oi`b-up, db`is jgrbsik, stl`br, ebo, gel, jbou`,tbr, ispie pihi dghl ogdle, lktbrlgr oiupuk b`stbrlgr ogdle & ruoif.

  Qbodbrslf kghi dikhbe3

  Ouhif hljuki`ik db`brci hbkjik mbpit

  Milrik sgevbkt dbklkj sbpbrtl ilr, tlhi` obklkjjie`ik kghi pihi pbr-

  ou`iik

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  18/40

  * Fisle Xbs Eid Lkhbpbkhbk. Dimtbrli3 Qsbuhgogkis ibrujlkgsi, ]tipfyegmgmmus iurbus, ]ieogkbeeimfgebribsuls, ]trbptgmgmmus nibmiels, Bsmfbrlmfli mgel 192:3F:, Obtflmleelk & Jbktioymlk Tbslstikt]tipfyegmgmmus iurbus (OT]I & JT]I), ^ikmgoymlk Tbslstikt Bktbrgmgmmus nibmluo (^TB),

  ^ikmgoymlk Lktbrobhlitb Tbslstikt ]tipfyegmgmmus iurbus (^L]I), Qbklmlelk Tbslstikt ]trbptgmgmmuspkbuogklib (QT]Q). ^lrusbs3 FL^-9 (ILH] vlrus) Fbpitltls I ^lrus (FI^) Fbrpbs ]lopebx Xypb 9Fbrpbs ]lopebx Xypb 4

  QGT@ELKQbodbrslf iktl-di`tbrl uktu`3

  `ioir oikhl, tglebt, dirikj pgrsbebk& `briol` eilkkyi

  Ngrouei gksbktrit! Ebdlf iopuf obkjikj`it

  kghi dikhbe & b`gkgols

  Hbkjik HL]LKNB@XIK! Iopuf obodukuf

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  19/40

  DIXF TGGO & NEGGT MITB96 FGOB MITB

  sbdbeuo sbsuhif

  Qbodbrslf eiktil ngrouei diru hbkjik i`sl pbodbrslfik yikj `uit.]bsuil uktu` pbrou`iik `bris, tbroisu`3 udlk quirry tlebs, vlkye, jeizbh & ukjeizbh

  `briol`, hlkhlkj & pbrou`iik yikj hipit hldleis eilkkyi.

  Miri Qboi`ilik3EIKXIL

  9. Xuikj =1 oE NEGGT MEBIKBT `b 9 bodbr ilr (= Eltbr)

  4. Dbrslf`ik eiktil hbkjik `ilk pbe

  @IOIT OIKHL

  Xuikj `b spgks itiu eikjsukj `b pbrou`iik3

  huhu`ik tglebt, udlk, wistinbe

  QBTOR@IIK EILKK\I

  Xuikj `b spgks itiu

  eikjsukj b pbrou`iik

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  20/40

  Iopuf dbrslf`ik kghi dikhbe

  @gksbktrit - hipit hleirut`ik hbkjik ilr

  Iktl di`tbrl

  Xlhi` pbreu hldleis pbrou`iik tlhi` elmlk & tlhi` ebkj`bt

  Dbdis pfgspfitb Mbpit `brlkj, mbjif pbeipu`ik pirqubt

  Firuo obkybjir`ik

  Dlghbjrihideb - rioif elkj`ukjik

  DIXF TGGO & NEGGT MITB 9

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  21/40

  DIXF TGGO & NEGGT MITB41 FGOB MITB

  @ELK]LX

  Dbrslf`ik huhu`ik tglebt hbkjik @ELK]LX

  ]beieu slrio tglebt sbtbeif hljuki`ik

  Muml tikjik obkjjuki`ik siduk muml tikjik

  @brlkj`ik tikjik sbtbeif hlmuml

  Cijieif @bdbrslfik Xglebt Ikhi

  XGLEBX ]BIX ]IKLXLSBTDbrslf & Fljlbkls ]b`btl`i

  ]tipfyegmgmmus

  iurbus

  Qsbuhgogkis

  ibrujlkgsi

  ]ieogkbeei

  typflourluo

  Difiyi yikj Obkjlktil hl Xglebt RouoLknb`sl `irbki di`tbrl hipit tbrcihl hbkjik dbrdijil miri. Di`tbrl yikj dbrbhir

  hl uhiri hirl tbopit `bkmlkj hik tglebt hipit cuji obkybdid`ik tbrcihlkyi `gk-

  tiolkisl pbrou`iik tglebt.

  @gkti` sl` hbkjik pbrou`iik yikj tbr`gktiolkisl sbpbrtl ltu cuji obrupi`ik

  sieif situ miri pbkueirik pbkyi`lt. Lknb`sl sleikj obodiwi pbkyi`lt yikj obei-

  flr`ik ol`rg grjiklsob sbpbrtl Megstrlhli, ]ieogkbeei, ]tipfyegmgmml & dikyi` eijl.

  ]bouikyi ltu hipit hltueir`ik obeieul `gkti` eikjsukj yikj obkybdid`ik OI-

  ]IEIF QIHI R]R] itiu @BTIMRKIK OI@IKIK.

  ]boprgt`ik @ELK]LX `b tlsu

  Eikjsukj eip `b pbrou`iik huhu`ik tglebt

  Mbpit `brlkj - Fljlbkls sb`btl`i

  Miri Qboi`ilik

  @boisik3cbrljbk =1 Eltbr, 8 Eltbr0 Dgtge ]priy 211 oE0 Dgtge ]priy >1 oE

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  22/40

  DIXF TGGO & NEGGT MITB 49FGOB MITB

  Ipel`isl3

  Eirutik `gksbktrit milr uktu` obeikmir`ik `bodiel sieurik pboduik-jik tbrsuodit, i`ldit3 riodut, `ipis, `brtis, `bri` `ipur, fioplrsboui oitbrlie grjikl` sbpbrtl puktukj rg`g`, tiopgk, jbou`, brtistglebt, `ilk pbrmi, juopieik riodut & `gpl, & dbdbripi oitbrlie ik-grjikl` itiu slsi oi`ikik yikj obkyuodit sieurik pboduikjik di`muml plrlkj itiu di` oikhl & sfgwbr. Obodiktu obkbtrielslr ie`iel i`l-dit siduk hik hbtbrcbk. Rktu` hljuki`ik pihi tglebt, di` muml plrlkj,pikmurik ilr, urlkie, & sboui sieurik pboduikjik hliobtbr 5 8 lkml.

  Miri Qboi`ilik3RKXR@ ]IERTIK QBODRIKJIK XBT]RODIX XGXIEDuikj sboui ilr yikj tbrslsi. Xuikj`ik 9 dgtge HTILK NGTMB `b hieio sieurik. Hlio`ik sbeioi 92 obklt,eieu pbreifik-eifik slrio hbkjik ilr hlkjlk. HTILK NGTMB ebdlf dbrit hirlpihi ilr, ngrouei lkl i`ik eikjsukjobkjielr `b suoditik hik sbjbri dbrnukjsl. Cl`i sieurik oislf tbrsuodit, ueikjl prgsbs lkl. Cikjik juki`ikilr pikis!

  RKXR@ ]RODIXIK TLKJIK (EIODIX)]IERTIK QBODRIKJIK3 Xuikj`ik 9 dgtge HTILK NGTMB hik hlio`ik sbeioi 2 obklt. Reikjl prgsbhur lkl.

  ]lrio dbdbripi iel. Cikjik dlir`ik prghu` lkl tbr`bki pihi pbrieitik pgrsbebk irbki i`ik obkybdid`ik`l`lsik.

  Hlsirik`ik uktu` hljuki`ik sbmiri dbr`iei sbdijil oilktbkikmb trbitobkt-obkmbjif dbrueikjkyi suoditik.DBTDIFI\I & DBTIMRK! Obkybdid`ik eu`i di`ir. Nitie cl`i tbrtbeik. Qrghu` tlhi` dgebf dbrmiopur hbkjikprghu` sbcbkls eilkkyi hieio ipel`isl. Qbrlkjitik3 dbrdifiyi & dbrimuk, hipit obkybdid`ik eu`i di`ir &`bdutiik. Dimi iturik pi`il sbdbeuo pboi`ilik.

  @boisik3 Dgtge 691 jrio, 9.611 jrio

  HTILK NGTMBIKXL-]RODIX!

  Iopuf uktu` sieurik plpi oimbt

  Zistinbe

  Rrlkie

  @ioir Oikhl

  9 dgtge (691 jrio)9 dgtge (691 jrio)

  4 dgtge (9.>41 jrio)

  QBTEBKJ@IQIK CROEIF \IKJ HL]ITIK@IK

  @egsbt/Qlpi Eb`u`

  ]ieurik Rtioi

  ]bptlm Xik`

  = - 2 dgtge (4.8=1-8.121 jrio

  ; 2 dgtge (; 8.121 jrio)

  ; : dgtge (; 2.>:1 jrio)

  QBTEBKJ@IQIK CROEIF \IKJ HL]ITIK@I

  )

  IOQRF obeirut`ik 3QRKXRKJ TG@G@ @ILK QBTMI

  XL]R XGLEBX

  QBODIERX

  TIODRX

  H]D

  OLK\I@, JBOR@

  ]L]I OI@IKIK

  @BTI@ @IQRT

  @IQI]

  @BTXI]

  JTIXL]]ITRKJ

  XIKJIK

  QEI]XL@

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  23/40

  G^BK & JTLEE MEBIKBT

  Miri pboi`ilik39. @gmg` `iebkj sbdbeuo hik sbeioi pbkjjukiik

  4. Juki`ik sirukj tikjik irbt uktu` obelkhukjl tikjik

  =. Ciji `bdbrslfik 3 Xutup eiktil hbkjik `brtis, tiruf tlssub fikhu` hliktiri hisirgvbk hbkjik plktu gvbk uktu` obkjflkhirl tbtbsik/ebebfik gtgrik

  8. @beuir`ik ri` pboikjjikjik gvbk hik dbrslf`ik sbmiri tbrplsif

  2. Rktu` obopbrmbpit prgsbs pbodbrslfik3 ei`u`ik pboikisik iwie pihi gvbk hloiki sufu tlhi` ebdlf hirl 61M, eieu oitl`ik gvbk

  >. ]boprgt`ik `iebkj pihi ciri` sb`ltir 92 siopil 41 mo hirl pbrou`iik siopilsbeuruf pbrou`iik tbrtutup hbkjik dusi putlf hik dlir`ik sbeioi 2 siopil 91obklt

  :. Eip pbrou`iik hbkjik eip disif itiu dusi spgk, diktu hbkjik sl`it/sl`it jljldb`is uktu` gtgrik dikhbe

  6. Reikjl prgsbs uktu` `gtgrik yikj dbrit

  @boisik3 Ibrgsge Mik 211 oE

  ]BDBERO ]B]RHIF

  @LXMFBK MITB44 FGOB MITB

  milrik yikj hipit obkjfisle`ik dusi yikj dikyi` !

  Obkbopbe `b pbrou`iik gvbk Ngrouei Retri @gksbktrit! i`sl pbodbrslfik yikj `uit

  Db`brci pihi pbrou`iik `briol` & stilkebss stbbe

  Ioik uktu` pgrsbebk, pbrieitik oisi` `imi hik eilkkyi

  Milrik pbodbrslf hbkjik difik hisir ilr yikj obolel`lhiyi dbrslf uit hbkjik dusi yikj i`tln obkjikj`it hik obodbr-slf`ik3 `gtgrik, olkyi`, `bri` hik bkhipik pihi gvbk hik pikjjikjikhl hipur ruoif tikjji & rbstgrik.

  Ipel`isl3

  Juki`ik fikyi pihi pgrsbebk, stilkebss stbbe, dbsl, imi hik pbrou`iik `briol`. Flkhirl`gkti` hbkjik pbrou`iik yikj hlmit itiu hlpbrkls, pi`ilik, eiktil udlk, elkgebuo, peis-tl`, rgo, tbodiji, ieuoukluo, hik pbrou`iik-kihi tbodiji

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  24/40

  @boisik3 Cbrljbk 42 Eltbr, 8 Eltbr, Dgtge ]priy 211 oE

  IKXL-DIMXBTLIE

  @LXMFBKMEBIKBT

  *) Fisle tbs eidgritgrluo lkhbpbkhbkt. Dimtbrli3 Qsbuhgogkis ibrujlkgsi, ]tipfyegmgmmus iurbus, ]ieogkbeei mfgebribsuls, ]trbp-tgmgmmus nibmiels, Bsmfbrlmfli mgel 192:3F:, Obtflmleelk & Jbktioymlk Tbslstikt ]tipfyegmgmmus iurbus (OT]I & JT]I), ^ikmgoymlkTbslstikt Bktbrgmgmmus nibmluo (^TB), ^ikmgoymlk Lktbrobhlitb Tbslstikt ]tipfyegmgmmus iurbus (^L]I), Qbklmlelk Tbslstikt ]trbp-tgmgmmus pkbuogklib (QT]Q). ^lrusbs3 FL^-9 (ILH] vlrus), Fbpitltls I ^lrus (FI^), Fbrpbs ]lopebx Xypb 9, Fbrpbs ]lopebx Xypb 4.

  Xlhi` hlrb`gobkhisl`ik hljuki`ik pihi vykle ebodut, virklsf, hik ieuolkluo.Rktu` hljuki`ik pihi pbrou`iik bris & tlhi` dbrpgrl.

  MITI QI@IL 3

  QBODBT]LFIK RORO3]boprgt`ik `b pbrou`iik yikj `gtgr & eip hbkjik fikhu` `brtis yikj `brlkj itiu`ilk elkt-nrbb. Reikjl uktu` pbrou`iik yikj sikjit `gtgr.

  RKXR@ HL]LKNB@]L3]boprgt`ik sbeuruf pbrou`iik siopil disif. Hlio`ik 91 obklt, eieu eip. Rktu`pbrou`iik sikjit `gtgr, pbodbrslfik sbdbeuokyi hlpbreu`ik. Rktu` pbrou`iik yikj `gkti` hbkjikoi`ikik, pbodleisik hbkjik ilr olkuo hlpbreu`ik. Cikjik hljuki`ik pihi jbeis, plrlkj, itiu pbrieitik.

  RKXR@ ]IKLXI]L QBTOR@IIK KGK-@GKXI@ HBKJIK OI@IKIK & QBK\BTIQIK DIR3 ]boprgt`ik

  siopil sbeuruf pbrou`iik siopildisif. Hlio`ik sbeioi 91 hbtl`, eieu eip. Rktu` pbrou`iik sikjit `gtgr,pbodbrslfik sbdbeuokyi hlpbreu`ik.

  @LXMFBK MITB 4=FGOB MITB

  Hbkjik Hlslknb`tik! Obodukuf uoik

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  25/40

  ]@LK MITB48 FGOB MITB

  IKXL-DIMXBTLIE FIKH]GIQ

  @bbplkj ygur fikhs mebikls gkb gn tfb ogst bnnbmtlvb tflkjs

  ygu mik hg tg prbvbkt tfb sprbih gnhlsbisb miusbh dy jbro & vlrus

  @boisik3 Cbrljbk 42 Eltbr, 8 Eltbr, Dgtge Quop 211 oE

  (Ebogk, Eivbkhbr, Ippeb, Grikjb, ]triwdbrry)

  9. Disifl tikjik

  4. ]idukl hbkjik QTLOG Iktl-Dimtbrlie Fikhsgip

  =. Jgsg` pukjjukj tikjik,pbrjbeikjik, sbei-sbei cirl& diwif `u`u

  8. Dleis siopil dbrslf

  2. @brlkj`iktikjik

  ]iduk milr pbkmuml tikjik hbkjik iktl-di`tbrlIopuf obodukuf

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  26/40

  ]@LK MITB 42FGOB MITB

  ]ieif situ prghu` hlvlsl FGOBMITB Isli yikj tbrdil` hl beiskyi

  & hlsu`il hl dbrdijil kbjiri sbpbrtl Qflelpplkbs, Miodghli & sb`-irikj hl Lkhgkbsli, hlpi`il hl pbrusifiik dbsir, lkstltusl sbpbrtlfgtbe, rbstgrik, sb`geif, minb, ruoif si`lt & cuji pbr`iktgrik.

  Miri Qi`il3

  9. Xuikj QTLOG Fikh Jbe `b tbeipi` tikjik

  4. Jgsg``ik `b sbeuruf `uelt tikjik hbpik & dbei`ikj hik dlir-

  `ik `brlkj (olklouo =1 - >1 hbtl` uktu` fisle oi`sloie).

  =. Qi`il sbsbrlkj oukj`lk, hlikcur`ik sbtlip = cio sb`iel itiu

  sbtbeif dbrsbktufik hbkjik suodbr uoik & di`tbrl.

  NGTOREI BTGQI]@LK MITB OGL]XRTLSBT ]\]XBO wltf QurbMgmgkut Gle

  XLHI@ EBKJ@BXXLHI@ DBTDIR OBK\BKJIX DBKXR@ JBE

  XLHI@ MBQIX @BTLKJ

  FLJLBKL] ]B@BXL@IOBODRKRF ^LTR] HIK DI@XBTL

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  27/40

  ERDTLMIKX ]QTI\4> FGOB MITB

  Qbeuois uktu` Mbeif ]boplt ]brdjijuki

  Qbeuois Qbkbtrikt, Qbodbrslf, Iktl-@irit

  ]brdijuki ; 9.111 Ipel`isl

  @boisik3 Ibrgsge Mik 811 oE, 411 oE

  ERDB 91

  Miri Qboi`ilik3

  9. @gmg` `iebkj sbdbeuo hlpi`il.

  4. ]boprgt`ik eikjsukj `b pirt yikj hllkjlk`ik. Rktu` pbodbrslfik, sboprgt`ik obriti hik diktu hbkjik

  pbkyl`itik.

  =. Reikjl pboi`ilik dlei pbreu uktu` fisle oi`slouo.

  8. Hipit hlpi`il `btl`i obslk dbrgpbrisl.

  2. ]boprgt`ik `bodiel sbtlip 8-> olkjju uktu` pbodbrslfik &

  pbriwitik rutlk.

  ]bsuil uktu` obodbrslf`ik pirt hirl `irit rlkjik, `bri`, & `gtgrik pihi pbeuois db`is yikj tbrslsi sbdbeuo

  hleuoisl hbkjik ]ELM@BT / ]ELM@ ZIV (Qbeuois ]priy Oghbrk Ouetl-Nukjsl)

  Qbeuois bkmbr pbkbtrisl mbpit, sbsuil uktu` mbeifsboplt (du`i diut oimbt).

  Hboglsturlzbr ;dusl, `gkti`tgr elstrl`

  Qbodbrslf irit rlkjik, kghi ispie, ebo, stl`br & db`is

  olkyi`/jbou`. Euoisl3 Bkjsbe, `ukml, our/diut, ob`ikls, obslk ciflt,

  pbodbrslf riktil/spirbpirt, sbkciti, ieit pikmlkj,

  rgdgt,iktl-`irit pbr`i`is, hsd.

  Ipel`isl3Qbeuois bkmbr pbkbtrisl mbpit, sbsuil uktu` mbeif sboplt (du`i diutoimbt), hboglsturlzbr ;dusl, `gkti`tgr elstrl`, Qbodbrslf `irit rlkjik,kghi ispie, ebo, stl`br & db`is olkyi`/jbou`. Euoisl3 Bkjsbe, `ukml,our/diut, ob`ikls, obslk ciflt, pbodbrslf riktil/spirbpirt, sbkciti,ieit pikmlkj, rgdgt,iktl-`irit pbr`i`is, hsd.

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  28/40

  ERDTLMIKX ]QTI\ 4:FGOB MITB

  MGKXIMX MEBIK IKH ERDBQbeuois Qbeirut3 db`is ebo, stl`br, kghi dikhbe,`irit rlkjik. Obklkjjie`ik Qbeuois Xlpls

  @boisik3 Ibrgsge mik =11 oE

  Ipel`isl3

  Obodbrslf`ik hik obeuoisl ob`ikls & pbrieitik beb`trgkl`, ogtgrelstrl`, ob`ikls rgdgt & oilkik iki`, obebpis`ik diut, our, bkjsbe,siodukjik ob`ikls, pueeby, zlppbr, ob`ikls rile tlril yikj oimbt i`l-dit `irit rlkjik sb`ieljus obeuoisl uktu` obkmbjif `irit.

  Miri Qboi`ilik3

  9. ]boprgt`ik pihi pbrou`iik yikj i`ik hldbrslf`ik, dlir`ik milrik obkjielr. Juki`ik tudb b`stbksl uktu` pbodbrslfik lkpglkt

  4. Juki`ik sl`it itiu difik idrisln pihi pbrou`iik uktu` bkhipik `irdgk dbrit itiu slsi`irit dbrit0 ju ki`ik prghu` hbkjik sboprgtik lktbroltbk sbdbeuo obkji`tln`ik `bodiel slstbo

  =. Qbriwitik dbr`iei i`ik obopbrpikcikj uour gopgkbk hik obodiktu obkjfleikj`ik bkhipik yikj

  hipit obkybdid`ik bdgmgrik. Juki`ik pbkju`urik rbslstbksl uktu` obkbktu`ik nrb`ubksl pboi`ilik8. Xlhi` hlsirik`ik uktu` hljuki`ik btl`i pbrieitik sbhikj dbrcieik/obkyiei

  Qbkbtrisl mbpit pihi mbeif sboplt, sbsuil obegkjjir`ik ob`ikls yikj

  oimbt.

  Obelkhukjl hirl `bebodidik, `irit & `biusik.

  Kgk-mfegrlkb & sgevbkt pbkybdid `ik`br. MNM Nrbb - Ioik tbrfihip elkj`ukjik

  Xlhi` dbrdiu obkybkjit

  BKJ]BE @GOQRXBT IEIX DGT

  HLKIOG

  @LQI]

  OB]LK MBXI@ OB]LK CIFLX

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  29/40

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  30/40

  ERDTLMIKX ]QTI\ 4

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  31/40

  ERDTLMIKX ]QTI\=1 FGOB MITB

  ]ELM@ ZIV

  Xg prbvbkt megjjlkj gn tfb lkkbrtudb ngr nuturb usb, it tfb bkh gnbimf usijb, turk tfb mip upslhbhgwk & hbprbss tfb spriy uktlegkey jis mgobs gut.

  TIKXIL NGT@ELN TIKXIL OGXGT

  BKJ]BE QLKXR OGDLE NGEHLKJ JIXB

  Qbeuois Tiktil Xujis Dbrit hbkjik ZIV ]upbrIktl-@irit 2-91x Qbrelkhukjik Ebduf Xifik Eioi ]br-dijuki ; 9.111 Ipel`isl

  QBEROI] ERIT DLI]I XIFIK ILT. Ci`bt pbelkhukj obkcijipbeuois tbtip hl tbopit, obkgei` ilr & obkmbjif `bebodidik.

  QLELFIK RXIOI RKXR OBEROI]L EGJIO HL ITBI XBTDR-@I3 riktil, idbe, tiel `iwit, dusflkj, pbrieitik, jbir, bkjsbe ogdle,plktu jbrdikj, oilkik, hsd.

  Ipel`isl3

  ]ELM@ ZIV ihieif pbeuois utioi Hrlvb Mfilk & Jbir uktu` ogtgr/dlmymeb, IX^, smggtbr, ogdle, ngr`elnt, juhikj, lkhustrl, pbr`ipieik hik ieitdbrit. @fusus hlhbsilk uktu` obeuoisl `gkti` egjio hl irbi tbrdu`i,sbpbrtlwlrb rgpb, pbr, dusflkj, `idbe, plk & cglkt rgeelkj hggr, ngehlkj jitb,piridgei & ob`iklsob rgdgtlm, pbrieitik, jbir, btm. Cuji hipit hlmiopurhbkjik jbou` uktu` obklkj`it`ik nukjsl iktl-ius& iktl-`irit &obkmb-jif `irit pihi obslk sbeioi pbkylopikik itiu pbkjlrloik ebwit `ipie.

  Miri Qi`il3

  9.hlikcur`ik uktu` obodbrslf`ik pirt-pirt hbkjik Eudb 91 (Qbkbtritlkj Gle) sbdb-euo obkjjuki`ik ]ELM@ ZIV.4. @gmg` sbdbeuo hljuki`ik. ]boprgt`ik eikjsukj `b pirt hbkjik itiu tikpitidukj b`stbksl.=. Reikjl pboi`ilik dlei hlpbreu`ik siopil sboui pbrou`iik hleuoisl. Dbrslf`ikslsi pboi`ilik yikj dbrebdlf.

  8. Juki`ik `bodiel ]ELM@ ZIV `b pirt sbmiri dbr`iei uktu` pbobelfiriik rutlk.

  Qim`ijlkj3 Qile 41 E, Cbrrymik 2 E, Ibrgsge Mik 811 oE, 411 oE

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  32/40

  ]ELM@GK

  OBEROI]L

  IEIX J\O

  OBEROI]L

  QGZBT ZLKHGZ

  OIMBX

  OBEROI]L

  @ITBX TGEEBT

  @GK^B\GT

  OBEROI]L

  OILKIK

  olkl 8ZH

  OBEROI]L

  OB@IKL]OB

  BEB@XTGKL@

  ERDTLMIKX ]QTI\ =9FGOB MITB

  @boisik3 Ibrgsge Mik =11 oE

  Qbeuois ]lel`gk uktu` @irbt & Qeistl`Ioik uktu` Qeistl`, @irbt, ^lkye, @iyu & Egjio

  = LK 93

  QBEROI],

  IKXL-@ITIX,

  XIFIK ILT

  ]BTDIJRKI ; 9.111 IQEL@I]L

  splhge, sbolr sbpitu, `riygk, db`is pbrobk `irbt, elelk, pltipbrb`it, mit disif, jbtif pgfgk, oi`b-up, db`is jgrbsik,stl`br, ebo, gel, jbou`, tbr, ispie

  pihi dghl ogdle, lktbrlgr oiupuk b`stbrlgr ogdle & ruoif.

  Qbodbrslf kghi dikhbe3

  Miri Qi`il3

  9. @gmg` sbdbeuo hljuki`ik.

  4. Juki`ik hbkjik itiu tikpi pbkyiodukj tiodifik

  =. Reikjl pboi`ilik dlei hlpbreu`ik siopil sboui pbrou`iik hleuoisl.

  8. Juki`ik sbmiri dbr`iei uktu` pbriwitik dbr`iei.

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  33/40

  MLTMRLX MGKXIMX MEBIKBT

  Miri Qboi`ilik3

  9. ]boprgt`ik pihi pbrou`iik yikj i`ik hldbrslf`ik, dlir`ik milrik obkjielr. Juki`ik tudb b`stbksl uktu`pbodbrslfik lkpglkt

  4. Juki`ik sl`it itiu difik idrisln pihi pbrou`iik uktu` bkhipik `irdgk dbrit itiu slsi `irit dbrit0 ju-ki`ik prghu` hbkjik sboprgtik lktbroltbk sbdbeuo obkji`tln`ik `bodiel slstbo

  =. Qbriwitik dbr`iei i`ik obopbrpikcikj uour `gopgkbk hik obodiktu obkjfleikj`ik bkhipik yikj

  hipit obkybdid`ik bdgmgrik. Juki`ik pbkju`urik rbslstbksl uktu` obkbktu`ik nrb`ubksl pboi`ilik

  8. Xlhi` hlsirik`ik uktu` hljuki`ik btl`i pbrieitik sbhikj dbrcieik/obkyiei

  @boisik3 Ibrgsge mik =11 oE

  Ipel`isl3

  Obodbrslf`ik `gtgrik, hbdu, olkyi`, jbou` hik `gktiolkik eilk-kyi hirl pbrieitik prbslsl hik dijlik pbrieitik elstrl`/beb`trgkl` yikjpb`i, slr`ult dbrielrik elstrl`, `gkti`-`gkti`0 pbodbrslf `idbe & ieit`goukl`isl, ogtgr-ogtgr hik pbrieitik beb`trgkl` eilkkyi.

  Cuji pihi vbkhlkj oimflkbs, segt oimflkbs, obslk ngtg`gpl, pbrieitikpbrmbti`ik, obslk fltukj, `goputbr, beb`trgkl`, hloiki milrik yikjtlhi` hipit tbrdi`ir tlhi` hlfirus`ik.

  Qbodbrslf @gtgrik Hbdu & Olkyi`, Jbou` & @gktiolkik eilkkyi.Xlhi` obkjikhukj `egrlk

  Mbpit `brlkj - tlhi` dbrbslhu.

  Kgk-mfegrlkb & sgevbkt pbkybdid `ik`br. MNM Nrbb - ioik tbrfihip elkj`ukjik.

  Xlhi` dbrdiu obkybkjit.

  Xlhi` obrusi` peistl` & `irbt.

  QTLOG MLTMRLX

  MGKXIMX MEBIKBT

  ]X\TGNGIO

  XLHI@ DBTRDIF NL]L@

  ]X\TGNGIO

  DBTERDIKJ, TR]I@

  OBT@ EILK

  BEBMXTLMIE MEBIKBT & QTGXBMXLGK=4 FGOB MITB

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  34/40

  MGKXIMX MEBIK IKH ERDBQbeuois Qbeirut3 db`is ebo, stl`br, kghi dikhbe,`irit rlkjik. Obklkjjie`ik Qbeuois Xlpls

  @boisik3 Ibrgsge mik =11 oE

  Ipel`isl3

  Obodbrslf`ik hik obeuoisl ob`ikls & pbrieitik beb`trgkl`, ogtgrelstrl`, ob`ikls rgdgt & oilkik iki`, obebpis`ik diut, our, bkjsbe,siodukjik ob`ikls, pueeby, zlppbr, ob`ikls rile tlril yikj oimbt i`l-dit `irit rlkjik sb`ieljus obeuoisl uktu` obkmbjif `irit.

  Miri Qboi`ilik3

  9. ]boprgt`ik pihi pbrou`iik yikj i`ik hldbrslf`ik, dlir`ik milrik obkjielr. Juki`ik tudb b`stbksl uktu` pbodbrslfik lkpglkt

  4. Juki`ik sl`it itiu difik idrisln pihi pbrou`iik uktu` bkhipik `irdgk dbrit itiu slsi`irit dbrit0 ju ki`ik prghu` hbkjik sboprgtik lktbroltbk sbdbeuo obkji`tln`ik `bodiel slstbo

  =. Qbriwitik dbr`iei i`ik obopbrpikcikj uour gopgkbk hik obodiktu obkjfleikj`ik bkhipik yikj

  hipit obkybdid`ik bdgmgrik. Juki`ik pbkju`urik rbslstbksl uktu` obkbktu`ik nrb`ubksl pboi`ilik

  8. Xlhi` hlsirik`ik uktu` hljuki`ik btl`i pbrieitik sbhikj dbrcieik/obkyiei

  Qbkbtrisl mbpit pihi mbeif sboplt, sbsuil obegkjjir`ik ob`ikls yikj

  oimbt.

  Obelkhukjl hirl `bebodidik, `irit & `biusik.

  Kgk-mfegrlkb & sgevbkt pbkybdid `ik`br.

  MNM Nrbb - Ioik tbrfihip elkj`ukjik

  Xlhi` dbrdiu obkybkjit

  BKJ]BE @GOQRXBT IEIX DGT

  HLKIOG

  @LQI]

  OB]LK MBXI@ OB]LK CIFLX

  BEBMXTLMIE MEBIKBT & QTGXBMXLGK ==FGOB MITB

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  35/40

  Ngrouei pbodbrslf yikj ebodut hik dbklkj sbpbrtl ilr uktu` obodbrslf`ik `gtgrikkghi hik kjbr prlkt pihi pbrou`iik EMH smrbbk, ebksi gptlm, imioiti, Hlsm & Fbih

  pihi `goputbr, X^, peisoi X^, MH, ^MH, H^H, hsd.

  ]brdijuki, hipit hlpi`il cuji uktu` pbodbrslfik pihi mislkj pbrou`iik beb`trgkl`hirl difik `imi, peistl`, `irbt, `uelt, obtie, dbr hik tlhi` obklkjjie`ik kghi.

  Ngrouei rioif elkj`ukjik, kgk-tgxlm

  Iktl-stitl` & iktl-di`tbrl0 obkmbjif kghi slhl` cirl, obkjurikjl idrisl pbrou`iik & obopbrpikcikj usli EMH smrbbk

  DBDI] hirl3 Ioogkli, imbtgkb, btfye iemgfge, tgeubkb, btfye imlh, obtfye mfegrlhb

  Miri Qboi`ilik3

  9. Oitl`ik ogkltgr

  4. ]boprgt`ik pihi `ilk olmrgdbr (cikjik obkyboprgt`ik milrik eikjsukj b eiyir EMH)

  =. Rsip`ik pbreifik `ilk olmrgdbr hieio situ irif hirl itis `b diwif

  @boisik3 Dgtge spriy >1 oE

  MT\]XIE MEBIT

  EBK], ]MTBBK & BEBMXTGKLM]MEBIKBT

  BEBMXTLMIE MEBIKBT & QTGXBMXLGK=8 FGOB MITB

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  36/40

  TR]X MITB =2FGOB MITB

  ]lip hljuki`ik hipit hlbkmbr`ik hbkjik ilr

  Xikpi pbodbktu`ik `bodiel `irit

  Ouhif hljuki`ik mbeup, sl`it itiu sboprgt`ik

  Xikpi diu obkybkjit - Irgoi ebogk sbjir

  Xlhi` obkjikhukj FME

  Qbodbrslf yikj pielkj ioik uktu` dici & dbsl,

  ieuolkluo, zlkm

  Obkjikhukj pbkjfiodit `grgsl

  Xlhi` i`ik obrusi` pbrou`iik egjio

  Miri Qboi`ilik pihi Egjio Dbr`irit39. Dbrslf`ik hbdu hbkjik sl`it `iwit yikj ebodut.4. TR]X DR]XBT hipit hljuki`ik hbkjik3 pbkmbeupik, pbkyl`itik itiu pbkyboprgtik.=. Hlio`ik milrik sb`ltir 91-92 obklt, tbrjiktukj tlkj`it `bpirifik `irit pihi pbrou`iik. Juki`ik sl`it dlei pbreu.

  8. Dleis hbkjik ilr fikjit sbtbeif hldbrslf`ik. Reikjl prgsbs dlei pbreu.

  Miri Qboi`ilik pihi Dbtgk/]bobk9. Juki`ik eikjsukj b irbi yikj i`ik hldbrslf`ik hbkjik sl`it itiu spriy puop-up. QBTOR@IIK sbobk FITR] dbkir-dbkir cbkuf.4. Hlio`ik milrik tbtip hl sbobk siopil oitrl`skyi obkcihl ebodut hlsbktuf. Zi`tu olklouo yikj hlsirik`ik ihieif 41 obklt, tbtiplsbobk yikj hltrbitobkt hipit hldlir`ik uktu` dbrbi`sl sbeioi sboieio. TR]X DR]XBT i`ik tbrus obkybrikj oitrl`s sbobk dif`iksbtbeif i`sl pbodusiik tbeif obrbhi.=. ]btbeif dbtgk tbeif obeuki`, dbrl`ik tiodifik pboi`ilik hik hlio`ik sb`ltir sbeioi 91 obklt.8. Dbrslf`ik sbobk smrippbr. Cl`i sbobk oislf ihi, ipel`isl ueikj oukj`lk hlpbreu`ik. Ipel`isl tbri`flr hipit hldbrslf`ik hbkjikpgwbr wisflkj. Bkhipik sbobk sbtlkjjl 9/8(> oo) itiu ebdlf obobreu`ik ipel`isl dbdbripi `iel.2. Cl`i sbobk yikj hltrbitobkt i`ik hlhlio`ik sbeioi sboieio, tiodif`ik ipel`isl TR]X DR]XBT hl pijl firlkyi uktu` `bodiel obeu -ki``ik sbobk. Dlir`ik ipel`isl diru sbeioi 91 - 92 obklt. ]btbeif ltu, dbrslf`ik sbobk yikj tbeif euki` sbpbrtl miri hl itis. Dbrslf`ikpbrieitik hbkjik siduk hik ilr.

  Qbkjfikmur @irit & ]bobkmilrik gksbktrit uktu` obeirut`ik irit, grgsl, sbobk, & bri` ilr, cuji dbrnukjsl sbdijil gk-hlslgkbr & pbodbrslf egjio.

  @boisik3 Qile 42 Eltbr, Cbrrymik 8 Eltbr, Cbrrymik 9 Eltbr, Dgtge 211 oE

  TR]X DR]XBT

  ]BDBERO ]BDBERO]B]RHIF ]B]RHIF

  Ipel`isl3

  I`ik obrgktg``ik sboui cbkls `bri` ilr, `ipur& `irit hl obslk muml, `btbe, tikj`l ilr, plpi, riktil, jbir, sprgm`-

  bt, & pbrieitik eilk. Cuji obrgktg``ik pbodbktu`ik sbobk, rbslhu, `ipur, tikif elit hirl tru` pbkjihu`

  sbobk, `brbti trikspgrtisl, ieit obslk sb`gp, pbeiopukj, pbrieitik, mbti`ik, wlee hlssgevb iee typbs gn smieb,

  elob & rust hbpgslts ngukh lk wisflkj oimflkbs, `bttebs, witbr tik`s, plpbs, mfilks, jbirs, sprgm`bts, & gtfbr

  bqulpobkts. Iesg hlssgevb mgkmrbtb dulehup, rbslhubs, elob, meiy & ogrtir nrgo rbihy-olx mgkmrbtb trum`s, triks-

  pgrt dujjlbs, trgwbe oimflkbs tgges, smrbbhs, gits, bqulpobkt, ogehs, ngros, `ipiepbkylopikikdbtgk, olxbr

  ogrtir, hsd. Hlhbsilk uktu` obkjurikjl `bdutufik uktu` sikh deistlkj, dusf fioobrlkj & cim`-fioobrlkj

  firhbkbh mgkmrbtb hirl pbrieitik.

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  37/40

  ]BDBERO

  ]B]RHIF

  QBOI@ILIK TR]X DR]XBT HL OI]CLH L]XLYEIE CI@ITXI

  Qbodbrslfik `irit rlkjik

  Qbodbrslfik `bri` ilr

  ]BDBERO

  ]B]RHIF

  TR]X MITB=> FGOB MITB

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  38/40

  TR]X MITB =:FGOB MITB

  TR]X QTGXBV

  @boisik3 Ibrgsge Mik 811 oE, =11 oE

  Qbrelkhukjik @irit - Qbeuois Xifik Ilr]bsuil uktu` obeuoisl egjio dbrjbsb` hl hibrif ouhif dbr`ir-it & ebodid sb`ieljus obklkjjie`ik EIQL]IK NLEO ZIV IKXL-IR] HIK XIFIK @ITIX yikj tlhi` ouhif `brlkj obodbrl`ik

  pbrelkhukjik ciuf ebdlf eioi hirlpihi prghu` uouo eilkkyi.

  Ipel`isl3

  bkjsbe plktu, pbkjjbri` dijlik ngehlkj jitb, `ukml, riktil sbpbhi/ogtgr, ob`ikls pboutir piridgei, `idbe

  dici, & cuji obodbrl`ik eiplsik pbrelkhukjik tifik `irit uktu` spirbpirt hieio oisi pbkylopikik / pbk-

  jlrloik, fususkyi vli eiut.

  Hbbp Qbkbtrikt

  Hlspeimbs oglsturb

  Eggsbk rustbh pirts

  ]tgps squbi`s

  Nrbb stlm`y obmfiklsos

  Zlee kgt firo ogst pilkt peistlm, ruddbr gr vlkye

  HBKJIKTR]X QTGXBV

  XIKQITR]X QTGXBV

  Miri Qboi`ilik39. Qbrou`iik firus dbdis hirl `gktiolkik. Qrghu` firus hlsboprgt hl irbi tbrdu`i

  4. @gmg` sbdbeuo hljuki`ik. Obkjjuki`ik tidukj b`stbksl uktu` irbi suelt hlcikj`iu hik spriyeikjsukj `b pirt.

  =. Reikjl pboi`ilik dlei hlpbreu`ik siopil sboui pbrou`iik hleuoisl.

  8. ]btbeif hljuki`ik, jlelrikkyi hipit tbrdiel` & sboprgt siopil fikyi jis yikj cbeis `beuir

  2. Juki`ik bodielsbmiri dbr`iei uktu` pbobelfiriik rutlk.

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  39/40

  TR]X ]XGQQBT Qboitl `irit hbkjik obkjudif `irit cihl eiplsik fltio

  iktl-`irit pbroikbk

  Ouhif hlpi`il3 Mbeup, @uis itiu ]priy.

  Xlhi` dbrdiu obkusu`

  Dbrdifik hisir ilr

  @boisik3 Cbrrymik 9 Eltbr & Dgtge 421 oE

  Miri Qi`il39. ]bdbeuo pbriwitik, dbrslf`ik tbrebdlf hifueu pbrou`iik hirl `irit, mit tui, hik ois`br hbkjik sl`it`iwit, iopeis `isir itiu pbrieitik eilk yikj idrisln.

  4. @gmg` dgtge hik tuikj`ik sbmu`upkyi `b wihif peistl` sbtlip `iel pboi`ilik. Cikjik juki`ik wihif egjio, `irbki TR]X ]XGQQBT hipit eikjsukj dbrbi`sl. Cijieif cikjik siopil slsi milrik hieio `boisik tbr-`gktiolkisl.

  =. Eiplsl pbrou`iik egjio hbkjik TR]X ]XGQQBT.

  8. Qbrou`iik tbrsbdut i`ik dbrudif obkcihl dbrwirki fltio sbtbeif 92 obklt. ]beieu hlsirik`ik uktu`obogebs eiplsik `bhui TR]X ]XGQQBT 91 obklt sbtbeif eiplsik pbrtioi.

  2. Hl hibrif dbr`bebodipik tlkjjl, eiplsik itis i`ik obkjurikjl rbsl`g pbkjbeupisik/pbeirutik. Mit pbrou-`iik 48 cio sbtbeif pbeiplsik hbkjik TR]X ]XGQQBT.

  >. ]bjbri muml sl`it hbkjik ilr sbtbeif pboi`ilik.

  Qboitl @iritObkjudif Egjio Dbr`irit Obkcihl Xifik @irit

  Ipel`isl3

  NGTOREI RKL@ yikj sbsuil uktu` ipel`isl pihi egjio dbr`irit dbrit hloiki stru`tur dbsl suhif tbroi`ik

  sbflkjji tlhi` oukj`lk hlfleikj`ik `irit tbtipl fikyi hloitl`ik `iritkyi hik sbeikcutkyi hipit hlmit `bo-

  diel.

  ]BDBERO ]B]RHIF

  TR]X MITB=6 FGOB MITB

 • 7/23/2019 PRIMO Home Care Product Catalog ID

  40/40

  SLKM MGIX

  DTLJFX SLKM

  OLMTG OBXIELM SLKM ~ QBEIQL] IKXL @ITIX (@BTLKJ)

  Qbrelkhukjik cikj`i pikcikj tbrfihip `irit hik `grgsl hbkjik