Prijslijst VW Golf Variant

download Prijslijst VW Golf Variant

of 28

  • date post

    28-Mar-2016
  • Category

    Documents

  • view

    220
  • download

    2

Embed Size (px)

description

De Golf Variant Prijzen en uitvoeringen per mei 2011. Highline (extra t.o.v. standaarduitrusting) Comfortline (extra t.o.v. standaarduitrusting) De Golf Variant . . . . . . . . . O Motoren. Benzine Diesel

Transcript of Prijslijst VW Golf Variant

  • De Golf Variant

    Prijzen en uitvoeringen per mei 2011.

  • De Golf Variant

    Standaarduitrusting (Trendline)s %LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30s g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs #ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENINGs %LEKTRISCHBEDIENBARERAMENVOORENACHTERs %LEKTRISCHVERSTELENVERWARMBAREBUITENSPIEGELSs :ESAIRBAGSs 2ADIOVOORBEREIDINGINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERSs "OORDCOMPUTERg0LUSgs "ESTUURDERSSTOELTRAPLOOSINHOOGTEVERSTELBAARs 'ENTEGREERDERICHTINGAANWIJZERSINBUITENSPIEGELSs )NDELENNEERKLAPBAREACHTERBANKMETDRIEHOOFDSTEUNENs "UMPERSBUITENSPIEGELSENHANDGREPENINCARROSSERIEKLEURs 2ESERVEWIELs $AGRIJVERLICHTINGs (ILL(OLD#ONTROL

    Comfortline (extra t.o.v. standaarduitrusting)s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs #RUISECONTROLs #OMFORTSTOELENVRINHOOGTEVERSTELBAARMETLENDENSTEUNENs -IDDENARMSTEUNVOORENACHTERs VOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTEs ,EDERENSTUURWIELVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEPs ,ICHTMETALENVELGENg3EDONAg*X

    Highline (extra t.o.v. standaarduitrusting)s ,ICHTMETALENVELGENg!TLANTAg*Xs g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs 3PORTSTOELENVRs -IDDENARMSTEUNVOORENACHTERs VOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTEs ,EDERENVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEPs -ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELs -ISTLAMPENMETCHROMENRANDENENBOCHTENVERLICHTINGs !LCANTARABEKLEDINGg$ROPMAGgs 2ADIOCDSPELERg2#$gINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERSs ,ICHTZICHTPAKKET)s ,ICHTMETALENVELGENg!TLANTAg*X

  • Motoren.UITVOERING

    -OTOR

    VERMOGEN

    TRANSMISSIE

    EXCL."TW

    EXCL."0-

    EXCL."TW

    INCL."0-

    INCL."TW

    INCL."0-

    #OUITSTOOT

    %NERGIELABEL

    !FWIJKENDEBIJTELLING

    Benzine

    4RENDLINE 43) K7PK . ! 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK . ! 4RENDLINE 43) K7PK $3' . ! 4RENDLINE 43) K7PK . " 4RENDLINE 43) K7PK $3' . !

    #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK . ! #OMFORTLINE 43) K7PK $3' . ! #OMFORTLINE 43) K7PK . " #OMFORTLINE 43) K7PK $3' . ! #OMFORTLINE 43) K7PK . " #OMFORTLINE 43) K7PK $3' . "

    (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK . ! (IGHLINE 43) K7PK $3' . ! (IGHLINE 43) K7PK . " (IGHLINE 43) K7PK $3' . ! (IGHLINE 43) K7PK . " (IGHLINE 43) K7PK $3' . "

    Diesel

    4RENDLINE 4$) K7PK . " 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK . ! 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK $3' . !

    #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK . ! #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK $3' . ! #OMFORTLINE 4$) K7PK . " #OMFORTLINE 4$) K7PK $3' . #

    (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK . ! (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK $3' . ! (IGHLINE 4$) K7PK . " (IGHLINE 4$) K7PK $3' . #

  • Volkswagen & Duurzaamheid

    BlueMotion Technologies(ETMERKLABEL"LUE-OTION4ECHNOLOGIESISEENBUNDELINGVANALLETECHNOLOGIEDIE6OLKSWAGENTEBIEDENHEEFTOMBRANDSTOFTEBESPARENUITSTOOTVAN#/TEVERLAGENENMINDERFIJNSTOFENSTIKSTOFOXIDENUITTESTOTEN$EBASISWORDTGEVORMDDOORENERGIEZUINIGEENSCHONETECHNIEKENDIENUALDEBASISVORMENVOORALLE6OLKSWAGENMODELLEN

    /MTEBEGRIJPENWAARDETECHNOLOGIENVAN"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVOORSTAANVOLGENHIERDEOMSCHRIJVINGENVANDELABELSDIEOPDITMOMENTDOOR6OLKSWAGENGELEVERDWORDEN$EZEVINDTUTERUGINDEMODELPRIJZENPAGINAP G G G P J P G6OORMEERINFORMATIEOVER"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVERWIJZENWIJUNAARWWWVOLKSWAGENNL"LUE-OTION4ECHNOLOGIES

    BlueMotion(ETLABEL"LUE-OTIONSTAATVOORDEZEERZUINIGE"LUE-OTIONVERSIESOPBASISVANDEEFFICINTE4$)DIESELTECHNOLOGIEVAN6OLKSWAGEN$ANKZIJAANPASSINGENAANZOWELDEMOTORAERODYNAMICAENDEROLWEERSTANDVANDEAUTOISEEN"LUE-OTIONVERSIEALTIJDZUINIGERDANEENVERGELIJKBAREVERSIEZONDER"LUE-OTIONAANPASSINGEN

    BlueMotion Technology"LUE-OTION4ECHNOLOGYISLEVERBAAROPZOWEL4$)ALS43)MOTORENENZORGTVOOREENVERMINDERINGVANHETBRANDSTOFVERBRUIK"IJ"LUE-OTION4ECHNOLOGYZIJNGEENOPTISCHEOFAERODYNAMISCHEVERSCHILLENMETDEREGULIEREVERSIES(ETAANTALRESTRICTIESINMEERUITVOERINGENISAANMERKELIJKMINDERINVERGELIJKINGMETEEN"LUE-OTIONVERSIE

    BlueTDI(ETLABEL"LUE4$)STAATVOORDEMEESTMILIEUVRIENDELIJKEENECOLOGISCHVERANTWOORDEDIESELVERSIEINZIJNSOORT%EN6OLKSWAGENMET DE AANDUIDING "LUE4$) HEEFT NAAST HET STANDAARD ROETFILTER EEN STIKSTOFOXIDENFILTER $EZE ZORGT ERVOOR DAT DE UITSTOOT VANMET DEAANDUIDING "LUE4$) HEEFTNAASTHETSTANDAARDROETFILTEREENSTIKSTOFOXIDENFILTER $EZEZORGTERVOORDAT DEUITSTOOTVANSTIKSTOFWORDTGEREDUCEERDMETMAXIMAALPROCENT

    EcoFuel%CO&UELISDEBENAMINGVAN6OLKSWAGENVOORAUTOgSDIEVANAFDEFABRIEKWORDENVOORZIENVANAARDGASTECHNIEK%ENAUTOMET43)%CO&UELLEVERTOPTIMALEPRESTATIESBIJDELAAGSTMOGELIJKEUITSTOOTVANSCHADELIJKESTOFFEN.OGDUURZAMERWORDTDEZETECHNIEKBIJHETRIJDENOP'ROEN'ASDATVRIJKOMTBIJVERGISTINGVANORGANISCHAFVAL

  • Afleveringskosten en BPM-differentiatie.

    Afleveringskosten per 1 januari 2011*)

    !DVIESKOSTENRIJKLAARMAKEN TRANSPORTDECONSERVERENBEURTREINIGENLIFEHAMMERSENKENTEKENPLATEN6ERWIJDERINGSBIJDRAGE ,EGESDEEL)! ,EGESDEEL)" 4OTAAL

    /VERDEADVIESKOSTENRIJKLAARMAKENENVERWIJDERINGSBIJDRAGEWORDTGEEN"0-GEHEVEN/VERDELEGESWORDTGEEN"47BEREKEND

    BPM-differentiatie

    VOORHETBEPALENVANHET"0-BEDRAGGELDENDEVOLGENDEDIFFERENTIATIES:s%EN"0-PERCENTAGEVOORBENZINEENDIESELAUTOgSs%EN"0-CORRECTIEVOORBENZINEENDIESELAUTOgSs%EN"0-OPSLAGVOORAUTOgSMETEEN#/UITSTOOTBOVENEENGRENSWAARDEVOLGENSEENMALUSTABEL

    s%EN"0-BONUSVOORAUTOgSNETBOVENDE"0-VRIJSTELLINGGRENSs%EN"0-BONUSVOORAUTOgSMETEENDIESELMOTORVOORZIENVANEENROETFILTERs$EEVENTUELEPRIJSCONSEQUENTIESZIJNINDEZEPRIJSLIJSTREEDSVERREKEND

    #ORRECTIEBEDRAGEN "0-PERCENTAGE"ENZINE "ENZINEDIESEL $IESEL

    -ALUSTABEL#OUITSTOOT "0-OPSLAG "ONUS#OUITSTOOT

    'RENSWAARDEN PERGRKMBOVEN 'RENSWAARDEN"ENZINE $IESEL DEGRENSWAARDE "ENZINE $IESEL "ONUSGR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

    $IESELROETFILTER!LLEDIESELMOTORENZIJNVOORZIENVANEENDIESELROETFILTER

    Fiscale bijtelling/PBASISVANDE#/UITSTOOTVALTELKE6OLKSWAGENINEENBIJTELLINGSCATEGORIEVOORPRIVGEBRUIKVANEENAUTOVANDEZAAK

    #ATEGORIE "ENZINE $IESEL GR GR GR GR GR GR

    0RIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN

  • Standaarduitvoeringen.

    TRENDLINE

    #OMFORTLINE

    (IGHLINE

    Exterieur$AKRELINGZWART s s $AKRELINGCHROOM s'ROENWARMTEWERENDGLAS s s s"UITENSPIEGELSMETGENTEGREERDERICHTINGAANWIJZERS s s s"UITENSPIEGELSENPORTIERHANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR s s s'RILLEINZWART s 'RILLEINZWARTMETCHROOMINLEG s 'RILLEENLUCHTINLAATONDERINZWARTBEIDENMETCHROOMINLEG s3TOOTLIJSTENOPDEVOORBUMPERINCARROSSERIEKLEUR s s s-ISTLAMPENMETCHROMENRANDENVOORZIENVANBOCHTENVERLICHTING s#HROMENLIJSTRONDDEZIJRUITEN s s(ALOGEENKOPLAMPENMETGENTEGREERDEKNIPPERLICHTENENDAGRIJVERLICHTINGINZWARTEBEHUIZING s s s2ESERVEWIEL s s s3TALENVELGEN*XMETBANDEN2 s ,ICHTMETALENVELGENg3EDONAg*XMETBANDEN2 s ,ICHTMETALENVELGENg!TLANTAg*XMETBANDEN2 s

    Interieur3TOFFENBEKLEDINGg2OXYg s 3TOFFENBEKLEDINGVELOURSg3COUTg s !LCANTARASTOFFENBEKLEDINGg$ROPMAGg s"ESTUURDERSSTOELTRAPLOOSINHOOGTEVERSTELBAAR s "ESTUURDERSENPASSAGIERSSTOELTRAPLOOSINHOOGTEVERSTELBAAR s s#OMFORTSTOELENVR s 3PORTSTOELENVR s6ERSTELBARELENDENSTEUNENINVOORSTOELEN s s6OETMATTENVOORENACHTER s/PBERGTASSENAANDERUGLEUNINGVANDEVOORSTOELEN s s4WEEBEKERHOUDERSVOORINMIDDENCONSOLEENNACHTER s s s/PBERGVAKINPORTIERENVRMETGENTEGREERDEFLESHOUDER, s s s/PBERGVAKINDAKHEMEL s /PBERGVAKMETKLEPINDAKHEMEL s s,ICHTSCHAKELAARMETCHROMENRAND s s#HROMENRINGENRONDLUCHTUITSTROOMOPENINGEN s s s,EDERENSTUURWIELVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP s s$ECORINLEG@TITAANINDASHBOARDENDEUREN s $ECORINLEG@"LACK0YRAMIDINDASHBOARDENDEUREN s $ECORINLEG@CHROOMMATINDASHBOARDENDEUREN s)NTWEEDELENNEERKLAPBAREACHTERBANK s s s-IDDENARMSTEUNVOORMETOPBERGVAKKENENTWEEBEKERHOUDERSACHTER s s-IDDENARMSTEUNACHTER s s$OORLAADMOGELIJKHEIDINDEACHTERBANK s s6ERLICHTENAFSLUITBAARDASHBOARDKASTJEMETKOELMOGELIJKHEID s s s"AGAGERUIMTEAFDEKKING s s s

  • Standaarduitvoeringen.

    TRENDLINE

    #OMFORTLINE

    (IGHLINE

    Functioneelg#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s s+OELMOGELIJKHEIDINHETDASHBOARDKASTJE s s s#RUISECONTROL s s"OORDCOMPUTERg0LUSg s s s#ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENINGINCLUSIEFTWEEKLAPSLEUTELS s s s-ULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL s3TUURBEKRACHTIGINGSNELHEIDSAFHANKELIJK s s s)NHOOGTEENLENGTEINSTELBAARSTUURWIEL s s s%LEKTRISCHERAMENVOORENACHTER s s s"INNENVERLICHTINGMETVERTRAGINGSMECHANISME s s s4WEELEESLAMPJESVR s 4WEELEESLAMPJESVOORMETCHROMENRANDTWEELEESLAMPJESACHTER s s%LEKTRISCHVERSTELENVERWARMBAREBUITENSPIEGELS s s s2ADIOVOORBEREIDINGINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS s s 2ADIOCDSPELERg2#$gMETACHTLUIDSPREKERS s"AGAGERUIMTEVERLICHTING s s sVOLTAANSLUITINGINBAGAGERUIMTE s s6IERBEVESTIGINGSOGENINBAGAGERUIMTE s s s"AGAGERUIMTEVOORZIENVANTASHAKEN s s s)NSTRUMENTENVERLICHTINGINWITREGELBAAR s s s-AKEUPSPIEGELINBEIDEZONNEKLEPPEN s 6ERLICHTEMAKEUPSPIEGELINBEIDEZONNEKLEPPEN s sVOLTAANSLUITINGMETASBAKENSIGARETTENAANSTEKERVR s s s7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETUITGESCHAKELDEVERLICHTING s s s2UITENWISSERSVOORENACHTERMETINTERVALSCHAKELING s s s

    Veiligheid%LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30 s s s(ILL(OLD#ONTROL s s s&ULLSIZEAIRBAGSVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIERPASSAGIERSZIJDEUITSCHAKELBAAR s s s:IJAIRBAGSVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIER s s s(OOFDAIRBAGSVOORENACHTERINCLUSIEFZIJAIRBAGSVR s s s!NTIWHIPLASHHOOFDSTEUNENVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIER s s s$RIEINHOOGTEVERSTELBAREHOOFDSTEUNENOPDEACHTERBANK s s s$RIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSMETELEKTRISCHEGORDELSPANNERSVRENSPANKRACHTBEGRENZERSVOORALLEVIJFZITPLAATSEN s s s7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETDRAGENGORDELSVOORPASSAGIERS s s s2EFLECTORENINDEDEUREN s s s)3/&)8VOORBEREIDINGOPBUITENSTEZITPLAATSENACHTERIN s s s3CHIJFREMMENVOORENACHTERVOORGEVENTILEERD s s s%LEKTRONISCHEWEGRIJBLOKKERING s s s$UBBELTONIGECLAXON s s s$EALARMLICHTENGAANAUTOMATISCHAANBIJHARDREMMEN s s s

  • Pakketten.

    "ESTELCODE

    EXCL."TW

    EXCL."0-

    EXCL."TW

    INCL."0-

    INCL."TW

    INCL."0-

    TRENDLINE

    #OMFORTLINE

    (IGHLINE