Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene...

of 26 /26
Presenteren met PowerPoint Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen

Transcript of Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene...

Page 1: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Presenteren met PowerPointPresenteren met PowerPoint

Voordelen visuele ondersteuningGevaar visuele ondersteuningAlgemene richtlijnenStructurele richtlijnen

Page 2: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Voordelen visuele ondersteuning Voordelen visuele ondersteuning

PubliekPubliek

• Meer betrokkenheid

• Beter begrip van boodschap

• Beter onthouden van boodschap

• Concreter

• Professionele indruk

Page 3: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Voordelen visuele ondersteuning Voordelen visuele ondersteuning SprekerSpreker

• Vraagt grondige voorbereiding

• Dwingt tot structureren

• Steun bij het spreken

• Verhoogt zelfzekerheid

Page 4: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Gevaar visuele ondersteuningGevaar visuele ondersteuning

• Slechte opmaak

• Overdaad animatie en geluid

• Onhandige omgang van spreker met PowerPoint

Page 5: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Algemene richtlijnenAlgemene richtlijnen

Lay-outTaalStructuurOpbouwTechniekAlgemeen

Page 6: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-outLay-out

• Persoonlijk

• Tekstvolume

• Uitlijnen

• Merktekens

• Lettertype

• Tekstkleur en achtergrond

• Figuren en tabellen

• Uniformiteit

• Dimming

Algemene richtlijnen

Page 7: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : tekstvolume (1)Lay-out : tekstvolume (1)

• De 7x7-regel nastreven

- 7 woorden per regel

- 7 regels per dia

• Voldoende witruimte

Algemene richtlijnen

Page 8: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : tekstvolume (2)Lay-out : tekstvolume (2)

Vermijd lange zinnen.

Ze worden door hun lengte meestal in een klein lettertype

geplaatst, zodat ze minder goed leesbaar zijn. Door de

complexere structuur worden ze trager gelezen; ze vragen

immers te veel leesenergie. Ze trekken ook de aandacht weg

van wat de spreker vertelt, omdat de geïnteresseerde

toehoorder wil lezen wat er op de transparant staat.

Algemene richtlijnen

Page 9: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : uitlijningLay-out : uitlijning

• Links uitlijnen leest makkelijk

• rechts uitlijnen

• leest moeilijker

• merktekens niet onder elkaar

• centreren: max. 3 woorden

Algemene richtlijnen

Page 10: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : merktekensLay-out : merktekens

• Keuze te over- Streepjes

• Bolletjes

▪ Blokjes

• Wees consequent

Algemene richtlijnen

Page 11: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : lettertype (1)Lay-out : lettertype (1)

• Klein letteroog is slechter leesbaar

• Groot letteroog is beter leesbaar

• Geen fantasieletters• Niet te klein

• Niet te grootAlgemene richtlijnen

Page 12: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : lettertype (2)Lay-out : lettertype (2)

• Geschreefde letters slechter leesbaar

• Ongeschreefde letters beter leesbaar

• HOOFDLETTERS LEZEN MOEILIJK

• Kleine letters lezen makkelijker

• Niet meer dan 2 lettertypes

Algemene richtlijnen

Page 13: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : tekstkleur/achtergrondLay-out : tekstkleur/achtergrond

• Groot contrast is leesbaarder

• Oogmoeheid van:- te bleke achtergrond

- te sterk contrast

• Bij voorkeur:- donkere achtergrond

- lichtere tekst

Algemene richtlijnen

Page 14: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : Figuren en tabellen (1)Lay-out : Figuren en tabellen (1)

• Figuren- Aandacht trekken

- Verduidelijking

- Opvrolijken

- Beperken

Algemene richtlijnen

Page 15: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : figuren en tabellen (2)Lay-out : figuren en tabellen (2)

• Tabellen - Niet te complex

- Niet meer dan 2 ideeën per tabel

- Met duidelijke titel

- Overzichtelijk

Algemene richtlijnen

Page 16: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : uniformiteitLay-out : uniformiteit

• Consistente vorm

• Titels en tekst:

- zelfde plaats

- zelfde grootte

- zelfde kleur

Algemene richtlijnen

Page 17: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : dimmingLay-out : dimming

• Wanneer?- bij opsomming meerdere tekstdelen

• Waarom?- om aandacht publiek te sturen

• Hoe?- tekstdeel dat behandeld wordt

donkerder maken

Algemene richtlijnen

Page 18: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Lay-out : inschuivenLay-out : inschuiven

Wanneer?– Bij opsomming meerdere tekstdelen

Waarom?– Om aandacht publiek te sturen

Hoe?– Niet te snel– Aangepast aan spreektempo

Page 19: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

TaalTaal

• Actief en beknopt

• Kernwoorden

• Opsommingen

• Hoofdletters en interpunctie

Algemene richtlijnen

Page 20: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Structuur en inhoudStructuur en inhoud

• Onontbeerlijke onderdelen

• Volgorde

• Overzichtelijkheid

Algemene richtlijnen

Page 21: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Opbouw en animatie Opbouw en animatie

Uitgangspunt: minder is meer

• Effecten en geluid

• Overgangseffecten

• Stapsgewijze

• Verlichting zaal

• Einde

Algemene richtlijnen

Page 22: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

TechniekTechniek

• Controle – inhoud

– spelling

– illustraties

• Voorbereiding

• Bladeren

Algemene richtlijnen

Page 23: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

AlgemeenAlgemeen

• Oogcontact

• Uitdraai

• Aantal dia’s

Algemene richtlijnen

Page 24: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Structurele richtlijnenStructurele richtlijnen

• Structuur presentatie visueel expliciteren

• Drie structuurniveaus- Macrostructuur = algemene structuur- Mesostructuur = opbouw bepaald onderdeel- Microstructuur = indeling dia

Page 25: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

Structuur toelichten viaStructuur toelichten via

• structuurdia’s- bij inleiding

- tijdens presentatie

• titels

• overgangsdia’s

• nummering slides

• structuurbalk

Structurele richtlijnen

Page 26: Presenteren met PowerPoint Voordelen visuele ondersteuning Gevaar visuele ondersteuning Algemene richtlijnen Structurele richtlijnen.

BronnenBronnen

• VAN WAES, L. & LEYTEN, M. , De ‘kracht’ van PowerPoint-presentaties. In: Vonk, 33ste jg., sept.-okt. 2003, p. 15-26

• MOMBAERTS, M., Even uw aandacht! Succesvol informatief presenteren. Academia Press, Gent, 2000