Présentation Finance NL

36
Financiën en Financiën en Business Business La Libre Belgique Last update : Mei 2012

description

présentation finance

Transcript of Présentation Finance NL

Page 1: Présentation Finance NL

Financiën en BusinessFinanciën en BusinessLa Libre Belgique

Last update : Mei 2012

Page 2: Présentation Finance NL

La Libre familieLa Libre familie

Bijlagen

Magazines

Dagblad Digitaal

Page 3: Présentation Finance NL

Het Quality paper van de Belgische

Franstalige pers.

Eerste informatief dagblad op

economisch en financiël vlak.

Page 4: Présentation Finance NL

La Libre in enkele cijfersLa Libre in enkele cijfers

• 153.200 lezers laatste periode• 773.000 totale lezers• 3,7 lezers/nummer • Betalende verspreiding: 42.087 ex• oplage : 54.425 ex.• 49 % lezers, 51 % lezeressen

Bron : CIM 10-11

Page 5: Présentation Finance NL

• 51 % van het LLB lezerbestand komt uit de sociale klassen 1 en 2 (34 % in SK 1)

• 33% zijn tussen 18-44 jaar oud• 42 % zijn tussen 25-54 jaar oud• 55 % van de lezers zijn universitairen of hebben hogere

studies gedaan (het hoogste percentage van de Franstalige pers)

• 14 % behoren tot het midden- of hoger kaderpersoneel• Zeer hoge prestatie bij de vrije beroepen (S = 252)

La Libre in enkele cijfersLa Libre in enkele cijfers

Bron : CIM 10-11

Page 6: Présentation Finance NL

ProfielProfiel van de lezers van LLBvan de lezers van LLB / Regio’s / Regio’s

Profiel Libre Belgique

Nationaal ProfielBron : CIM 10-11

Page 7: Présentation Finance NL

ProfielProfiel van de lezers van LLBvan de lezers van LLB / Leeftijd / Leeftijd

Profiel Libre Belgique

Nationaal ProfielBron : CIM 10-11

Page 8: Présentation Finance NL

ProfielProfiel van de lezers van LLBvan de lezers van LLB / SK / SK

Profiel Libre Belgique

Nationaal ProfielBron : CIM 10-11

Page 9: Présentation Finance NL

ProfielProfiel van de lezers van LLBvan de lezers van LLB / Onderwijs niveau / Onderwijs niveau

Profiel Libre Belgique

Nationaal ProfielBron : CIM 10-11

Page 10: Présentation Finance NL

De Economische en financiële afsprakenDe Economische en financiële afspraken

• De Economie pagina’s: 12 tot 13 pagina’s van dinsdag tot zaterdag:– Actualiteit– Markt– Sicav– Sicav notering, Euronext Brussel-

Parijs-Amsterdam, buitenlandse beursen (Nasdaq, Francfort,…)

– Alternext– Warrant (op zaterdag)– Tak 23* Informaties ook op lalibre.be/sicav

Page 11: Présentation Finance NL

De Economische en financiële afsprakenDe Economische en financiële afspraken

• La Libre Entreprise :

Bijlage van 16 pagina’s

– Elke zaterdag in het midden van La Libre Belgique

– Het B to B weekblad van de economie en de financiën

– Reportages over bedrijven,

portretten en interviews van de zakenwereld

Page 12: Présentation Finance NL

• La Libre Finance2de deel van La Libre Entreprise

Toute l’information financière : - Analyse van de verschillende tendensen- Nieuwtjes over de financiële markten en

producten- Een echte gids voor de lezer in verband

met vermogensbeheer en spaargeld

De Economische en financiële afsprakenDe Economische en financiële afspraken

Page 13: Présentation Finance NL

De Economische en financiële afsprakenDe Economische en financiële afspraken

• Financiële supplementen- Magazine full Quadri van 16 tot 24

pagina’s- Praktisch en didactisch concept- Door de redactie « economie » van LLB

opgesteld

Page 14: Présentation Finance NL

• Le Palmarès des SICAVSupplément de 24 pages

- Classement de tous les fonds distribués en Belgique (Morningstar)

- 4 parutions (Mars-Mai-Septembre-Novembre)- 1 supplément spécial consacré aux gagnants des

Awards- Couverture nationale avec De Standaard- Supplément en pdf sur lalibre.be

De Economische en financiële afsprakenDe Economische en financiële afspraken

Page 15: Présentation Finance NL

•Het referentiekader zijn de bedrijven van meer dan 10 werknemers

•Naargelang de omvang van het bedrijf, gaat het om debedrijfsleider, de verantwoordelijke personen van de verschillende departementen, de leden van de ondernemingsraad of hun medewerkers of assistenten voor zover ze verantwoordelijk zijn voor het personeel of dat ze een budget van over 25.000 € beheren.

•Aantal K&B in België : 192.771

•44.600 K&B lezen La Libre, of 23 % van het totaal universum en meer dan 49% van het franstalig universum

KaderledenstudieKaderledenstudie

Bron : Kaderledenstudie 2012

Page 16: Présentation Finance NL

• Profiel kaderleden die La Libre lezen:

- 72 % mannen - 28 % vrouwen- 41 % is tussen de 25-44 jaar - 53 % is tussen de 45-64 jaar- 94 % heeft 1 universitair of hogeschooldiploma (S++)- 75 % heeft een universitair diploma- 73 % verdient meer dan € 2500 netto/maand (22% verdient

meer dan € 5000 netto/maand)- 58 % spaart tussen 10 % en 25 % van hun salaris

KaderledenstudieKaderledenstudie

Bron : Kaderledenstudie 2012

Page 17: Présentation Finance NL

Profiel van de kaderleden op beleggingsbasis

KaderledenstudieKaderledenstudie

Bron : Kaderledenstudie 2012

Page 18: Présentation Finance NL

KaderledenstudieKaderledenstudie

Selectiviteit van La Libre vs l'Echo

Bron : Kaderledenstudie 2012

6 % van franstalige K&B verdienen meer dan € 5000 netto/maand22 % van K&B die La Libre lezeen verdienen meer dan € 5000 netto/maand

Page 19: Présentation Finance NL

Lalibre.beLalibre.be

www.lalibre.be

• 85 515 unieke bezoekers/dag• 1 557 573 unieke bezoekers/maand•12 612 782 bekeken pagina's/maand

De referentie in economisch kwaliteitnieuws

Dagelijks veel ruimte voor economie

De referentie in economisch kwaliteitsnieuws

Bron: Metriweb April 2012

Page 20: Présentation Finance NL

Evolutie lezerspubliekEvolutie lezerspubliek

Bron: Metriweb Oktober 2010 - April 2012

Page 21: Présentation Finance NL

Profiel van Lalibre.be - GenderProfiel van Lalibre.be - Gender

Net Monthly Contact

(000) %Coverage on Universe

12+Gender 459,1 4,9

Men 266,9 58,1 5,9Woman 192,1 41,9 4

Bron : Metriprofil Q1 - Q3 2011

Page 22: Présentation Finance NL

Profiel van Lalibre.be - LeeftijdProfiel van Lalibre.be - Leeftijd

Net Monthly Contact

(000) % Coverage on Universe 12+

Age 459,1

12-34 years 188,2 41 5

35-54 years 183,9 40,1 7

55+ 87 18,9 6,4

Bron : Metriprofil Q1 - Q3 2011

Page 23: Présentation Finance NL

Net Monthly Contact

(000) % Coverage on Universe 12+

Education 459,1

Primary + Lower Sec. 61,8 13,5 1,9

Higher Sec. 98,8 21,5 3,5

College and Univ. 295 64,2 9,3

Profiel van Lalibre.be – Onderwijs niveauProfiel van Lalibre.be – Onderwijs niveau

Bron : Metriprofil Q1 - Q3 2011

Page 24: Présentation Finance NL

Profiel van Lalibre.be – Sociale KlassenProfiel van Lalibre.be – Sociale Klassen

Net Monthly Contact

(000) % Coverage on Universe 12+

Social Groups 459,1

1-2 260,5 56,8 9

3-4 92 20 4,7

5-6 62,9 13,7 3,2

7-8 43,7 9,5 1,8

Bron : Metriprofil Q1 - Q3 2011

Page 25: Présentation Finance NL

Voorbeeld : Relooking van de siteVoorbeeld : Relooking van de site

Page 26: Présentation Finance NL

Lalibre.be : LeaderboardLalibre.be : Leaderboard

Page 27: Présentation Finance NL

Lalibre.be : IMU/ RectangleLalibre.be : IMU/ Rectangle

Page 28: Présentation Finance NL

Lalibre.be : IMU/RechthoekLalibre.be : IMU/Rechthoek

Page 29: Présentation Finance NL

Info over beleggingsmaatschappijen met Info over beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaalveranderlijk kapitaal

Page 30: Présentation Finance NL

Voorbeeld 1: Sponsoring miniwebsiteVoorbeeld 1: Sponsoring miniwebsite

Dagelijkse verschijning artikel in La Libre Belgique en op speciaal gecreëerde miniwebsite

Page 31: Présentation Finance NL

Autopromo op het internet om miniwebsite bekendheid te geven

Voorbeeld 2: Business Info dossier (Print en Web)Voorbeeld 2: Business Info dossier (Print en Web)

Page 32: Présentation Finance NL

Voorbeeld 3: Case story: BedrijfsvideoVoorbeeld 3: Case story: Bedrijfsvideo

Page 33: Présentation Finance NL

Voorbeeld 4: Publireportage pensioenVoorbeeld 4: Publireportage pensioen

Page 34: Présentation Finance NL

Dagbladen breiden hun informatieverspreidingskanalen uit met supplementen, magazines, websites, mobiele telefonie en tablets. Al deze nieuwe verschijningsvormen hebben de omvang en het profiel van het lezerspubliek van de verschillende titels aanzienlijk beïnvloed. La Libre Belgique verleende zijn medewerking aan een grote studie om via de verschillende kanalen een beter inzicht te krijgen in deze nieuwe doelpublieken. Wij noemden deze studie de "National Newspublishers Survey" of kortweg "N.N.S.".

Newsbrand van La Libre BelgiqueNewsbrand van La Libre Belgique

Page 35: Présentation Finance NL

393 155 491

20%

12%68%

exclusive siteduplicantexclusive newspaper

125125INDEX

Newsbrand : La Libre Belgique + Lalibre.beNewsbrand : La Libre Belgique + Lalibre.be

Page 36: Présentation Finance NL

ContactContact

Patricia HUPINSales Manager Finance

+32 2 211 31 54 [email protected]

La RGP est la Régie Générale de Publicité du groupe :

Groupe Multimédia IPM S.A.

Rue des Francs, 79

B-1040 Bruxelles