Presentation fifi5

of 45 /45
VAN GEHEIM NAAR EIGENDOM Privacy is niet het recht om anoniem, stiekem of geheimzinnig door het leven te gaan. Privacy betekent dat jouw persoonlijke gegevens jouw persoonlijke eigendom zijn. Met de opkomst van het internet en andere technologische ontwikkelingen maken velen zich druk om de privacy en is de betekenis van het begrip privacy gaan verschuiven.

Embed Size (px)

description

Presentatie door Paul Jansen in december 2008 op het FIFI Congres met basisprincipes nieuwe (inrichting) informatiehuishouding

Transcript of Presentation fifi5

Page 1: Presentation fifi5

VAN GEHEIM NAAR EIGENDOMPrivacy is niet het recht om anoniem, stiekem of geheimzinnig door het leven te gaan. Privacy betekent dat jouw persoonlijke gegevens jouw persoonlijke eigendom zijn. Met de opkomst van het internet en andere technologische ontwikkelingen maken velen zich druk om de privacy en is de betekenis van het begrip privacy gaan verschuiven.

Page 2: Presentation fifi5

• Wie is Paul?

• Privacy + Grondrechten

• De Staat van ENederland

• Industrieel Internet Paradigma

• De iDNA Revolutie

• Samen Vatten?

Achtbaan-programma 28/11/08

Page 3: Presentation fifi5

Ceci n’est pas Paul Jansen(vrij naar Magritte én XS4ALL)

Bedrijfskundige (MBA), Socioloog & Gedragsw. (Ph.D.)

> 30 jaar haat/liefde ICT

Page 4: Presentation fifi5
Page 5: Presentation fifi5

Privacy:

… the ability of an individual or group to seclude themselves, or information about themselves, and thereby reveal themselves selectively. …

Privacy is sometimes related to anonymity, the wish to remain unnoticed or unidentified in the public realm. (WikiPedia)

Page 6: Presentation fifi5

Privacy: Waardenketen van Gedrag

Regels

Gedrag

1-slag

2-slag

Inzichten

3-slag

PrincipesGRONDWET

Page 7: Presentation fifi5

De Grondwet (principes)

• Art. 11 - Ieder heeft … recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam (DNA).

• Art. 10 - 1. Ieder heeft … recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer; … 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens (iDNA) en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

• Art. 13 - Het briefgeheim is onschendbaar …; Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar … (iDNA)

Page 8: Presentation fifi5

Principes

Inzichten

Regels

Gedrag

1-slag

2-slag

3-slag

GRONDWET

WET

Privacy: Waardenketen van Gedrag

Page 9: Presentation fifi5

Plafond m.b.t. Privacy en Internet in de maatschappelijke discussie:

Principes

Inzichten

Regels

Gedrag

1-slag

2-slag

3-slag

Page 10: Presentation fifi5

iDNA Manifest 3.0

1. Informatie over de individuele (rechts)persoon is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon.2. Eigendomsrecht vestigt oorspronkelijk en volledig beschikkingsrecht van de persoon over zijn persoonsinformatie.

Page 11: Presentation fifi5

1

2

3

Page 12: Presentation fifi5

‘07 Grote Softwareleverancier:

• “We gaan dit* niet toepassen. Voor de komende jaren kunnen we nog veel (meer) geld verdienen door de huidige manier van automatisering van klanten, ook al is deze zeer inefficiënt in vergelijking tot de .i manier, nee: inefficiënt levert voorlopig meer geld op.”

Page 13: Presentation fifi5

In mei behandelde de Tweede kamer de wet Dataretentie, die regelt hoe lang telecomaanbieders en internetaaanbieders hun verkeersgegevens moeten opslaan. Opsporingsambtenaren van Justitie willen graag kunnen terugzoeken met wie een verdachte contact heeft gehad. Critici menen dat het nut en noodzaak van de omvangrijke operatie die daarvoor nodig is, niet is aangetoond.

In mei behandelde de Tweede kamer de wet Dataretentie, die regelt hoe lang telecomaanbieders en internetaaanbieders hun ???!!! verkeersgegevens moeten opslaan. Opsporingsambtenaren van Justitie willen graag kunnen terugzoeken met wie een verdachte contact heeft gehad. Critici menen dat het nut en noodzaak van de omvangrijke operatie die daarvoor nodig is, niet is aangetoond.

In mei behandelde de Tweede kamer de wet Dataretentie, die regelt hoe lang telecomaanbieders en internetaaanbieders hun verkeersgegevens moeten opslaan. Opsporingsambtenaren van Justitie willen graag kunnen terugzoeken met wie een verdachte contact heeft gehad. Critici menen dat het nut en noodzaak van de omvangrijke operatie die daarvoor nodig is, niet is aangetoond.

Page 14: Presentation fifi5

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. (LUK 2:1)

EPD EKD

Page 15: Presentation fifi5

EPD: Door het landelijk elektronisch dossier wil het

ministerie de jaarlijkse 19.000 vermijdbare

ziekenhuisopnamen en 1200 vermijdbare sterfgevallen fors

verminderen.

Page 17: Presentation fifi5

Toch kan het zo zijn dat u niet wilt dat uw gegevens via het EPD worden uitgewisseld. Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Uw huisarts of apotheker kan u vertellen wat de mogelijke gevolgen voor u zijn als u bezwaar maakt.

Toch kan het zo zijn dat u niet wilt dat uw gegevens via het EPD worden uitgewisseld. Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Uw huisarts of apotheker kan u vertellen wat de mogelijke gevolgen voor u zijn als u bezwaar maakt…

Page 18: Presentation fifi5

EPD: Door het landelijk elektronisch dossier wil het

ministerie de jaarlijkse 19.000 vermijdbare

ziekenhuisopnamen en 1200 vermijdbare sterfgevallen fors

verminderen.

Page 19: Presentation fifi5
Page 20: Presentation fifi5
Page 21: Presentation fifi5

“Wat betreft de eigenaar van het dossier: het gaat hierbij niet om eigendomsrecht, want niemand is eigenaar.”

“Als een arts beslissingen neemt op basis van de gegevens in het dossier, draagt hij verantwoordelijkheid voor deze beslissingen, niet voor de juistheid van de gegevens.”

Weerwoord min. Volksgezondheid* op kritiek EPD

* Marcelis Boereboom, directeur-generaal langdurige zorg, en * Ineke Ruiter, programmamanager invoering elektronisch patiëntendossier

31-10-2008

Page 22: Presentation fifi5

De Staat van ENederland

Page 23: Presentation fifi5

De Staat van ENederland

• Aantal bouwers: 170. Aantal architecten: 0• 160 kamers: 40 slaapk., 6 keukens, 2 kelders• Verdiepingen: eerst 7 nu 4• Ramen: 1257. 52 dakramen, (24 in vloeren)• Deurstijlen: 467, deuren: 950 - 65 deuren naar

blinde muren…• Haarden: 47 (gas, hout, kolen); 17 schoorstenen• Trappen: 40 waarvan 13 nergens heenleiden• Bouwtekeningen: 0

Page 24: Presentation fifi5

Pers.Geg

Bedr.Geg

Onr.Goed

Landbezit

Topogr.G

Adressen

Kentekens

Polissen

Inkomens

Etcetera

Kadaster

Gemeente

KvK

Bel.Dienst

UWV

Provincie

Ministeries

+ 1600

Alle Mogeliijke Inputkanalen

Overheids- controle & handhaving

Hoe zou een ‘verkeerde’ overheid Big Brother organiseren?

Page 25: Presentation fifi5

Hoe de Nederlandse overheid ‘het’ organiseert (NORA):

Page 26: Presentation fifi5

Opmerkelijk is het, dat plannen vaak komen van mensen die niet al teveel weten van die technologieën. …Voor de een zijn technologie en internet misschien wat griezelig. Voor de ander zijn het eindeloze uitdagingen. Fear it? Fix it! Ons motto: wees niet bang voor technologische ontwikkelingen, maar pas ze toe zodat je er wat aan hebt.

1.Industrieel Paradigma: automatiseren.2.Internet Paradigma: enabling.

+

Page 27: Presentation fifi5

1.Principiële uitspraken over Informatie (zoals over eigendom)

2.Nieuwe Inrichtingsconcepten (zoals

Metapattern)

3.Onderwijs dat volledig aansluit op … de toekomst (Civiele Informatiekunde)

Internet (nieuwe technologie) eist een ander niveau van denken:

Page 28: Presentation fifi5

Metafoor: Automatiseren

Page 29: Presentation fifi5

Metafoor: Internet

Page 30: Presentation fifi5

Solving New Problems At The Same Level Of Thinking That Created Them.

(but technologically advanced)

Page 31: Presentation fifi5
Page 32: Presentation fifi5
Page 33: Presentation fifi5
Page 34: Presentation fifi5
Page 35: Presentation fifi5
Page 36: Presentation fifi5
Page 37: Presentation fifi5
Page 38: Presentation fifi5

Einstein en Narcissus"it is not what we don't know that can hurt us, but what we do know that just isn't so" Gore ‘07

Too many still have to escape from the knowledge that holds them captive. All will yet have to shift their paradigm. (MiDNA 2006 – www.pauljansen.eu)

Page 39: Presentation fifi5
Page 40: Presentation fifi5

Mainframe DeskTop Client/Server Websites

Page 42: Presentation fifi5

.iData-BANKEN

Maatschappijincl. Overheden, Zorg, Bedrijven etc.

Big Me

Page 43: Presentation fifi5

.i : €

Page 44: Presentation fifi5

Belang van de ●і / ci (r)evolutieSamen Vatten:

• iDNA (Manifest): Vestigt Eigendomsrecht• .i (inrichting) Informatiepositie (TBV’s)• .i Transactionele Informatie Architectuur• .i (Big Me) géén Outside-In Big Brother• Gigantische besparingen (in ICT) dankzij

information sourcing*• Nodig: Onafhankelijke partij á la Equens

én onafhankelijke .i-Banken• Écht ‘andere overheid’ en maatschappij

Page 45: Presentation fifi5

The world is not to be put in order;this world is order, incarnate.It is for us to harmonize with this order.Henry Miller

Paul L. Jansen

www.pauljansen.euwww.dotindividual.com

M: 06 2444 2159