Presentaties seminar cocreatie in de opsporing 11-09-2012 van bochove

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  511
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentaties seminar cocreatie in de opsporing 11-09-2012 van bochove

 • 1.Cocreatie in de opsporingMartin van Bochove MPA Centrum versterking opsporing

2. COCREATIE MET BURGERS (EN BEDRIJVEN)NLPolitieacademie11 september 2012 3. STRATEGIE AANPAK CRIMINALITEITEr is sprake van een dreigende crisis in de opsporing (Stoffel Heijsman, 22 november 2010) De huidige aanpak van criminaliteit staat onder druk. We stappen daarom af van alleen symptoombestrijding. We stellen het veiligheidsprobleem meer centraal. We gaan voor het maximale effect in de samenleving. 4. DRIE HEFBOMENNetwerkend werkenDirecte aanpak & afhandelingCocreatie met burgersDe hefbomen: gaan over een meer intensieve relatie met de omgeving, moeten een verandering brengen in de huidige aanpak van de criminaliteit, zorgen zo voor een meer blijvend effect van de criminaliteitsbestrijding. 5. COCREATIE IS niet de bekende vormen van burgerparticipatie. wel intensief samenwerken met burgers. niet burgers informeren, raadplegen of adviseren. wel burgers als coproducent of meebeslisser. niet burgers betrekken bij politiewerk. wel politie betrekken bij burgerinitiatief. niet burgers dragen bij aan politiewerk. wel politie draagt bij aan burgerinitiatief. niet een doel op zich. wel het effect centraal stellen. Cocreatie is gezamenlijk werken aan een oplossing die voor beide partijen waarde creert 6. WAAR KOMT COCREATIE VANDAAN?Maatschappelijke ontwikkeling: cocreatie van commercile naar bestuurlijke inzet Maatschappelijke ontwikkelingen Jaren 90 21e eeuw 2010: zelfredzaamheid : actieve wederkerigheid, individualisering & responsabilisering : burgerparticipatie : cocreatie in de Strategie Aanpak Criminaliteit 7. VAN STRATEGIE NAAR UITVOERING Meerwaarde tonenExperimenteren Aandacht voor innovatie en experimenten door maatwerk ondersteuning; Handvatten om samenwerking te vergemakkelijken en mogelijk te maken; Onderzoek naar de meerwaarde van cocreatie; Cocreatie open podium Civiele afhandeling winkeldiefstal (functionele pilot ZSM) Collegetour cocreatie Delen good practices Actieonderzoek TGO.nl Cocreatie resultaatgericht inzetten; Good practices een podium geven en successen zichtbaar maken. 8. COCREATIES VOOR VERSCHILLENDE CRIMINALITEITSVORMEN Incidentgericht Veel Voorkomende Criminaliteit Baas in eigen wijk2 initiatieven vb. Horecateam UtrechtHigh Impact Crime Burgers in de opsporing4 initiatieven vb. Social Game & BurgerrechercheursOndermijning Burger als moreel ondernemerProbleemgericht 10 initiatieven vb. Buurt BestuurtThematisch 5 initiatieven vb. Meldpunt Internetoplichting4 initiatieven vb. Track&Trace 2 initiatieven vb. Ketenaanpak Witgoedfraude & Innovatieteam3 initiatieven vb. Bankenteam (Electronic Crimes Taskforce) 9. BURGERRECHERCHEURS (LAREN) Incident Probleem Thema PROBLEEM/DOEL -gericht -gericht -tisch Seriematige brandstichting VVC HIC AANPAK Onder Bewoners krijgen een spoedcursus rechercheren, mijning om een pyromaan te vinden. SUCCESFACTOR Burgerrechercheurs denken mee, geven tips, en er is goed onderling contact tussen team en bewoners. RESULTAAT Politie Gooi blijft op deze manier samenwerken met burgers Aanpak overgenomen in o.a. Huizen en Weert, ook voor de aanpak van woninginbraken 10. BUURT BESTUURT (ROTTERDAM) Incident Probleem Thema PROBLEEM/DOEL -gericht -gericht -tisch Veiligheid in de buurt verbeteren, VVC HIC veiligheidsgevoel versterken, leefbaarheid vergroten, Onder door bewoners die actief meedoen in de buurt mijning en politie en gemeente die uren beter inzetten. AANPAK Top 3 problemen in de buurt wordt aangepakt, bepaald door comit bewoners en professionals SUCCESFACTOR Kloof bewoners en professionals wordt kleiner. RESULTAAT Steeds meer partners sluiten aan, in steeds meer buurten is het project van start gegaan. 11. INNOVATIETEAM/VDV-METHODE IncidentProbleemThema-gericht -gericht -tisch PROBLEEM/DOEL: VVC Criminaliteit bij de kern cq. bron aanpakken. HIC AANPAK Onder Benvloeden crimineel gedrag, mijning door aan de voorkant van het probleem, in gesprek te gaan met publieke en private partners; "Je zou geen zaken moeten willen doen met criminelen" SUCCESFACTOR Per samenwerking kijken wie beste papieren heeft, om het probleem samen aan te pakken. Onderling vertrouwen is hierbij heel belangrijk. RESULTAAT o.a. convenant Makelaars (politie, de MVA en Dienst basisinformatie) en afspraken BOVAG 12. ACTIEONDERZOEK TGO.NL Samen puzzelen met burgers in een opsporingsonderzoek DOEL Burger niet alleen als tipgever en informant, maar ook een rol in de hypothese- en scenariovorming AANPAK (experiment 3 eenheden) In een vroegtijdig stadium burgers laten meedenken in een live TGO. Via pagina [dossiers] op nieuwe politie.nl en sociale media. Parallel onderzoekt PA de meerwaarde. SUCCES-/RISICOFACTOR Hoe ver ga je met het delen van informatie? Burgers gaan te ver in hun rol als rechercheur (zie Deventer moordzaak) VERMISSING MONIKA TANOVA Politie Rotterdam volgt de aanpak van het deelproject actieonderzoek TGO.nl Burgers rechercheren mee via www.helpmonikavinden.nl Na n dag al 177 tips en scenarios van het publiek 13. COCREATIE, OMDAT Cocreatie is een impuls om te komen van criminaliteitsbestrijding naar criminaliteitsbeheersingWij zijn een politie die intensief samenwerkt met burgers & partners(Nicolien Kop)(ontwerpplan Nationale Politie)Samen met branches kunnen in plaats van zaken problemen worden aangepakt (Marc van Nimwegen)De politie lost te weinig misdrijven op. De gebrekkige effectiviteit leidt ertoe dat de geloofwaardigheid en legitimiteit van de politie in het geding komen (Stoffel Heijsman)Door cocreatie met burgers en/of bedrijven ontdek je nieuwe concepten. Samen kom je tot iets, wat je nooit had gevonden als je het alleen had gedaan (Arthur van Baaren) 14. TOT SLOT Stimuleren en motiveren van cocreatie werpt zijn vruchten af: Steeds meer eenheden starten cocreaties met burgers en bedrijven Artikelen in politievakblad Blauw over good practices September 2012: artikel over cocreatie in Tijdschrift voor de Politie E-magazines cocreatie Cocreatie onderdeel van het onderwijs van de TLL-RDaarom gaat het stimuleren & motiveren van cocreatie-experimenten door November 2012: start actieonderzoek TGO.nl + onderzoek PA naar de meerwaarde Collegetour cocreatie in de eenheden (5x in het najaar) Initiatiefnemers open podium gaan experimenteren met hun idee Samenwerken met bewegingen als de VDV-methode en Samen Veilig (GGP)Meer informatie: http://cvo.politieacademie.politie.nl/projecten/Pages/Cocreatie.aspx