Presentatieboek v2

download Presentatieboek v2

of 12

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

van Len, Ben, Daphne, Bram, Stefan, Rik, Janneke

Transcript of Presentatieboek v2

 • De Hoogste Tijd

  Rik Besjes, Stefan Deriks, Len Fickinger, Daphne Mennema,Janneke Isendoorn, Ben Vreeke, Bram Vroonland

  CO2F

 • De Opdrachtgever

  De Hoogste Tijd is een organisatie die nieuwe Nederlandstalige artiesten willen lanceren bin-nen Nederland. De hoogste tijd werkt samen met verschillende componisten, tekstschrijvers en artiesten.De Hoogste Tijd is voornamelijk werkzaam in de live muziek industrie.

  De Opdracht

  Van onze opdrachtgever Cas Schalkx hebben we de volgende opdracht gehad: Eencrossmediaalplan Artiestbinneneenjaarindetopvijfvandesingletop100 Budgetvan30.000,- Richtingsplanmet3creatieveconcepten

  DefictieveartiestwaarrondhetprojectwordtgemaaktisTom.Tom is een Tilburgse artiest die je qua sound kunt plaatsen bij de typische palingsound, met een popinslag van bijvoorbeeld Nick en Simon.

  Tom heeft eerder in eigen beheer een album uit gebracht, hij heeft dus een repertoire en po-diumervaring. Daarnaast beschikt hij al over een website en een hyvespagina.

  Eisenaandecampagne:

  Crossmediaal Creatief Origineel

  Doelstelling:

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Tom, met behulp van een crossmediaal campagneplan, in detopvijfvandesingletop100komttestaanmeteenbudgetvan30.000,-

 • Propositie

  De belofte die wij aan onze doelgroep doen:Tom,eensterzondersterrenwaan.

  Om de connectie met onze doelgroep te houden is het belangrijk dat Tom zich niet te goed mag gaan voelen voor zijn publiek. Nuchterheid is Toms core competence.

  Toms stijl, en de uitstraling van de campagne moeten ook uitstralen dat Tom een leuke vent is die dicht bij je staat. Je kunt makkelijk met hem in contact komen en de interactie met Tom vindt plaats op een vriendelijke manier.

  Kernwoorden: Nuchter Vriendelijk Bereikbaar

  Doelgroep

  De doelgroep voor een artiest als Tom is vrij breed als je kijkt waar de liefhebbers van bi-jvoorbeeld Nick en Simon zitten zie je dat ze qua leeftijd en plek in de maatschappij redelijk uiteenlopen.

  De groep mensen waar wij ons op richten zijn: Tussende16en55jaaroud Gemiddeldquaopleiding Modaalinkomen Issociaalactief,binnenverenigingenetc. Houdenvaneendrankje

  Bij deze mensen passen merken als: Telegraaf Tros RTL4 Amstel Ah Hyves WE

 • Moodboard Doelgroep

 • Concept1:TomTV

  OnseersteconceptisTomTV,eenideevooreencrossmedialecampagnewaaringebruikwordt gemaakt van : Socialemedia Website Guerillamarketing

  De kern van het idee is redelijk eenvoudig en kwam voort uit enkele onderdelen uit onze eerste mindmap. Dit was een combinatie van de volgende woorden: Viral Homepage Youtubekanaal Socialemedia

  WatwemetTomTVwilleniseenonlinevideokanaalopdewebsitevanonzeartiest,viaYoutubeensocialemedia.Hiermeewillenweopeenleukemanieraandachttetrekkenvooronze artiest.

  Tom laat op een willekeurige dag weten op welke plek hij in Nederland een miniconcert geeft. Toms volgers kunnen deze informatie tot zich nemen via social media en kunnen met deze informatie het concert van Tom bijwonen.

  Dezeconcertenwordenallemaalgefilmd,samenmetbackstagemateriaalomdefansdemogelijkheid te geven Tom beter te leren kennen, en dit wordt gepost op de eerder ge-noemde kanalen. Op deze kanalen moet er ook ruimte zijn voor de liefhebbers van Tom en zijn muziek om feedback te geven en om elkaars ervaringen te delen.Hetgeen wat we uiteindelijk willen bereiken is dat TomTV een viraal effect krijgt, en hierdoor moeten we het dus erg makkelijk maken voor de kijker om TomTV met zijn of haar vrienden te delen.

  Het is voor Tom in deze ook belangrijk bereikbaar te blijven voor zijn fans, wanneer de inter-actie tussen Tom en zijn fans van een zeer persoonlijk niveau is, voor zover mogelijk, zorgt dit voor een bepaalde goodwill.Wijdenkendathetmogelijkisdittebereikendoordezepersoonlijkebenaderingvaneen

 • Moodboard TomTV

 • Concept 2: OV Tour

  Om Tom aan Nederland voor te stellen, en om een fanbase te creren gaan we in samen-werking met Omroep Brabant, of de Tros een televisieprogramma maken waarin we Tom en zijn band volgen op reis door het land, met de trein.

  Op willekeurige stations geeft Tom een showtje weg om zijn repertoire te laten horen, en nat-uurlijk om voor free publicity te zorgen door postst op youtube etc. en aandacht uit andere hoeken. Hier kunnen we geen programma mee vullen aldus gaan we tijdens te treinreis op-zoek naar interactie met de medereizigers om te ontdekken wat voor verhalen zij meedragen.

  Naasthettelevisieprogrammawillenweookeeningangbijradiozender100%NL,wewillenhier maandelijks langskomen om te vertellen over de zaken die Tom heeft meegemaakt ti-jdens zijn treinreizen, en om zijn muziek te promoten.

  Met deze tour en het programma, en de aandacht op de radio hopen we op een grote dekking door heel het land, met als resultaat dat de doelgroep er in een relatief korte tijd achterkomt wie Tom is, en wat zijn boodschap is.Door de interactie met de mensen in de trein geven we Tom de kans te laten zien dat hij zich niet te groot voelt voor de doorsnee Nederlander

 • Moodboard OV Tour

 • Concept3:Camping Tour

  HetgesteldedoelisdatonzeartiestTombinnendeperiodevaneenjaareennummer1hitheeft.HetEurovisieSongfestivalheeftalmeerderemalenvoorzonsuccesgezorgdvoorhaarkandidaten.HetideeisdanookomTomkandidaattestellenvoorditfestivalin2012,echterzal hij niet zomaar in aanmerking komen voor deelname aan dit festival. Daarom willen we eerst dat Tom naam maakt.

  De manier waarop wij Toms bekendheid willen vergroten is door een tour te houden in de zomerweken. Deze tour moet zich richten op de doelgroep, en wij weten een groot deel van de doelgroep te vinden in de periode van het jaar. Namelijk op campings in landen als Belgi, Frankrijk en Spanje. Het idee is om een tourbus in te zetten en Tom met een ondersteunend team campings in Frankrijk en Spanje te bezoeken en daar gratis optredens te geven. Dit zou deTomindetenttourzijn.BijdezeoptredenszalTomvooralpotentilesongfestivalnum-mers uitvoeren.

  WewillenditechternietdeenigemanierlatenzijnwaaropTomgezienengehoordwordt,duszal er een deel van het ondersteunend team zich richten op contact met het thuisland. Tom zallangeafstandinterviewshoudenmetdjsopradiozendersals100%NLenoptelevisietezien zijn in kort nieuws zoals RTL boulevard en shownieuws. Tom heeft ook een eigen webpagina waar mensen meer over Tom als artiest en persoon kun-nen lezen, ook zal op deze site een aantal van zijn nummers gratis te beluisteren zijn.

  WewillenookdatTomeentwitteraccountbijhoudtzodatmensendiegenteresseerdzijninTom en zijn activiteiten op de tour, daar kunnen lezen wat hij die dag mee heeft gemaakt.

 • Moodboard Camping Tour