Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

download Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

of 27

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

 • De Kersentuin 1997-nu

  **

 • Eigen programma van wensen

  Organisatorisch: Werken met werkgroepen

  Besluitvorming

  Beheer: Na verloop van tijdDe Kersentuin een voorbeeld

  *

 • De Kersentuin inleiding

  Ontwikkeltrajectopstartenontwerp materialenfinancieringduurzaamheidsaspecteninrichting buitenruimte

  Beheermobiliteitorganisatiesociaal

  **

 • Waarom succesvol?Daarom:Bewoners verenigen zich rond gemeenschappelijk doelMensen die ervoor gn, met name in het beginProces maakt van bewoners professionalsContacten bij gemeente en woningstg warmhoudenInrichting besluitvormingproces: correct n snelBlijven hameren op afspraken en uitvoering daarvanOvereenkomsten? Pas later bij, het borgen

  *

 • Een eigen programma van wensen...Integrale aanpakCollectief opdrachtgeverschapMeer dan alleen energiebesparingZo hoog mogelijk scoren op zoveel mogelijk onderdelen

  **Niet alleen energiebesparing, maar ook materialen, water.

 • Ontwikkeltraject - technischOrintatiedec 1996 mei 1997 Definitiejun 1997 aug 1998Voorlopig ontwerp feb 1999 aug 1999Definitief ontwerp sep 1999 feb 2000Bouwvergunningsep 2000Contractering juni 2000 dec 2001Uitvoeringmei 2002 eind 2003Wonen / Beheerjuni 2003 heden

  **

 • Ontwikkeltraject - organisatorischKerngroepdec 1996 dec 1998 Oprichting Vereniging december 1998Meerdere werkgroepen:energie en water financin subsidies ontwerpteam bouwteam gemeenschappelijke voorzieningen Kersnet (glasvezelnetwerk) communicatieRechtsvorm, organisatie en beheerVanaf oplevering (2003) andere structuur

  **

 • Inrichting

  Openbaar groenSemi-openbaar groenAutoluw, meer groen

  ***

 • Inrichting - GroenuitgangspuntenSpeelvoorzieningenKindermoestuinGn schuttingenEcologisch eigen beheerHergebruik bouwrestenZorg voor je omgevingdoor actieve participatieBeheerovereenkomst met gemeente: Kersentuin krijgt vergoedinglegt zelf bij

  **Betrokkenheid van de bewoners met hun eigen woonomgeving van het begin af aan. De kinderenHet eigen karakter van de wijk.Verbinding met de omgeving rondom de kersentuin AfwisselingKunstGebruiksgroenMultifunctionele inrichting

 • BesluitvormingIeder kan bijdragen

  Werkgroepen bereiden voor

  Besluiten in twee ronden

  Sociocratisch besluiten

  *

 • Aard van de initiatieven: niet overal!!Weinig extern contactWeinig intern contactFederatieve initiatieven(meer behoefte subsidie en met overheid duidelijke gezamenlijke doelen) Veel extern contactVeel intern contactLichte initiatieven(veel behoefte aan informatie, waardering en subsidie)Netwerkende initiatieven(Bereiken korte termijndoelen)Coperatieve initiatieven(weinig behoefte aan subsidie, behoefte aan tonen betrokkenheid)Overheid: Toon betrokkenheid Overheid Help doelen formulerenLange termijn korte termijnWijkbudgetten

  *

 • Maar dan wel....Verantwoordelijkheid nemenElkaar aanspreken op resultatenSancties als je een afspraak met de gemeente niet waarmaaktBij onenigheid lost de gemeente het niet op, maar moeten bewoners met elkaar in debat

  Lessen bewoners met gemeente samen

  *

 • Wat niet?Neem geen besluiten waarbij niemand echt verantwoordelijkheid voor uitvoering wil nemenNiet besluiten op basis van meerderheid (maar streven naar consent)Steeds dezelfde vergaderwijze (in plaats van deurgesprekken, enqutes, voortrollende inventarisatie

  Wat niet doen

  *

 • Woningen - programmaVariatie94 woningen 9 basistypen2 wooncategorien70% = 66 koopwoningen 30% = 28 sociale huurwoningen

  Mengingsociale huur / koopduurder / goedkopergroot / klein

  Stapelinggrondgebonden: 51 gestapeld: 43 appartementenmaisonettesdubbele beuk

  **

 • Energie en Water

  EnergieNoord-Zuid orintatieZuiden: grote ramenNoorden: kleine ramenDakhelling 32 gradenZonnepanelen (elektriciteit)StadsverwarmingRc-waarden vloer: 4,0 - gevel: 3,0 - dak: 5,0 EPC < 0,7

  WaterRegenwaterinfiltratieProject eigen waterzuivering gestopt

  **Rc-waarde = isolatiewaarde, dus hoe hoger het getal hoe beter.EPC = energie prestatie coefficient, was bij start ontwikkeling in wetgeving: 1,2; nu: 0,8. Hoe lager des te beter.

 • InstallatiesLage temperatuur verwarming: wand- en vloerverwarmingVraaggestuurde ventilatie: natuurlijke toevoer en mechanische afvoerZonnepanelen: groeimodelEigen glasvezelnet:internet, buurtnet, voip.

  **

 • Energie- en waterverbruikWarmte: stadsverwarmingElectriciteit: groene stroom en zonnepanelenWater: Project met Vitens (Hydron) ging niet doorRegenwaterinfiltratieRegentonnen

  **

 • Inrichting

  Openbaar groenSemi-openbaar groenAutoluw, meer groen

  ***

 • Inrichting - GroenuitgangspuntenSpeelvoorzieningenKindermoestuinGn schuttingenEcologisch eigen beheerHergebruik bouwrestenZorg voor je omgevingdoor actieve participatieBeheerovereenkomst met gemeente

  **Betrokkenheid van de bewoners met hun eigen woonomgeving van het begin af aan. De kinderenHet eigen karakter van de wijk.Verbinding met de omgeving rondom de kersentuin AfwisselingKunstGebruiksgroenMultifunctionele inrichting

 • Zo natuurrijk mogelijk

  Inrichting groen en faunaJeroen, jouw egelfoto hier!

  **Ecologische verbindingszonesBloemen en bomen die vogels en insecten lokken.Zoveel mogelijk streekeigen, ecologisch geteelde beplantingSchuilplaatsen voor vogels en kleine dierenNestgelegenheden voor vogels en kleine dieren.Zorgen voor microklimaatverschillen

  De mogelijkheid voor dieren om zich vanuit de omgeving vrij door te Kersentuin te bewegen, niet gehinderd door barrires zoals gesloten schuttingen.Beplanting waarvan bekend is dat ze voor dieren aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld door hun stuifmeel, honing, bessen, zaden.Door o.a. relif, open/gesloten beplanting, hoge/lage begroeiing. Dit brengt ook een grote variatie aan planten en dieren met zich mee. Hoe groter de biodiversiteit, hoe completer en veerkrachtiger het ecosysteem.

 • :

  Uitgangspunten raken uit beeldRegels blijven, doelen uit beeldWerkgroepen leiden soms marginaal bestaanMeer vieren wat je doetWeet waar welke mensen zich incidenteel willen inzettenGeen corvee maar leuke dingen samen doenBeheer na verloop van tijd

  *

 • Inrichting zelfwerkzaamheid

  **

 • Mobiliteit: wat betekent ...Autoluw, meer groenParkeergarageEigen parkeerbeleidBuurtautos Wheels4allBakfiets en bolderkarrenGemiddeld < 1 auto

  **

 • Organisatie - bewonersverenigingLedenalle bewonersALVelk huishouden heeft twee stemmenbeslist over:inrichting tuinenparkerenbudgetten voor werkgroepengebruik projecthuis

  Werkgroepengemeenschappelijke voorzieningentuinomgevingparkerencultuurhuurders

  ***

 • Sociaal website en intranet

  ***

 • Sociaal het projecthuis

  ***

 • Sociaal cultuur en feestKlassieke zondagochtend-concertenCulturele eetcafsVolleybaltoernooiCircusTheaterZomerfeesten

  ***

  **

  *

  **

  *

  **Niet alleen energiebesparing, maar ook materialen, water.**

  **

  ***

  **Betrokkenheid van de bewoners met hun eigen woonomgeving van het begin af aan. De kinderenHet eigen karakter van de wijk.Verbinding met de omgeving rondom de kersentuin AfwisselingKunstGebruiksgroenMultifunctionele inrichting

  *

  *

  *

  *

  **

  **Rc-waarde = isolatiewaarde, dus hoe hoger het getal hoe beter.EPC = energie prestatie coefficient, was bij start ontwikkeling in wetgeving: 1,2; nu: 0,8. Hoe lager des te beter.**

  **

  ***

  **Betrokkenheid van de bewoners met hun eigen woonomgeving van het begin af aan. De kinderenHet eigen karakter van de wijk.Verbinding met de omgeving rondom de kersentuin AfwisselingKunstGebruiksgroenMultifunctionele inrichting

  **Ecologische verbindingszonesBloemen en bomen die vogels en insecten lokken.Zoveel mogelijk streekeigen, ecologisch geteelde beplantingSchuilplaatsen voor vogels en kleine dierenNestgelegenheden voor vogels en kleine dieren.Zorgen voor microklimaatverschillen

  De mogelijkheid voor dieren om zich vanuit de omgeving vrij door te Kersentuin te bewegen, niet gehinderd door barrires zoals gesloten schuttingen.Beplanting waarvan bekend is dat ze voor dieren aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld door hun stuifmeel, honing, bessen, zaden.Door o.a. relif, open/gesloten beplanting, hoge/lage begroeiing. Dit brengt ook een grote variatie aan planten en dieren met zich mee. Hoe groter de biodiversiteit, hoe completer en veerkrachtiger het ecosysteem.*

  **

  **

  ***

  ***

  ***

  ***