Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

27
De Kersentuin 1997-nu

Transcript of Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Page 1: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

De Kersentuin

1997-nu

Page 2: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Eigen programma van wensen

Organisatorisch: Werken met werkgroepen

Besluitvorming

Beheer: Na verloop van tijd

De Kersentuin een voorbeeld

Page 3: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

De Kersentuin – inleiding

• Ontwikkeltraject• opstarten• ontwerp – materialen• financiering• duurzaamheidsaspecten• inrichting buitenruimte

• Beheer• mobiliteit• organisatie• sociaal

Page 4: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Waarom succesvol?

Daarom:• Bewoners verenigen zich rond gemeenschappelijk doel• Mensen die ervoor gáán, met name in het begin• Proces maakt van bewoners professionals• Contacten bij gemeente en woningstg warmhouden• Inrichting besluitvormingproces: correct én snel• Blijven hameren op afspraken en uitvoering daarvan• Overeenkomsten? Pas later bij, het borgen

Page 5: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Een eigen programma van wensen...

• Integrale aanpak– Collectief opdrachtgeverschap– Meer dan alleen energiebesparing

– Zo hoog mogelijk scoren op zoveel

mogelijk onderdelen

Page 6: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Ontwikkeltraject - technisch• Oriëntatie dec 1996 – mei 1997 • Definitie jun 1997 – aug 1998• Voorlopig ontwerp feb 1999 – aug 1999• Definitief ontwerp sep 1999 – feb 2000• Bouwvergunning sep 2000• Contractering juni 2000 – dec 2001• Uitvoering mei 2002 – eind 2003• Wonen / Beheer juni 2003 – heden

Page 7: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Ontwikkeltraject - organisatorisch• Kerngroep dec 1996 – dec 1998 • Oprichting Vereniging december 1998

– Meerdere werkgroepen:• energie en water • financiën • subsidies • ontwerpteam • bouwteam • gemeenschappelijke voorzieningen • Kersnet (glasvezelnetwerk) • communicatie• Rechtsvorm, organisatie en beheer

• Vanaf oplevering (2003) andere structuur

Page 8: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Inrichting

• Openbaar groen• Semi-openbaar

groen• Autoluw,

meer groen

Page 9: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Inrichting - Groenuitgangspunten

• Speelvoorzieningen• Kindermoestuin• Géén schuttingen• Ecologisch eigen beheer• Hergebruik bouwresten• Zorg voor je omgeving

door actieve participatie• Beheerovereenkomst

met gemeente: • Kersentuin krijgt vergoeding

legt zelf bij

Page 10: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Besluitvorming

Ieder kan bijdragen

Werkgroepen bereiden voor

Besluiten in twee ronden

Sociocratisch besluiten

Page 11: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Aard van de initiatieven: niet overal!!

Weinig extern contact

Weinig intern contact

Federatieve initiatieven(meer behoefte subsidie en met overheid duidelijke gezamenlijke doelen)

Veel extern contact

Veel intern contact

Lichte initiatieven(veel behoefte aan informatie, waardering en subsidie)

Netwerkende initiatieven(Bereiken korte termijndoelen)

Coöperatieve initiatieven(weinig behoefte aan subsidie, behoefte aan tonen betrokkenheid)

Overheid: Toon betrokkenheid ↔ Overheid Help doelen formuleren

Lange termijn ↔

korte term

ijn

Wijkbudgetten

Page 12: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Maar dan wel....

Verantwoordelijkheid nemen Elkaar aanspreken op resultaten Sancties als je een afspraak met de gemeente

niet waarmaakt Bij onenigheid lost de gemeente het niet op,

maar moeten bewoners met elkaar in debat

Lessen bewoners met gemeente samen

Page 13: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Wat niet?

Neem geen besluiten waarbij niemand echt verantwoordelijkheid voor uitvoering wil nemen

Niet besluiten op basis van meerderheid (maar streven naar consent)

Steeds dezelfde vergaderwijze (in plaats van deurgesprekken, enquêtes, voortrollende inventarisatie

Wat niet doen

Page 14: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Woningen - programma• Variatie

– 94 woningen – 9 basistypen– 2 wooncategorieën

70% = 66 koopwoningen 30% = 28 sociale huurwoningen

• Menging– sociale huur / koop– duurder / goedkoper– groot / klein

Stapeling– grondgebonden: 51

– gestapeld: 43 • appartementen• maisonettes• dubbele beuk

Page 15: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Energie en Water

• Energie– Noord-Zuid oriëntatie– Zuiden: grote ramen– Noorden: kleine ramen– Dakhelling 32 graden– Zonnepanelen (elektriciteit)– Stadsverwarming– Rc-waarden vloer: 4,0 - gevel: 3,0 - dak: 5,0 – EPC < 0,7

• Water– Regenwaterinfiltratie– Project eigen waterzuivering gestopt

Page 16: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Installaties• Lage temperatuur verwarming:

wand- en vloerverwarming• Vraaggestuurde ventilatie:

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

• Zonnepanelen: groeimodel• Eigen glasvezelnet:

internet, buurtnet, voip.

Page 17: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Energie- en waterverbruik

• Warmte: stadsverwarming• Electriciteit: groene stroom en zonnepanelen• Water:

− Project met Vitens (Hydron) ging niet door− Regenwaterinfiltratie− Regentonnen

Page 18: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Inrichting

• Openbaar groen• Semi-openbaar

groen• Autoluw,

meer groen

Page 19: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Inrichting - Groenuitgangspunten

• Speelvoorzieningen• Kindermoestuin• Géén schuttingen• Ecologisch eigen beheer• Hergebruik bouwresten• Zorg voor je omgeving

door actieve participatie• Beheerovereenkomst

met gemeente

Page 20: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

• Zo natuurrijk mogelijk

Inrichting – groen en fauna

Jeroen, jouw egelfoto hier!

Page 21: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

:

Uitgangspunten raken uit beeldRegels blijven, doelen uit beeldWerkgroepen leiden soms marginaal bestaanMeer vieren wat je doetWeet waar welke mensen zich incidenteel willen

inzettenGeen corvee maar leuke dingen samen doen

Beheer na verloop van tijd

Page 22: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Inrichting – zelfwerkzaamheid

Page 23: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Mobiliteit: wat betekent ...

• Autoluw, meer groen• Parkeergarage• Eigen parkeerbeleid• Buurtauto’s Wheels4all• Bakfiets en bolderkarren• Gemiddeld < 1 auto

Page 24: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Organisatie - bewonersvereniging

• Leden– alle bewoners

• ALV– elk huishouden heeft

twee stemmen– beslist over:

• inrichting tuinen• parkeren• budgetten voor

werkgroepen• gebruik projecthuis

• Werkgroepen– gemeenschappelijke

voorzieningen– tuin– omgeving– parkeren– cultuur– huurders

Page 25: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Sociaal – website en intranet

Page 26: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Sociaal – het projecthuis

Page 27: Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015

Sociaal – cultuur en feest

Klassieke zondagochtend-concertenCulturele eetcafésVolleybaltoernooiCircusTheaterZomerfeesten