Presentatie Wijziging Pensioenregeling

download Presentatie Wijziging Pensioenregeling

of 24

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Travel

 • view

  881
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Wijziging Pensioenregeling

 • Wijziging pensioenregelingLunchbijeenkomst Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj)

  1

  Edwin SchopAmsterdam, 7 juni 2011

 • Onderwerpen

  I. Materile aspecten: wat en van wie?

  II. Formele aspecten: hoe?

  2

 • Varianten van pensioenafspraken:

  Bpfwettelijk

  Bpfcontractueel

  Opf CAOwettelijk ofcontractueel

  Overig

  x x

  x x

  3

  x x

  x

  x x

  x x

  x

  x x

 • 1. Materile aspectenActieven- op te bouwen aanspraken: ja- opgebouwde aanspraken: verbod art. 20 PW

  4

  - voorwaardelijke toeslagen: ja- onvoorwaardelijke toeslagen: art. 20 PW?

  - literatuur: nee- n.m.m.: ja- Hof Adam 26 mei 2009 (PJ 2009/130, r.o. 4.44 + 4.45)

 • 1. Materile aspectenSlapers en gepensioneerden- uitgewerkte rechtsverhouding? - opgebouwde aanspraken en rechten:

  5

  - verbod art. 20 PW [?]- afkoopverbod art. 65 PW

  - voorwaardelijke toeslagen: - ja, zie wetsbehandeling PW

 • 1. Materile aspectenSlapers en gepensioneerden- onvoorwaardelijke toeslagen:

  - nee, zie wetsbehandeling PW

  6

  - ook Rb. Adam 24 juli 2009 (PJ 2009/145, r.o. 4.11)- en Hof Adam 26 mei 2009 (PJ 2009/130, r.o. 4.40 + 4.41)

 • 1. Materile aspectenSlapers en gepensioneerden- voorwaardelijke toeslagen (P. Vestering, P&P 2010/7):

  - hoe, d.w.z. op grond van welke rechtsgrond?

  7

  - via CAO?- via wijzigingsvoorbehoud na einde arbovkmst?- via voortdurende rechtsverhouding?

  - hoe, d.w.z. met welke toets?- art. 7:613 BW of 6:248 lid 2 BW?

 • 2. Formele aspectenOndernemingspensioenfonds- via bestuur?

  OPF

  UO PR

  Bestuur

  8

  - niet nee: (wetsbehandeling) PW- ja: literatuur- nee: DNB- nee? Ktr. Rdam 9 april 2010 (PJ 2010/137, r.o. 6.7 en 6.8)

  WNWG

  PO

 • 2. Formele aspectenBedrijfstakpensioenfonds- via bestuur

  - materile wetgeving- art. 4 Wet Bpf 2000

  BPF

  UO PR

  Bestuur

  9

  - art. 4 Wet Bpf 2000WNWG

  PO

 • 2. Formele aspectenTweezijdige wijziging- Er is sprake van een CAO

  - art. 9 Wet CAO- art. 14 Wet CAO + incorporatie

  10

  - art. 14 Wet CAO + incorporatie

 • 2. Formele aspectenTweezijdige wijziging- er is geen sprake van CAO- verhoogde onderzoeksplicht werkgever (7:611 BW)- principe van ongelijkheidscompensatie

  11

  - vereiste van ondubbelzinnigheid :- duidelijkheid over (individuele) gevolgen- bedenktijd (begrip en aanvaarding)- mogelijkheid tot extra informatie/vragen

 • 2. Formele aspectenTweezijdige wijziging- aanvaarding is vormvrij, tenzij (art. 3:37 lid 1 BW) - negatieve optie toegestaan? Ja.

  - HR: CZ (PJ 2010/69) en Halliburton (PJ 2010/157)

  12

  - HR: CZ en Halliburton - ondubbelzinnig welbewust?- aanvullende voorwaarden:

  - schriftelijk [?]- optie tot maken bezwaar- aangeven hoe (en termijn) bezwaar te maken

 • 2. Formele aspectenEenzijdige wijziging- wijziging naar redelijkheid en billijkheid?

  - redelijk voorstel (7:611 BW)- zwaarwichtig belang (7:613 BW; 19 PW)

  13

  - zwaarwichtig belang (7:613 BW; 19 PW)- onaanvaardbaar (6:248 lid 2 BW)- ingrijpende omstandigheden (12 PW)- onvoorzienbare omstandigheden (6:258 BW)

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- HR Stoof/Mammoet (JAR 2008, 204)

  - veeleer

  14

  - individueel: 7:611 BW- collectief:

  - als wijzigingsbeding: 7:613 BW- als geen wijzigingsbeding: 6:248 lid 2 BW

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- schriftelijkheidsvereiste: HR 18 maart 2011 (LJN BO9570)

  15

  - in dezelfde regeling, zie ook Hof Adam JAR 2008/53- art. 7:613 BW en art. 19 PW

  - geen art. 19 PW maar wel art. 7:613 BW?

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  16

  - zwaarwegende ETO-redenen- volle rechterlijke toets (niet terughoudend)- rechtspraak: omstandigheden van het geval

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  17

  - omstandigheden van het geval- instemming OR: vermoeden, niet per se- wijze van instemming OR (Ktr. Adam JAR 2008/299) - geen instemming OR: indicatie, niet per se (PJ 2011/1)

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  18

  - omstandigheden van het geval- financile gevolgen werkgever (onderbouwd)- aanvaardbare alternatieven- overgangs- of afbouwregeling

  - individuele voorlichting- ingrijpendheid

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  19

  - wijziging in wetgeving?a. dwingend: (ver)nietig(baar) art. 3:40 BWb. dwingend, maar beleidsvrijheid:

  - Wet terugdringing ziekteverzuim?- Zorgverzekeringswet?

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  20

  - wijziging in wetgeving? c. fiscale wetgeving

  - slechts fiscale grenzen, geen doorwerking (PJ 2011/19)- rechtspraak: Wet VPL, RJ, PW 2007

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  21

  - wijziging in wetgeving?c. fiscale wetgeving

  - zelfde vormvereisten- opvulling via art. 6:248 lid 1 BW

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- zwaarwichtig belang

  22

  - wijziging in wetgeving?c. fiscale wetgeving

  - fiscaal beding?- algemeen- glijclausule: (art. 19a Wet LB)?- wijziging ingecontracteerd?

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Eenzijdig wijzigingsbeding- binding individu OR? > omkering bewijslast (JAR 2006/181)

  23

  - houding van collegas? > omkering bewijslast(JAR 2005/136, LJN BH 7770 (r.o. 4.18) en PJ 2009/47)

  - incorporatiebeding OR? (PJ 2008/48 en PJ 2009/65)

 • 2. Formele aspecten

  Eenzijdige wijziging- Onaanvaardbaarheidstoets art. 6:248 lid 2 BW

  - veel strengere toets (uitzonderlijk)

  24

  - onbetamelijk/onfatsoenlijk- marginale rechterlijke toets: terughoudend

  - omstandigheden als art. 7:613 BW niet van doorslaggevend belang