Presentatie web 2.0 en overheid

download Presentatie web 2.0 en overheid

If you can't read please download the document

 • date post

  30-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  7
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Gepresenteerd op workshop voor BZK

Transcript of Presentatie web 2.0 en overheid

 • 1. Naar een user generated state? De impact van web 2.0 voor de overheid Workshop BZK 10-10-2007

2. Agenda

 • 15.00 - 15.30 Inloop etc
 • 15.30 - 15.40Welkom, introductie en doel en opzet
 • workshop
 • 15.40 - 16.00 Presentatie
 • 16.00 - 16.05 Verhelderende vragen
 • 16.05 - 16.45 Discussie aan de hand van stellingen
 • 16.45 - 17.00 Synthese

3. Doel workshop

 • Feedback op deze fase onderzoek (analysekader en voorbeeldcases)
 • Impact voor overheid en BZK in het bijzonder
  • korte termijn (waar kunnen we nu al iets mee?)
  • lange termijn (hoe gaan we hier in de toekomst mee om?)
 • Outline presentatie
 • Wat is web 2.0?
 • Waarom van belang? (disruptief karakter!)
 • Impact voor overheid en publieke sector
 • Voorbeelden
 • Stellingen

4. Wat is web 2.0? 5. 6. Wat is web 2.0?

 • Ook wel:het sociale web
  • sociale netwerken zijn drijvende kracht
  • maximale exploitatie van info en intelligentie in die netwerken
 • regie bij de gebruikers
 • (bv. UGC)
 • open karakter
 • Lawrence Lessig:
 • karakterisering a.h.v. belangrijke dimensies waar verschuivingen optreden
  • waardencreatie
   • waardecreatie decentraal
   • waardecreatie in de staart (long tail)
  • normen
   • delen is de norm
   • vertrouwen is de norm
   • gebruiker wordt beloond
  • regie
   • bij de gebruiker
  • eigendom
   • vrij van IPR
  • architectuur
   • non-exclusief
   • perpetual beta
   • multimedial (user rich experience)

7. Voorbeeld YouTube De equalizer web 2.0 web 1.0 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 waardecreatie normen regie rechten archtiectuur 8. Voorbeeld Facebook platforms iLike De equalizer web 2.0 web 1.0 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 waardecreatie normen regie rechten architectuur 9. Impact is disruptief: opschudding in de waardeketen door nieuwe rollen van gebruikers Bron: Slot &Frissen, 2007 10. Impact voor overheid en publieke sector: opschudding in de publieke waardeketen 11. E-government 1.0: status quo Source: IPTS, Eurostat

 • Vergelijkbaar beeld inNL!
 • Innovatie in publieke sector uiterst moeizaam proces
 • Toenemende kloof overheid 1.0 en samenleving 2.0?
 • Anders inrichten publieke waardeketen noodzakelijk!

12. Publieke waardeketen

 • Domeinen van waarde creatie
 • Agendering en ontwikkeling
  • van beleid
 • Uitvoering van beleid, dienstverlening
 • Handhaving van beleid
 • Toezicht op beleid
 • Rollen van burgers
 • Citoyen
 • Klant
 • Subject
 • Waarnemer (waakhond)

13. Beleidsvorming Inform Consult Debate Decide Play Download Read Listen View http:// www.youtube.com / youchoose Search Vote Object Comment Rate http://www.brusselblogt.be/ http://www.msnbc.msn.com/id/10562904/ http://petities.nl/ Discuss Share Publish Upload Citoyen Create Produce Contribute http://www.binnenhofsx.nl/ http://www.personaldemocracy.com/ http://www.politiekblog.com/ http://universe.daylife.com/ Organise Online polling I-Speeches politicians http://www.citizenspeak.org/ campaign wikias meetup.com 14. Uitvoering/diensten Klant Consume Download Read Listen View Obtain Communicate Chat Object Comment Rate http://www.kiesbeter.nl/ziekenhuizen/ http://www.lastvandeoverheid.nl/ online services product information Share Play Discuss Publish Upload http://www.jellinek.nl/contact/chatten.php http://www.patientslikeme.com/ http://www.wijblijvenhier.nl/ http://www.burenhulpcentrale.nl/ Create Customise Produce Contribute Organise http://www.kiva.org/ http://www.minti.com/ http://www.gentblogt.be/ http://www.fixmystreet.com/ http://www.vragenforumabw.nl www.buurtatlas.nl pledgebank.com 15. Handhaving Subject Inform Download Read Listen View Obtain Consult Educate Evaluate Simulate Plan Create Contribute Act Organise http://www.crimereduction.gov.uk/nbhwatch.htm sms crime alert Control http://childsafety.pbwiki.com/ http://www.free-training.com/ Online safety services Traffic safety game Interactive safety maps http://www.peacemakergame.com/ http://www.streetchampions.org.uk http://www.safetyforum.com/ http://www.be-safe.org/ Share Publish Send http:// coppersblog.blogspot.com / second lifehttp:// www.crisissearch.com / http:// jaiku.com 16. Toezicht Waakhond Consume Download Read Listen Obtain Consult Evaluate Simulate Create Contribute Act Organise www.geluidsnet.net sms crime alert Control http://www.minti.com http://www.patiensopinion.org Share Publish http://www.stopkindersex.nu/ upload http://www.theyworkforyou.com Cooperate http://www.scorecard.org/ www.buzzmachine.com Neighborhood KnowledgeCalifornia http://www.gapfinder.com youhavebo.com http://www.maplight.org/ http://www.congresspedia.org http://www.opensecrets.org/ http://nyc.mybikelane.com/ 17. 5 arenas: verschuiving in rollen overheid/burger T Government Generated State Citizen Generated State Government Customated State Citizen Customated State Coproduced State T T T T 1.0 2.0 18. Voorbeelden 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Stellingen

 • Burgers zullen in de toekomst steeds meer zelf gaan voorzien in met name uitvoerings- en handhavingstaken.
 • Democratische participatie vindt vooral daar plaats waar de overheid en de politiek niet is.
 • Web 2.0 leidt tot 'radicale emancipatie' van burgers: dit leidt niet zozeer tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid door burgers, maar vooral tot versterking van de klaag- en afrekencultuur, tot incidentenpolitiek en clientelisme en tot een versnippering van het publieke belang.
 • De huidige dienstverlening van de overheid is gebaseerd op een achterhaalde opvatting over wat relevante informatie is.

26. voorbeeld ambtenaar 2.0

 • Write one Boook -www.amillionpenguins.com
 • Wikias -http://campaigns.wikia.com/wiki/Campaigns_Wikia
 • thema: penguins als voorbeeld om gezamenlijk beleidsnotas te schrijven. Wikias als voorbeeld om rond ambtenaren wikias op te zetten.
 • kansen: meer openheid, transparantie
 • dreigingen: onbevoegden kunnen meekijken (en mee-editen)

27.