Presentatie vrouwenochtend

of 38 /38

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie vrouwenochtend

Page 1: Presentatie vrouwenochtend
Page 2: Presentatie vrouwenochtend
Page 3: Presentatie vrouwenochtend
Page 4: Presentatie vrouwenochtend
Page 5: Presentatie vrouwenochtend

Ik voel mij een boom geplant aan waterstromen welke zijn vrucht geeft op zijn tijd(psalm 1)

Page 6: Presentatie vrouwenochtend
Page 7: Presentatie vrouwenochtend
Page 8: Presentatie vrouwenochtend
Page 9: Presentatie vrouwenochtend
Page 10: Presentatie vrouwenochtend
Page 11: Presentatie vrouwenochtend

Het uitwerken van een plan om een groene strook rond Harlingen te maken

Startend bij basisschool Het Noorderlicht

Lopend door het Harlinger Bos , Biniastate tot aan de N31

En het reguleren van drankverschaffing in sportclubs

Page 12: Presentatie vrouwenochtend

Ik heb de bevoegdheid om bij alles wat er binnen Harlingen gebeurt een spreekbuis te zijn. En dat doe ik ook.

Page 13: Presentatie vrouwenochtend

Mag ik nu u een vraag stellen?

Page 14: Presentatie vrouwenochtend
Page 15: Presentatie vrouwenochtend

We lezen Romeinen 13: 1 tm 7

De overheid als dienares van God

Ieder moet zich onderwerpen aan de overheid

Er is geen overheid dan door God

Op hfst 13:2 Wie zich tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling van God

Wat vind u hiervan?

Wist u dit?

Page 16: Presentatie vrouwenochtend

Ja!

Wij lezen Matth 24 vrs 12 dat voorafgaande de grote verdrukking en de wederkomst van Christus:

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen

Dus als bouwsteen aan het verkillen van liefde van zeer veel mensen staat het toenemen van wetteloosheid

Page 17: Presentatie vrouwenochtend

Wat dacht u van een constante, bovenmatige negatieve media stroom omtrent mensen, politici en organen in dienst van de overheid.

Via kranten, twitter, tv, facebook etc etc

Doet dat geen liefde bekillen?

Page 18: Presentatie vrouwenochtend

Iedereen….

Page 19: Presentatie vrouwenochtend

Volgens de online encyclopedie betekent wetteloosheid

Zonder regels

Niet willen luisteren-leven naar regels (wetten)

Page 20: Presentatie vrouwenochtend

Wat zien wij langskomen in het nieuws, kranten, facebook, twitter kortom de media

Page 21: Presentatie vrouwenochtend

Wat denkt u?

Het beeld dat ik zie tijdens de maandelijks gehouden fractie vergaderingen is dat de politiek nauwelijks leeft onder christenen

weinigen ondersteunen de lokale politiek

Terwijl wij juist door dit middel een directe invloed hebben op onze leefomgeving!

Page 22: Presentatie vrouwenochtend

Mensen met God of mensen zonder God?

Of maakt dat niet uit?

Wat denkt u dat er gebeurt wanneer de christenen uit de belangrijke plaatsen in de samenleving verdwijnen?

Page 23: Presentatie vrouwenochtend

Zowel in 2 Timoteus 2:12

Als op verschillende plekken in Openbaringen

5:10

20:4

22:5 Vertellen ons allemaal dat wij een toekomst hebben als mederegeerder onder Christus voor een periode van 1000 jaar!!

Wauw wat een toekomst!

Page 24: Presentatie vrouwenochtend

Ondersteun uw lokale politiek door:

Gebed!!(in aanloop naar verkiezingen starten er vaak gebedsteams)

Bij verkiezingen u te verdiepen in de programma’s

Vragen te stellen aan uw politieke vertegenwoordigers

Uw Raadslid in te schakelen bij problemen

Uw stem uit te brengen!

Page 25: Presentatie vrouwenochtend

Actief Kiesrecht voor vrouwen in Nederland sinds 1922..

In België in 1948 en Zwitserland 1991

Er is geen kiesrecht in verscheidene Arabische landen (Saudi Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Brunei, Qatar).

Page 26: Presentatie vrouwenochtend

De kiesdrempel in Harlingen lag in 2010 bij 319 stemmen de hoeveelheid CU stemmen was 321

Met twee stemmen overschot kwamen wij in de gemeenteraad

Page 27: Presentatie vrouwenochtend

Misschien bent u meer van het bidden en geloven?

Toch zegt de bijbel in Jacobus 2:14 Dat geloof met handelen gepaard moet gaan..

“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en geen werken? Kan dat geloof hem zalig(gelukkig) maken?”

En vers:17” Zo is geloof als het geen werken heeft op zichzelf dood”.

Page 28: Presentatie vrouwenochtend

Tja en waar hoor ik nu?

En

Hoe kom ik daar?

Page 29: Presentatie vrouwenochtend
Page 30: Presentatie vrouwenochtend
Page 31: Presentatie vrouwenochtend

Twee wegen

Welzalig(gelukkig) de man(vrouw) die niet wandelt in de raad van goddelozen, die niet staat op de weg van zondaars, die niet zit op de zetel van spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want:

Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt;

Al wat hij doet zal goed gelukken!!!

Page 32: Presentatie vrouwenochtend

Bent u dat al?

Bent u al zo’n boom en wie voelt zich al zo

Handen graag..

Page 33: Presentatie vrouwenochtend

STAAT AAN HET WATER

Wandelt niet in de raad met goddelozen

Staat niet op de weg van zondaar

Noch zit op de zetel van spotters

STAAT IN DE WERELD

Volgt de raad van God, toetst alles aan het woord van God

Volgt eigen door God geïnspireerde wegen

Weerhoudt zich van deelname aan spottende mensen

Page 34: Presentatie vrouwenochtend

HIJ HEEFT PLEZIER IN HET LEZEN/HOREN VAN GODS WOORD

HIJ ZOEKT GODS REGELS EN ONDERZOEKT GODS REGELS DAG EN NACHT

EN PAST DEZE TOE

Page 35: Presentatie vrouwenochtend

Boom die aan het water staat, die op tijd vrucht voort brengt(gebeurt op een natuurlijke manier), stevig rustig sterk, welks blad niet afvalt, maar al wat je onderneemt zal lukken.

Is dat niet een prachtige belofte?

Page 36: Presentatie vrouwenochtend
Page 37: Presentatie vrouwenochtend

Te weten de geknapte (wegens onbuigzaamheid)

En de ontwortelde boom(wegens te weinig diepgang)

Page 38: Presentatie vrouwenochtend