Presentatie voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

Click here to load reader

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

 • CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

 • CAO PO 2014-2015

  PO-raad

  AVS OCNV

  AOb

  Leeuwendaal

  Geraadpleegd:

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao

  - Compensatieverlof - Vakantie - Overwerk - Professionalisering - Duurzame inzetbaarheid (Bapo) - De startende leraar - Werktijdfactor - Basis- en overlegmodel

  Doel bijeenkomst

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • - Beantwoorden algemene vragen

  - Inzicht in uitwerking

  Doel bijeenkomst

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Het gaat om algemene informatie. School specifieke vragen worden op schoolniveau beantwoord. Individuele vragen worden persoonlijk beantwoord. Daar is deze bijeenkomst niet de plaats voor.

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Wat verandert er?

  Was (CAO 2013): Jaartaak 1659 uur Lestaak 930 uur Taakuren 729 uur Werkweek 42,3 uur Aantal weken 39,2 Ind.prof. 83 uur Vakantie 428 uur ( = 10,7 weken) Voor en nawerk Normering taakuren Aanwezigheid

  Wordt (CAO 2015): Jaartaak 1659 uur Lestaak 930 uur Taakuren 729 uur Werkweek 40 uur Aantal weken 41,5 Ind.prof. 83 uur Vakantie 428 uur ( = 10,7 weken) Voor en nawerk Normering taakuren Aanwezigheid

 • Werkdruk omlaag De werkdruk wordt omlaag gebracht door het werk te

  verspreiden; meer tijd.

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  1659 uur in 39,2 weken = 42,3 uur per week

  1659 uur in 41,5 weken= 40 uur per week

  Doel van de CAO

 • Compensatieverlof Verschillende betekenissen: Teveel gemaakte lesuren (vaak nog ADV genoemd) op

  jaarbasis Overlap zwangerschapsverlof - zomervakantie Extra ingeroosterde uren (art. 2.3) In het kader van opname spaarverlof (art. 8.23)

  Bedoeld wordt de teveel gemaakt lesuren

  Uitleg begrippen uit CAO

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Compensatieverlof

  Tot 01-08-2015:

  Wtf 1,0000 -------- 930 lesuren / jaar Lesuren / week : 25,75 lesuren 39,2 weken 1010 lesuren / jaar

  Teveel : 80 lesuren = 14 dagen 14 dagen vrij (CV)

  Vanaf 01-08-2015 .: Berekening hetzelfde 14 dagen lesvrij

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Vakantie

  Leerlingen les = schoolweken 39,2 weken Medewerkers = werkweken 41,5 weken Vakantie : 10,7 weken

  CAO : 428 klokuren vakantieverlof,

  waarvan 3 weken aaneengesloten in de zomervakantie. 428 uur: 40 urige werkweek= 10,7 weken (53,5 dagen)

  Uitleg begrippen uit CAO

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Vakantie

  Rekenen van 1 oktober tot 1 oktober

  Verlof leraren loopt niet meer gelijk met verlof van leerlingen

  De omvang van een verlofdag wordt gebaseerd op het aantal ingeroosterde uren

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Vakantie

  Wat te doen met dagen dat de leraar er wel is en de leerlingen niet?

  Voorbeelden:

  Teamscholing Individuele professionalisering Duurzame inzetbaarheid Beleidsdagen Administratiewerkzaamheden Handelingsplan Evaluaties van opbrengsten

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Overwerk (art. 2.4A en definitielijst): WEL: Incidenteel Door werkgever opgedragen Bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week Compenseren tussen 2 schoolvakantie NIET: Uurtje langer door overwerk Ouderavond overwerk Scholingsdag overwerk

  Uitleg begrippen uit CAO

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Professionalisering

  Individueel bepaalde professionalisering: Eigen keuze medewerker

  Opgedragen professionalisering: Bepaald door de werkgever

  Individuele scholing

  Individuele scholing

  Teamscholing Teamscholing

  Uitleg begrippen uit CAO

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Professionalisering

  Individueel bepaalde professionalisering (art.9.7):

  Eigen keuze van medewerker gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen

  Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan en bekwaamheidsdossier

  2 uur per werkweek (naast de lessentaak, naar rato dienstverband)

  Tijdstip inzet beschikbare uren in overleg

  Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus

 • Professionalisering Individuele uren professionalisering

  Huidige situatie: professionalisering = 10 % = 166 uur daarvan is de helft individueel te bepalen dat is dus 83 uur Nieuwe CAO: komt op het zelfde neer > 2 uur per week individueel = 83 uur

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Professionalisering

  Opgedragen professionalisering (art 9.8): Werkgever kan professionalisering opdragen aan het personeel

  Teamscholing of individuele scholing

  Werkgever maakt ruimte in het jaarrooster van de werknemer

  Valt niet binnen individuele professionalisering (tenzij de werknemer daarmee instemt)

  Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijke ontwikkelingsplan en bekwaamheidsdossier

  Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus

 • Professionalisering

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Plangesprek Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek

  Vaststellen individuele taken, ambitie en scholingsactiviteiten komend jaar met organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen

  Evalueren van de voorgang van de gemaakte afspraken en eventuele belemmeringen bespreken

  Toetsen van de resultaten van de gemaakte afspraken. Uitspreken beoordeling

  Tweezijdig gesprek, leidinggevende en medewerker geven aan welke mogelijkheden en aandachtspunten er zijn voor het komende jaar. In overleg wordt vastgesteld welke onderwerpen aandacht krijgen. Verslag wordt vastgelegd in het personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en POP

  Tweezijdig gesprek, medewerker geeft aan wat zijn behoeftes zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De leidinggevende geeft feedback op de werkzaamheden van de medewerker en vise versa. Verslag hiervan wordt opgenomen in personeelsdossier.

  Eenzijdig gesprek, de leidinggevende stelt vast of de doelen zijn bereikt en in welke mate. Daarover wordt een boordeling vastgelegd en deze wordt besproken met de medewerker. De beoordeling en het verslag wordt opgenomen in het personeelsdossier.

  Gesprekkencyclus PO-raad

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Gesprekkencyclus PO-raad in Conexus-gesprekkencyclus

  Beoordelingsgesprek

  Plangesprek

  Functioneringsgesprek

 • Duurzame inzetbaarheid

  Dit zijn rechten die zijn toegekend aan de individuele medewerker, deze worden daarom niet besproken met de (G)MR.

  Afspraken over de inzet van deze uren worden geconcretiseerd in de gesprekkencyclus.

  Indien de uren na een jaar niet zijn ingezet, worden afspraken gemaakt over hoe de uren alsnog kunnen worden gebruikt.

  Uitleg begrippen uit CAO

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Duurzame inzetbaarheid BAPO stopgezet per 1 oktober 2014 OOP half uur per dag voor voltijders is geschaft Nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid: Basisbudget 40 uur (art. 8A.4) Bijzonder budget voor starters 40 uur (werkdruk) (art. 8A.6) Bijzonder budget voor oudere medewerkers 57+ers 130 uur

  (art. 8A.7)

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Duurzame inzetbaarheid

  Basisbudget van 40 uur (art. 8A.4): Budget moet worden gebruikt om duurzame

  inzetbaarheid te vergroten Het gaat niet om vrij opneembaar verlof! O.a. voor:

  Peerreview, studieverlof, coaching, orientatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

  Andere mogelijkheden in overleg met werkgever Spaarmogelijkheid met een plan in overleg (art

  8A.5) (Opsomming is niet limitatief)

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Duurzame inzetbaarheid Bijzonder budget voor starters 40 uur (werkdruk)(art. 8A.6):

  Naast basisbudget van 40 uur nog 40 uur extra om de duurzame inzetbaarheid te vergroten

  Het gaat niet om vrij opneembaar verlof! O.a. voor:

  Peerreview, studieverlof, coaching, orientatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

  Andere mogelijkheden in overleg met werkgever Spaarmogelijkheid met een plan in overleg (art

  8A.5) (Opsomming is niet limitatief)

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Duurzame inzetbaarheid

  Bijzonder budget voor oudere werknemers 57+ 130 uur (art. 8A.7): Naast basisdoelen ook voor verlof (eigen bijdrage) Als alle 130 uur gebruikt voor verlof dan ook 40 uur

  voor verlof Basismodel: herkennen opnemen en verhouding

  lesuren/niet-leruren Wijzigen per schooljaar Spaarmogelijkheid (art. 8A.8) Start op 1e van de maand volgend op verjaardag

 • Schematisch overzicht BAPO-regeling versus duurzame inzetbaarheid per 1 oktober 2014

  Duurzame inzetbaarheid

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • De startende leraar Wanneer en hoelang ben ik een startende leraar? Als je net van de pabo komt en in het onderwijs begint, zit vaak in de eerste regel van je schaal (bijv. schaal LA1/ LB1/ LC1). Als je begint in de laagste regel van je schaal, ben je drie jaar een startende leraar. Zodra je wordt ingeschaald in de vierde periodiek (bijv. in LA4/ LB4/ LC4) ben je geen startende leraar meer en heb je geen recht meer op de 40 uur van het bijzonder duurzame inzetbaarheidsbudget voor starters.

  Uitleg begrippen uit CAO

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • De startende leraar Geen aanpassingen ten opzichte van verhaal dat eerder is verteld: 40 uur extra duurzame inzetbaarheid

  Coaching en begeleiding door niet-schoolleider

  Objectief les-observatie-instrument

  Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Werktijdfactor

  De werktijdfactor van de medewerkers blijft gelijk aan de huidige werktijdfactor

  Deze werktijdfactor is gent op de

  lesgevende uren geen wijziging in het lesrooster t.o.v. huidige werkwijze De betrekkingsomvang uitgedrukt in uren per week:

  wtf 1,0000 = 40 uur wtf 0,4637 = 18 uur en 33 minuten

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Uitleg begrippen uit CAO

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Basis- en overlegmodel

  Basismodel Overlegmodel

  Maximale lessentaak op jaarbasis 930 uur Geen maximale lessentaak op jaarbasis

  Werkverdeling blijft hetzelfde Bestuursniveau besluit instemming PGMR

  Plan maken: instemming PMR en meerderheid personeel

  Uitleg begrippen uit CAO

 • Basis- of overlegmodel gaat niet over:

  40 urige werkweek

  Normering taakuren (taakbeleid)

  Continurooster

  Aanwezigheidsregeling

  Bepaling werktijdfactor

  .

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Basis- of overlegmodel

  Advies P & O aan CvB (P)GMR:

  Uitgangspunt is het basismodel met de beperkte ruimte voor maatwerk op schoolniveau bij een 5 gelijke dagen- model (ruimte voor een fulltimer 980 lesuren; mits betrokkene en MR instemmen)

  Motivering advies

  Basismodel of Overlegmodel gaat over de toedeling lesgebonden uren binnen de 1659 uur.

  Basis model : 1659 uur waarvan 930 lesuren

  Overlegmodel : 1659 uur lesuren in overleg

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Schoolplan werkplan schooljaar 15/16 doelen voor het schooljaar uitwerken

  Organisatieplan (hoe ga je dit organiseren): Wat betekent dit voor professionalisering ?

  (individueel en team) Wat betekent dit voor de duurzame inzetbaarheid ?

  (coaching, consultaties, studie, orintatie etc. ) Hoe rooster je dat in ?

  (lesuren en taakuren; ouderavonden, scholingsmomenten, studiedagen etc.)

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Stappenplan voor scholen

 • Afspraken vastleggen in jaarplan , betreft o.a. Ontwikkeldoelen Gesprekkencyclus POP Plaats en tijdgebonden uren Studiedagen Aanwezigheid

  Dit jaarplan is onderhevig aan de medezeggenschap (PMR).

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Veel uitvoeringsvragen hebben als antwoord : Net zoals je het nu doet Bijvoorbeeld vragen als: Hoe reken ik uren van een schoolkamp ? Hoe bepaal het aantal taakuren bij een activiteit? Wat is de norm voor het voor en nawerk ? Wie houdt het aantal gemaakte uren bij ? Wat is de rol van MR ?

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Uitvoeringsvragen

 • Voorbeeld van een weekrooster

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  lesdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

  8:15-8:30

  8:30-12:00 lessen groen 25,75

  12:00-12:15 lesvrij plaatsgebonden blauw 9,25

  12:15-13:00 pauze pauze lesvrij niet plaatsgebonden l.blauw 5,00

  13:00-15:00

  15:00-16:00 40 uur

  16:00-16:30

  16:30-17:30

  8,5 8,5 6 8,5 8,5 uur

 • Voorbeeld deel jaarrooster

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  25-04-16 29-04-16 18 meivakantie rooster fultimer

  02-05-16 06-05-16 19 8,50 werkdagen

  09-05-16 13-05-16 20 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50 aantal

  schoolweken 39,2

  16-05-16 20-05-16 21 2e

  pinksterdag 8,50 6,00 8,50 8,50

  aantal

  werkweken 41,5

  23-05-16 27-05-16 22 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50

  aantal

  werkweken

  buiten

  schoolweken 2,3

  30-05-16 03-06-16 23 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50

  aantal

  werkdagen

  buiten

  schoolweken 11

  06-06-16 10-06-16 24 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50

  13-06-16 17-06-16 25 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50 groen studiedag/plaatsgebonden werkdag

  20-06-16 24-06-16 26 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50 blauw werkdag niet plaatsgebonden

  27-06-16 01-07-16 27 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50

  04-07-16 08-07-16 28 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50

  11-07-16 15-07-16 29 8,50 zomervakanti

  e

  lesgevend

  18-07-16 22-07-16 30

  (voorheen 14

  dagen

  compensateive

  rlof)

  25-07-16 29-07-16 31 roze lesvrije dag tijdens schoolweken

  01-08-16 05-12-16 32

  08-08-16 12-08-16 33

  15-08-16 19-08-16 34 8,50 8,50 8,50 8,50

  22-08-16 26-08-16 35 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50

 • CAO = Collectieve Arbeids Overeenkomst Arbeidsvoorwaarden op Collectief niveau zijn

  geregeld CAO is niet een bundeling van gedetailleerde

  voorschriften en regeltjes

  Bij de vertaling naar de (dagelijkse) praktijk is er sprake van overleg met team/individuen en de medezeggenschap

  C A O

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • Alle medewerkers zijn genformeerd per brief van 10

  oktober2014 De informatie is gedeeld met de directeuren

  (18 maart en 31 maart 2015) De werkgroep personeel van de GMR is genformeerd

  op 26 maart 2015 Overleg met de GMR op 19 mei 2015 Schriftelijke informatie beschikbaar gesteld (website) Iedereen kan zich zelf informeren via vakcentrales /

  vakbladen / websites etc.

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  Communicatie

 • informeren medewerkers (3 traps):

  informatiebijeenkomst(en)

  teaminformatie

  individuele vragen

  cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

 • cao PO 2014-2015 uitwerking 27 mei 2015

  CAO PO

  De CAO verklaard, zie : https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/helpdesk/cao