Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

24
1 ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen.’ Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS

Transcript of Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

Page 1: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

1

‘Waardigheid en trots.Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen.’

Manon KosterDirectie Langdurige ZorgMinisterie van VWS

Page 2: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

2

Trends

• We leven langer

• We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer eisen

• Toenemende behoefte aan autenticiteit, trouw zijn aan eigen persoonlijkheid

• Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Page 3: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

3

• Zorg voor mensen die dat nodig hebben

• Betere kwaliteit

• Betrokken samenleving

• O.a. door hervorming langdurige zorg

Doelen Regeerakkoord

Page 4: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

4

Page 5: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

5

Maar ook: hebben we een realistisch beeld van het leven in een verpleeghuis?

Page 6: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

6

Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg

2 sporen:

1. Streng toezicht op instellingen die hoog risico lopen op onverantwoorde zorg.

2. Kwaliteit structureel verbeteren door samenhangende acties te koppelen aan 5 speerpunten; zaak van de lange adem.

Centrale thema = relatie cliënt, mantelzorger en zorgverlener.

Page 7: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

7

7

Wat is kwaliteit van zorg?

Page 8: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

8

Speerpunt 1. Relatie cliënt, mantelzorger en zorgverlener

- Eigenaarschap zorgplan: mijn leven, mijn plan- Gesprek voeren over risico’s en leefbaarheid- Cliëntondersteuning- Sterkere positie cliëntenraad- Kunnen kiezen: ZorgkaartNederland.nl

Page 9: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

9

9

Speerpunt 2. Basiszorg op orde

- Modern toezicht

- Bestuurlijke ondertoezichtstelling

Page 10: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

10

Speerpunt 3. Professionaliteit

- Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling - Interne verbetering ->kwaliteitskader

- Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt- Opleiden bestaand personeel

Page 11: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

11

Speerpunt 4: bestuurlijk leiderschap

- Sector zelf: bestuurder is de motor achter kwaliteitsverbetering

- Ruimte voor verpleeghuizen die goed

voorbeeld willen zijn.

Bestuurlijk leiderschap: Verbeter de wereld, begin…

Page 12: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

12

12

- Verbetering laten zien: wat is echt belangrijk- Vermindering administratieve lasten voor

verzorgenden en verpleegkundigen- Inkopen op kwaliteit: zorgkantoren sturen op de

goede manier- Maatschappelijke debat

Speerpunt 5. Openheid en transparantie

Page 13: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

13

Page 14: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

14

Doelstellingen

1. Ruimte geven: verpleeghuizen best practice laten worden

2. Leren: voorbeeld voor anderen

3. Beleidsvormend: belemmeringen wegnemen, prikkels aanbrengen, bijdragen aan kwaliteitskader

Page 15: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

15

Timeline tot nu toe

•10 feb: Uitbrengen ‘Waardigheid en Trots’ •20 mrt: Vaststelling plan ‘200’ in Taskforce•11 mei: Uitnodiging staatssecretaris deelname aan veld•13 mei: Actiz voorlichtingsbijeenkomst•19 mei: Taskforce voorlichtingsbijeenkomst•19 juni: Inzenden voorstellen•3 juli: Presentatie voorstellen •21 juli: Duidelijkheid aan veld gegeven•In aug: Uitwerking ‘mandjes’ regelruimte•In sept: Bespreken ‘mandjes’ met zorgaanbieders •Najaar: Startbijeenkomsten zorgaanbieders•In okt: Brieven maken voor zorgaanbieders en stakeholders•2 nov: Brieven verstuurd en startbijeenkomst•1 jan: alle 151 zorgaanbieders van start!

Page 16: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

16

Waar gaat het om?

- De mate waarin de positie van de cliënt wordt versterkt

en

- De ruimte die de professional krijgt.

Page 17: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

17

3 juli: inspiratie en vernieuwing

Page 18: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

18

21 juli: duidelijkheid zorgaanbieders

Page 19: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

19

Ontwikkeling regelruimte

• Regelruimte ontwikkeld met alle landelijke organisaties

• Bezien in het licht van de ontwikkeling van de Wlz en betere kwaliteit van de verpleeghuiszorg

• Niet 1.000 bloemen bloeien, wel ‘mandjes’.

• Aansluitend op vernieuwde kwaliteitkader en ter ‘vulling’ daarvan

Page 20: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

20

Regelruimte (75 aanbieders)

Kwaliteit/CQ

(41 aanbieders): deze groep wordt nog gesplitst

HACCP (7 aanbieders)

BOPZ (17 aanbieders)

Persoonsvolgende bekostiging incl eigen regie trajecten in de instelling (21

aanbieders)

Persoonsvolgende bekostiging in de keten (6 aanbieders

Domeinoverstijgende bekostiging (6 aanbieders)

Bekostiging specialist ouderengeneeskunde en huisarts (6 aanbieders)

Indicatiestelling (9 aanbieders)

Geen regelruimte (76 aanbieders)

Mantelzorger, cliënt, professional

(drie groepen van 10;10 en 14 aanbieders)

Cliënt (13 aanbieders)

Overige (15)

Overige, later regelruimte (11)

Zorgplan (14 aanbieders)

De Mandjes Met en zonder regelruimte

Page 21: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

21

Facilitering

Page 22: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

22

HACCP: Dat roept veel op!

Stickeren, stickeren en nog eens stick

eren!

Zacht gekookte eieren? Nee, die zijn

hier veboden!

Mantelzorgers koken gezellig in

de woonkamer

In een verpleeghuis koken kan toch iedereen met gezond verstand?

Ik vind die HACCP regels eigenlijk

geen enkel probleem…Meegebrachte appeltaart? Sorry,

die serveren wij hier niet.

Op kleinschalig wonen mogen wij ons

houden aan de HACCP ‘light’ heb ik

wel eens begrepen. Toch?!

Ik sta alleen nog maar te meten en te registreren.

Wij koken nooit zelf, mag dat dan?

Eten meenemen voor je naaste

mag helaas niet meer.

Huiselijkheid is niet meer mogelijk

Page 23: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

23

Samen ontdekken!

Page 24: Presentatie Voedselveiligheid - Manon Koster (VWS)

24

Vragen?