Presentatie uwv symposium autisme werkt!

of 18 /18
Autisme werkt! Presentatie UWV Werkbedrijf Gertjan Jansen en Hanneke Ulrich Arbeidsdeskundigen UWV Werkbedrijf Doetinchem

Embed Size (px)

description

PowerPoint van de presentatie bij het symposium autisme werkt! door het UWV

Transcript of Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Page 1: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Autisme werkt!

Presentatie UWV Werkbedrijf

Gertjan Jansen en Hanneke Ulrich

Arbeidsdeskundigen UWV Werkbedrijf Doetinchem

Page 2: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Inhoud presentatie

Trends/ontwikkelingen in de Wajong

Ontwikkeling in aantal Wajongers en aandeel werkende Wajongers

Werken met ondersteuning

Werkgevers met Wajongers in dienst

Begeleiding naar werk met Autisme

Kenmerken ASS

Comorbiditeit

Begeleiding naar werk met autisme

De kracht van autisme

Werken met ondersteuning

Uitleg over de regelingen

Vragen

Praktijkvoorbeeld

2

Page 3: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Ontwikkeling aantal Wajongers

3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ontwikkelingsstoornissen psychiatrische ziektebeelden

somatische ziektebeelden diagnose onbekend

Page 4: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Ontwikkeling werkende Wajongers

4

12% 11% 12% 13%

14% 13% 13% 12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011

regulier in/via WSW

Page 5: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Aandeel werkende Wajongers (18 t/m 24 jaar) naar diagnose

5

0% 10% 20% 30% 40%

verstandelijke beperking: diep/matig

verstandelijke beperking: licht/zeer licht

verstandelijke beperking: ernst niet bekend

autistisch spectrum stoornis

aandachtstekortstoornis (o.a. ADHD)

overige ontwikkelingsstoornissen

psychiatrische ziektebeelden

somatische ziektebeelden

Totaal

Page 6: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Werkgevers met een Wajonger in dienst

Eind 2011 had 4,8% van de werkgevers één of meer Wajonger(s) in dienst

Verschillen in % werkgevers met een Wajonger in dienst naar omvang werkgevers en bedrijfstak door o.a.:

Aanwezigheid vacatures

Type werk (laaggeschoold)

Mogelijkheden voor aanpassen werk(plek)

Financieel risico

Spankracht

6

Page 7: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Overwegingen van werkgevers

Sociaal-maatschappelijk

Economisch

Persoonlijk

7

Page 8: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Kenmerken ASS

Naast klassiek autisme, ook Asperger en PDD-NOS

Kenmerken van een pervasieve ontwikkelingsstoornis

Moeite met sociale contacten

Moeite met (non)verbale communicatie

Vasthouden aan bekende patronen

Moeite hebben met veranderingen

Diepgaande kennis van één specifiek onderwerp

Page 9: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Comorbiditeit

Autisme komt regelmatig voor in combinatie met:

een verstandelijk handicap

ADHD

gedragsstoornis

obsessiecompulsievestoornis

angst- stemmingsstoornis en/of

persoonlijkheidsstoornis

Page 10: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Begeleiding naar werk met autisme

Struikelblokken

trager werktempo

weinig flexibel

moeite met vaardigheden omzetten bij veranderde omstandigheden

moeite met veel prikkels

moeite met “normaal” sociaal gedrag

Page 11: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Begeleiding naar werk met autisme

Tips voor werkgevers

Bied structuur

Geef een medewerker tijd en geduld

Communiceer helder, concreet en precies

Vraag door bij onduidelijkheden

Kom afspraken na

Heb vertrouwen en geef vertrouwen

Een goede werkplek

Weinig veranderingen op de werkplek

Prikkelarme omgeving

Voorspelbare werksituatie

Voorgestructureerd werk

Page 12: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

De kracht van Autisme

Een werknemer met autisme:

werkt hard

is betrouwbaar

is eerlijk en recht door zee

heeft een sterk analytisch vermogen

is nauwkeurig, heeft oog voor detail en is perfectionistisch

Page 13: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Werken met ondersteuning

Meer dan de helft van de werkende wajongeren werkt met ondersteuning in de vorm van loondispensatie, jobcoaching en/of voorzieningen.

13

Page 14: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Regelingen m.b.t. arbeidsgehandicapten (1)

No Risk Polis

Levenslang voor wajong

Proefplaatsing

2 maanden op proef met behoud van uitkering

Mobiliteitsbonus

Max. €7000,- premiekorting op jaarbasis (€3500,- bij een wajongere met loondispensatie) gedurende drie jaar.

14

Page 15: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Regelingen m.b.t. arbeidsgehandicapten (2)

Loondispensatie

Loonwaardeonderzoek door een arbeidsdeskundige van het UWV

- Alleen inzetbaar bij Wajongere

Jobcoaching

Begeleiding door een externe jobcoach om zowel de klant als de werkgever te ondersteunen.

- Ook inzetbaar bij werknemers zonder uitkeringsrelatie met UWV

Voorzieningen

Inzet van hulp of een hulpmiddel om het werk te kunnen uitoefenen.

- Ook inzetbaar bij werknemers zonder uitkeringsrelatie met UWV

15

Page 16: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

Nog vragen?

?

?

?

?

16

Page 17: Presentatie uwv symposium autisme werkt!

De praktijk

Henk Jan Westhoff

Werkgever

Westhoff Coffee Fresh

Toon Verheij

(voormalig) Jobcoach

Docent praktijkschool Practicon te Doetinchem

17

Page 18: Presentatie uwv symposium autisme werkt!