Presentatie Utrecht, 7 maart 2016 - Presentatie Utrecht, 7 maart 2016 . Wie is luca? ... beschikbare

download Presentatie Utrecht, 7 maart 2016 - Presentatie Utrecht, 7 maart 2016 . Wie is luca? ... beschikbare

of 61

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Utrecht, 7 maart 2016 - Presentatie Utrecht, 7 maart 2016 . Wie is luca? ... beschikbare

 • Presentatie Utrecht, 7 maart 2016

 • Wie is luca?

  • Initiatiefnemer van het Vrije (soevereine) Mensconcept

  • Ontwikkelaar van het juridisch stappenplan voor het claimen van je naam en je soevereiniteit.

 • Wie is luca?

  • Juridisch adviseur voor stichting De Hoogste Tijd en de workshops van de Reünie.

  • Volksvertegenwoordiger van de onafhankelijke staat Wonderland (valt helaas buiten het kader van deze presentatie)

 • Juridisch adviseur:

  • Geen advocaat, noch jurist.

  • Autodidact door jarenlange ervaring in begeleiding van burgers in gerechtelijke procedures.

 • Deze Presentatie:

  • De naamclaim procedure en het soevereiniteitsproces.

  • De workshops van de Reünie.

  • Oftewel, de praktijkervaringen met de …….. “rechtspraak” (in vogelvlucht).

 • Gerechtshof Arnhem gelast 24 januari 2014 een onderzoek. Tot op de dag van vandaag is Joris Demmink niet verhoord.

 • • “Baybassin”: levenslang op basis van valse telefoontaps • “Onschuldig vast”: 100 structurele missers • “Lucia de Berk”: reconstructie van gerechtelijke dwaling • “Het OM in de fout”: 94 structurele missers • “Leugens over Louwes”: de beruchte Deventer moordzaak

 • Maar we beginnen bij:

  • Een korte beschrijving van hoe iedere Nederlandse

  burger zijn of haar naam en soevereiniteit kan

  claimen.

 • Het begin:

  • Jij wordt geboren! Je vader (of moeder) doet daarvan aangifte bij de ambtenaar Burgerlijke Stand op het gemeentehuis.

  • Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt.

 • De pasgeboren baby:

  • Jouw namen, geboortedatum, geboorteplaats en adresgegevens worden ingevoerd in de landelijke databank “Basis Registratie Personen “ (BRP)

  • Jouw namen worden gekoppeld aan een Natuurlijk Persoon.

 • Natuurlijk Persoon???

  • In het Nederlandse rechtsstelsel (Burgerlijk Recht oftewel code civil, want ingevoerd door de franse keizer Napoleon Bonaparte) is voor deelname aan economisch verkeer is door de Staat een juridische entiteit ontwikkelt = de Persoon. (Latijns: “persona”= masker)..

 • Natuurlijk Persoon???

  • De Nederlandse wet kent twee soorten Personen:

  • 1) De Natuurlijk Persoon.

  • 2) De Rechtspersoon (NV, BV, stichting, vereniging, bestuursorgaan)

 • Natuurlijk Persoon???

  • Omschrijving: per definitie een mens van vlees en bloed, die NIET als biologische entiteit benaderd wordt, maar als juridische entiteit.

  • Deze juridische entiteit is aan het staatsburgerschap gekoppeld, dus met de inschrijving in het BRP begint jouw staatsburgerschap van de Staat der Nederlanden.

 • Natuurlijk Persoon???

  • De Nederlandse wet kent dus gèèn mensen!!!

  • Toch zitten hier in de zaal heel veel wezens van vlees en bloed, geschapen door de Schepper van al wat is, behorend tot het rijk der zoogdieren en onderdeel uit makend van een oneindig groot universum

 • Wie ben ik als mens?

  • Als constitutie ben ik ontstaan door de samensmelting en samenstelling van het DNA van mijn moeder en mijn vader.

  •Gekend als: lucas alfonsus alexander maria; afstammend van de families bogaerts & van dinter.

 • Wie zijn wij als mens?

  • Wij zijn niet onze naam!

 • Waar is het contract?

  • Jouw namen zijn zonder jouw toestemming door de Staat gebruikt om een Natuurlijk Persoon te creëren!

 • Er is geen contract.

  • De Natuurlijk Persoon is een juridisch bedenksel! Dus het staatsburgerschap met alle rechten en verplichtingen feitelijk ook!

  • Dit bedenksel kan alleen bestaan als wij denken en handelen alsof wij die Natuurlijk Persoon zijn.

 • Claim je Naam, stap 1.

  • Handleiding met voorbeeldbrieven op: www.ikclaimmijnnaam.nl . Klik op “aanmelden”

  http://www.ikclaimmijnnaam.nl/

 • Claim je Naam, stap 1.

  • Brief 1 is een Kennisgeving aan de Staat, gericht aan de gemeente, waarin jouw Natuurlijk Persoon verblijft, dat jij jouw geboortenamen uit de geboorteakte claimt als jouw eigendom. En dat alleen jij daarover mag beschikken en beslissen.

 • Claim je Naam, stap 2.

  • Zodra de gemeente de ontvangst van je brief schriftelijk bevestigd heeft, wordt in het zogeheten publieke domein bekend gemaakt dat jij je namen geclaimd hebt.

  • Dat gebeurd via een advertentie in een landelijk dagblad.

 • Geanonimiseerd voorbeeld van een collectieve advertentie in de “Spits”. .

 • Claim je Naam, stap 2.

  • Gerekend vanaf de dag van plaatsing van jouw advertentie, geldt een wettelijke termijn van 42 dagen, waarbinnen iemand in het land bezwaar kan maken tegen het feit dat jij jouw namen claimt.

  • Dat is in de afgelopen 5 jaar nog nooit gebeurd en zou ook wel heel raar zijn. Maar zo is in Nederland de wet nou eenmaal …..

 • Claim je Naam, stap 2.

  • Als op de 43ste dag na plaatsing van jouw advertentie, niemand bezwaar gemaakt heeft, is de claim van jouw namen rechtsgeldig.

  • En daarmee is het claimen van je naam afgerond! Jouw Natuurlijk Persoon is echter nog steeds in het bezit van het Staatshoofd. Dat gaan we veranderen in stap 3 met het claimen van onze soevereiniteit.

 • Claim je Soevereiniteit = stap 3.

  • Het claimen van je soevereiniteit doe je bij het Staatshoofd van de Staat der Nederlanden, tevens koning van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • Sinds 3 jaar is dat Willem Alexander von Amsberg (beter bekend als “van Oranje Nassau”)

 • Claim je Soevereiniteit.

  • Kort samengevat is stap 3 het sturen van een aangetekende brief naar het Staatshoofd, waarin jij je soevereiniteit claimt èn de jurisdictie (zeggenschap) over de Natuurlijk Persoon, geschapen met jouw namen.

 • Claim je Soevereiniteit.

  • Ook op deze aangetekende brief naar het Staatshoofd is diezelfde wette-lijke bepaling van kracht. Het Staatshoofd heeft 42 dagen de tijd heeft om bezwaar aan te tekenen tegen dat jij je soevereiniteit claimt en de jurisdictie over jouw Natuurlijk Persoon.

 • Proficiat met jouw Soevereiniteit! • In 5 jaar is het nog niet voorgekomen dat het Staatshoofd bezwaar gemaakt heeft tegen een soevereiniteitsclaim.

  • Dus 42 dagen na het aangetekend versturen van jouw brief aan het Staatshoofd ben jij rechtsgeldig Vrij (soeverein) Mens.

  • En met jouw inmiddels 953 mensen. En 1129 in de procedure. Dat aantal groeit dagelijks.

 • Soeverein. En dan?

  • De “oudgedienden” bundelden hun krachten in een landelijk ondersteuningsteam.

  • Zij organiseren ontmoetingsdagen, begeleiden mensen in de procedure, geven presentaties, maar geven ook juridische voorlichting op andere maatschappelijk terreinen.

  • www.dereunie.info is de website.

  http://www.dereunie.info/

 • De Mens vs de Staat:

  • Met name de begeleiding van vrije mensen op andere juridisch terrein brengt ons geregeld in een rechtbank.

  • Een paar voorbeelden:

 • De Mens vs de Staat:

  • Strafrecht / Wet Mulder:

  • Wij tekenen inmiddels honderden keren beroep aan tegen futiele verkeersboetes, in een geautomatiseerd proces vervaardigd door computers van het CJIB in Leeuwarden.

 • De Mens vs de Staat: • Strafrecht / Wet Mulder:

  • Niet alleen omdat het opleggen van beschikkingen louter voorbehouden is aan bevoegde ambtenaren.

  • Vooral omdat art. 1 van de Grondwet in het geding is, als kleine verkeersboetes massaal beboet worden, terwijl kindermisbruik in de hoogste kringen van Justitie niet vervolgd wordt.

 • De Mens vs de Staat: • Familierecht:

  • Bureau Jeugdzorg en de Raad v/d “Kinderbescherming” hoeven niet aan waarheidsvinding te doen en mogen verzonnen dossiers indienen.

  • De rechter heeft in OTS en UHP-zaken slechts een volgende rol, dus betroffen ouders moeten van buitengewoon goede huizen komen om leugenachtige dossiers te ontkrachten.

  •Kassa! !! € 34.000 OTS en € 84.000,- per UHP voor BJZ.

 • De Mens vs de Staat: • Belastingrecht:

  • De Belastingdienst sluit geheime akkoorden met multinationals over miljarden euro’s.

  • Burgers die een maas in de belastingwetgeving vinden, worden in het ongelijk gesteld. (zie daarvoor ons ANBI dossier)

  • Rechters schenden daarin zelfs hun ambtseed, door in strijd met art. 120 GW, belastingwetgeving uit te leggen als “dat de wetgever dit zo niet bedoeld kan hebben”

 • De Mens vs de Staat: • Bestuursrecht:

  • De Zorgverzekeringswet (publiek recht) dwingt burgers om een contract aan te gaan (privaat recht) met een commerciële zorgkostenver