Presentatie studiekeuze stw 2012

Click here to load reader

download Presentatie studiekeuze stw 2012

of 39

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  836
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie studiekeuze stw 2012

 • 1. Infosessiestudiekeuze 4de jaar

2. Algemene informatie i.v.m. de studiekeuze Belang van een goede studiekeuze Bepalende factoren bij de studiekeuze Attesten op het einde van het schooljaar Specifieke kenmerken van de 3de graad TSO Studierichtingen in onze school 3. Belang van een goede keuze Derde graad = directe voorbereiding op het hogeronderwijs of een beroep Derde graad = definitieve keuze (slechts beperktemogelijkheden tot herorinteren) 4. Bepalende factoren bij de studiekeuze Capaciteiten niet onderschatten niet overschatten Zelfkennis wat kan ik? wat doe ik graag? wat wil ik? Je studies in de tweede graad 5. Bepalende factoren bij de studiekeuze Je attest op het einde van het schooljaar De adviezen van de klassenraad Het profiel van de studierichting De lessentabellen De toekomstmogelijkheden 6. Aandachtspunten Maak een positieve keuze op basis van eerlijke motieven Kies zo breed mogelijk Laat je keuze niet benvloeden door: vrienden of vriendinnen de vermoedelijke vakleraren in de derde graad gemakkelijkheidsoverwegingen 7. Keuzeproces Voorstelling van keuzeproces in de klas Infosessie voor ouders en leerlingen Voorlopige keuze Klassenraad Oudercontact Pasen Deliberatie Attest en advies Oudercontact einde schooljaar 8. Attesten en adviezen Eerst moet je slagen voor je naar de derde graad kunt Belang van attesten en adviezen A-attest: je kunt naar het volgend jaar B-attest: je bent geslaagd. Je mag naar een volgend leerjaar behalve naar bepaalde studierichtingen (clausulering). De klassenraad formuleert de beste oplossing (=advies) C-attest: je bent niet geslaagd. De klassenraad formuleert een advies 9. Onderwijsvorm TSO Vlotte doorstroming naar professionelebacheloropleidingen, met veel kans op slagen Ingedeeld in studiegebieden: Business education (Handel)- Personenzorg Grotere leerstofgehelen Minder abstract dan ASO Beperkte overgang mogelijk tot 15 januari Slechts 2 periodes van summatieve toetsen 10. Specifieke kenmerken van de derde graad TSO Belang van de gentegreerde proef Streven naar typische houdingen en sociale vaardigheden Stages in functie van GIP B-attest mogelijk zodat overgang naar BSO mogelijk blijft 11. TSO-studierichtingen Marketing & management (Handel) Business & IT (Boekhouden-Informatica) Sociale en technische wetenschappen 12. Sociale en technischewetenschappen 13. Inhoud Lessentabel 3de graad Sociale en technische wetenschappen Kennis Vaardigheden Profiel leerling Integrale opdrachten 3de graad Sociale wetenschappen Natuurwetenschappen GIP Stage 14. Lessentabel 3de graadSociale en technische wetenschappenGodsdienst 2/2Lichamelijke opvoeding 2/2Nederlands 4/4Frans3/3Engels 2/2Wiskunde 3/3Aardrijkskunde 1/1Geschiedenis 1/1Stage-/1Sociale Wetenschappen5/5Natuurwetenschappen + labo 4/4Integrale Opdrachten 5/5TOTAAL 32/33 15. Kennis Welzijn en voeding van de mens Fysieke, psychische en sociale gedrag van de mens Wetenschappelijke kennis over voeding Natuurwetenschappelijke vorming 16. Vaardigheden Sociale vaardigheden Kritisch omgaan met informatiebronnen Communiceren en presenteren Proefondervindelijk leren via labo-oefeningenToepassen in Integrale Opdrachten (IO)Toepassen in een Gentegreerde Proef in het 6de jaar (GIP) 17. Profiel van de leerling Interesse in sociaal-maatschappelijke domeinen Interesse in voeding en natuurwetenschappen Voldoende doorzettingsvermogen Eigen leerproces kritisch bekijken en bijsturen (levenslangleren) Kwaliteit- en resultaatgericht Creatief Teamgericht Praktisch Probleemoplossend vermogen 18. Natuurwetenschappen Probleemgestuurd naar oplossingen zoeken vanuit dewetenschappelijke vakken: Biologie chemie fysica Onderzoeksvaardigheden in labos 19. Natuurwetenschappen 20. Sociale wetenschappen Leerstof gedrag en de benvloedende factoren ontwikkeling van de mens (zuigeling, peuter, kleuter, , bejaarde) pedagogisch handelen (opvoeding-gezin) emotie, motivatie, cognitie Examenopdrachten Link naar de praktijk 21. Sociale wetenschappenVoorlezen Brusseldag 22. Integrale opdrachten Thematische en vakdoorbrekende projecten 5 uren/week Sturende vakken: voeding sociale wetenschappen natuurwetenschappen Groepswerk 23. Gentegreerde proef in 6STW 6STWGIP, studiekeuze, 5STW dorpsrestaurant, technologische voormiddag, 2de graadfruitgala, ijssalon, 8/03/2012 23 24. Integrale opdrachten: 3de graadDoelgroep 2de graad3de graadBekende personenNieuwe doelgroepenKleine groepjes Grote groepenOntvangst op schoolBereiken in eigen milieuAlgemene benadering Complexiteit begrijpen8/03/201224 25. Integrale opdrachten: 3de graadDidactiek2de graad3de graadAfgebakende opdrachten Open geformuleerde opdrachtenDirecte begeleidingBegeleiding op afstandEenvoudige opdrachten Complexe opdrachtenKortlopende opdrachtenLanglopende opdrachten8/03/201225 26. Voorbeeld 1:Integrale opdrachten HACCP voeding: toepassing in de keukens, natuurwetenschappen: ontwikkeling van bacterin, bespreking van infecties (salmonella), sociale Wetenschappen: sociale hygine wat is het, hoe ermee omgaan (a.d.h.v. rollenspelen inoefenen), 27. Voorbeeld 2:Integrale opdrachten Dorpsrestaurant voeding: menu uitwerken, koken, sociale wetenschappen: algemene organisatie, draaiboek, presentatie expressie: aankleding tafels en zaal natuurwetenschappen: ondersteunend 28. Voorbeeld 2:Integrale opdrachten Dorpsrestaurant 29. Voorbeeld 3:Integrale opdrachten Technologische voormiddag voeding: avontuurlijk koken met kinderen, sociale wetenschappen: algemene organisatie, sociale activiteit doelgroep, natuurwetenschappen: proefjes uitwerken op niveau van kinderen expressie: ondersteunend 30. Voorbeeld 3:Integrale opdrachten Technologische voormiddag 31. Gentegreerde proef 6 Sociale en technische wetenschappen Gentegreerde proef is gestuurd vanuit: (of) voeding sociale wetenschappen natuurwetenschappen 1 week kijk- of inleefstage (33ste uur) 32. Gentegreerde proef6 Sociale en technische wetenschappen Jaarwerk Project voor een bepaalde doelgroep Kleine groepjes Naar interesse Verdere studie Actueel onderwerp 33. Gentegreerde proef6 Sociale en technische wetenschappen 34. Stage 1 week Inleefstage / kennismakingsstage GIP / verder studeren Opdrachten: Logboek observatie doelstellingen organogram evaluatie 35. Stageplaatsen Kleuter- en lagere scholen VGGZ Buitengewoon onderwijs CAD Buitenschoolse opvang Apotheek Ziekenhuis Politie- verpleegafdeling Brandweer- spoed Dierenartsenpraktijk- ditiste Bejaardentehuis- labo 36. Hoger onderwijs Professionele Bachelor bachelor in Voedings- en dieetleer bachelor in de Verpleegkunde bachelor in het Onderwijs (kleuter, lager, secundair onderwijs) bachelor in de Orthopedagogie (opvoeder) bachelor in Sociaal werk bachelor in Event management bachelor in Facility management 37. BelangrijkKies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse8/03/2012 37 38. Praktisch Studiekeuze uiterlijk tegen 6 juli meedelen Meer informatie vindt u bij: de leraren van de 2de en 3de graad cordinatoren en directie CLB8/03/2012 38 39. Website van onze schoolwww.augustinus-bree.beHier vindt u deze presentatie, het studieaanbod en informatieover onze school.