Presentatie startersworkshop Let's get started

of 16 /16
Rabobank. Een bank met ideeën. Startersworkshop Let’s get started Hoe schrijf ik een goed ondernemingsplan?

Embed Size (px)

description

Startersworkshop Let's get started op 23 januari 2012 met Stef Bus.Meer ino op www.kennisvloer.nl

Transcript of Presentatie startersworkshop Let's get started

 • 1. Rabobank. Een bank met ideen. Startersworkshop Lets get started Hoe schrijf ik een goed ondernemingsplan?

2. Programma

 • Welkomstwoord
 • Workshop onder leiding van: Stef Bus(Bedrijfsadviseur in mode-, schoenen- en sportbranche)
 • - Afsluiting

3. Bus Bedrijfsadvies 4. Even voorstellen

 • Stef Bus
 • 10-09-1960
 • 1981 1990IMK te Zutphen
 • 1990 1999Topkring/Intres te Hoevelaken
 • 1999 2001Ariston-Nord-West-Ring te Velp
 • 2001 hedenZelfstandig bedrijfsadviseur in demode-, schoenen- en sportbranche
 • Bus Bedrijfsadvies
 • Deventerweg 102
 • 7203 AP Zutphen
 • [email_address]
 • 06-20411589

5. Programma

 • Introductie
 • Kennismakingsronde
 • Het ondernemingsplan
  • De ondernemer
  • Het marketingplan
  • Het financile plan
 • Tips
 • Vervolg
 • Vragen

6. Het ondernemingsplanDe ondernemer

 • Persoonlijke gegevens
  • Naw-gegevens
  • Gezinssituatie
  • Inkomenssituatie
  • Werk en opleiding
 • Persoonlijke motieven
 • Persoonlijke kwaliteiten (ik ben, ik heb, ik kan)
  • Sterke punten
  • Zwakke punten
  • E-scan Rabobank

7. Het ondernemingsplanHet marketingplan

 • De onderneming
  • Handelsnaam
  • Kamer van Koophandel
  • Belastingdienst
  • Rabobank
  • Accountant
  • Branchevereniging
 • Het idee

8. Het ondernemingsplanHet marketingplan

 • De markt
  • De markt in beeld
   • Beschrijving markt
   • Beschrijving marktpartijen
   • Trends en ontwikkelingen
  • Doelgroepen
   • Consumenten -> geografisch, demografisch, psychologisch en gedrag
   • Bedrijven -> branche, type bedrijf, werkgebied, omvang bedrijf

9. Het ondernemingsplanHet marketingplan

 • De markt
  • Concurrentie
   • Wat, wie en waarom
   • Sterke en zwakke punten
   • Concurrentiestrategie (bijten, aaien, paaien)
 • Bedrijf en product in de markt (SWOT)
  • Sterktes en zwaktes (intern)
  • Kansen en bedreigingen (extern)

10. Het ondernemingsplanHet marketingplan

 • De marketing mix (5 x P)
  • Product
  • Prijs
  • Plaats
  • Promotie
  • Personeel
 • Doelen
  • Kwantiteit
  • Kwaliteit

11. Het ondernemingsplanHet financile plan

 • Investeringsplan
  • Vaste activa
  • Vlottende activa
  • Liquide middelen
 • Financieringsplan
  • Eigen vermogen
  • Lang vreemd vermogen
  • Kort vreemd vermogen

12. Het ondernemingsplanHet financile plan

 • Exploitatiebegroting(en)
  • Omzet (excl. BTW)
  • Inkoopwaarde van de omzet
  • Brutowinst
  • Kosten
   • Personeel
   • Huisvesting
   • Onderhoud
   • Verkoop
   • Administratie
   • Algemeen
   • Rente
   • Afschrijvingen

13. Het ondernemingsplanHet financile plan

 • Liquiditeitsbegroting(en)

14. Het ondernemingsplanTips

 • Orintatie/onderzoek is belangrijk
 • Wees realistisch
 • Stel zelf het plan op van A tot Z
 • Dromen .. Durven.. Doen.. Doorzetten

15. WINNAARS HEBBEN EEN PLAN VERLIEZERS EEN EXCUUS 16. SUCCES MET UW ONDERNEMINGSPLAN