Presentatie sebastiaan baan zin

Click here to load reader

download Presentatie sebastiaan baan  zin

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie sebastiaan baan zin

 1. 1. KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Door Sebastiaan Baan Presentatie Zorginstituut Nederland
 2. 2. PLAATJE MJP 2
 3. 3. 3 Landelijk Samenwerkingsverband voor de Kwaliteits Standaard in de Geestelijke GezondheidsZorg LSKS GGz N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z
 4. 4. AANLEIDING Ontwikkelingen: - Start kwaliteitsinstituut met register voor (professionele) Kwaliteitsstandaarden - Marktwerking versterkt rol verzekeraars (ander gebruik richtlijn) - Ontwikkelingen SBG, ROM en PI-GGZ - Vergaande bezuinigingsmaatregelen VWS bestuurlijk akkoord Uitgangspunt: Verbetering kwaliteit van zorg is aan de professionals, in nauwe samenwerking met patinten. Daarom: NU de handschoen oppakken en gezamenlijk de agenda opstellen en uitvoeren. Hiervoor is mr nodig dan informeel samenwerkingsverband. 4 N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z
 5. 5. Oprichting netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Oktober 2013 5
 6. 6. N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z MISSIE Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patint wordt verleend. 6
 7. 7. ORGANISATIE Bestuur Agendaraad Implementatieraad Bureau 7 N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z
 8. 8. BESTUUR 8 N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z
 9. 9. AGENDARAAD 9 FVB GGZ Nederland InEen LPGGz Meer GGz NHG/LHV NIP NVGzP NVvP LVVP NVP V&VN ZN N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z
 10. 10. IMPLEMENTATIERAAD 10 GGZ Nederland Meer GGz NIP NVvP NVVP LPGGz ZN N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z
 11. 11. N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z FOCUS Onze focus ligt op het ontwikkelen van multidisciplinaire, hoogwaardige en goed uitvoerbare kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) voor de brede ggz. Ambitie om projecten te financieren op die terreinen waar behoefte aan kwaliteitsstandaarden het grootst is en activiteiten het meeste effect sorteren. Kwaliteitsstandaarden moeten voldoen aan het toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland). Naast kwaliteitsverbetering en doelmatigheid dragen kwaliteitsstandaarden bij aan meer uniformiteit, transparantie en toegankelijkheid. 11
 12. 12. N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z MEERJARENPROGRAMMA Het netwerk heeft drie doelstellingen: 1. Initiren en financieren 2. Transparantie 3. Implementatie 12
 13. 13. - Patienten - Zorgverleners - Zorginstellingen - Verzekeraars - Gemeenten - Toezichthouders 13 TRANSPARANTIE
 14. 14. - Randvoorwaarden - Draagvlak 14 IMPLEMENTATIE
 15. 15. N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z KWALITEITSCYCLUS 15
 16. 16. N E T W E R K K W AL I T E I T S O N T W I K K E L I N G G G Z RESULTATEN Zorgstandaarden voor de meest voorkomende aandoeningen Generieke modules voor overstijgende onderwerpen Een modulair opgebouwde database Toename van kennis over kwaliteitsstandaarden bij zorgprofessionals Kwaliteitsstandaarden opgenomen in het Register van het Kwaliteitsinstituut 16
 17. 17. WAAR STAAN WE NU? Meerjarenprogramma 2014-2017 april 2014 start eerste projecten Prioriteringsoverzicht Model GGz Zorgstandaard 1.0 Call 2014 Functioneel ontwerp Database Handboek Werkwijze beoordeling en monitoring Communicatieplan Start projecten Call 2014
 18. 18. TOEKOMST Oplevering eerste modules Doorontwikkeling Model GGz Zorgstandaard Ontwikkeling Model Generieke Module GGz Ontwikkeling Model Patintenversie Procedure consultatieproces en instemmings- cq. Autorisatieprocedure Eerste versie modulair opgebouwde database Visie op indicatorontwikkeling Procedure voor aanbieding aan Register Zorginstituut Nederland Ontwikkeling Model onderhoudsplan Invulling Praktijktest / Implementatie
 19. 19. 2015 Januari Februari Maart April GM Landelijke Samenwerkingsafspraken GGz Prefase: Zorgstandaard Autisme (Eigen Beheer Mei Model Generieke Module Juni Juli Augustus September Oktober November GM Generalistische diagnostiek en behandeling in GBGGz December
 20. 20. 2016Januari GM Ondersteuning familiesysteem en mantelzorg GM Zelfmanagement Februari Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen Maart GM Herstel ondersteunende zorg April GM Diagnostiek en behandeling psychische klachten huisartsenpraktijk Decision Tool Depressie Mei Juni GM Destigmatisering GM Ziekenhuispatinten met somatische- psychiatrische comorbiditeit GM Psychotherapie GM Arbeid als medicijn GM Diagnostiek behandeling sucidaal gedrag huisartsenpr. GM Vroege opsporing Psychische klachten Juli Augustus September Zorgstandaard Schizofrenie (incl. module Vroege psychose) Oktober November December Doorbraak project ROM Zorgstandaard Opiaatverslaving GM Comorbiditeit Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving GM Stemmen Horen Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen Multidisciplinaire richtlijn Drugs Zorgstandaard Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten Zorgstandaard Eetstoornissen Zorgstandaard Depressie & Dysthymie Zorgstandaard Angststoornissen Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen GM Ouderenpsychiatrie Zorgstandaard Conversiestoornis GM Dagbesteding Zorgstandaard ADHD GM EPA GM Diversiteit
 21. 21. 2017 Januari Februari Maart April Mei Juni GM Gebruik van Psychofarmaca Juli Augustus September Oktober November December Een krachtige stem (patintenparticipatie)