Presentatie schoolboek 3.0

15

description

Slides van de presentatie die gegeven is tijdens de workshop Schoolboek 3.0. op 21 maart als onderdeel van IMAGINE2012.

Transcript of Presentatie schoolboek 3.0

Page 1: Presentatie schoolboek 3.0
Page 2: Presentatie schoolboek 3.0

Schoolboek 3.0

RondetafelconferentieLeermiddelen

Den Bosch, 21 maart 2012

Page 3: Presentatie schoolboek 3.0

In gezamenlijke

dialoog

Met ervarings-

deskundigen

Waarbij alles kan worden

gezegd

Om daarmee versneld te leren van anderen

U!

Page 4: Presentatie schoolboek 3.0

AgendaWie leggen hier de benen op tafel

Ervaringen als aanleiding

In historisch perspectief

Wat zien we gebeuren?

Stellingen

Page 5: Presentatie schoolboek 3.0

Historisch perspectief

Page 6: Presentatie schoolboek 3.0

Lesmateriaal, de Markt

AuteurAuteur UitgeverijUitgeverij BoekhandelBoekhandel SchoolSchool

Page 7: Presentatie schoolboek 3.0

De professionele docent activeert het leerproces

• Leerstijlen, voorkennis, motivatie, etc.

• Onderwijsvorm(en)

• Lesmateriaal = enabler

Page 8: Presentatie schoolboek 3.0

Tussen droom en daad

De aanbodkant van lesmateriaal vormt een grote belemmering voor flexibel onderwijs

De aanbodkant van lesmateriaal vormt een grote belemmering voor flexibel onderwijs

Page 9: Presentatie schoolboek 3.0

Vrijheid in gebondenheid

Eigen keuze docent:

• Mate van maatwerk

• Frontaal of individueel

• Folio of ICT

Eigen keuze docent:

• Mate van maatwerk

• Frontaal of individueel

• Folio of ICT

• Sturing op basis van resultaten

• Flexibel het aanbod van lesmateriaal

• Uitgaan van de huidige praktijk

• Kleine stappen

• Sturing op basis van resultaten

• Flexibel het aanbod van lesmateriaal

• Uitgaan van de huidige praktijk

• Kleine stappen

Page 10: Presentatie schoolboek 3.0

Stelling 1

Boekencoördinatoren zijn prima in staat om te zorgen voor toekomstvaste leermiddelen, daar is geen directeur voor nodig

Komen tot toekomstvaste leermiddelen is te belangrijk om je als directeur niet persoonlijk mee te bemoeien

Page 11: Presentatie schoolboek 3.0

Stelling 2

Disciplines zoals ICT, Financiën, Logistiek en vaksecties komen prima tot elkaar. En als de kans daar is zullen ze zorgen voor toekomstvaste leermiddelen

In het van oudsher polderende onderwijsland komen disciplines zoals ICT, Financiën, Logistiek en vaksecties echt niet tot elkaar als het gaat om toekomstvaste leermiddelen. Voor een directeur is er dus een mooie taak weggelegd

Page 12: Presentatie schoolboek 3.0

Stelling 3

Ik faciliteer de docent zodat hij/zij zelf het beste leermiddel kiest

Ik beperk de keuzemogelijkheden van de docent als daar onderwijskundige of economische redenen voor zijn.

Page 13: Presentatie schoolboek 3.0

Stelling 4

De markt moet z’n werk doen, als directeur van een school kunnen we de markt niet veranderen en dat moeten we ook niet willen

Als directeuren van scholen moeten we samen de markt openbreken, desnoods door zelf gezamenlijk een distributeur op te richten

Page 14: Presentatie schoolboek 3.0

Stelling 5

De overheid moet niet ingrijpen in de markt van lesmateriaal

De overheid moet doorgaan met initiatieven als Wikiwijs

Page 15: Presentatie schoolboek 3.0

Hebben we alles besproken,

wat er te bespreken was?