Presentatie Saxion Internetmarketing 2e jaars 10 januari 2013

of 87 /87
ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN Saxion course Internetmarketing | 10 januari 2013

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie Saxion Internetmarketing 2e jaars 10 januari 2013

  • 1. ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLANSaxion course Internetmarketing | 10 januari 2013

2. Datasexual | Redactie, Research en kanaalbeheer/ontwikkeling bij Marketingfacts | Online marketeer |DANNY OOSTERVEER Presenteer hier en [email protected] | [email protected] 3. WHATS GOING ON? 4. DE EEUW VAN MIJN VADERGeert Mak (1999) 5. INDUSTRIALISATIE 6. MASSAPRODUCTIE 7. MASSACOMMUNICATIE 8. TRANSMISSION MODEL1-WAY COMMUNICATION 9. THE NATURE OF THE FIRMRonald Coase (1937) 10. INFORMATION OVERLOAD 11. EN DAN IS DAAR HET INTERNET 12. NEW MEDIUM, OLD RULESDoing TV on social 13. THE CLUETRAIN MANIFESTOLevine, Locke, Searle, Weinberger (1999) 14. COMMUNICATION SHIFT 15. COMMUNICATIE IN HET DIGITALE TIJDPERKPage 15 16. TECHNOLOGIE ALS ENABLER 17. Adoptie van technologie neemt toe Bron: Enquiro 18. INTERNETGEBRUIK IN NEDERLAND 19. DESKTOP VS MOBILESource: StarCounter Global Stats. 20. COMMUNICATIE VIA SOCIALE MEDIA1 miljard leden1 triljoen likes140 miljard relaties gelegd219 miljard fotos geupload500 actieve gebruikers340 miljoen tweets per dag32.000 TPS Record (Champions League Finale)Elke seconde wordt er n uur aan video geploadElke dag worden meer dan vier miljard videos bekekenIn 2011 had YouTube meer dan 1 biljoen weergavenMeer dan 800 miljoen unieke gebruikers 21. WAT BETEKENT DIT VOOR DE ORGANISATIES?Verschuiving van zenden naar dialoog (luisteren, interactie) 22. WAT BETEKENT DIT VOOR DE ORGANISATIES?Verschuiving van push naar pull (vindbaarheid, likability, relevantie) 23. CONSUMER IN CONTROL 24. WAT BETEKENT DIT VOOR DE ORGANISATIES?Verschuiving van paid naar owned en earned media (middelenmix)Paid PaidOwned MediaOwnedMedia Media Media Earned Earned Media Media 25. DE BESTE CONTENTMARKETING VAN 2012? 26. RED BULL STRATOS JUMP 27. WAT BETEKENT DIT VOOR DE ORGANISATIES?Online mediabestedingen 28. MIDDELENVan paid naar owned 29. DISPLAY ADVERTISING 30. VAN PERFORMANCE NAAR BRANDING 31. AFFILIATE MARKETING 32. BIJVOORBEELD: iphone5.nl 33. MAAR OOK LEADGENERATIE 34. AFFILIATE MARKETINGVoordelen van affiliatemarketing voor de merchant of webwinkelier: performance based: marketingkosten a ankelijk van behaalde resultaten eff ectiviteit is goed meetbaar snel te implementeren; direct meer leads of sales zowel in te zetten voor productplacement als branding kans om via internationaal netwerk, internationale relaties op te bouwen kans op betere score bij zoekmachines, bij gebruikmaking van cleanlinking het is een relatief voordelige manier van adverteren. 35. GOOGLE QUALITY UPDATES 36. E-MAILMARKETING 37. E-MAILMARKETINGDe voordelen zijn: snel en flexibel targeting op persoonsniveau meetbaarheid schaalbaarheid lage kosten per contact eenvoudig testen en optimaliseren mogelijkheden tot automatisering leadgeneratieDe uitdagingen van e-mailmarketing: concurrentie in de volle inbox interesse behouden van de ontvangers verloop, een deel van het mailbestand wordt inactief of schrijft uit deliverability, aflevering in de inbox is nooit 100% 38. ONTWIKKELINGENSlimme e-mail Afhankelijke content (bv. tijdsafhankelijk, goedemorgen/middag) Live content (bv. actuele levertijd) Rich media content (bv. videos, sociale informatie, Google Spreadsheets) 39. ONTWIKKELINGENGrey mail 40. ZOEKMACHINEMARKETING: SEOTechnisch 41. ZOEKMACHINEMARKETING: SEOContent 42. ZOEKMACHINEMARKETING: SEAAdverteren op SERP 43. ZOEKMACHINEMARKETINGWaar is Google het meest bang voor? 44. ZOEKMACHINEMARKETINGGoogle+ 45. ZOEKMACHINEMARKETINGSocializing Google 46. SOCIAL MEDIA MARKETING 47. SOCIAL MEDIA MARKETINGEen veranderlijke markt 48. SOCIAL MEDIA MARKETINGEen veranderlijke markt 49. SOCIAL MEDIA MARKETINGFish where the fish are 50. VOORBEELD: JAY-Z DECODE 51. SOCIAL BUSINESSVoorbeeld: KLM 52. VOORBEELD: PROJECT RE:BRIEF 53. MOBILE MARKETING 54. SOORTEN MOBILE MARKETINGMobile marketing kan grofweg in vier hoofdgroepen verdeeldworden: Mobile services: aanbieden van diensten via mobiele apparaten. Mobile commerce: online kopen en verkopen van goeden ofdiensten via mobiele apparaten. Hieronder valt ook de mobieletelefoon als digitale portemonnee. Mobile advertising: adverteren op mobiele apparaten. Mobile publishing: content beschikbaar maken of op maat makenvoor gebruik via mobiele apparaten. 55. BUSINESSMODELLEN VOOR APPS De meeste bedrijven kiezen een van de onderstaande zes businessmodellen: 1. Gratis app met advertenties 2. Gratis app met gesponsorde content 3. Gratis app met in-app purchasing (bijv. betalen voor een extra level of goederen) 4. Gratis app die pas werkt met een betaald abonnement 5. Betaalde app door eenmalig een bedrag incasseren 6. Eenmalig betalen en in-app purchasing 56. APP VS. WEBResponsive design 57. ONLINE VIDEO Elke minuut wordt er 60 uuraan video gepload, of elkeseconde wordt er n uur aanvideo gepload naar YouTube. Elke dag worden meer dan viermiljard videos bekeken Meer dan 800 miljoen uniekegebruikers bezoeken YouTubeelke maand 58. ONLINE VIDEOMogelijke doelen Branding / contentmarketing Advertising 59. IEDEREEN WIL EEN VIRAL VIDEO 60. GOOD VS. BAD 61. E-COMMERCEOnline retail 62. USABILITY & DESIGNOptimaliseren voor de eindgebruiker 63. USABILITY & DESIGNAansluiten bij verwachting eindgebruiker 64. USABILITY & DESIGNPsychologie 65. USABILITY & DESIGNPsychologie 66. USABILITY & DESIGNPsychologie 67. CUSTOMER SERVICEWebcare 68. CUSTOMER SERVICEDit kan dus echt niet 69. (WEB) ANALYTICS 70. DATA DASHBOARDS (GECKOBOARD) 71. WORDT ER NOG EEN BEETJE GEWERKT? 72. EEN LINK 73. KAN VEEL GEVOLGEN HEBBEN 74. als je de EdgeRank in de gaten blijft houden 75. en je contentstrategie daar op aanpast 76. Facebook10000 9000 8000 7000 6000 5000 OrganicPage 4000 3000 2000 10000Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 77. Facebook10000 9000 8000 7000 6000 5000 OrganicPage 4000 3000 2000 10000Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 78. TWITTERBelangrijkste bron van verkeer 79. TWITTER TRAFFIC BREAKDOWN Tweetbutton @Marketingfacts Organic 80. DATA PRE vs. POST WEB 2.0Van intentie naar feitelijke gedrag 81. DATA PRE vs. POST WEB 2.0Shift focus van creatie naar meest geschikte data 82. FUNCTIES DATA & METRICSDit is het meest belangrijk Zet middelen/kanalen in die aansluiten bij je doel Gebruik metrics die meten wat je wilt bereiken 83. STATS DASHBOARD 84. BEDANKT! | WWW.MARKETINGFACTS.NL