Presentatie Projecten 22 1 10

of 17 /17
bureaupresentatie

Transcript of Presentatie Projecten 22 1 10

Page 1: Presentatie Projecten 22 1 10

bureaupresentatie

Page 2: Presentatie Projecten 22 1 10

keuken woonhuis Leusden 2007

Page 3: Presentatie Projecten 22 1 10

interieuradvies small woonhuis de Bilt 2009

voor

Page 4: Presentatie Projecten 22 1 10

interieuradvies small woonhuis Wychen 2009

Page 5: Presentatie Projecten 22 1 10

inrichting monumentaal kantoorpand Ember Tiel 2009

Page 6: Presentatie Projecten 22 1 10

commissiekamer Parkhotel Den Haag 2009

voorstel 1 voorstel 2 is uitgevoerd

Page 7: Presentatie Projecten 22 1 10

Personeelsrestaurant ST. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 2008

Page 8: Presentatie Projecten 22 1 10

vergadercentrum ST. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 2008

Page 9: Presentatie Projecten 22 1 10

Wijksteunpunt Pluspunt Zandvoort. 2007

Page 10: Presentatie Projecten 22 1 10

Buiten Schoolse Opvang De Boomhut Zandvoort. 2007

Page 11: Presentatie Projecten 22 1 10

Personeels en bezoekers restaurant Revalidatie Centrum Leijpark Tilburg 2009

Page 12: Presentatie Projecten 22 1 10

kantoor VGSA Den Haag 2008

Page 13: Presentatie Projecten 22 1 10

entreegebied Univé Rivierenland Geldermalsen

2007

Page 14: Presentatie Projecten 22 1 10

interieurconcept Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 2003

Page 15: Presentatie Projecten 22 1 10

Polikliniekstraat Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

2009

Page 16: Presentatie Projecten 22 1 10

Personeelsrestaurant Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 2007

Page 17: Presentatie Projecten 22 1 10

projecten Joost Bongers interiurarchitectuur BNI: woonhuis de Bilt, diverse projecten Altrecht Den Dolder,restaurant Revalidatie Centrum Leijpark Tilburg, kantoor VGSA Den Haag, personeelsrestaurant ElisabethZiekenhuis Tilburg, kantoor CCS Woerden, keuken woonhuis Leusden, kantoorvilla Ember Tiel, wijksteun-punt Stichting Pluspunt Zandvoort, buiten schoolse opvang de Boomhut Zandvoort, entreegebied UnivéRivierenland Geldermalsen, gangen woon- en zorgcentrum De Merwelanden, commissiekamer ParkhotelDen Haag, projecten voor a/d amstel architecten: vleugel Revalidatie Centrum Leijpark Tilburg, balie enwachtruimte IC St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, auditorium Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, personeelsres-taurant Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, interieurconcept Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, interieurstudie StElisabeth Ziekenhuis Tilburg, interieurconcept VieCuri Venlo, medische boulevard St Elisabeth ZiekenhuisTilburg, interieurconcept Ziekenhuis Rijnstate Arnhem, entree gebied Lange Land Ziekenhuis zoetermeer, in-terieurconcept en uitstraling gevelpartijen MFE Delft, interieurconcept en ontwerp vervolgafdeling Purmerend

Olmenlaan 6 3833 AV Leusden 06-25214730 ww.joostbongers.nl [email protected]