Presentatie Professor Dumortier - Bijeenkomst elektronische handtekening en e herkenning (27 juni...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  284
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Professor Dumortier - Bijeenkomst elektronische handtekening en e herkenning (27 juni...

 • 1. 1. Waarom een ondertekendienst?2. Aan welke juridische voorwaarden moet de elektronische handtekening voldoen?3. Consequenties voor de ondertekendienst4. Verdere kwesties en perspectief

2. Een efficinte en betrouwbare dienst die de digitaleherkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensteneenvoudig regelt.Hierdoor weten de overheidsdienstverleners precies metwelk bedrijf zij zaken doen en of de betreffende persoonbevoegd is om namens het bedrijf zaken te doen met deoverheid. 3. (overgenomen van www.eherkenning.nl) 4. 1. identificatie (= registratie): wie is wie?2. authenticatie: wie klopt aan de deur?3. autorisatie: wie mag wat?4. controle: wie heeft wat gedaan? 5. 1. identificatie (= registratie): wie is wie?2. authenticatie: wie klopt aan de deur?3. autorisatie: wie mag wat?4. controle: wie heeft wat gedaan? 6. 18. BewijskrachtTegenover de clint strekt een uittreksel uit de administratie van de banktot volledig bewijs, behoudens door de clint geleverd tegenbewijs. 7. BW Artikel 94a, 5, in fineDe oprichters ondertekenen de verklaring; ontbreekt dehandtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onderopgave van reden melding gemaakt. en duizenden andere gelijkaardige juridische bepalingen verwijzen nog naar de traditionele handtekening 8. Ervan uitgaand dat in een geautomatiseerde omgevingvoorlopig nog nood is aan een elektronische alternatiefvoor traditionele handtekeningen voorzien in een oplossing die het toepassen vanelektronische handtekeningen gemakkelijker maakt. 9. Iets in de zin van ? 10. Of naar het voorbeeld van ? 11. Burgerlijk Wetboek Boek 3Artikel 15a1.Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgenals een handgeschreven handtekening , indien de methode diedaarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is,gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werdengebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval. 12. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordt 3. Een in lid 1 bedoelde methode kanvermoed voldoende betrouwbaar te zijn, niet als onvoldoende betrouwbaarindien een elektronische handtekeningworden aangemerkt op de enkelevoldoet aan de volgende eisen: grond dat deze:a. zij is op unieke wijze aan de niet is gebaseerd op eenondertekenaar verbonden;gekwalificeerd certificaat alsb. zij maakt het mogelijk debedoeld in artikel 1.1,ondertekenaar te identificeren; onderdeel ss, van dec. zij komt tot stand met middelen die de Telecommunicatiewet;ondertekenaar onder zijn uitsluitende niet is gebaseerd op een doorcontrole kan houden; en een certificatiedienstverlenerd. zij is op zodanige wijze aan het als bedoeld in artikel 18.16,elektronisch bestand waarop zij eerste lid,betrekking heeft verbonden, dat elkeTelecommunicatiewetwijziging achteraf van de gegevensafgegeven certificaat; ofkan worden opgespoord; niet met een veilig middel voorhet aanmaken vane. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd elektronische handtekening en certificaat als bedoeld in artikel 1.1,is aangemaakt als bedoeld in onderdeel ss, van de artikel 1.1, onderdeel vv, van Telecommunicatiewet; ende Telecommunicatiewet.f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekening en als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet. 13. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordt 3. Een in lid 1 bedoelde methode kanvermoed voldoende betrouwbaar te zijn, niet als onvoldoende betrouwbaarindien een elektronische handtekeningworden aangemerkt op de enkelevoldoet aan de volgende eisen: grond dat deze:a. zij is op unieke wijze aan de niet is gebaseerd op eenondertekenaar verbonden;gekwalificeerd certificaat alsb. zij maakt het mogelijk debedoeld in artikel 1.1,ondertekenaar te identificeren; onderdeel ss, van dec. zij komt tot stand met middelen die de Telecommunicatiewet;ondertekenaar onder zijn uitsluitende niet is gebaseerd op een doorcontrole kan houden; en een certificatiedienstverlenerd. zij is op zodanige wijze aan het als bedoeld in artikel 18.16,elektronisch bestand waarop zij eerste lid,betrekking heeft verbonden, dat elkeTelecommunicatiewetwijziging achteraf van de gegevensafgegeven certificaat; ofkan worden opgespoord; niet met een veilig middel voorhet aanmaken vane. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd elektronische handtekening en certificaat als bedoeld in artikel 1.1,is aangemaakt als bedoeld in onderdeel ss, van de artikel 1.1, onderdeel vv, van Telecommunicatiewet; ende Telecommunicatiewet.f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekening en als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet. 14. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordt 3. Een in lid 1 bedoelde methode kanvermoed voldoende betrouwbaar te zijn, niet als onvoldoende betrouwbaarindien een elektronische handtekeningworden aangemerkt op de enkelevoldoet aan de volgende eisen: grond dat deze:a. zij is op unieke wijze aan de niet is gebaseerd op eenondertekenaar verbonden;gekwalificeerd certificaat alsb. zij maakt het mogelijk debedoeld in artikel 1.1,ondertekenaar te identificeren; onderdeel ss, van dec. zij komt tot stand met middelen die de Telecommunicatiewet;ondertekenaar onder zijn uitsluitende niet is gebaseerd op een doorcontrole kan houden; en een certificatiedienstverlenerd. zij is op zodanige wijze aan het als bedoeld in artikel 18.16,elektronisch bestand waarop zij eerste lid,betrekking heeft verbonden, dat elkeTelecommunicatiewetwijziging achteraf van de gegevensafgegeven certificaat; ofkan worden opgespoord; niet met een veilig middel voorhet aanmaken vane. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd elektronische handtekening en certificaat als bedoeld in artikel 1.1,is aangemaakt als bedoeld in onderdeel ss, van de artikel 1.1, onderdeel vv, van Telecommunicatiewet; ende Telecommunicatiewet.f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekening en als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet. 15. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordtvermoed voldoende betrouwbaar te zijn,indien een elektronische handtekeningvoldoet aan de volgende eisen:a. zij is op unieke wijze aan deondertekenaar verbonden;b. zij maakt het mogelijk deondertekenaar te identificeren;c. zij komt tot stand met middelen die deondertekenaar onder zijn uitsluitendecontrole kan houden; engeavanceerde e-handtekeningd. zij is op zodanige wijze aan hetelektronisch bestand waarop zijbetrekking heeft verbonden, dat elkewijziging achteraf van de gegevenskan worden opgespoord;e. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet; enf. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekening en als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet. 16. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordt 3. Een in lid 1 bedoelde methode kanvermoed voldoende betrouwbaar te zijn, niet als onvoldoende betrouwbaarindien een elektronische handtekeningworden aangemerkt op de enkelevoldoet aan de volgende eisen: grond dat deze:a. zij is op unieke wijze aan de niet is gebaseerd op eenondertekenaar verbonden;gekwalificeerd certificaat alsb. zij maakt het mogelijk debedoeld in artikel 1.1,ondertekenaar te identificeren; onderdeel ss, van dec. zij komt tot stand met middelen die de Telecommunicatiewet;ondertekenaar onder zijn uitsluitende niet is gebaseerd op een doorcontrole kan houden; en een certificatiedienstverlenerd. zij is op zodanige wijze aan het als bedoeld in artikel 18.16,elektronisch bestand waarop zij eerste lid,betrekking heeft verbonden, dat elkeTelecommunicatiewetwijziging achteraf van de gegevensafgegeven certificaat; ofkan worden opgespoord; niet met een veilig middel voorhet aanmaken vane. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd elektronische handtekening en certificaat als bedoeld in artikel 1.1,is aangemaakt als bedoeld in onderdeel ss, van de artikel 1.1, onderdeel vv, van Telecommunicatiewet; ende Telecommunicatiewet.f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekening en als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet. 17. Redenering waardoor wordt getracht uit een bekend gegevenmeer duidelijkheid te krijgen over een onbekend gegeven Zo geldt in vele landen het vermoeden dat de echtgenoot van de moeder, de juridische vader van haar kind is. 18. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordt 3. Een in lid 1 bedoelde methode kanvermoed voldoende betrouwbaar te zijn, niet als onvoldoende betrouwbaarindien een elektronische handtekeningworden aangemerkt op de enkelevoldoet aan de volgende eisen: grond dat deze:a. zij is op unieke wijze aan de niet is gebaseerd op eenondertekenaar verbonden;gekwalificeerd certificaat alsb. zij maakt het mogelijk debedoeld in artikel 1.1,ondertekenaar te identificeren; onderdeel ss, van dec. zij komt tot stand met middelen die de Telecommunicatiewet;ondertekenaar onder zijn uitsluitende niet is gebaseerd op een doorcontrole kan houden; en een certificatiedienstverlenerd. zij is op zodanige wijze aan het als bedoeld in artikel 18.16,elektronisch bestand waarop zij eerste lid,betrekking heeft verbonden, dat elkeTelecommunicatiewetwijziging achteraf van de gegevensafgegeven certificaat; ofkan worden opgespoord; niet met een veilig middel voorhet aanmaken vane. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd elektronische handtekening en certificaat als bedoeld in artikel 1.1,is aangemaakt als bedoeld in onderdeel ss, van de artikel 1.1, onderdeel vv, van Telecommunicatiewet; ende Telecommunicatiewet.f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekening en als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet. 19. 2. Een in lid 1 bedoelde methode wordt 3. Een in lid 1 bedoelde methode kanvermoed voldoende betrouwbaar te zijn, niet als onvoldoende betrouwbaarindien een elektronische handtekeningword