Presentatie Practoraten - 23 november BTG ZWS - final

of 30 /30
Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Practoraten - 23 november BTG ZWS - final

 • Stichting

  Ieder mbo een practoraat

  Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick ScheerensWoensdag 23 november 2016

  BTG ZWS, Ede

 • Wat is het Practoraat Sociale Media?

  Drie deelprojecten (Amsterdamse Mbo-agenda):

  1. Professionalisering in het mbo; sociale media en mediawijsheid

  2. Effectievere stagebegeleiding door middel van de inzet van sociale media

  3. Verbeteren van de doorstroom vmbo-mbo met sociale media

 • Wat is een Practoraat Sociale Media?

 • De Stichting Ieder mbo een practoraat

  2012Oprichting Practoraat Sociale Media

  2014 Eerste presentatie Ieder mbo een practoraat bij CVI

  Conferentie Groei & Bloei (s Hertogenbosch) Meerdere mbos tonen interesse

  2015 Tweede presentatie Ieder mbo een practoraat CVI

  Conferentie Nieuw Vakwerk (Ulft) Oprichting Stichting Ieder mbo een practoraat

 • Uit: Kamerbrief met visie op mbo 14 september 2015

  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2015/09/14/kamerbrief-met-visie-op-mbo

 • Motie lid Rog (CDA) aangenomen 4 oktober 2016

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z17645&did=2016D36335

 • Wat is een practoraat?

  Expertisecentrum met onderzoekscomponent

  Twee soorten: - nadruk op vakinhoudelijke vernieuwing

  - nadruk op onderwijskundige vernieuwing

  Docenten en studenten zijn actief betrokken Verspreiden van innovaties en kennis vormt een

  belangrijk onderdeel

 • Practoraten

  Actief (14)Practoraat Sociale Media - Mediacollege AmsterdamPractoraat Mechatronica - ROC van TwentePractoraat Hospitality - ROC MondriaanPractoraat Automotive - NoorderpoortPractoraat Gepersonaliseerd Leren - ROC LeeuwenborghPractoraat Creatief Vakmanschap - ROC van AmsterdamPractoraat Airport & Aviation - ROC van AmsterdamPractoraat Het Nieuwe Kijken - Mediacollege AmsterdamPractoraat Food & Innovation - ROC MondriaanPractoraat Gezondheidzorg - ROC MondriaanPractoraat Zorg & Technologie - Drenthe CollegePractoraat Burgerschap - NoorderpoortPractoraat Activerende Didactiek - Summa CollegePractoraat Smart Technology Skills - Nova College

 • Waarom een practoraat?

  Kwaliteit van docenten wordt bevorderd

  (onderzoekende houding wordt gestimuleerd)

  Ruimte bieden voor innovatie en excellentie Verbinding onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

  wordt versterkt (met regionale accenten)

  Kennisdeling tussen scholen wordt vergroot Imago van het mbo-onderwijs en de betrokken mbo-

  instelling wordt verbeterd

 • Wat is een practor?

  Boegbeeld, inspirator, motor

  Verantwoordelijk voor:

  Kennisontwikkeling, -verspreiding (in en extern) en toepassing

  Praktijkgericht onderzoek Professionalisering van docenten

 • Hoe wordt een practoraat georganiseerd?

  Mbo-instelling is eigenaar

  Bij voorkeur directe afstemming met CvB Practor (wordt gedragen door het CvB) Kenniskring van docenten en (externe) medewerkers

  Living lab met studenten

 • Waar staan wij nu?

  1. Organisatie stichting Ieder mbo een practoraat

  2. Kwaliteitskader en Kwaliteitscommissie

  3. Onderzoekskader (vanuit practoraten) voor het mbo onderwijs

  4. Poule met adviseurs: Mbo-instellingen ondersteunen bij de ideevorming en het uitwerken van een gedegen practoraatsplan en realisatie

  5. Organisatie jaarlijkse, landelijke Practoratendag

 • Flora van Eck ROC Mondriaan

  Aanvraag Extra Strong3 ontwikkellijnen

 • Flora van Eck ROC Mondriaan

  Ontwikkellijn A:Nieuwe medewerker Zorg & Welzijn

  Ontwikkellijn B:Doorstroom mbo-hbo

  Ontwikkellijn C:Online Learning for LifeDaar doorheen loopt technologie

  Verbindendthema door de ontwikkellijnen:Technologie

 • Waarom een practoraat technologie in zorg en welzijn?

  1. Iedereen praat over technologie maar wat is het nu precies?

  2. In experimentele fase zijn er succesvolle uitkomsten echter dit biedt geen garantie voor de toekomst : onvoldoende borging

  3. Technologie wordt niet omarmd door het werkveld terwijl er kansen liggen voor verbetering kwaliteit van zorg en welzijn (geluk en wellbeing)

  4. Onze studenten zijn de werknemers van morgen

 • Stappen gezet

  1. Definiring vastgesteld i.s.m. werkveld ; waar hebben we het over?

  2. Projectgroep heeft onder de partners van de PPS onderzocht ; wat is er al, wat is de ambitie, wat is nodig?

  3. Outcome 1: domotica, wearables, robotica en e-health

  4. Outcome 2: er is van alles wat, sterk afhankelijk van de sector. Ambitie is om technologie breed in te zetten, platform ontbreekt

 • Het practoraat

  1. Wordt ingevuld door de lector van de Hogeschool : verbinding mbo en hbo

  2. Wil een impuls geven aan de inzet en gebruik van technologie in de sector

  3. Wil kennis ontwikkelen, verspreiden en toepassen4. Wil technologie in het zorgonderwijs borgen5. Stimuleert onderzoekend leren en samenwerken met

  studenten, docenten en werkveld6. Voert praktijkgericht onderzoek uit met studenten,

  docenten en werkveld7. Ontwikkelt zich tot een zorginnovatienetwerk in de

  regio

 • Het practoraat gaat hierbij uit van :

  1. De kracht van de organisaties en de bestaande interesse van de docenten, studenten en begeleiders

  2. ROC Mondriaan als innovation frontier in de regio3. De gezamenlijke wens naar de ontwikkeling van een

  centrum voor innovatief vakmanschap in de regio Haaglanden

  4. Meer doen met minder elke activiteit draagt bij aan meerdere doelen van de verschillende netwerkpartners

  5. Klein binnen groot en in vertrouwen leren en ontwikkelen we samen!

 • Elvira Coffetti Drenthe College

 • AanleidingZorg en welzijn is goed voor 19% van de werkgelegenheid in Drenthe.Drie trends in de zorgsector in Drenthe vragen om innovatieve oplossingen:I. Zorgvragers wonen steeds langer thuis en de fysieke afstand tot zorg is in

  Drenthe (relatief) groot. Thuiszorg en zorg op afstand (thuistechnologie) worden hierdoor steeds belangrijker.

  II. Door toenemende vergrijzing stijgt de vraag naar zorg. Echter de bekostiging van de zorg staat onder druk.

  III. In Noord Nederland is healthy aging een centraal beleids- en onderzoeksthema.

 • Gestart met Innovatiewerkplaats Activiteiten project Innovatiewerkplaats (IWP)

  Ontwikkeling van innovatiesPraktijkonderzoek naar vragen in de zorgBrainstormsessies tussen zorg- en techniekstudenten in multidisciplinaire teams van mbo en hbo studenten

  Partners Innovatiewerkplaats

 • Doelstellingen Practoraat Zorg en (Sensor)technologie

  Verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding van studenten en docenten in het mbo over technologie in de zorg.

  Stimuleren van multidisciplinaire en multilevel samenwerking van/ tussen studenten (mbo-hbo), docenten, (technologie)bedrijven en zorginstellingen.

  Ontwikkelen van kennis over gebruik en toepassing van technologie in de zorg.

 • Opzet Practoraat Zorg & Technologie

  Ond

  erzo

  ek

  Proj

  ecte

  n

  Ond

  erw

  ijsve

  rnie

  uwin

  g

  Open structuur: participatie door onderwijs en bedrijven

  Kennisuitwisseling tussen bedrijven en

  studenten

  Ontmoeting en samenwerking tussen studenten, docenten, bedrijven en

  zorginstellingen

  Community

  Onderzoek naar actuele vraagstukken en trends technologie in de zorgsector.

  Verbinden met diverse lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen.

  Fysiek kenniscentrum en faciliteiten op het snijvlak van zorg en technologie.

  Ontwikkelen van keuzedelen Zorg en Technologie.

  Samen ontwikkelen met bedrijven en instellingen (Leven Lang Leren).

  Professionalisering van docenten.

  Innovatieprojecten en technologische producten ten behoeve van de zorg.

  Vraagstukken vanuit bedrijven en instellingen.

 • Pijlers

  Werkwijze

  Onderzoek Projecten Onderwijsvernieuwing Community

 • DCAssen

  DCEmmen

  DCMeppel

  Pro-jecte

  n

  Proj.

  Proj.

  Proj.

  Proj.

  Assen B

  D D

  Z Assen

  C

  D D

  Z Assen

  C

  D D

  Z

  Programmagroep- 3 cordinatoren

  - HealthHub- DOME User Platform

  - Projectleider- Practor

  Onderzoeksgroep [Excellentie]- Studenten- Docenten

  - Promovendus- Practor

  - naar relevantie: lector

  Onderwijsontwikkel-groep

  Docenten Zorg, Welzijn en

  Technologie Onder leiding van een

  onderwijskundige

  Stuurgroep Raad van Advies

  Pro-jecte

  n

  Proj.

  Proj.

  Proj.

  Proj.Pro-jecte

  n

  Proj.

  Proj.

  Proj.

  Proj.

  Cordinator

  Vertegenw. zorginstelling

  Docent

  BVertegenw. bedrijfsleven

  C

  B

  EindgebruikersZorginstellingenBedrijfsleven

  EindgebruikersZorginstellingenBedrijfsleven

  EindgebruikersZorginstellingenBedrijfsleven

 • Meer informatie, vragen, opmerkingen of aanvullende ideen?

  www.practoraten.nl