Presentatie Parallel

Click here to load reader

download Presentatie Parallel

of 26

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Education

 • view

  570
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie Parallel

 • 1. Nieuw leven in de brouwerij levende boeken in de bib12-06-09 Herhaling titel van presentatie Valentine Lerouge An Jacobs IBBT VUB SMIT

2. Inhoudsopgave

 • Ik lees niet zo vaak, jij leest een beetje, zij lezen af en toe
   • Vrijetijdsbesteding kinderen
   • L eesgedrag
   • L ezen versus computerspelletjes
 • Levende boeken in de bibliotheek
  • Inleiding
   • Testperiode observatie
   • Interviews
   • Online survey
  • Spruitjes omtoveren tot chocolade
  • Perceptie levende boeken
   • Bibliotheekmedewerkers
   • Ouders
  • Bekijken versus uitlenen
   • Drager
   • Spelletjes
   • Kost
 • Conclusie

12-06-09 Levende boeken in de bib 3.

  • 1.Ik lees niet zo vaak, jij leest een beetje, zij lezen af en toe

12-06-09 Herhaling titel van presentatie 4. Vrijetijdsbesteding 12-06-09 Levende boeken in de bib 5. Vrijetijdsbesteding

   • Lezen wordt vaak als schools ervaren
    • Plezier van het lezen soms ver te zoeken, in de schoolomgeving is techniek vaak prioritair
   • A lgemene terugval in leesgewoontes
    • B ibliotheken nemen initiatief om alle leefdtijdscategorien te stimuleren
    • Nieuwe boekenvormen blijken populair, bvb. luisterboeken

12-06-09 Levende boeken in de bib 6. Vrijetijdsbesteding

 • Lezen ten opzichte van computerspel Stichting Lezen Nld.
  • Lezen kan meisjes meer boeien dan jongens
   • Jongens meer aandacht voor computerspel
  • Doelbewust gerichte aandacht = moeten opletten
   • Aandacht doelbewust op een tekst richten =kleinerekans dat het lezen hen boeit
    • Belemmering leesaandacht, leesplezier,...
   • Aandacht doelbewust op een spel richten =groterekans dat het spel hen boeit
    • Bevordering geboeide aandacht, spelplezier,...
  • Wisselende aanwezigheid van emoties
  • Lezen zorgt voor grotere afleiding
   • Grotere moeite om in het boek op te gaan
   • Computerspel toegankelijker omdat het vaak herhaaldelijk wordt gespeeld
  • Lezen van een boek = aanscherpen visueel en auditief voorstellingsvermogen

12-06-09 Levende boeken in de bib 7. Vrijetijdsbesteding

 • Bibliotheekbezoek Vlaanderen en Brussel
  • Bibliotheekcollectie stijgtVrind, 2008
   • S tijging audiovisuele materialen. Voornamelijk dvd, stijging met 50%
    • A udiovisuele materalen 12,6% van totale aanbod
   • Aanbod gedrukte materialen in jeugdafdeling sinds 2003 ongewijzigd
  • Ontleners Vlaams gewest (< 14 jaar)Lokale statistieken
   • Totaal aantal lener kent stijging in 2006 (absolute cijfers)
    • 36% van de Vlaamse bibliotheken ontving minder leners in 2006
     • N iet enkel kleine gemeentes
  • Bibliotheek vervult verschillende rollen
   • O ntmoetingsplaats, dienstverlening
   • Digitalisering treedt bib binnen
    • Kerntaak (collectievorming en ontlenen) blijft prioritair

12-06-09 Levende boeken in de bib 8. 12-06-09 Herhaling titel van presentatie 2. Levende boeken in de bibliotheek 9. Inleiding

 • Testperiode kiosk
  • Hoofdbibliotheek Kortrijk: 16 dagen
   • 4 observatiemomenten
   • Bibmedewerkers vullen dagboek in tijdens testperiode
  • Hoofdbibliotheek Gent: 11 dagen
   • 2 observatiemomenten
  • Doel : reactie kinderen, perceptie ouders
 • Interview bibmedewerkers
  • Bibmedewerkers Gent en Kortrijk
  • Doel : perceptie kiosk, meerwaarde levende boeken binnen bibliotheekcontext

12-06-09 Levende boeken in de bib 10. Inleiding

 • Online survey
  • 135 volledig ingevulde vragenlijsten
   • Ongeveer 1/3 van bibliotheken in Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam deel
    • 9 bibliotheken verschijnen 2 keer in de lijst
    • Hoofdbibliotheek Gent vertegenwoordigt alle filialen
  • Doel : algemene indruk levende boeken, voorkeur drager, medium en toevoeging van taal- en denkstimulerende spelletjes

12-06-09 Levende boeken in de bib 11. Publiek

 • Kinderen tussen 4 en 6 jaar
  • Kiosk minder geschikt voor oudere kinderen
 • Taalzwakke kinderen bijzonder geprikkeld
 • Geen genderonderscheid
 • Verschil op basis van nationaliteit
  • Allochtone kinderen voelen zich minder/niet aangesproken
   • Bibliotheekbezoek samen met & voor oudere zussen/broers

12-06-09 Levende boeken in de bib 12. Spruitjes omtoveren tot chocolade

 • Voorwaarde introductie levende boeken bib
  • Mag op geen enkel moment fysiek boek vervangen
  • Band met het boek moet altijd behouden blijven
  • G oede introductie voor bibmedewerkers noodzakelijk
   • Vertaalt zich naar vlotte informatie voor ouders

12-06-09 Levende boeken in de bib Wij kunnen eigenlijk niet direct iets aanbieden dat ook voor kinderen een link maakt met de boekencollectie en in dit geval zou je dit wel kunnen doen. Je kan daar een half uurtje naar kijken, daarmee omgaan en dan kan de ouder het (levend) boek lenen en er thuis op verder gaan. 13. Spruitjes omtoveren tot chocolade

 • Mogelijke meerwaarde levende boeken (N=119)
  • Band met boek blijft behouden
  • Levende boeken werken leesbevorderend
   • Aanwakkeren leesplezier
  • Levende boeken werken taalbevorderend
  • Levende boeken zijn een nieuw initiatief in de bib
   • Link tussen beeld- en leescultuur
  • Levende boeken zijn leuk

12-06-09 Levende boeken in de bib Eigenlijk naar een situatie gaan waarbij een kind interesse krijgt in de verhaalinhoud en daardoor zin krijgt om zijn taal te gaan ontwikkelen. 14. Perceptie levende boeken

 • Bibliotheekmedewerkers
  • Kiosk leuke manier voorstelling levende boeken
   • MAAR interactie verdwijnt
  • Fascinerend, kinderen zijn heel geconcentreerd
   • Kinderen nemen woordenschat gemakkelijker op
  • Belangrijke invloed Vlaamse vertelstem (N=119)
   • 80% verkiest Vlaamse vertelstem
    • 13% verkiest een combinatie van vertelstemmen
    • 5% heeft geen specifieke voorkeur
    • 2% verkiest Nederlandse vertelstem

12-06-09 Levende boeken in de bib 15. Perceptie levende boeken

 • Ouders