Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

of 8 /8
AUTORITEIT AUTORITEIT 29 SEPTEMBER 2012 29 SEPTEMBER 2012 PACELLE VAN GOETHEM PACELLE VAN GOETHEM

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

Page 1: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

AUTORITEITAUTORITEITAUTORITEITAUTORITEIT

29 SEPTEMBER 201229 SEPTEMBER 2012PACELLE VAN GOETHEMPACELLE VAN GOETHEM

29 SEPTEMBER 201229 SEPTEMBER 2012PACELLE VAN GOETHEMPACELLE VAN GOETHEM

Page 2: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

Hz

t

VRIENDELIJKVRIENDELIJKVRIENDELIJKVRIENDELIJK

AUTORITEITAUTORITEITAUTORITEITAUTORITEIT

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

©©

Page 3: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

©©

1. 1. POSITIEPOSITIE1. 1. POSITIEPOSITIE

2. PROPS2. PROPS2. PROPS2. PROPS

3. 3. PERSOONPERSOON3. 3. PERSOONPERSOON

Page 4: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

©©

Page 5: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

-GEMAKKELIJKGEMAKKELIJK-HELDERE & ACTIEVE TAALHELDERE & ACTIEVE TAAL-CONTACT CONTACT -BEIDEN ONTSPANNENBEIDEN ONTSPANNEN-INHOUD WORDT GEHOORDINHOUD WORDT GEHOORD-DE (!) VOORWAARDE VOOR DE (!) VOORWAARDE VOOR AUTORITEITAUTORITEIT

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

©©

Page 6: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

1. 1. ALSOF JE JE THUIS VOELTALSOF JE JE THUIS VOELT

1. 1. ALSOF JE JE THUIS VOELTALSOF JE JE THUIS VOELT

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

©©

3. DOELGERICHT & 3. DOELGERICHT & OPTIMISTISCHOPTIMISTISCH

3. DOELGERICHT & 3. DOELGERICHT & OPTIMISTISCHOPTIMISTISCH

2. BEHEERST2. BEHEERST

2. BEHEERST2. BEHEERST

Page 7: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

PA

CELLE

VA

N G

OE

TH

EM

201

2

©©

Page 8: Presentatie Pacelle van Goethem - Cialdini 2012

VRAGEN OF REACTIES?VRAGEN OF [email protected]@PLANET.

NLNL

VRAGEN OF REACTIES?VRAGEN OF [email protected]@PLANET.

NLNL