Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

13
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Digitale oproep voor ideeën 4 december 2008 Quirien Engelhard

description

 

Transcript of Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

Page 1: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Digitale oproep voor ideeën

4 december 2008

Quirien Engelhard

Page 2: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

2

Agenda

1. Aanleiding

2. Aanpak

3. Succesfactoren

4. Leerfactoren

Page 3: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

3

1. Aanleiding

Hoe kan het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad het brede publiek betrekken bij het genereren van oplossingen voor de bereikbaarheids-problematiek van Midden-Nederland in 2020?

Hoe kan het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad het brede publiek betrekken bij het genereren van oplossingen voor de bereikbaarheids-problematiek van Midden-Nederland in 2020?

Opdracht InspraakpuntOpdracht Inspraakpunt

Een digitale interactieve oproep is toegankelijk voor het brede publiek. Men kan op een zelf gekozen moment en plek een idee aandragen of reageren op het idee van een ander.

Een digitale interactieve oproep is toegankelijk voor het brede publiek. Men kan op een zelf gekozen moment en plek een idee aandragen of reageren op het idee van een ander.

Advies InspraakpuntAdvies Inspraakpunt

Page 4: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

4

2. Aanpak

1. Communicatiecampagne

2. Website

3. Beoordelingsproces

4. Terugkoppeling

Page 5: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

5

2.1 Communicatiecampagne

Verschillende kanalen

• Posters in bussen en op treinstations

• Advertenties in kranten

• Flyers en posters naar1000 organisaties

• ‘Sneeuwbal-mail’

Page 6: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

6

2.2 Website

• Homepage: uitleg over de oproep

• Zelf een idee achterlaten: locatie op kaart ‘prikken’ of postcode/straat intypen daarna idee invoeren

• De oplossingen van anderen bekijken: op idee van ander klikken en eventueel een reactie invoeren

• Extra’s: achtergrondinformatie, voorwaarden en contactgegevens

Page 7: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

7

2.3 Website

Page 8: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

8

2.3 Website

Page 9: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

9

2.3 Website

Page 10: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

10

2.3 Beoordelingsproces

1. Inspraakpunt doet eerste toetsing (buiten plangebied, klachten, ‘stoep-tegelniveau’ etc.)

2. Beoordelingsteam van 12 deskundigen doet inhoudelijke toetsing

3. Onafhankelijke jury controleert de beoordelings-resultaten

Page 11: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

11

2.4 Terugkoppeling

Deelnemer krijgt minstens twee reacties

1. Automatische ontvangstbevestiging

2. Individuele terugkoppeling na de beoordeling -> wel of niet op lijst van potentiële maatregelen

3. Individuele terugkoppeling na het vaststellen van de maatregelpakketten -> wel of niet in de maatregelpakketten

Page 12: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

12

• Aanpak leidt tot succesvolle resultaten

• 5600 unieke bezoekers op de website

• Ruim 300 ingebrachte ideeën

• Bijna 150 reacties op de ideeën

• Geen aanstootgevende reacties

• 35% van de ideeën op de lijst van potentiële maatregelen

• % in de maatregelpakketten -> binnenkort bekend

• Positieve reacties van deelnemers, ambtenaren en bestuurders

3. Succesfactoren

Page 13: Presentatie Overheid 2.0 Inspraakpunt

13

• Hoe zorg je ervoor dat een groter percentage van de bezoekers actief een bijdrage levert?

• Hoe zorg je ervoor dat de logistieke verwerking ten behoeve van de beoordeling (categoriseren op vervoersvorm) en de terugkoppeling (opnieuw categoriseren op deelnemer) minder intensief kan?

4. Leerfactoren