Presentatie online overtuigen, verleid uw doelgroep

of 28 /28
Online overtuigen, optimaliseer voor uw doelgroep! - 23 juni

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie online overtuigen, verleid uw doelgroep

 1. 1. Online overtuigen, optimaliseer voor uw doelgroep! - 23 juni
 2. 2. Agenda Voorstelrondje wie zijn aanwezig en wat zijn de verwachtingen? Inleven vertrekpunten helder en concreet (succesfactoren) Inzicht/analyse waar sta je nu, hoe kom je daar achter en hoe interpreteer je dat Brainstorm ideen genereren, kansen ontdekken Testen risicos elimineren, aannames toetsen Afsluiting en eventuele vragen
 3. 3. Wie zijn wij? Marcel Kirstin
 4. 4. De gebruiker centraal
 5. 5. Zijn je doelstellingen nog actueel? Waarschijnlijk wel maar zijn ze ook bruikbaar? Een voorbeeld: Optimale toegankelijkheid en gebruiksgemak voor de doelgroep. Is de doelstelling eenduidig? Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Is het haalbaar? Wanneer moet het doel bereikt zijn? Met andere woorden, deze doelstelling is niet S.M.A.R.T. In dit specifieke geval moeten we dus minimaal antwoord geven op de volgende vragen om er iets mee te kunnen: - wat is optimaal in relatie tot toegankelijkheid? - wat is optimaal in relatie tot gebruiksgemak? - hoe gaan we dat meten? - wanneer verwachten we onze doelstelling gehaald te hebben? Weet wat je wilt bereiken
 6. 6. Vaak heeft men het in het ontwerp- en bouwproces over de gebruiker die bepaalde dingen wel of niet zou willen of zou begrijpen. Maar dat is veel te abstract. Over welke gebruiker hebben we het? Jouw idee van wat de gebruiker weet, kan en verwacht is misschien wel veel te veel benvloed door je eigen achtergrond en ervaring. Dat moet dus duidelijker! Hoe? Ken je doelgroep!
 7. 7. Waar sta je nu? Start met een nulmeting! Gebruik Analytics als nulmeting voor de S.M.A.R.T. doelen die je hebt vastgesteld. Ook concrete resultaten van campagnes / projecten uit het verleden kunnen basis voor een nulmeting zijn. Nulmeting is later bruikbaar om te bepalen hoe succesvol je bent geweest. Huidig gebruik, hoe te achterhalen en hoe te interpreteren? Analytics biedt een schat aan informatie (bv. heat maps, klikpaden, bounce rate, paginas per bezoek) Voor informatie vanuit de klant / gebruiker kun je voor aanvang van je aanpassingen een enqute uit laten gaan Interpretatie is een vak apart, maar snel te leren.
 8. 8. Vindbaarheid voor de doelgroep Belangrijke uitgangspunten Zoekmachines werken user-driven: iets dat niet door een gebruiker wordt gezocht, zal nooit worden gevonden! Houd het menselijk: wat optimaal voor de zoekmachine is, is lang niet altijd optimaal voor de klant Pick your battles: zorg dat je vindbaar bent op je kernactiviteiten. Toegevoegde waarde van Analytics Je kunt zien of je wijzigingen het gewenste effect hebben op je website (als je weet waar je naar moet kijken). Ook zachte doelen zijn om te zetten om concrete cijfers, met de juiste combinatie van cijfers kun je ook iets zeggen over gedrag, betrokkenheid en tevredenheid van bezoekers. Maakt zichtbaar waar in de keten je moet kijken naar een oplossing: o Bounce rate hoog? - Content aanpassen (indien dit niet helpt: site technisch op orde?) o Conversie laag? - Klikpaden en CTAs bekijken (indien dit niet helpt: past product wel bij doelgroep?) o Bezoekersaantallen laag? - Check je wervingscampagnes / social media (indien dit niet helpt: past product bij doelgroep?)
 9. 9. Vindbaar vs Gebruiksvriendelijk Hoe werkt Google (op dit moment) Relevantie is key: Google bestaat bij het bieden van relevante info op zoekacties o 1. content (min. 300 woorden, gebruik zoekwoorden, meta-informatie, afbeeldingen met meta-info) o 2. techniek (laadsnelheid, sitemap aanmelden, duplicate content, ontbrekende meta-info o 3. concurrentie (doet je concurrent het beter dan jij) Adwords: ook hier speelt relevantie mee o 1. relevantie advertentie o 2. relevantie content waarnaar advertentie verwijst o 3. hoogte van het bod (is niet leidend!) LET OP! er wijzigt regelmatig iets aan de Google algoritmes en manieren waarop er ranking plaatsvindt.
 10. 10. Vindbaar vs Gebruiksvriendelijk Algemene tips: Maak voor specifieke acties ook specifieke landingspaginas - makkelijk te volgen in Analytics en duidelijk voor gebruikers. Content: belangrijkste boodschap eerst (goed voor vindbaarheid en bezoekers lezen in F patroon) Gebruik de zoekwoorden en associaties die bezoekers gebruiken om uw soort dienst/product te zoeken. Voor optimaal resultaat: gebruik een combi van SEO, SEA, social media en eigen netwerk (mailings etc.).
 11. 11. Bruikbaarheid voor de doelgroep Hoe beweegt mijn doelgroep zich online? - De Google (YouTube) generatie
 12. 12. Bruikbaarheid voor de doelgroep Hoeveel inhoudelijke kennis heeft mijn doelgroep? - Overzicht en mogelijkheden of keuze stress voorkomen
 13. 13. Bruikbaarheid voor de doelgroep Aanwezigheid van bepaalde doelgroep - Onder- of overschat
 14. 14. Bruikbaarheid voor de doelgroep Veranderingen door techniek - Opkomst mobile apparaten
 15. 15. Bruikbaarheid voor de doelgroep Veranderingen door techniek - Lazy loading
 16. 16. Bruikbaarheid voor de doelgroep Veranderingen door techniek - Besturing door gedachten
 17. 17. Bruikbaarheid voor de doelgroep Veranderingen door cultuur - Flat design
 18. 18. Bruikbaarheid voor de doelgroep Veranderingen door cultuur - De juiste Social Media. En in de juiste context!
 19. 19. Bruikbaarheid voor de doelgroep
 20. 20. Visueel denken Wat is het? En waarom doe je het?
 21. 21. Visueel denken Hoe pak je het aan? Multidisciplinaire groep - alle kennis aan tafel Open mindset Formuleer helder de probleemstelling
 22. 22. Visueel denken
 23. 23. Concretiseren van de ideen De uitkomsten van de brainstorm worden omgezet naar een testbaar product Schetsen: functie, interactie, inhoud Visuele uitwerking Voorbeeld
 24. 24. Toetsen van de aannames Bijvoorbeeld door het prototype te testen (online of op locatie). Wordt vaak toegepast voor grote wijzigingen/nieuwe onderdelen. Om kleine wijzigingen of nieuwe onderdelen te testen kan ook een A/B test gebruikt worden.
 25. 25. Testen met analytics De T in SMART is belangrijk hier: Over welke periode wil je welk concreet resultaat hebben bereikt? Zet resultaten in Analytics / PIWIK af tegen de nulmeting Resultaat minder goed dan verwacht? - analyseren waarom en bijstellen Resultaat goed of beter dan verwacht? - analyseren waarom en hergebruiken
 26. 26. Afsluiting Het gaat om een continu proces! En dit proces is bruikbaar voor zowel details als complete programmas.