Presentatie Online Marketing

of 21 /21
53,5% van de marketeers noemt de inrichting van de eigen organisatie een van de grootste uitdagingen als het gaat om online marketing.

Embed Size (px)

description

De ICT-afdeling en de marketing afdeling zullen beide herkennen dat er (af en toe) wrijving is tussen beide partijen. De ICT afdeling zorgt voor veiligheid, continuïteit en stabiliteit, terwijl de speerpunten van marketing heel anders zijn, namelijk snelheid en nieuwe acties bedenken Dit botst nog wel eens. Zo blijkt ook uit dit onderzoek, 25% van de marketeers ondervindt hinder aan de ICT afdeling. Nu heeft marviq bij meerdere partijen bewezen, daar een oplossing voor te hebben. Laat ons een API bouwen. Voor meer informatie, neem contact op.

Transcript of Presentatie Online Marketing

 • 1. 53,5% van de marketeers noemt de inrichting van de eigen organisatieeen van de grootste uitdagingen als het gaat om online marketing.
 • 2. Wat is de werkelijkheidvan online marketing? NIMA en de Vos & Jansen hebben het onderzocht. Je vindt hier de resultaten in 22 slides.
 • 3. Onderzoek ookje eigen werkelijkheidop het online marketing congres The Case 2011:de werkelijkheid van online marketing op 23 juni 2011
 • 4. Over het onderzoek2010 383 respondenten 54% man 71% NIMA lid Gemiddeld 14 jaar werkervaring2011 340 respondenten 56% man 61% NIMA lid Gemiddeld 15 jaar werkervaring Zie voor meer details de laatste drie slides
 • 5. 80% zegt in 2011: het aandeel vanhet online marketingbudget binnenmijn organisatie zal toenemen 73% zegt net als in 2010: er zijn vormen van online marketing waar ik meer aandacht aan zou willen besteden
 • 6. Inzet social media is een onzinnige hype
 • 7. Mobile marketing heeft de toekomst 45% 47% 33% 30% 2010 2011 14% 10% 10% 7% 2% 2%
 • 8. Op de hoogte van online- en digitaleontwikkelingen?
 • 9. Toepassingsmogelijkheden van online endigitale activiteiten
 • 10. Mediabureaus schieten te kort in deadvisering over online mogelijkheden
 • 11. Mijn online marketingkennis is up-to-date
 • 12. Welke vormen van online marketing wordenin jouw organisatie ingezet? 96% 85% 76% 75% 64% 62% 2010 45% 53% 50% 2011 46% 45% 36% 23% 25% 21% 19% 17% 15% 11% 9% 7% 0% 0% 0%
 • 13. Aan welke vormen van online marketing zouje meer aandacht willen besteden? 68% 58% 2010 37% 2011 31% 32% 31% 29% 29% 27% 26% 20% 20% 18% 20% 18% 16% 8% 6%
 • 14. Wat beschouw jij als het belangrijkste voordeel van online marketing?Betere targetting is belangrijkste..
 • 15. Soundbites 2011 Wat beschouw jij als het belangrijkste voordeel van online marketing? Het is snel- SLUIT AAN BIJ KLANTBEHOEFTE- 360 graden de consument bereiken BETER DRAAGVLAK BOODSCHAP - Effectievere en actievere bereikbaarheid GROTER BEREIK - Hogere conversie, doordat eindgebruiker kiest informatie te lezen o.b.v. relevantie MEER INTERACTIE MET KLANT - Mogelijkheid om dialoog aan te gaan met consument PAST BIJ EEN MODERN PRODUCT- Snel inzetbaar en veranderbaar SNELLER SCHAKELEN - Sneller te up- of downscalen VEELAL ONAFHANKELIJKHEID VAN ANDERE BEDRIJVEN Meer controle
 • 16. Wat beschouw je als de belangrijkste uitdaging van online marketing? 34% 34% 29% 27% 2010We hebben er niet 18% 2011de juiste expertise 13% 12% voor.. 9% 6% 7%
 • 17. Soundbites 2011 Wat beschouw je als de belangrijkste uitdaging van online marketing? Arbeidsintensief CONTROLE MET BETREKKING TOT SOCIAL RESPONSIBILITY - Capaciteit/staffing - GEBREK AAN TIJD EN MENSEN - Draagvlak / enthousiasme intern GEEN EIGEN ICT AFDELING- Inzicht en geloof van eigen organisatie - KENNIS AAN BUREAUZIJDE IS VAAK NOG TE BEPERKT- Omslag in denken bij oudere personeelsleden en directie WEINIG UITDAGINGEN, GEWOON DOEN
 • 18. Welke trends signaleer je op het gebied vanonline marketing?SOCIAL MEDIA - Mobile marketing - Aantal webshops blijft stijgen -Aandacht mobile marketing - Smartphones en bijbehorende applicaties Social media wordt steeds relevanter - Afhaken van consumenten omalles publiek te delen (stoppen met facebook/twitter) - Verschuiving vanpush naar pull - Sociale media worden overspoeld met commercileboodschappen, doelgroep keert zich hiervan af - Social media, steedsmeer individueel - Social Media is blijvend, niet langer kans om weg tezakken als hype - Online gaat steeds beter samen met offline - Mobilemarketing en gebruik van QR codes is in opkomst - Inzet social mediabinnen b2b - Integratie met tv - Het wordt meer en meer een gewooningredint van de mix - Het steeds verder groeien naar one to onemarketing Groepsaankoop sites Het gaat steeds meer een grotererol spelen, komen steeds meer varianten bij - steeds minder mensenbereid hun gegevens achter te laten, het wantrouwen ten opzichte vanadverteerders wordt steeds groter - Community vorming - Augmentedreality
 • 19. Gegevens van de respondenten De zes grootste beroepsgroepen Sales, inkoop, verkoop, marketing 33% 42% Media, PR, communicatie, grafisch, artistiek 21% 18% 2011 10% Adviseur, consultant, consulent, voorlichter 10% 2010 Staf, management 8% 6%Financieel, bank, verzekering, belasting, accountant 6% 7% Onderwijs, onderzoek, training 5% 5% Ben je verantwoordelijk voor het commercile beleid? 2010 2011 40% ja 47% ja nee 53% nee 60%
 • 20. Gegevens van de respondenten Op welk niveau ben je werkzaam? 2010 Topmanagement 2011 Topmanagement 11% 11% 28% Middenmanagement 25% Middenmanagement29% 32% Professional Professional (stafdiensten) 32% (stafdiensten) 32% Uitvoerend Uitvoerend Op welke doelgroep richt jouw organisatie zich? 2010 2011 15% 44% Zowel B2B als B2C 38% B2B 45% B2B B2C41% B2C Zowel B2B als B2C 17%
 • 21. Dit onderzoek is in maart 2011 opgezet en uitgevoerd door NIMA, het expertiseplatform NIMA Online Marketing en De Vos & Jansen Marktonderzoek. Deze presentatie is geen exacte weergave van het onderzoek maar een bewerkte presentatievorm. Neem voor meer informatie contact op met [email protected] NIMA 2011