Presentatie nl kantelt transitietheorie (jan rotmans en anke siegers)

of 24/24
We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie nl kantelt transitietheorie (jan rotmans en anke siegers)

PowerPoint-presentatie

We leven niet in tijdperk van verandering

maar in een verandering van tijdperk

1

Unieke Kanteling

1. weefsel van de samenleving verandert

2. structuur van de economie verandert

3. disruptieve technologische doorbraken

Laatste Kantelperiode Modernisering

1850-1920 industrile revolutie

staal, elektriciteit, verbrandingsmotor

fundament voor Nederland 2.0 onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren

vernieuwing in kunsten

architectuur, schilderkunst, literatuur

Indicaties voor Kantelperiode

collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt

chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid

enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop

geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht

creatieve mensen breken door het systeem heen

steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde

4

25 jaarDoorontwikkelingsfase

Voorontwikkelingsfase

25 jaar

Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal

Decentraal

Bottom-up

Kantelperiode

Verticaal

Centraal

Top-down

Tijd

Opbouw van duurzame samenleving

We zitten hier

02-11-16Perez KSI-ECST Amsterdam June 20095

Kantelfaseenergiebedrijven vallen om

massale ontslagen in thuiszorg

welzijnsorganisaties verdwijnen

bouwbedrijven saneren op grote schaal

6

Paradigma Wisseling

oude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld

exploitatiemodel co-operatiemodel

economisch rendement maatschap. rendement

lineaire processen kringlopen

waarde ontlenen waarde creren

zelfredzaam samenredzaam

Structuur Wisseling

oude structuur nieuwe structuur

verticaal horizontaal

hirarchischnetwerken

top-downbottom-up

centraaldecentraal

zuilen gemeenschappen

Samenleving 3.0do it ourselves societysamenleving van onderopParticipatiesamenlevingburgerkracht sociaal doe het zelven

9

Crisis = Zegen

roer moet radicaal om mens is hardleersverandert pas echt bij langdurige crises

1010

Inzichten uit de Transitiekunde

@JanRotmans

Inzicht I

transities zijn maatschappelijke omwentelingen die leiden

tot fundamentele en onomkeerbare veranderingen

grote omwentelingen ontstaan vaak uit kleine initiatieven

van kleine groepjes individuen die een andere weg inslaan

https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI

12

Inzicht II

Transitie is fundamentele omslag in denken, handelen, organiseren

denken, handelen en organiseren zijn met elkaar verweven;

grootste obstakel vormt het omdenken (cultuuromslag)

13

Inzicht III

transities zijn mensenwerk. Technologie is belangrijk

maar niet doorslaggevend. Is wel wisselwerking

14

Inzicht IV

transities worden zelden van boven af bepaald, en al

helemaal niet vanuit de politiek. Wel kan de politiek

een versnellend effect hebben op transities

15

Transitie van roken naar niet-roken1958: rookt 90% van volwassen mannen---2012: rookt 27% van volwassen mannen (10% van jongeren)1950: verband tussen roken en longkanker (Doll) steeds explicietere waarschuwingen reclame steeds verder teruggedrongen1990: rookverbod in vliegtuigen, daarna in openbaar vervoer 2004: rookvrije werkplek2008: horeca rookvrij

16

Transitie van roken naar niet-rokentransitie duurde twee generaties

was vooral een cultuuromslag

begon bij elite, later volksbeweging

beleid volgde later, wel belangrijk

17

Inzicht V

transitie is een machtswisseling.Een regime heeft de macht en wil die behouden. Niches willen macht

ontwikkelen van onderop en een regime vormen

transities gaan gepaard met strijd en weerstand

18

Inzicht VI

sturen van transities betekent benvloeden op een slimme,

subtiele manier, dus niet vanuit controle en beheersing

transitiesturing is het geven van richting in combinatie met

het creren van ruimte voor vernieuwing

19

Inzicht VII

friskijkers en dwarsdenkers spelen een belangrijke rol bij transitiesturing omdat zij nieuwe paden inslaan

kantelaars spelen een rol bij transitiesturing in de kantelfaseomdat zij systemen kunnen laten kantelen

20

Inzicht VIII

transitiesturing is organisch sturen. Een combinatie van top-down en bottom-up sturing

organisch sturen vraagt geduld, tijd, vertrouwen. Een combinatie van visie, strategie en actie

21

Inzicht IX

elke systeemtransitie vraagt om een organisatorisch transitie.

Elke organisatorische vraagt om een persoonlijke transitie

Een persoonlijke transitie vergt het overwinnen van angst.

Existentile angst om te verliezen wat je hebt, zonder te

weten wat je krijgt

22

Gerichtheid op:

Systeemwaarden Menswaarden

doelmatigheid aandacht / tijd

efficiency vertrouwen

controle, beheersing ruimte

regelzucht keuzevrijheidkosten / baten kwaliteit

Conclusie

we leven in een verandering van tijdperken

samenleving kantelt naar glokaal, van onderopMensen betrekken en faciliteren om hun ideen vorm te geven.

decentralisatie is niet de opgave, maar cultuuromslagEcht anders gaan werken vanuit andere waarden

vraagt om ingrijpende transitie binnen organisatiesOrganisatie, structuur, cultuur

vraagt om persoonlijke transitie van mensenAnders denken, anders ervaren, anders doen